การ์ตูนเสริมความรู้ทวีปอเมริกาเหนือ ตอน ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม ชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้อ่านประกอบการศึกษาค้นคว้าบทเรียนในเรื่องทวีปอเมริกาเหนือ โดยครูได้นำเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมที่เด่นๆ ของทวีปอเมริกาเหนือ ทั้งในเรื่องของเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา มานำเสนอในรูปแบบหนังสือการ์ตูนเพื่อให้นักเรียนได้เพลิดเพลินไปกับบทเรียนมากยิ่งขั้น…..อ่านกันได้เลยครับ

การ์ตูน

Advertisements

171 responses »

 1. ได้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับทวีปอเมริกาเหนือในรูปแบบใหม่ที่สามารถเข้าใจได้ง่ายเพราะทำขึ้นในรูปแบบการ์ตูนที่น่าสนใจและน่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง

 2. จักรพันธ์ บุญวงค์ ม.3/2 เลขที่ 2 พูดว่า:

  อเมริกามี ทั้งเลือดเเท้ เเละเลือดผสม

 3. ด.ช.ณัฐพล เดินอด ม.3/2 เลขที่3 พูดว่า:

  เป็นการ์ตูนที่สอนให้เราเข้าใจมากสิ่่่่งขึ้น

 4. วริช บุญถา ม.3/2 เลขที่ 6 พูดว่า:

  ผมได้รู้ว่า.. ชนเผ่าแต่ละชนเผ่ามีอยู่ 3 กลุ่มหลักคือ 1.กลุ่มชนเผ่าผิวขาวหรือชนเผ่าคอเคซอยต์ 2.ชนเผ่าผิวดำหรือนิโกรลอยด์ 3.ชนเผ่าผิวเหลืองหรือมองโกลอยด์

 5. สุกัลย์ โคงาม พูดว่า:

  ให้ความรู้เรื่องทวีปอเมริกาเหนือ คือ ลักษณะทางสังคม
  จะมีลักษณะของคนในเชื้อสายต่างๆของทวีป อเมริกาเหนือ
  ลักษณะทางสังคมของคนพื้นเมืองในแถบนั้น และอื่นๆ

 6. ด.ช.ธัชธรรม เครือธิ เลขที่4 3/2 พูดว่า:

  จาการดูวิดีโอ รู้ว่า อเมริโก เวสปุชชี ได้ค้นพบดินแดนใหม่ที่กว้างมาก

 7. ด.ช.นิรุทธิ์ ภู่ลำพงษ์ เลขที่5ขั้น ม.3/1 พูดว่า:

  ดูแล้วได้ความรู้เรื่องชนชาติของชาวพื้นเมืองในทวีปอเมริกาเหนือว่ามีคามเป็นมาอย่างไร

 8. ด.ญ.จุฑาทิพย์ คำเมืองใจ เลขที่ 16 ม.3/2 พูดว่า:

  ได้รูเกี่ยวกับชนเผ่าต่าง ๆ เชื้อชาติที่มีอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ ได้รู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมต่าง ๆ

 9. ด.ญ.เพ็ญพรรณ จักรเขียว เลขที่ 23 ม.3/1 พูดว่า:

  ได้ดูการ์ตูนที่ทำเป็นสื่อลักษณะสังคมและวัฒนธรรมแล้วรู้ว่า ประชากรในทวีปอเมริกาเหนือมีเลือดผสม ที่มาจากหลายทวีปมาผสมกัน ทำให้เกิดแต่ละชนชาติและใช้ภาษาที่แตกต่างกันออกไป

 10. ด.ญ.สุทธิมลตรา เครือคำ ม.3/1 เลขที่27 พูดว่า:

  ในการ์ตูนเรื่องนี้ ทำให้ดิฉันได้เข้าใจถึงเรื่องลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือว่า ประชากรดั้งเดิมของทวีปอเมริกาเหนืออพยพมาจากทวีปเอเชีย เข้ามาทางสะพานธรรมชาติหรือช่องแคบแบริง อพยพมาจาก ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา ทวีปอเมริกาเหนือก็จะมีชนชาติต่างๆดังนี้1.กลุ่มคนผิวขาว 2.กลุ่มคนผิวดำ 3.กลุ่มคนผิวเหลืองและมีชนกลุ่มเลือดผสม ได้แก่ 1.เป็นการผสมระหว่างชนพื้นเมืองกับชนผิวขาว 2.เป็นการผสมระหว่างชนผิวดำกับชนผิวขาว 3.เป็นการผสมระหว่างชนผิวดำกับชนผิวเหลือง ภาษาที่ใช้จะเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส ระบบการปกครองจะเป็นแบบประชาธิปไตยโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข ขอบพระคุณ คุณครูสุดเฉลิม เป็นอย่างสูงค่ะที่ให้ความรู้แก่ดิฉัน

 11. ด.ญ.วิภาดา ปีติ ชั้น ม.3/2 เลขที่ 30 พูดว่า:

  จากการที่ได้ดูสื่อทำให้รู้ว่า ทวีปเมริกาเหนือมี3เชื้อชาติ มีการใช้ภาษาที่แตกต่างกันและประชากรส่วนใหญ่ยังนับถือศาสนาคริสต์

 12. ด.ช.ภคพงศ์ วงศ์ไชยา เลขที่ 8 ม.3/1 พูดว่า:

  จากการได้ดูวิดิโอกระผมได้ทราบว่า เชื้อสายหลักๆของคนอเมริกามี 3 กลุ่มหลัก คือ 1.กลุ่มคนผิวขาวหรือชนเผ่าคอเคซอยด์ 2.กลุ่มคนผิวดำหรือนิโกรลอยด์
  3.กลุ่มชนผิวเหลืองหรือชนเผ่ามองโกลอยด์

 13. ด.ญ.ศุภานัน แก้วน้อย ม.3/1 เลขที่31 พูดว่า:

  จากการศึกษาเพิ่มเติมจากสื่อการสอนของครูสุดเฉลิม ทำให้ดิฉันได้รู้เกี่ยวกับลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ คือในทวีปนี้ก็จะเรียนอยู่ 2 หัวข้อใหญ่ ซึ่งแต่ล่หัวข้อก็จะแยกออกไป หัวข้อแรกก็จะพูดถึงเชื้อชาติของทวีปอเมริกาเหนือ มีดังนี้ 1.กลุ่มคนผิวขาว ก็จะอพยพมาจากทวีปยุโรป เป็นการผสมระหว่างชนพื้นเมืองกับชนผิวขาว ได้แก่ สเปน โปรตุเกส อังกฤษ และชาวยุโรปอื่นๆ2.กลุ่มคนผิวดำ เป็นประชากรที่ถูกนำมาจากทวีปแอฟริกา .เป็นการผสมระหว่างชนผิวดำกับชนผิวขาว 3.กลุ่มคนผิวเหลืองและมีชนกลุ่มเลือดผสม ชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพมาจากทวีปเอเชีย เป็นการผสมระหว่างชนผิวดำกับชนผิวเหลือง ได้แก่ ชาวเอสกิโม หรือ อเมรินเดียน ส่วนกลุ่มเลือดผสม ได้แก่ พวกเมสติโซ และมูแลตโต หัวข้อที่ 2 ก็มี ภาษา ในทวีปอเมริกาเหนือใช้ภาษาตระกูลภาษาอิโด-ยูโรเนียน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส ศาสนา ประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาคริสต์ และการเมืองการปกครอง จะมีการปกครองแบบประชาธิปไตยยโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข

 14. พฤทธิ์ สุยะ เลขที่ 6 ม.3/1 พูดว่า:

  จากที่อ่านแล้วทวีปอเมริกามีหลายชนชาติเพราะนอกจากที่คนผิวขาวจากทวีปยุโรปที่มาตั้งถิ่นฐานใหม่แล้วยังมีชนพื้นเมืองผิวเหลืองที่อยู่ในทวีปนี้มาก่อนแล้วและยังมีคนผิวดำที่ทางทวีปยุโรปซื้อตัวมาจากทวีปแอฟริกามาใช้แรงงานและเป็นทาส
  ยังมีพวกเลือดผสมระหว่างคน3ประเภทนี้ที่มารวมกันอยู่ในทวีปนี้จึงทำให้เกิดเชิ้อสายใหม่ 1.กลุ่มเมดดิโซเป็นเลือดผสมชนพื้นเมืองกับคนผิวขาว 2.กลุ่มมูแลตโตเป็นเลือดผสมระหว่างคนผิวขาวกับคนผิวดำที่นำมาเป็นทาส 3.กลุ่มแซมโปเลือดผสมระหว่างชนพื้นเมืองกับคนผิวดำ
  และยังมีการใช้ภาษาของทวีปอเมริกาเหนือใช้ตามประเทศที่มาครอบครองพื้นที่ ทางตะวันออกและรอบอ่าวฮัดสันใช้ภาษาอังกฤษอเมริกากลาง,อเมริกาใต้และหมู่เกาะอินดีสตะวันตกใช้ภาษาสเปน ตั้งแต่อ่าวเม็กซิโกถึงบริเวรเกรทเลคใช้ภาษาฝรั่งเศส และชาวฮอลแลนด์มายึดปากอ่าวฮัดสันและเกราะแมนฮัดตันแต่สุดท้ายตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ สรุปแล้วทวีปอมริกาเหนือส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ
  ศาสนานับถือศาสนาคริตส์แต่จะแยกเป็นนิกายแองโกลอเมริกาจะนับถือนิกาย โปรแทสแตนท์ แต่ละตินอเมริการนับถือนิกายโรมันคาทอลิค และศาสนาอื่นๆเข้ามาเนื่องจากผู้อพยพที่นำศาสนานั้นมา

 15. เด็กชายจิรภัทร คำเรือง เลขที่ 1 ชั้นม.3/1 พูดว่า:

  จากที่ได้ดูการ์ตูนทำให้ทราบว่า เชื้อชาติหลักของคนอเมริกามี 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผิวขาว กลุ่มผิวดำ กลุ่มผิวเหลือง

 16. ด.ญ.กนกพิชญ์ เมืองมา ม.3/1 เลขที่ 13 พูดว่า:

