สื่อPOWER POINT ชุดนี้ เป็นสื่อเพิ่มเติมจากที่ครูได้อธิบายให้นักเรียนได้ฟังในชั้นเรียนไปแล้ว  หากใครยังไม่เข้าใจในเนื้อหา  ก็สามารถทบทวนได้จากไฟล์สื่อที่ครูแนบมาให้นี้  และอาจจะดูเพิ่้มเติมจากหนังสือแบบเรียน

ศึกษาดูแล้ว  ตอบคำถามครูข้อเดียวเท่านั้นเอง         ครูอยากรู้ว่า   “นักเรียนสังเกตุได้ไหมว่ารูปแบบของการเผยแพร่พุทธศาสนาในประเทศตะวันตกมีลักษณะสำคัญร่วมกนอย่างไรบ้าง”    ตอบให้ครูรู้หน่อย

Advertisements

13 responses »

 1. นัฐพล บุตรสุวรรณ์ 305 06 พูดว่า:

  พระพุทธเจ้าบอกว่าพระพุทธรูปเป็นสิ่งที่ไม่ได้แทนพระพุทธเจ้า สิ่งที่แทนพระพุทธเจ้านั้นคือ คัมภีร์ ใช่ปะ ครับ ครู

 2. ด.ช.ธันวา ศักดิสูง พูดว่า:

  มีลักษณะที่สำคัญคือหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าจะสอนให้เป็นคนดีทำดี§ใช่ปะครับ§

 3. ด.ญ.วิชุดา หวังครอบกลาง ม.3/5 เลขที่ 21 พูดว่า:

  จากการที่ได้ศึกษาแล้ว ประเทศสหรัฐอเมริกา ในต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๕ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้จัดพิมพ์หนังสือที่มีเรื่องราวของพระพุทธศาสนารวมอยู่ด้วย ทำให้ชนชั้นปัญญาชนในอเมริกาหันมาสนใจพระพุทธศาสนามากขึ้น ค่ะ..

 4. จิราพร บุญยืน ม.3/2 เลขที่15 พูดว่า:

  จากที่ได้ศึกษา ไม่ว่าประเทศไหนหรือชนชั้นไหนก็สามารถศึกษาพระพุทธศาสนาได้ค่ะ

 5. เขมจิรา บุญสุข ม.3/1 เลขที่ 14 พูดว่า:

  การที่ศาสนาพุทธเข้าไปอยู่ในโลกตะวันตกเพราะเขาสนใจหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า มากกว่าการปฏิบัติ จงทำให้เห็นว่าชาวตะวันตก ต้องการหลักธรรมคำสอนมากกว่า

 6. ด.ญ.ดาวอนงค์ พงษ์ขาว เลขที่ 32 ม.3/1 พูดว่า:

  มีลักษณะสำคัญคือ ทางตะวันตกจะเน้นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามากกว่าพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งต่างจากประเทศไทยซึ่งเน้นพิธีกรรมทางศาสนาเป็นหลักค่ะ

 7. ด.ญ.จิรัชญา ชุ่มวงค์ ม.3/2 เลขที่ 14 พูดว่า:

  จากที่ได้ศึกษาแล้ว การเผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศต่างๆจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป แต่ที่เหมือนกันคือ ทุกๆประเทศสนใจในหลักทำคำสอนของพระพุทธศาสนามากกว่าสิ่งอื่น ค่ะ

 8. ด.ญ.จิรัชญา ชุ่มวงค์ ม.3/2 เลขที่ 14 พูดว่า:

  จากที่ได้ดูแล้ว การเผยเพร่พระพุทธศาสนาของแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกัน และส่วนใหญ่จะยึดหลักธรรมคำสอน มากกว่า ค่ะ

 9. ด.ญ. มณีมณฑ์ บุญวงค์ เลขที่ 24 ม.3/1 พูดว่า:

  มีลักษณะสำคัญร่วมกัน คือ คำสอนของพระพุทธเจ้าและ การเผยแผ่ของสาวกของพระพุทธเจ้า.

 10. ศุภานัน แก้วน้อย เลขที่ 31 ม.3/1 พูดว่า:

  จากที่ได้ศึกษา การเผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศต่างๆ จะมีลักษณะสำคัญคือหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามากกว่าการปฏิบัติ ค่ะ

 11. ด.ญ.วิภาดา อินทร์ดี เลขที่ 25 ม.3/1 พูดว่า:

  การเผยแพร่พระพุทธศาสนาในแต่ละประเทศ จะมีลักษณะที่สำคัญร่วมกัน คือ หลักคำสอนของพระพุทธเจ้า ค่ะ.

 12. นัทธพงศ์ ทะนนท์ พูดว่า:

  การเผยแพร่พระพุทธศาสนา จะมีลักษณะสำคัญคือหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s