  ได้รู้ถึงลักษณะของชนชาติต่างๆของทวีปอเมริกาเหนือ ว่ามีลักษณะเด่นอย่างไรบ้าง

 17. จากการที่ได้ศึกษาค้นคว้าจากการ์ตูนนชุดนี้ทำให้รู้ว่าทวีปอเมริกาเหนือมีหลายชนชาติที่เข้ามาอาศัย ก็คือชนผิวขาวที่เข้ามาตั้งถิ่นฐาน ชนผิวเหลืองที่อพยพมา ชาวพื้นเมืองดั้งเดิมของทวีปอเมริกาเหนือ
  ชาวผิวดำที่ชาวผิวขาวซื้อมาเป็นทาสในโรงงาน นอกจากนี้ยังมีพวกเลือดผสมแบ่งเป็น3กลุ่มคือ1.กลุ่มเมดดิโซเป็นเลือดผสมชนพื้นเมืองกับคนผิวขาว 2.กลุ่มมูแลตโตเป็นเลือดผสมระหว่างคนผิวขาวกับคนผิวดำส 3.กลุ่มแซมโปเลือดผสมระหว่างชนพื้นเมืองกับคนผิวดำ

 18. ด.ญ. เขมจิรา บุยสุข เลขที่ 14 ม.3/1 พูดว่า:

  สื่อที่ครูทำเล่มนี้สนุกมากเลยพร้อมทั้ง มีความรู้ให้ด้วย เกี่ยวกับเรื่องชนผิวขาว-ดำ และมีลักษณะเด่นอย่างไรด้วย พร้อมทั้งทบทวนเรื่องที่ครูเคยสอนด้วย

 19. ด.ญ.มณีมณฑ์ บุญวงค์ เลขที่ 28 พูดว่า:

  รู้ว่าคนผิวดำมาจากเอฟฟิกา ที่เป็นทาสมาก่อน และคนผิวขาวมาจากยุโรป และ มีชนดั้งเดิมเหลืออยู่ในอเมริกาด้วย ขอบคุณมากค่ะ

 20. นพเดช มีเชาว์ เลขที่13 ม.304 พูดว่า:

  จากการได้ดูวิดิโอกระผมได้ทราบว่าประชากรดั้งเดิมของทวีปอเมริกาเหนืออพยพมาจากทวีปเอเชียและนำคนผิวดำที่คนผิวขาวซื้อมาเป็นทาส

 21. ด.ช.อินทนนท์ คูคำ ม.302 เลขที่11 พูดว่า:

  ได้ความรู้เรื่องชนชาติของชาวพื้นเมืองในทวีปอเมริกาเหนือว่ามีคามเป็นมาอย่างไร ทวีปเมริกาเหนือมี3เชื้อชาติ มีลักษณะเด่นอย่างไรบ้าง คับ

 22. ด.ญ.รัตนาภรณ์ ถาคำดี ชั้น ม.3/2 เลขที่ 27 พูดว่า:

  จากที่ได้ศึกษาการ์ตูนเนื้อหานี้แล้วมีประโยชน์มากเกี่ยวกับเรื่องทวีปอเมริกามากๆเลยค่ะ รู้แล้วว่า เชื้อสายของคนอเมริกามี 3 เชื้อสายด้วยกัน เชื้อสายแรกก็คือ กลุ่มคนผิวขาวหรือชนเผ่าคอเคซอยด์ , กลุ่มคนผิวดำหรือชนเผ่านิโกรลอยด์ และคนผิวเหลืองหรือชนเผ่ามองโกลอยด์นั่นเองค่ะ ได้รู้ถึงการอพยพของชนเผ่าทั้งสามว่ามาจากที่ไหนบ้าง ก็จะมีกลุ่มคนผิวขาวอพยพมาจากทวีปยุโรป ส่วนคนผิวดำอพยพมาจากแอฟริกาในยุคการล่าอาณานิคมเพื่อมาเป็นทาสในไร่ของคนผิวขาว ส่วนคนผิวเหลืองอาศัยอยู่ในดินแดนแถบขั้วโลกเหนือ นอกจากนั้น ยังมีกลุ่มเลือดแท้ และก็กลุ่มเลือดผสมอีก คือ 1.กลุ่มเมสดิโซเลือดผสมระหว่างชนพื้นเมืองกับชนผิวขาว 2.มูแลตโตมีเลือดผสมระหว่างผิวดำกับผิวขาวค่ะ ส่วน 3.แซมโบเป็นเลือดผสมระหว่างคนผิวเหลืองกับคนผิวดำค่ะ โหได้รู้เรื่องราวเยอะมากๆเลยค่ะ

 23. ด.ญ. กมลภรณ์ เพ็ชรทัต ม.3/2 เลขที่32 พูดว่า:

  ดิฉันได้ดูการ์ตูนเสริมความรู้ทวีปอเมริกาเหนือ แล้วทำให้ฉันเข้าใจมากขึ้นและได้ความรู้เพิ่มเติมจากนอกห้องเรียน ได้รู้ว่า ประชากรประกอบไปด้วย
  -เชื้อชาติ คือ
  1.พวกผิวดำ 2.พวกผิวขาว 3.กลุ่มชนผิวเหลือง
  -ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศษ ภาษาเสปน
  -ศาสนา นับถือศาสนาคริสตร์

 24. ด.ญ.สุภาพร คำเรือง เลขที่ 28 ม.3/1 พูดว่า:

  หลังจากที่ได้ดูวิดีโอในรูปแบบการ์ตูนนี้เเล้วทำให้ดิฉันรู้ว่าทวีเมริกาเหนือมีความเป็นมาอย่างไร มีพื้นที่เท่าไร เละดิฉันได้รู้เกี่ยวกับชนเผ่าชาติต่างๆ ซึ่งมี3 เชื้อสายด้วยกัน เชื้อสายแรกก็คือ กลุ่มคนผิวขาวหรือชนเผ่าคอเคซอยด์ , กลุ่มคนผิวดำหรือชนเผ่านิโกรลอยด์ และคนผิวเหลืองหรือชนเผ่ามองโกลอยด์นั่นเองค่ะ ได้รู้ถึงการอพยพของชนเผ่าทั้งสามว่ามาจากที่ไหนบ้าง

 25. ด.ญ.ภัทราวดี จิน๊ะ ม.3/2 เลขที่ 26 พูดว่า:

  จากที่ได้บล็อกการ์ตูนนี้แล้วชอบมากค่ะ ทวีปอเมริกาเหนือมีชนเผ่าแต่ละชนเผ่ามีอยู่ 3 กลุ่มคือ 1.กลุ่มชนเผ่าผิวขาวหรือชนเผ่าคอเคซอยต์ 2.ชนเผ่าผิวดำหรือนิโกรลอยด์ 3.ชนเผ่าผิวเหลืองหรือมองโกลอยด์ได้รู้ถึงการอพยพของชนเผ่าทั้งสามว่ามาจากที่ไหนบ้าง ก็จะมีกลุ่มคนผิวขาวอพยพมาจากทวีปยุโรป ส่วนคนผิวดำอพยพมาจากแอฟริกาในยุคการล่าอาณานิคมเพื่อมาเป็นทาสในไร่ของคนผิวขาว ส่วนคนผิวเหลืองอาศัยอยู่ในดินแดนแถบขั้วโลกเหนือโหมีประโชยน์มากค่ะที่ได้ดูการ์ตูนนี้

 26. ด.ญ.จิราพร บุญยืน ชั้น ม.3/2 เลขที่ 15 พูดว่า:

  หลังจากดิฉันได้ชมวิดีโอการ์ตูนนี้แล้วได้รู้เกี่ยวกับเรื่องทวีปอเมริกาเหนือมากขึ้น และได้รู้ว่ามี วัฒนธรรมเป็นอย่างไร มีกี่เชื้อชาติ ได้รู้ถึงการอพยพเข้ามาอยู่ในทวีปอเมริกาเหนืออีกด้วย

 27. ด.ญ.ชลดา คำสุ เลขที่ 17ม.3/1 พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ จากการได้ศึกษาและดูวิดีโอเหล่านี้ทำให้ดิฉันได้รู้ว่าทวีปอเมริกามีประชากรจากทวีปอื่นได้มาครอบครองพื้นที่บางส่วนของทวีปอเมริกา ได้รู้ว่าในทวีปอเมริกามีกลุ่มคนหลากหลายเชื้อสายอาศัยอยู่คือ 1.กลุ่มคนผิวขาว 2. กลุ่มคนผิวดำ 3. กลุ่มคนผิวเหลือง และ กลุ่มคนเลือดผสม และ ได้รู้ว่าชาวอเมริกานับถือศาสนาคริสต์แต่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาจะนับถือนิกายโปรแตสแตนท์ แต่แม็กซิโกและแถบลาตินอเมริกาจะนับถือนิกายโรมันคาทอลิค สุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบคุณครูสุดเฉลิมเป็นอย่างสูงที่ให้ความรูแก่ดิฉัน

 28. ดช. วรินทร กราวทอง ม.3/2 เลขที่12 พูดว่า:

  จากที่ดูวีดีโอการ์ตูนทวีปอเมริกาเหนือแล้วได้รู้เกี่ยวกับลักษณะและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือและยังรู้อีกด้วยว่า อเมริโก เวสปุสชี่ได้ค้นพบเกาะที่ใหญ่ไม่ใช่น้อยอีกด้วย

 29. ด.ญ.จามรีย์ เมืองสุวรรณ ม 3/3 เลขที่ 21 พูดว่า:

  หลังจากที่ดิฉันได้รับชมวีดีโอทำให้ดิฉันได้เข้าใจและรู้ว่าทวีปอเมริกาเหนือ ว่าเป็นอย่างไร และรู้ลักษณะภูมิประเทศ สิ่งแวดล้อม สังคม ประชากร เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ในทวีปอเมริกาเหนืออีกด้วย

 30. ด.ญ.ศิริวรรณ บุญสุข ม 3/3 เลขที่ 27 พูดว่า:

  หลังจากที่ดูวีดีโอนี้แล้วทำให้ดิฉันได้รู้ว่า ลักษณะภูมิประเทศ ของทวีป อเมริกาเหนือเป็นอย่างไร และมัสภาพแวดล้อม และเศรษฐกิจเป็นอย่างไรค่ะ

 31. ด.ญ.วิภาดา อินทร์ดี เลขที่ 25 ม.3/1 พูดว่า:

  จากได้ดูการ์ตูนนี้ ฉันได้รู้ว่าคนทวีปอเมริกาเหนือมีคน 3 เชื้อชาติมาจากไหน และได้รู้ว่ามีการนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาโทลิคและนิกายโปรแตสแตนต์แต่นิกายโปรแตสแตนต์จะมีประชากรนับถือมากกว่าคริสต์นิกายโรมันคาโทลิค

 32. ด.ญ เสาวณีย์ สมัครผล ม. 304 เลขที่ 23 พูดว่า:

  ดิฉันได้ดูวิดีโอการตูนแล้วทำให้ฉันรู้ว่าชนเผ่ามี 3 กลุ่มหลักคือ
  1 กลุ่มคนผิวขาว หรือชนเผ่าคอเคซอยด์
  2 กลุ่มคนผิวดำ หรือชนเผ่านิโกรลอยด์
  3 กลุ่มคนผิวเหลือง หรือชนเผ่ามองโกรลอยด์
  ทำให้ดิฉันได้รู้ว่า คนผิวต่างๆ นี้ อยู่ชนเผ่าอะไรบ้าง

 33. ด.ญ. ปาริชาต รายณะสุข ชั้น ม.3/5 เลขที่ 26 พูดว่า:

  จากที่ได้ศึกษาสื่อการเรียนการสอนของคุณครูแล้ว ดิฉันมีความเข้าใจว่า..ส่วนมากประชากรที่เป็นประชากรดั้งเดิมของอเมริกาเหนือนั้น เป็นกลุ่มที่อพยพมาจากทวีปเอเชียแทบทั้งสิ้น แต่เชื้อสายหลักของคนอเมริกามี 3 กลุ่มหลัก ก็คือ
  ฺฺ- กลุ่มคนผิวขาว [ คอเคซอยด์ ] อพยพจากยุโรป จาก อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปนและโปรตุเกส
  – กลุ่มคนผิวดำ [ นิโครลอยด์ ] อพยพจากแอฟริกาในยุคล่าอาณานิคมเพื่อเป็นทาสของคนผิวขาว
  – กลุ่มคนผิวเหลือง [ มองโกลอยด์ ] อพยพจากทวีปเอเชียมีเผ่าเอสกิโมอาศัยอยู่ในแทบขั้วโลกเหนือรวมถึงอินเดียแดง
  ด้านภาษานั้น ส่วนมาจะใช้ภาษา อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ แต่สหรัฐและแคนาดาจะเป็นนิกายโปรแตสแตนท์ แม็กซิโกและแทบละตินจะเป็นนิกายโรมันคาทอลิคและระบบการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยค่ะ
  ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณครูมากๆ นะคะที่ทำสื่อการเรียนการสอนที่เข้าใจได้ง่ายแบบนี้ และพอได้สรุปามความเข้าใจของเราเองแล้ว ทำให้ดิฉันจดจำข้อมูลได้ดีมากขึ้นค่ะ

 34. ด.ญ.เจนจิรา ชุ่มวงค์ เลขที่ 20 ม.3/3 พูดว่า:

  จากที่ได้ดูวิดีโอนี้ทำให้ดิฉันได้เรียนรู้ ถึงความเป็นมาของทวีอเมริกาเหนือว่าเป็นอย่างไร
  และได้รู้ ว่า เชื้อสายของคนอเมริกามี 3 เชื้อสายด้วยกัน เชื้อสายแรกก็คือ กลุ่มคนผิวขาวหรือชนเผ่าคอเคซอยด์ , กลุ่มคนผิวดำหรือชนเผ่านิโกรลอยด์ และคนผิวเหลืองหรือชนเผ่ามองโกลอยด์ และการใช้ภาษาที่แตกต่างกัน

 35. ด.ญ.ภัทราวดี จิน๊ะ ม 3/2 เลขที่ 26 พูดว่า:

  หลังจากดิฉันได้ชมวิดีโอ ทำให้ได้ความรู้มากมายเกี่ยวกับทวีปอเมริกาคะ

 36. ด.ญ.พิชนันท์ นักหล่อ ชั้น3/5เลขที่19 พูดว่า:

  ด.ญ.พิชนันท์ นักหล่อ ชั้น ม.3/5 เลขที่ 19 จากการได้ดูวีดิโอเเล้วเข้าใจว่าทวีปอเมริกาเหนือเป็นยังไงค่ะ

 37. ด.ช.อชิตพล ทองจินดา พูดว่า:

  ด.ช.อชิตพล ทองจินดา ม.3/5 เลขที่ 9

  .. จากที่อ่านการ์ตูนมาแล้วได้รู้เรื่องเกียวกับเรื่อง เชื้อสายหลักของคนอเมริกา คือ 1.กลุ่มผิวขาวหรือชนเผ่าเคซอยต์ 2.กลุ่มชนผิวดำหรือชนเผ่านิโกรลอยต์ 3.กลุ่มชนผิวเหลืองหรือชนเผ่ามงโกลรอยต์

 38. ด.ญ.นุชรี บุญเลิศ 302 เลขที่23 พูดว่า:

  จากที่ดูการ์ตูนทําให้เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับกลุ่มคนผิวขาวและคนผิวดำและคนผิวเหลือง

 39. ด.ญ.ปิ่นเพ็ชร พันธ์ปัญญา เลขที่17 3/5 พูดว่า:

  ทวีปอเมริกาเหนือเขานิยมใช้ภาษาอังกฤษเพราะเขาไม่ค่อยนิยมใช้ภาษาฝรั่งเศษและสเปนกันเท่าไร

 40. เด็กชายศุภกร อ้อยยาวเลขที่9 3/2 พูดว่า:

  จากการได้อ่านดูครูได้ทำคลิปในฉบับกาตูนและมีข้อมูลเกี่ยวกับทวีปอเมริกาเหนือมากมาย

 41. ด.ญ.จิรัชญา ชุ่มวงค์ ม.3/2 เลขที่ 14 พูดว่า:

  จากการได้ดูวีดีโอนี้แล้ว ทำให้ดิฉันรู้ว่าทวีปอเมริกาเหนือมีลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างไร และทำให้สนุกกับการดูวีดีโอที่มีสาระที่ครบท้วน เช่น ภาษา ศาสนา และเชื้อชาติ ที่มีอยู่ในอเมริกาเหนือ ค่ะ

 42. ด.ญ.ปิ่นเพ็ชร พันธ์ปัญญา เลขที่17 ม.3/5 พูดว่า:

  ทวีปอเมริกาเหนือมีหลายภาษาแต่นิยมใช้ภาษาอังกฤษมากแต่เขาไม่ค่อยใช้ภาษาฝรั่งเศษและสเปนกันเท่าไรศาสนาเขานับถือศาสนาคริสต์กัน

 43. ด.ญ.ศิรินยา นิสัยตรง ม.3/4 เลฃที่ 22 พูดว่า:

  ได้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับทวีปอเมริกาเหนือว่ามีความเป็นมาอย่างไร

 44. ด.ช.รัชชานนท์ นนทะกา ม.3/4 เลฃที่ 7 พูดว่า:

  ได้ความรู้เรื่องชนชาติของชาวพื้นเมืองในทวีปอเมริกาเหนิอเรื่องชนชาติของชาวพื้นเมืองในทวีปอเมริกา

 45. ด.ญ.จิตตา ซาคามาคิ ม.3/4 เลขที่ 25 พูดว่า:

  จากการที่ได้ดูสื่อทำให้รู้ว่า ทวีปเมริกาเหนือมี3เชื้อชาติ ที่แตกต่างกันออกไป

 46. ด.ช. วัชรพงค์ ฟูแสง ม.3/2 เลขที่ 7 พูดว่า:

  จากที่ผมได้ดูวีดีโอแล้วทำให้ผมรู้ว่า ทวีปอเมริกาเหนือมีคนชนชาติต่างๆ และใช้ภาษาแตกต่างกันในบางประเทศ หรือศาสนาที่แตกต่างกัน เป็นต้น ครับ

 47. ด.ช. เกรียงไกร จันแก้ว ม.3/2 เลขที่ 1 พูดว่า:

  หลังจากดูวิดีนี้แล้วได้รู้ว่าประชากรของอเมริกาเหนือ มี4 เชื้อชาติ ได้แก่ 1.กลุ่มคนผิวเหลือง 2.กลุ่มคนผิวขาว 3.กลุ่มคนผิวดำ 4.กลุ่มคนเลือดผสม

 48. ด.ญ. วรกันต์ จันธิ ชั้น ม.3/2 เลขที่ 28 พูดว่า:

  จากการดูคลิปการณ์ตูนเสริมสร้างความรู้ ได้เข้าใจเกี่ยวกับเชื้อชาติ คนผิวดำคนผิวเหลือง คนผิวขาว ภาษาที่ใช้ในแต่ละชนชาติที่ใช้กัน และแต่ละชนชาตินับถือศาสนาอะไรเป็นส่วนมากค่ะ

 49. ด.ญ. วรกันต์ จันธิ เลขที่ 28 ม. 3/2 พูดว่า:

  จากกาศึกษาเข้าใจว่า แต่ละ เชื่อชาติ สีผิวไม่เหมือนกัน ใช้ภาษาแตกต่างกัน นับถือศาสนาไม่เหมือนกันค่ะ

 50. ด.ญ. วรกันต์ จันธิ เลขที่ 28 ม. 3/2 พูดว่า:

  จากกาศึกษาเข้าใจว่า แต่ละ เชื่อชาติ สีผิวไม่เหมือนกัน ใช้ภาษาแตกต่างกัน นับถือศาสนาไม่เหมือนกันค่ะ

 51. ด.ญ.ณัติการณน์ เเก่นจันทน์ เลขที่20ม. 3/1 พูดว่า:

  จาการดูครอปวิดีดอนี้เเล้วทำให้ดิฉันได้ความรู้ทวีปอเมริกาเหนือมากขึ้น
  อเมริกาเหนือเป็นทวีปที่ตั้งอยู่ทางซีกโลกเหนือ และเป็นดินแดนที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบอันกว้างใหญ่ เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐาน การประกอบอาชีพ และการคมนาคมขนส่ง ทั้งยังเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากพวกผิวขาวชาวยุโรปและได้รับการศึกษาดี ทำให้อเมริกาเหนือเป็นทวีปที่เจริญก้าวหน้ามากในทุกๆ ด้าน
  ได้เรียนรูเกี่ยวกับลักาณะทางกายภาพ ลักาะณะภูมิอากศ ภาษา ศาสนและอื่นๆทำให้เข้าใจเกี่ยวกับทวีปอเมริกาเหนือมากขึ้นค่ะ..

 52. ด.ช. ณัฐภณ ใจยืน เลขที่ 10 ม. 3/5 พูดว่า:

  สุดยอดครับ เนื่อหารายละเอียดดีมาก ได้รู้เรื่องหลางอยากจากทวีปอเมริกาเหนือคับ 🙂

 53. วันเฉลิม ชำนาญยา ม.3/2เลขที่8 พูดว่า:

  จากการดูวิดิโอเเล้วรู้ว่า ชนชาติของทวีปอมริกาเหนือ มีสีผิวที่ไม่เหมือนกันเเละ มีใช้ภาษาที่ไม่เหมือนกัน

 54. ด.ญ.นฤภร ไชยลังกา เลขที่ 24 ม.3/3 พูดว่า:

  จากที่ได้อ่านก็ได้รู้ว่า แต่ละเชื้อสายของทวีปอเมริกาแต่งตัวไม่เหมือนกัน
  สีผิวก็ไม่เหมือนกัน นับถือศาสนาก็ต่างกันก็เลยทำให้ภาษาไม่เหมือนกัน

 55. ด.ช.นัทธพงศ์ วงศ์ขัติย์ พูดว่า:

  ได้ความรู้ว่ามีประชากรเท่าไร มีสีอะไรบ้าง และใช้ภาษาอะไรบ้าง

 56. ด.ช.ภานุพงษ์ วงศ์เครือ เลขที่9 ม.3/1 พูดว่า:

  จากที่ผมได้ดูแล้วทำให้รู้ว่า ทวีปนี้มีคนชนชาติต่างๆ และใช้ภาษาแตกต่างกันในบางประเทศ หรือศาสนาที่แตกต่างกัน ครับ

 57. ด.ช.ภานุพงษ์ วงศ์เครือ เลขที่9 ม.3/1 พูดว่า:

  ได้รู้ว่าทวีปนี้เขานิยมใช้ภาษาอังกฤษเพราะเขาไม่ค่อยนิยมใช้ภาษาฝรั่งเศษและสเปนกันเท่าไร

 58. ด.ช.ภานุพงษ์ วงศ์เครือ เลขที่9 ม.3/1 พูดว่า:

  หลังจากผมได้ชมวิดีโอ ทำให้ได้ความรู้มากมายเกี่ยวกับทวีปอเมริกา

 59. ด.ช.นัทธพงศ์ วงศ์ขัติย์ 11ช. 3/5 พูดว่า:

  จากการศึกษาดูคลิปวิดีโอ ได้ความรู้ว่าแต่ละเชื้อชาติมีคนสีผิวไม่เหมือนกัน

 60. ด.ญ. เบญจมาศ วงค์รัตน์ เลขที่ 17 ชั้น ม.3/4 พูดว่า:

  จากการได้ดูวีดีแล้วได้รู้ว่าแต่ละเชื่อชาติสีผิวไม่เหมือนกันได้แก่ คนผิวดำ คนผิวเหลือง คนผิวขาว

 61. ด.ช.กิตติพันธ์ วังแก้ว ม.3/3 เลขที่2 พูดว่า:

  ในการ์ตูนเรื่องนี้ทำให้ผมได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากเลยครับ มีโอกาสว่างๆ จะเข้ามาดูนะครับ

 62. ด.ช.กิตติพันธ์ วังแก้ว ม.3/3 เลขที่2 พูดว่า:

  อ่านในเว็บแล้วสนุกกว่าเรียนในห้องเรียนเยอะเลยครับ

 63. ด.ช.ชัชวาลย์ ธนะวงศ์ เลขที่12 ม.3/4 พูดว่า:

  แต่ละเชื่อชาติผมจะไม่เหมือนกัน สีผิวความสูง คำพูดก็แต่ต่างออกไป

 64. ด.ญ.กนกพิชญ์ เมืองมา เลขที่ 13 ม.3/1 พูดว่า:

  สนุกมากค่ะ ทำเป็นการ์ตูนแล้วเข้าใจมากๆและทำความเข้าใจที่ความรู้เดิมว่าอเมริกาเหนือมีหลายภาษาหลายเชื้อชาติ และมีหลายเผ่าพันธุ์ และนับถือหลายภาษาค่ะ

 65. ด.ญ.กนกพิชญ์ เมืองมา ม.3/1 เลขที่ 13 พูดว่า:

  จากได้ดูการ์ตูนแล้วได้รู้ว่าอเมริกามี3เชื้อชาติที่แตกต่างกันออกไปและการใช้ภาษาก็ไม่เหมือนกันและการนับถือศาสนาที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละเชื้อชาติ

 66. ด.ญ.อภิชญา ชุ่มงวศ์ เลขที่ 24 ม.3/5 พูดว่า:

  จาการศึกษาได้รู้ว่าเชื้อสายหลักของคนอเมริกามีอยู่ 3 กลุ่มคือ 1.กลุ่มผิวขาวคอเคซอยด์ 2.กลุ่มคนผิวดำหรือชนเผ่านิโกรลอยด์ 3.กลุ่มคนผิวเหลืองหรือมองโกลอยด์

 67. ด.ญ.อภิชญา ชุ่มว'ศ์ เลขที่ 24 ม.3/5 พูดว่า:

  เมื่อได้ดูการ์ตูนก็ได้ว่าการใช้ภาษาจะไม่เหมือนกัน และศาสนาส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์

 68. ด.ญ. จตุพร ยิ้มโปรยคำ เลขที่13 ม.3/2 พูดว่า:

  จากที่ได้อ่านการ์ตูนเสริมความรู้เรื่องนื้ ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ว่ามี 3 เชื้อชาติ คือ ชนผิวขาว,ผิวเหลืองและชนผิวดำ มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันมากที่สุด นับถือศาสนาคริสต์ และปกครองประเทศด้วยระบอบประชาธิปไตย

 69. ด.ญ. สวิชญา ใหม่ต๊ะ ม. 3/1 เลขที่ 30 พูดว่า:

  จากการที่ได้ดูสื่อความรู้นี้แล้ว ได้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อชาติต่างๆ ภาษาที่ใช้ในแต่ล่ะที่ และมีการแบ่งเป็นกลุ่มๆ เพื่อที่เราจะได้แบ่งแยกได้ง่ายขึ้น การนับถือศาสนาในแต่ล่ะที่

 70. ด.ญ.ชลลดา ปั๋นของ เลขที่ 18 ชั้น ม.3/1 พูดว่า:

  จากที่ดิฉันศึกษดูแล้ว ทำให้ทราบว่า ประชากรส่วนมากอพยพมาจากแถบเอเชีย และมีเชื้อชาติที่สำคัญ คือ
  1.กลุ่มชนผิวเหลือง ได้แก่ พวกอินูอิต หรือเอสกิโม
  2.กลุ่มชนผิวขาว ได้แก่ ชาวอังกฤษ ฝรั่งเศส และสเปน
  3.กลุ่มคนผิวดำ ซึ่งเรียกว่า อเมริกันนิโกร มีมากในหมู่เก่าอินดีสตะวันตก
  4.กลุ่มคนเลืดผสม เช่น ชาวผิวขาวจากยุโรปกับชาวผิวดำ มีมากในสหรัฐอเมริกา

 71. ด.ญ.ณัฐชา ยาดี ม.3/3 เลขที่23 พูดว่า:

  ดูแล้วเข้าใจว่าอเมริกามี3เชื้อชาติ แต่ละชาติสีผิวไม่เหมือนกันนับถือศาสนาไม่เหมือนกันค่ะ

 72. เด็กหญิง พลอยศิริ วิชัยโน ม.304 เลขที่ 21 พูดว่า:

  จากที่ดิฉันได้ดูวีดีโอ การ์ตูนเสริมความรู้ทวีปอเมริกาเหนือ ดิฉันได้รู้ว่า
  -ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมทวีปอเมริกาเหนือ
  -ด้านการเมืองการปกครอง
  เป็นอย่างไร !

 73. ด.ญ. มณีมณฑ์ บุญวงค์ เลขที่ 24 ม.3/1 พูดว่า:

  ดิฉันได้ดูสื่่อการ์ตูนที่ครูทำขึ้นมาแล้ว มันสนุกมากเลยค่ะ ทำให้ดิฉันได้ความรู้ เรื่อง ชนผิวขาว , ชนผิวเหลือง , ชนผิวดำ ง่ายกว่าอ่านหนังสือด้วย

 74. ด.ญ.ชัญญานุช ทิพย์เดโช ม.3/1 เลขที่ 19 พูดว่า:

  ทวีปอเมริกาเหนือคือทวีปที่น่าสนใจที่สุด และหนูก็ชอบทวีปนี้มากที่สุด
  และคลิปวิดีโอนี้ ทำให้หนูเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าทวีปอเมริกาเหนือมีเชื้อสาย
  ของคนอเมริกามี 3 เชื้อสายด้วยกัน เชื้อสายแรกก็คือ กลุ่มคนผิวขาว
  หรือชนเผ่าคอเคซอยด์ , กลุ่มคนผิวดำหรือชนเผ่านิโกรลอยด์
  และคนผิวเหลือง หรือชนเผ่ามองโกลอยด์ และการใช้ภาษาที่แตกต่างกัน

 75. ด.ญ.ชลลดา ปั๋นของ เลขที่ 18 ชั้น ม.3/1 พูดว่า:

  ทวีปอเมริกาเหนือใช้ภาษาแตกต่างกัน ดังนี้
  1.ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาราชการในสหรัฐอเมริกา แคนาดา หมู่เกาะอินดิสตะวันตกที่เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เช่น จาเมกา โดมินิกา บาฮามาส บาร์เบโดส
  2.ภาษาฝรั่งเศส เป็นภาษาราชของแคนาดา หมู่เกาะอินดิสตะวันตก เฮติ เซนต์ลูเซีย โดมินิกา
  3.ภาษาสเปน เป็นภาษาราชการของเม็กซิโก และประเทศต่าง ๆ ในอเมริกากลาง รวมทั้งคิวบา และโดมินิกันในหมู่เกาะอินดิสตะวันตก
  4.ภาษาอื่น ๆ เป็นภาษาของชนกลุ่มน้อยในทวีป ได้แก่ ภาษาเอสกิโม และภาษาอินเดียนแดง

 76. ด.ญ.อังคนางค์ หวานใจ เลขที่ 29 ชั้น ม. 3/1 พูดว่า:

  ดูการ์ตูนนี้ ทำให้เข้าใจง่ายขึ้นค่ะ ซึ่งลักษณะทางสังคมมีทั้งที่พัฒนาแล้ว และกำลังพัฒนา ส่วนมากในทวีปอเมริกาเหนือใช้ภาษาอังกฤษในราชการ
  ประชากร มีเชื้อชาติที่สำคัญได้แก่ กลุ่มคนผิวเหลือง พวกเอสกิโมกับอินเดียน กลุ่มคนผิวขาว ชาวฝรั่งเศส อังกฤษ สเปน กลุ่มคนผิวดำ อเมริกันนิโกร ค่ะ

 77. ด.ญ. อารีรักษ์ คำภิระ ชั้น ม.3/3 เลขที่ 28 พูดว่า:

  ดูแล้วทำให้ดิฉันเข้าใจในเรื่องของอเมริกามากขึ้นกว่าเดิม และทำให้เข้าใจในเรื่องลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมทวีปอเมริกาเหนือ ด้านการเมืองการปกครองว่ามันเป็นอย่างไรและได้รู้เรื่องเกี่ยวกับเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ว่ามี 3 เชื้อชาติ คือ ชนผิวขาว,ผิวเหลืองและชนผิวดำ มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันมากที่สุด นับถือศาสนาคริสต์

 78. ด.ญ.ชลลดา ปั๋นของ เลขที่ 18 ชั้น ม.3/1 พูดว่า:

  ทวีปอเมริกาเหนือ ส่วนมากจะนับถือศาสนาคริสต์ มีนิกายสำคัญคือ
  1. นิกายโปรเตสแตนต์ ประชากรที่นับถืออยู่ในแคนาดาและสหรัฐอเมริกา
  2. นิกายโรมันคาทอลิก ประชากรที่นับถืออยู่ในรัฐควิเบกของแคนาดาและประเทศต่างๆ ในละตินอเมริกา รวมทั้งประชากรในเมืองต่างๆของสหรัฐอเมริกาที่เคยเป็นอาณานิคมของสเปนมาก่อน

 79. ด.ญ.ชลลดา ปั๋นของ เลขที่ 18 ชั้น ม.3/1 พูดว่า:

  การปกครองของทวีปอเมริกาเหนือ จะเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข เช่น สหรัฐอเมริกา โดยรวมแล้วทวีปอเมริกาเหนือจะให้สิทธิและเสรีภาพในการดำเนินชีวิตอย่างเต็มที่ โดยให้อยู่ในขอบเขตของกฎหมาย ประชาชนจะเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดคะ

 80. อุดมพงษ์ วงค์รัตน์ ม.303 เลข 18 พูดว่า:

  จากที่ผมได้ดูจากด้านบนนะคัปเรื่องชนชาติของชาวพื้นเมืองในทวีปอเมริกาเหนือว่ามีคามเป็นมาอย่างไร ทวีปเมริกาเหนือมี3เชื้อชาติแต่ละชาติสีผิวไม่เหมือนกันนับถือศาสนาไม่เหมือนกัน ส่วนมากในทวีปอเมริกาเหนือใช้ภาษาอังกฤษในราชการ
  ประชากร มีเชื้อชาติที่สำคัญได้แก่ กลุ่มคนผิวเหลือง พวกเอสกิโมกับอินเดียน กลุ่มคนผิวขาว ชาวฝรั่งเศส อังกฤษ สเปน กลุ่มคนผิวดำ อเมริกันนิโก

 81. ด.ญ. รัชนาท ฟูศรี เลขที่ 25 ม.3/3 พูดว่า:

  การปกครองของทวีปอเมริกาเหนือ จะเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข เช่น สหรัฐอเมริกา
  ของคนอเมริกามี 3 เชื้อสายด้วยกัน เชื้อสายแรกก็คือ กลุ่มคนผิวขาว
  หรือชนเผ่าคอเคซอยด์ , กลุ่มคนผิวดำหรือชนเผ่านิโกรลอยด์
  และคนผิวเหลือง หรือชนเผ่ามองโกลอยด์ และการใช้ภาษาที่แตกต่างกันค่ะ

 82. พิรุฬห์กร โยวัง ชั้น 305 เลขที่ 7 พูดว่า:

  จากที่่ผมดูการตูนเรื่องนี้แล้วผมได้รู้ว่าดูกาตูนเสริมความรู้ทวีปอเมริกาเหนือ แล้วทำให้ผมเข้าใจมากขึ้นและได้ความรู้เพิ่มเติมจากนอกห้องเรียน ได้รู้ว่า ประชากรประกอบไปด้วยเชื้อชาติ คือ1พวกผิวดำ 2พวกผิวขาว 3กลุ่มชนผิวเหลือง แหล่ะได้รู้ว่า ชนชาติไหน ผิวดำ ผิวเหลือง ผิวขาว

 83. นัฐพล บุตรสุวรรณ์ 305 06 พูดว่า:

  คลิปวิดีโอของครูน่าสนใจมากเลยครับ

 84. ด.ช.ณัฐวุฒิ เเครื่องสนุก ม.3/3 เลขที่ 4 พูดว่า:

  ทวีปอเมริกาเหนือคือทวีปที่น่าสนใจที่สุด และหนูก็ชอบทวีปนี้มากที่สุด
  และคลิปวิดีโอนี้ ทำให้หนูเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าทวีปอเมริกาเหนือมีเชื้อสาย
  ของคนอเมริกามี 3 เชื้อสายด้วยกัน เชื้อสายแรกก็คือ กลุ่มคนผิวขาว
  หรือชนเผ่าคอเคซอยด์ , กลุ่มคนผิวดำหรือชนเผ่านิโกรลอยด์
  และคนผิวเหลือง หรือชนเผ่ามองโกลอยด์ และการใช้ภาษาที่แตกต่างกัน

 85. ด.ช.นิติพงษ์ กันทะพงษ์ ม.3/3 เลขที่ 9 พูดว่า:

  จะเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข เช่น สหรัฐอเมริก แล้วได้ รู้ เรื่องของสายเลือด ของชาวอเมริกา มีทั้ง เลือด เเท้ เเละก็มีทั้งเลือดผสม และการ ใช้ ภาษาที่ต่างกันครับ

 86. ด.ช.นัฐพงษ์ บุตรสุวรรณ์ ม.3/3 เลขที่ 8 พูดว่า:

  จากที่่่ผมได้ดูวีดีโอแล้วทำให้ผมรู้ว่า ทวีปอเมริกาเหนือมีคนชนชาติต่างๆ และใช้ภาษาแตกต่างกันในบางประเทศ หรือศาสนาที่แตกต่างกัน เป็นต้น ครับ

 87. ด.ช. เนติพงษ์ สันกว๊าน ม.3/3 เลขที่ 6 พูดว่า:

  เป็นการตูนที่ดูเเล้วเพลิดเพลินเเละได้ความรู้ด้วยครับ

 88. ด.ช.พงศ์ภรณ์ สุภารมย์ 3/3 เลขที่ 13 พูดว่า:

  เป็นทวีปที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากทวีปเอเชียและแอฟริกาตามลำดับ ประกอบด้วยภูมิภาคอเมริกาเหนือและอเมริกากลาง ซึ่งแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนตามขอบเขตของประเทศโดยมีแม่น้ำริโอแกรนด์เป็นแนวเขตแดน ภูมิภาคอเมริกาเหนือมีเพียง 3 ประเทศ คือ ประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา ประเทศเม็กซิโก

 89. ด.ช.ทนงศักดิ์ บุญสุข เลขที่5 ม.3/3 พูดว่า:

  ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของคนอเมรกาเหนือมากขึ้น

 90. ด.ญ.ณัติการณน์ เเก่นจันทน์ เลขที่20 ม.3/1 พูดว่า:

  ขอขอบคุรคุรครูที่ช่วยทำสื่อการสอนให้เข้ามาดูกัน อันไหนที่ไม่เข้าใจก็เข้ามาดูได้ขอขอบคุรมากๆค่ะ

 91. นัทธพงศ์ ทะนนท์ ม.3/1 เลฃที่4 พูดว่า:

  ผมได้ดูการ์ตูนนชุดนี้ทำให้รู้ว่าทวีปอเมริกาเหนือมีหลายชนชาติที่เข้ามาอาศัย ก็คือชนผิวขาวที่เข้ามาตั้งถิ่นฐาน ชนผิวเหลืองที่อพยพมา ชาวพื้นเมืองดั้งเดิมของทวีปอเมริกาเหนือ

 92. นัทธพงศ์ ทะนนท์ ม.3/1 เลฃที่4 พูดว่า:

  การปกครองของทวีปอเมริกาเหนือ จะเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข

 93. นัทธพงศ์ ทะนนท์ ม.3/1 เลฃที่4 พูดว่า:

  ได้รู้ว่า ทวีปอเมริกาเหนือเคยเป็นอาณานิคมของ สเปน อังกฤษ ฮอร์แลนด์

 94. นัทธพงศ์ ทะนนท์ ม.3/1 เลฃที่4 พูดว่า:

  ภาษาในทวีปอเมริกาเหนือจะใช้ภาษา ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน

 95. นัทธพงศ์ ทะนนท์ ม.3/1 เลฃที่4 พูดว่า:

  ภาษาที่นิยมใช้คือ ภาษาอังกฤษ

 96. นัทธพงศ์ ทะนนท์ ม.3/1 เลฃที่4 พูดว่า:

  ได้รู้ว่า อเมริโก เวสปุชชี ได้ค้นพบดินแดนใหม่ที่กว้างมาก

 97. นัทธพงศ์ ทะนนท์ ม.3/1 เลฃที่4 พูดว่า:

  ทำให้ทราบว่า ประชากรส่วนมากอพยพมาจากแถบเอเชีย และมีเชื้อชาติที่สำคัญ คือ
  1.กลุ่มชนผิวเหลือง ได้แก่ พวกอินูอิต หรือเอสกิโม
  2.กลุ่มชนผิวขาว ได้แก่ ชาวอังกฤษ ฝรั่งเศส และสเปน
  3.กลุ่มคนผิวดำ ซึ่งเรียกว่า อเมริกันนิโกร มีมากในหมู่เก่าอินดีสตะวันตก
  4.กลุ่มคนเลืดผสม เช่น ชาวผิวขาวจากยุโรปกับชาวผิวดำ มีมากในสหรัฐอเมริกา

 98. นัทธพงศ์ ทะนนท์ ม.3/1 เลฃที่4 พูดว่า:

  ได้รูเกี่ยวกับชนเผ่าต่าง ๆ เชื้อชาติที่มีอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ ได้รู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมต่าง ๆ

 99. นัทธพงศ์ ทะนนท์ ม.3/1 เลฃที่4 พูดว่า:

  ได้รู้ที่มาของทวีปอเมริกา

 100. นัทธพงศ์ ทะนนท์ ม.3/1 เลฃที่4 พูดว่า:

  เป็นการ์ตูนที่สอนให้เราเข้าใจมากสิ่่่่งขึ้น

 101. นัทธพงศ์ ทะนนท์ ม.3/1 เลฃที่4 พูดว่า:

  จากการได้ดูวิดิโอกระผมได้ทราบว่าประชากรดั้งเดิมของทวีปอเมริกาเหนืออพยพมาจากทวีปเอเชียและนำคนผิวดำที่คนผิวขาวซื้อมาเป็นทาส

 102. นัทธพงศ์ ทะนนท์ ม.3/1 เลฃที่4 พูดว่า:

  ได้รู้ถึงลักษณะของชนชาติต่างๆของทวีปอเมริกาเหนือ

 103. นัทธพงศ์ ทะนนท์ ม.3/1 เลฃที่4 พูดว่า:

  ทวีปอเมริกาเหนือมีชนเผ่าแต่ละชนเผ่ามีอยู่ 3 กลุ่มคือ 1.กลุ่มชนเผ่าผิวขาวหรือชนเผ่าคอเคซอยต์ 2.ชนเผ่าผิวดำหรือนิโกรลอยด์ 3.ชนเผ่าผิวเหลืองหรือมองโกลอยด์ได้รู้ถึงการอพยพของชนเผ่าทั้งสามว่ามาจากที่ไหนบ้าง ก็จะมีกลุ่มคนผิวขาวอพยพมาจากทวีปยุโรป ส่วนคนผิวดำอพยพมาจากแอฟริกาในยุคการล่าอาณานิคมเพื่อมาเป็นทาสในไร่ของคนผิวขาว ส่วนคนผิวเหลืองอาศัยอยู่ในดินแดนแถบขั้วโลกเหนือ

 104. นัทธพงศ์ ทะนนท์ ม.3/1 เลฃที่4 พูดว่า:

  จากการได้ดูวีดีแล้วได้รู้ว่าแต่ละเชื่อชาติสีผิวไม่เหมือนกันได้แก่ คนผิวดำ คนผิวเหลือง คนผิวขาว

 105. ด.ญ.ขจิตจัทร์ จันทะภา ม.3/2 เลขที่ 33 พูดว่า:

  จากที่ดู กลุ่มชนเผ่าต่างๆ ดิฉันได้รู้ว่า กลุ่มคนผิวขาว ผิวดำ ผิวเหลือง เป็นอย่างไร ความเป็นมาอย่างไร

 106. นัทธพงศ์ ทะนนท์ ม.3/1 เลฃที่4 พูดว่า:

  ให้ความรู้เรื่องทวีปอเมริกาเหนือ คือ ลักษณะทางสังคม
  จะมีลักษณะของคนในเชื้อสายต่างๆของทวีป อเมริกาเหนือ
  ลักษณะทางสังคมของคนพื้นเมืองในแถบนั้น และอื่นๆ

 107. ด.ญ.ชัญญานุช ทิพย์เดโช ม.3/1 เลขที่ 19 พูดว่า:

  เชื้อชาติของซาวอเมริกาเหนือ ที่สำคัญได้แก่
  1. กลุ่มคนผิวเหลือง เช่น พวกอินูอิตหรือเอสกิโม กับชาวอินเดียนที่เชื่อว่าอพยพมาจากทวีปเอเซีย
  2. กลุ่มคนผิวขาว เป็นชาวผิวขาวจากทวีปยุโรปที่ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัยล่าอาณานิคม
  3. กลุ่มคนผิวดำ เป็นประชาการถูกนำมาจากทวีปแอฟริกาเพื่อใช้แรงงานในไร่นาในยุคล่าอาณานิคม
  ปัจจุบันกลุ่มคนผิวดำส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมรกา

 108. ด.ญ.ชัญญานุช ทิพย์เดโช ม.3/1 เลขที่ 19 พูดว่า:

  และ 4. กลุ่มเลือดผสม จากการที่มีชนหลายเชื้อชาติ ทำให้เกิดชนชาติผสมค่ะ

 109. ด.ญ.อมรรัตน์ เมืองวงค์ พูดว่า:

  จากที่ดูวีดีโอ ทำให้รู้ที่มาของเชื้อชาติชาวอเมริกาเหนือ

 110. ด.ญ.อมรรัตน์ เมืองวงค์ เลขที่ 24 ม.3/4 พูดว่า:

  เป็นดินแดนที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบอันกว้างใหญ่

 111. ่้กลุ่มเชื้อชาติของทวีปอเมริกาเหนือมี่ 3 กลุ่ม ดังนี้
  1.กลุ่มคนผิวเหลือง
  2.กลุ่มคนผิวขาว
  3.กลุ่มคนผิวดำ
  ซึ่งส่วนใหญ่คนผิวดำจะอยู่ในประเทศอเมริกา

 112. ด.ญ.สิตานันท์ คำสุ ม.3/1 เลขที่ 26 พูดว่า:

  จากที่ได้อ่านการ์ตูนแล้วทวีปอเมริกามีหลายชนชาติเพราะนอกจากที่คนผิวขาวจากทวีปยุโรปที่มาตั้งถิ่นฐานใหม่แล้วยังมีชนพื้นเมืองผิวเหลืองที่อยู่ในทวีปนี้มาก่อนแล้วและยังมีคนผิวดำที่ทางทวีปยุโรปซื้อตัวมาจากทวีปแอฟริกามาใช้แรงงานและเป็นทาส

 113. ด.ญ.สิตานันท์ คำสุ ม.3/1 เลขที่ 26 พูดว่า:

  การปกครองของทวีปอเมริกาเหนือ จะเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข เช่น สหรัฐอเมริกา
  ของคนอเมริกามี 3 เชื้อสายด้วยกัน ได้แก่ กลุ่มคนผิวขาว กลุ่มคนผิวเหลือง กลุ่มคนผิวดำ

 114. ด.ญ.พัทธ์ธีรา ทำทอง พูดว่า:

  การ์ตูนเข้าใจง่ายสนุกและได้ความรู้เกี่ยวกับอเมริกาใต้

 115. ภานุพงษ์ วงศ์เครือ เลขที่9 ม.3/1 พูดว่า:

  การ์ตูนเรื่องนี้ ทำให้ผมได้เข้าใจลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปนี้

 116. ภานุพงษ์ วงศ์เครือ เลขที่9 ม.3/1 พูดว่า:

  เชื้อชาติของซาวอเมริกาเหนือ ที่สำคัญได้แก่
  1. กลุ่มคนผิวเหลือง
  2. กลุ่มคนผิวขาว
  3. กลุ่มคนผิวดำ

 117. ภานุพงษ์ วงศ์เครือ เลขที่9 ม.3/1 พูดว่า:

  ได้รู้ว่าการปกครองของทวีปนี้ จะเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข

 118. ภานุพงษ์ วงศ์เครือ เลขที่9 ม.3/1 พูดว่า:

  ภาษาในทวีปนี้จะใช้ภาษา ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน

 119. ภานุพงษ์ วงศ์เครือ เลขที่9 ม.3/1 พูดว่า:

  จากดูวิดิโอผมได้ทราบว่าประชากรดั้งเดิมของทวีปนี้อพยพมาจากทวีปเอเชียและนำคนผิวดำที่่่คนผิวขาวซื้อมาเป็นทาส

 120. ภานุพงษ์ วงศ์เครือ เลขที่9 ม.3/1 พูดว่า:

  ได้รู้ว่า ทวีปนี้เคยเป็นอาณานิคมของ สเปน อังกฤษ ฮอร์นแลนด์

 121. ภานุพงษ์ วงศ์เครือ เลขที่9 ม.3/1 พูดว่า:

  จากที่ดู กลุ่มชนเผ่าต่างๆ ผมได้รู้ว่า กลุ่มคนผิวขาว ผิวดำ ผิวเหลือง มีความเป็นมาอย่างไร

 122. ภานุพงษ์ วงศ์เครือ เลขที่9 ม.3/1 พูดว่า:

  ได้รู้ว่าทวีปนี้เป็นดินแดนที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบอันกว้างใหญ่

 123. ด.ช.จิรภัทร คำเรือง เลขที่ 1 ม.3/1 พูดว่า:

  จากที่ผมได้ศึกษาจากการ์ตูนทำให้ผมได้ความรู้เรื่องทวีปอเมริกาเหนือ คือ ลักษณะทางสังคม
  จะมีลักษณะของคนในเชื้อสายต่างๆของทวีป อเมริกาเหนือ
  ลักษณะทางสังคมของคนพื้นเมืองในแถบนั้น และอื่นๆ ครับ

 124. ภานุพงษ์ วงศ์เครือ เลขที่9 ม.3/1 พูดว่า:

  จากได้ดูการ์ตูนแล้วผมได้รู้ว่าอเมริกามี3เชื้อชาติที่แตกต่างกันออกไปและการใช้ภาษาก็ไม่เหมือนกันและการนับถือศาสนาที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละเชื้อชาติ

 125. ด.ญ.วลัยลักษณ์ ปานสมุทร ม.3/3 เลขที่26 พูดว่า:

  ทำให้ดิฉันรู้ว่าทวีปอเมริกาเหนือมีชนเผ่าอยู่ 3 กลุ่ม และทำให้รู้ว่าชนเผ่าแต่ละกลุ่มมีความเป็นมาอย่างไรบ้าง
  ชนเผ่าของทวีปอเมริกาเหนือมี ดังนี้ค่ะ
  1.กลุ่มคนผิวเหลือง
  2.กลุ่มคนผิวขาว
  3.กลุ่มคนผิวดำ

 126. ด.ญ.ธัญชนก มาประสพ เลขที่ 22 ม.3/2 พูดว่า:

  เป็นการสอนที่ดีมากค่ะ ปกติการเรียนส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของหนังสือเรียนบางครั้งหนังสือเรียนอาจทำให้น่าเบื่อบ้าง แต่นี้เป็นการ์ตูนการเรียนทำให้รู้สึกกสนุกแบบที่ผ่อนคลายมากขึ้น เข้าใจง่ายขึ้น และน่าสนใจยิ่งขึ้นค่ะ

 127. นารธิต สีทา ม.3/3 เลขที่ 7 พูดว่า:

  จากการที่ผมได้อ่านเรื่องทวีปอเมริกามีความกว้างใหญ่และมีหลากหลายชนเผ่า ได้แก่ กลุ่มคนผิวขาว กลุ่มคนผิวเหลือง กลุ่มคนผิวดำ

 128. วัชริศ นาะจิตต ม.3/4 เลขที่ 8 พูดว่า:

  ผมได้เรียนทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ได้เรียนภาพอากาศ-สิ่งแวดลอมและการเกษตร

 129. ด.ช.พัชรพล ชัยวิชิต ชั้น ม.3/4 เลขที่5 พูดว่า:

  แต่ละชนเผ่ามีอยู่ 3 กลุ่มคือ 1.กลุ่มชนเผ่าผิวขาวหรือชนเผ่าคอเคซอยต์ 2.กลุ่มชนเผ่าผิวดำหรือนิโกรลอยด์ 3.กลุ่มชนเผ่าผิวเหลืองหรือมองโกลอยด์

  และได้รู้เรื่องชนเผ่า ผิวขาว และชนเผ่าผิวดำ ชนเผ่าผิวเหลือง ขอบคุณครับ

 130. ด.ช.อภิสิทธิ์ เครือธิ ม.3/2 เลขที่10 พูดว่า:

  เป็นการ์ตูนที่ทำให้รู้ว่ามีชนเผ่าอยู่ทั้งหมด3 ชนเผ่าได้แก่ 1.ชนเผ่าคอเคซอยต์ 2.ชนเผ่านิโกรลอยด์ 3.ชนเผ่ามองโกลอยด์

 131. ด.ช.มณฑวรรษ จันต๊ะ ม.3/2 เลขที่5 พูดว่า:

  จากการที่ผมได้ดูการ์ตูนเเล้วว่าชนเผ่าแต่ละชนเผ่าเป็นชนเผ่าที่มีผิวแตกต่างกัน

 132. Tanwa saksung no.3 m.3/1 พูดว่า:

  ดูแล้วได้รับรู้วัตนธรรมและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือได้รูว่าเชี้อชาติของทวีปอเมริกาเหนือมี
  1.กลุ่มคนผิวเหลือง เป็นชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพมาจากทวีปเอเชีย
  2.กลุ่มคนผิวขาว เป็นประชากรที่อพยพมาจากทวีปยุโรป
  3.กลุ่มคนผิวดำ เป็นประชากรที่ถูกนำมาจากทวีปแอฟริกา เพื่อใช้แรงงานในไร่นาในสหรัฐอเมริกา
  4.กลุ่มคนเลือดผสม ได้แก่
  – เมสติโซ คือ พวกเลือดผสมระหว่างชาวผิวขวากับอินเดียน เป็นประชากร ส่วนใหญ่ของกลุ่มประเทศละตินอเมริกา
  – มูแลตโต คือ พวกเลือดผสมระหว่างชาวผิวดำกับชาวผิวขาว เป็นประชากรในสหรัฐอเมริกา

 133. ด.ญ.กดงกมล ยงเขตรการณ์ ม.3/1 เลขที่ 22 พูดว่า:

  ได้รู้ว่าทวีปอเมริกาเหนือเป็นทวีปที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากทวีปเอเชียและแอฟริกาตามลำดับ ภูมิภาคอเมริกาเหนือมีเพียง 3 ประเทศ คือ ประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา ประเทศเม็กซิโก ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ส่วนอเมริกากลางใช้ภาษาสเปนเป็นหลัก

 134. ด.ช.กฤตเมธี บูญวงค์ เลขที่ 1 3/3 พูดว่า:

  การปกครองของทวีปอเมริกา เป็นการปกครองแบบประชาธิปไตย

 135. เสกสรรค์ เดชอุดม เลขที่9 ม.3/4 พูดว่า:

  ได้ดูแล้วมีความรู้มากมาย อเมริกาเหนือเป็นทวีปที่ตั้งอยู่ทางซีกโลกเหนือ และเป็นดินแดนที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบอันกว้างใหญ่ เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐาน การประกอบอาชีพ และการคมนาคมขนส่ง ทั้งยังเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากพวกผิวขาวชาวยุโรปและได้รับการศึกษาดี ทำให้อเมริกาเหนือเป็นทวีปที่เจริญก้าวหน้ามากในทุกๆ ด้าน

 136. ด.ญ. พิมพ์วิภา เขื่อนคำ ม. 3/1 เลขที่ 33 พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณครู อเมริกาเหนือที่คุณครูทำเป็นการ์ตูน ตอน ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม
  อเมริกาเหนือเป็นทวีปที่กว้างใหญ่จริงๆ ได้รู้ว่าอเมริกาเหนือมีเชื้อชาติ 3 เชื้อชาติ คือ
  1.กลุ่มชนเผ่าผิวขาวหรือชนเผ่าคอเคซอยต์ เป็นชาวผิวขาวจากทวีปยุโรปที่ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัยล่าอาณานิคม

  2.กลุ่มชนเผ่าผิวดำหรือนิโกรลอยด์ เป็นประชาการถูกนำมาจากทวีปแอฟริกาเพื่อใช้แรงงานในไร่นาในยุคล่าอาณานิคม

  3.กลุ่มชนเผ่าผิวเหลืองหรือมองโกลอยด์ เชื่อว่าอพยพมาจากทวีปเอเซีย

  ดิฉันดูแล้วน่าสนใจและน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

 137. ด.ญ.ณัฐชยา ริค้า เลขที่20 ม.3/2 พูดว่า:

  ทำให้ได้รู้เกียวกับความเป็นมาของเผ่าพันธ์ต่างๆ ให้รูปแบบการ์ตูนที่น่าสนใจ

 138. เด็กชายศุภกร อ้อยยาวเลขที่9 3/2 พูดว่า:

  ่้กลุ่มเชื้อชาติของทวีปอเมริกาเหนือมี่ 3 กลุ่ม ดังนี้
  1.กลุ่มคนผิวเหลือง
  2.กลุ่มคนผิวขาว
  3.กลุ่มคนผิวดำ
  ซึ่งส่วนใหญ่คนผิวดำจะอยู่ในประเทศอเมริกา

 139. ด.ญ.ฐิติรัตน์ เฟื่องฟู เลขทิ่22 ม.3/3 พูดว่า:

  ได้รู้ถึงลักษณะของชนชาติต่างๆของทวีปอเมริกาเหนือ
  กลุ่มเชื้อชาติของทวีปอเมริกาเหนือมี่ 3 กลุ่ม ดังนี้
  1.กลุ่มคนผิวเหลือง
  2.กลุ่มคนผิวขาว
  3.กลุ่มคนผิวดำ
  ซึ่งส่วนใหญ่คนผิวดำจะอยู่ในประเทศอเมริกาคร่า

 140. อภิปรัชญ์ ชุ่มวงศ์ 304 14 พูดว่า:

  สวัสดีครับ ผมได้ศึกษาในสิ่งที่ครูลงในบล็อกนี้แล้ว ทำให้ผมได้ความรู้มากมาย แล้วผมยังได้ดูรูปภาพต่างๆที่ครูเอาลงด้วยครับ

 141. ณัฐวุฒิ อ้อยกาม ม.304 เลขที่ 2 พูดว่า:

  1. กลุ่มคนผิวเหลือง เช่น พวกอินูอิตหรือเอสกิโม กับชาวอินเดียนที่เชื่อว่าอพยพมาจากทวีปเอเซีย
  2. กลุ่มคนผิวขาว เป็นชาวผิวขาวจากทวีปยุโรปที่ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัยล่าอาณานิคม
  3. กลุ่มคนผิวดำ เป็นประชาการถูกนำมาจากทวีปแอฟริกาเพื่อใช้แรงงานในไร่นาในยุคล่าอาณานิคม
  ปัจจุบันกลุ่มคนผิวดำส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมรกา

 142. ณัฐวุฒิ อ้อยกาม ม.304 เลขที่ 2 พูดว่า:

  เมริกาเหนือจะใช้ภาษา ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน

 143. ด.ช.ยุทธนา น้อยสุววรณ เลขที่6 ชั้นม.3/4 พูดว่า:

  จากการศึกษาข้อมูลนี้ เรื่องที่เกี่ยวกับ อเมริกาเหนือ วัฒนธรรม ได้เข้าใจถึงการเป็นอยู่ทางสังคมของคนอเมริกาเหนือ เเละเป็นวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใคร มีเชื้อชาติที่มีอยู่ 3 เชื้อชาติ ใหญ่ คือ กลุ่มคนผิวเหลือง กลุ่มคนผิวดำ เเละ กลุ่มคนขาว ครับ

 144. ณัฐวุฒิ อ้อยกาม ม.304 เลขที่ 2 พูดว่า:

  แต่ละชาติสีผิวไม่เหมือนกันนับถือศาสนาไม่เหมือนกัน คับบ

 145. ณัฐวุฒิ รูปศิริ เลขที่3 ม.3/4 พูดว่า:

  ่้กลุ่มเชื้อชาติของทวีปอเมริกาเหนือมี่ 3 กลุ่ม ดังนี้
  1.กลุ่มคนผิวเหลือง
  2.กลุ่มคนผิวขาว
  3.กลุ่มคนผิวดำ

 146. ศตวรรษ หน่อแก้ว เลขที่10 ม.3/1 พูดว่า:

  ได้รู้ว่าเชื้อสายหลักของทวีปอเมริกามี 3 เชื้อชาติ
  1.กลุ่มคนผิวขาว
  2.กลุ่มคนผิวดำ
  3.กลุ่มคนผิวเหลือง
  และมีกลุ่มชนที่เ็ป็นเลือดผสมไม่ใช่เลือดแท้อีก 3 กลุ่ม
  1.เมสดิโซ่
  2.มูแลตโต
  3.แซมโป

 147. ศตวรรษ หน่อแก้ว เลขที่10 ม.3/1 พูดว่า:

  ภาษาของทวีปอเมริกาเหนือ
  1.ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้มากที่สุดและเป็นภาษาราชการของสหรัฐอเมริกาและแคนดาอีกด้วย
  2.ภาษาฝรัี่งเศสใช้มากในประเทศแคนาดาเฉพาะรัฐควิเบก
  3.ภาษาสเปนเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกันมากในประเทศแม็กซิโกเพราะเคยเป็นอนานิคมของสเปนมานาน. เข้าใจแจ่มแจ้งเลยห้ะ

 148. วัชรพงค์ ฟูแสง พูดว่า:

  จากเรื่องทวีปอเมริกาเหนือในเรื่องของกลุ่มเชื้อชาติจ่ะมีกลุ่มเชื้อชาติอยู่3กลุ่มในอเมริกาเหนือดังนี้
  กลุ่มคนผิวขาว กลุ่มคนผิวเหลือง และกลุ่มคนผิวดำ

 149. ด.ญ.วิชุดา หวังครอบกลาง ม.3/5 เลขที่ 21 พูดว่า:

  ในการ์ตูนเรื่องนี้ทำให้ดิฉันได้ความรู้ลักษณะทางด้านวัฒนธรรม ทวีปอเมริกาอพยพมาจากทวีปเอเชีย โดยเดินทางจากคาบสมุทรชุกชีของทวีปเอเชียใช้สะพานธรรมชาติ ข้ามช่องแคบแบริง เข้าสู่คาบสมุทร อลาสกาของทวีปอเมริกาเหนือ

 150. ด.ช.รัชชานนท์ นนทะกา ม.3/4 เลฃที่ 7 พูดว่า:

  ทวีปนี้มีคนชนชาติต่างๆ และใช้ภาษาแตกต่างกัน

 151. อินทัช กันตรี เลขที 11 ชั้น ม 3/4 พูดว่า:

  ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับชาวผิวสีต่างๆมากมาย

 152. สิทธิพร ทิศรีไชย เลขที 10 ชั้น ม 3/4 พูดว่า:

  จากการได้ดูวิดิโอกระผมได้ทราบว่าประชากรดั้งเดิมของทวีปอเมริกาเหนืออพยพมาจากทวีปเอเชียและนำคนผิวดำที่คนผิวขาวซื้อมาเป็นทาส่้กลุ่มเชื้อชาติของทวีปอเมริกาเหนือมี่ 3 กลุ่ม ดังนี้
  1.กลุ่มคนผิวเหลือง
  2.กลุ่มคนผิวขาว
  3.กลุ่มคนผิวดำ
  ซึ่งส่วนใหญ่คนผิวดำจะอยู่ในประเทศอเมริกา

 153. นัฐพล บุตรุวรรณ์ 305 06 พูดว่า:

  จากที่ได้ศึกษาสื่อการเรียนการสอนของคุณครูแล้ว ดิฉันมีความเข้าใจว่า..ส่วนมากประชากรที่เป็นประชากรดั้งเดิมของอเมริกาเหนือนั้น เป็นกลุ่มที่อพยพมาจากทวีปเอเชียแทบทั้งสิ้น แต่เชื้อสายหลักของคนอเมริกามี 3 กลุ่มหลัก ก็คือ
  ฺฺ- กลุ่มคนผิวขาว [ คอเคซอยด์ ] อพยพจากยุโรป จาก อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปนและโปรตุเกส
  – กลุ่มคนผิวดำ [ นิโครลอยด์ ] อพยพจากแอฟริกาในยุคล่าอาณานิคมเพื่อเป็นทาสของคนผิวขาว
  – กลุ่มคนผิวเหลือง [ มองโกลอยด์ ] อพยพจากทวีปเอเชียมีเผ่าเอสกิโมอาศัยอยู่ในแทบขั้วโลกเหนือรวมถึงอินเดียแดง
  ด้านภาษานั้น ส่วนมาจะใช้ภาษา อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ แต่สหรัฐและแคนาดาจะเป็นนิกายโปรแตสแตนท์ แม็กซิโกและแทบละตินจะเป็นนิกายโรมันคาทอลิคและระบบการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยค่ะ
  ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณครูมากๆ นะคะที่ทำสื่อการเรียนการสอนที่เข้าใจได้ง่ายแบบนี้ และพอได้สรุปามความเข้าใจของเราเองแล้ว ทำให้ดิฉันจดจำข้อมูลได้ดีมากขึ้นค่ะ

 154. ด.ญ.กฤติยา ไชยา ม.3/5 เลขที่ 15 พูดว่า:

  ทวีปอเมริกาเหนือ จะเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข และอเมริกามี 3 เชื้อสายด้วยกัน คือ 1.กลุ่มคนผิวขาว 2.กลุ่มคนผิวเหลือง 3.กลุ่มคนผิวดำ และการใช้ภาษาที่แตกต่างกัน

 155. จิตตา ซาคามาคิ ชั้นม.304 เลขที่ 25 พูดว่า:

  จากดิฉันได้เรียนรู้ทวีปนี้ดิฉันได้รู้ว่าทวีปนี้มีหลากหลายอย่าง

 156. ด.ญ.ช่อลัดดา อดทน ชั้น ม.3/2 เลขที่ 19 พูดว่า:

  จากที่ได้ศึกษาแล้ว ทวีปอเมริกาเหนือมีหลายชนเผ่าอพยพมาอาศัย ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ทวีปอเมริกาเหนือจำนวนมาก

 157. ดูการตูนของครูแล้วรู้ว่าได้ความรู้มากคับป๋ม

 158. ด.ช. ณัฐภณ ใจยืน เลขที่ 10 ม.305 พูดว่า:

  จากที่อ่านแล้วทวีปอเมริกามีหลายชนชาติเพราะนอกจากที่คนผิวขาวจากทวีปยุโรปที่มาตั้งถิ่นฐานใหม่แล้วยังมีชนพื้นเมืองผิวเหลืองที่อยู่ในทวีปนี้มาก่อนแล้วและยังมีคนผิวดำที่ทางทวีปยุโรปซื้อตัวมาจากทวีปแอฟริกามาใช้แรงงานและเป็นทาส

 159. ด.ช. ภูตะวัน พะแดงโค ม.3/5 เลขที่ 8 พูดว่า:

  จากการได้ดูวิดิโอกระผมได้ทราบว่า เชื้อสายหลักๆของคนอเมริกามี 3 กลุ่มหลัก คือ 1.กลุ่มคนผิวขาวหรือชนเผ่าคอเคซอยด์ 2.กลุ่มคนผิวดำหรือนิโกรลอยด์
  3.กลุ่มชนผิวเหลืองหรือชนเผ่ามองโกลอยด์

 160. ด.ช.ธนกร สมเครือ เลขที่ 3 ม 3/5 พูดว่า:

  ได้ดูการ์ตูนเสริมความรู้ทวีปอเมริกาเหนือ แล้วทำให้ฉันเข้าใจมากขึ้นและได้ความรู้เพิ่มเติมจากนอกห้องเรียน ได้รู้ว่า ประชากรประกอบไปด้วย
  -เชื้อชาติ คือ
  1.พวกผิวดำ 2.พวกผิวขาว 3.กลุ่มชนผิวเหลือง
  -ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศษ ภาษาเสปน
  -ศาสนา นับถือศาสนาคริสตร์ และมีการใช้ภาษาที่แตกต่างกันไป

 161. ด.ญ.มรกรต สีหานาม ม.3/5 เลขที่ 20 พูดว่า:

  กลุ่มเชื้อชาติของทวีปอเมริกาเหนือมี่ 3 กลุ่ม ดังนี้
  1.กลุ่มคนผิวเหลือง
  2.กลุ่มคนผิวขาว
  3.กลุ่มคนผิวดำ
  ซึ่งส่วนใหญ่คนผิวดำจะอยู่ในประเทศอเมริกา และใช้ภาษาแตกต่างกัน

 162. ด.ญ.ณัฐชา ยาดี ม.3/3 เลขที่ 23 พูดว่า:

  จากการได้ดูวีดีโอนี้แล้ว ทำให้ดิฉันรู้ว่าทวีปอเมริกาเหนือมีลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม
  ภาษาต่างกัน

 163. ด.ญ.ดวงกมล ยงเขตรการณ์ ม3/1 เลขที่ 22 พูดว่า:

  ได้รู้ว่าภาษาในทวีปอเมริกาเหนือใช้ภาษาตระกูลภาษาอิโด-ยูโรเนียน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส ศาสนา ประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาคริสต์ และการเมืองการปกครอง จะมีการปกครองแบบประชาธิปไตยยโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข

 164. ด.ญ.สิตานันท์ คำสุ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 26 พูดว่า:

  ดิฉันได้ดูการ์ตูนเรื่องนี้แล้วทำให้ดิฉันได้รับความรู้มากมาย และยังได้รับความเพลิดเพลินจากการ์ตูนเรื่องนี้ด้วย

 165. ด.ญ.ทัศนันท์ เครือมา เลขที่16 3/5 พูดว่า:

  ดูการ์ตูนเรื่องนี้แล้ว ทำให้ได้รู้เรื่องลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของอเมริกาเหนือว่า ประชากรดั้งเดิมของทวีปอเมริกาเหนืออพยพมาจากทวีปเอเชีย เข้ามาทางสะพานธรรมชาติ
  อพยพมาจาก ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา
  ทวีปอเมริกาเหนือก็จะมีชนชาติต่างๆ คือ
  1.กลุ่มคนผิวขาว 2.กลุ่มคนผิวดำ 3.กลุ่มคนผิวเหลืองและมีชนกลุ่มเลือดผสม
  เช่น 1.ผสมระหว่างชนพื้นเมืองกับชนผิวขาว 2.ผสมระหว่างชนผิวดำกับชนผิวขาว 3.ผสมระหว่างชนผิวดำกับชนผิวเหลือง ภาษาที่ใช้ก็คือ อังกฤษ ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส ระบบการปกครองเป็นแบบประชาธิปไตยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข

 166. ด.ช.นิรุทธิ์ ภู่ลำพงษ์ เลขที่5ขั้น ม.3/1 พูดว่า:

  ได้รู้ว่าทวีปนี้ถูกค้นพบได้อย่างไร และมีการใช้ถาษาการแบ่งชนชาติและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป

 167. ด.ญ. จตุพร ยิ้มโปรยคำ เลขที่13 ม.3/2 พูดว่า:

  จากที่ได้ดูการ์ตูนเรื่องนี้ทำให้ได้รู้ว่า ทวีปอเมริกาเหนือมี ประชากรและเชื้อชาติ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม
  1) กลุ่มคนผิวเหลือง เป็นชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพมาจากทวีปเอเชีย ได้แก่ ชาวเอสกิโม หรือ อเมรินเดียน (Amerindian) ปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศแคนาดา  
  2) กลุ่มคนผิวขาว   เป็นประชากรที่อพยพมาจากทวีปยุโรป ได้แก่ ชาวสเปน โปรตุเกส อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน
  และชาวยุโรปอื่นๆ เป็นประชากรส่วนใหญ่ของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
  3) กลุ่มคนผิวดำ   เป็นประชากรที่ถูกนำมาจากทวีปแอฟริกา เพื่อใช้แรงงานในไร่นาในสหรัฐอเมริกา มีอยู่มากในสหรัฐอเมริกามากกว่า 30 ล้านคน
  4) กลุ่มคนเลือดผสม  ได้แก่- เมสติโซ (Mestizo) หมายถึง พวกเลือดผสมระหว่างชาวผิวขาวกับอินเดียน เป็นประชากร  ส่วนใหญ่ของกลุ่มประเทศละตินอเมริกา
  – มูแลตโต (Mulatto) หมายถึง พวกเลือดผสมระหว่างชาวผิวดำกับชาวผิวขาว เป็นประชากรในสหรัฐอเมริกา
  โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข

 168. ด.ญ.จิรัชญา ชุ่มวงค์ ม.3/2 เลขที่ 14 พูดว่า:

  จากที่ได้ดูแล้ว ทำให้รู้ว่า ทวีปอเมริกามีประชากรอยู่ 4 กลุ่ม คือ กลุ่มคนผิวดำ กลุ่มคนผิวเหลือง และกลุ่มเลือดผสม ค่ะั

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s