ทวีปแอฟริกา เป็นอีกทวีปหนึ่งที่นักเรียนควรจะได้รู้จักและศึกษาถึงเรื่องของสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และสภาพสังคม วัฒนธรรม  ในครั้งนี้ ครูได้นำสื่อ และกิจกรรมเกี่ยวกับทวีปแอฟริกาให้นักเรียนได้ศึกษาและทำความเข้าใจไปทีละเรื่อง ๆ   เริ่มกันในเรื่องแรกเลยแล้วกัน

ลักษณะภูมิประเทศของทวีปแอฟริกา

ดูจบแล้ว ทำแบบฝึกหัดส่งด้วยแล้วกัน

เอาละคราวนี้เรามาดูเรื่องเกี่ยวกับลักษณะภูมิอากาศของทวีปแอฟริกา กันต่อเลย

เช่นเดิมนะนักเรียน กลับมาทบทวนกันด้วยแบบฝึกหัดอีกสักชุด เกี่ยวกับลักษณะภูมิอากาศของทวีปแอฟริกา

เราได้เรียนรู้ไปตั้งแต่เรื่องของภูมิประเทศ  ภูมิอากาศของทวีปแอฟริกาแล้ว ต่อจากนี้ไปก็จะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจ สภาพสังคมและวัฒนธรรมกันบ้าง  พร้อมแล้วก็ไปด้วยกันตอนนี้เลยครับ

ทบทวนความรู้ที่ได้เรียนไปแล้ว  โดยทำแบบฝึกหัดทั้งสองเรื่องเลยนะ

แล้วเจอกันในบทเรียนเรื่องต่อไปนะครับ

 

Advertisements

179 responses »

 1. ด.ช.พัชรพล ชัยวิชิต ชั้น ม.3/4 เลขที่5 พูดว่า:

  สนุกและได้ความรู้เรื่องทวีปแอฟริกามีประเทศเมืองหลวง ลักษณะภูมิประเทศ
  1. พื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปแอฟริกา มีลักษณะเป็นที่ราบสูง จึงได้ชื่อว่า ดินแดนแห่งที่ราบสูงประชากรมากกว่า 1,000 ล้านคน (พ.ศ. 2552)
  ในดินแดน 61 ดินแดน นับเป็นร้อยละ 14.72 ของประชากรโลก
  และมีแม่น้ำ 4 สาย 1.แม่น้ำไนล์ 2.แม่น้ำคองโก 3.แม่น้ำไนเจอร์
  4.แม่น้ำแซมเบซี

 2. ด.ญ.ขจิตจันทร์ จันทะภา ม.3/2 เลขที่ 33 พูดว่า:

  จากที่ศึกษาดูคลิปวิดิโอทวีปแอฟริกา เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากทวีปเอเชีย ทั้งในแง่ของพื้นที่และจำนวนประชากร ด้วยพื้นที่ประมาณ 30.2 ล้านตารางกิโลเมตร (11.7 ล้านตารางไมล์) รวมทั้งเกาะต่าง ๆ ที่อยู่ข้างเคียง ทวีปแอฟริกามีพื้นที่ประมาณร้อยละ 6 ของพื้นผิวโลกทั้งหมด และนับเป็นพื้นที่ประมาณร้อยละ 20.4 ของพื้นดินทั้งหมด[1] ประชากรมากกว่า 1,000 ล้านคน (พ.ศ. 2552) ในดินแดน 61 ดินแดน นับเป็นร้อยละ 14.72 ของประชากรโลก

 3. ด.ญ.โชติกา ยะมา ม.3/2 เลขที่ 17 พูดว่า:

  จากที่ดิฉันศึกษาดูลักษณะของทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก มีทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นพรมแดนระหว่างทวีปยุโรปทางตอนเหนือ และมีคลองสุเอซเป็นพรมแดนระหว่างทวีปเอเชียทางตะวันออกเฉียงเหนือ จุดเด่นของทวีปแอฟริกาคือ มีที่ราบสูงถึง 2 ใน 3 ของทวีป โดยเฉพาะทางภาคตะวันออกของทวีป เป็นที่ราบสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 1,500 – 2,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีแนวภูเขาไฟที่ดับแล้ว มีแนวทะเลสาบขนาดใหญ่ แล้วจะลาดต่ำไปทางตะวันตก มีเกาะมาดากัสการ์ ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของทวีป

 4. ด.ญ.รัตนาภรณ์ ถาคำดี ชั้น ม.3/2 เลขที่ 27 พูดว่า:

  จากการศึกษาบล็อกข้างบนนี้ได้รู้แล้วว่า เศรษฐกิจของแอฟริกา การเพาะปลูกแตกต่างกันไปตามภูมิอากาศ พืชที่ปลูกคือ ยางพารา กาแฟ และโกโก้ค่ะ ทวีปแอฟริกาจะเลี้ยงสัตว์พวก แพะ แกะ อูฐ ลา และ วัวเขายาวค่ะ ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาอิสลามค่ะ เพราะเชื่อเรื่องวิญญาณ และอำนาจดวงดาว การปกครองส่วนใหญ่จะเป็นแบบรัฐบาลเดี่ยว ได้ประโยชน์มากๆเลยค่ะ

 5. ด.ญ. กมลภรณ์ เพ็ชรทัต ม.3/2 เลขที่32 พูดว่า:

  จากที่ดิฉันได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นนี้แล้ว ทราบว่า
  -ทวีปแอฟริกา เป็นทวีปที่น่าสนใจทางธรรมชาติที่มีความหลากหลาย มีทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือทะเลทรายสะฮารา อยู่ทางตอนเหนือของทวีป อีกทั้งมีเทือกเขาแอตลาสทางตอนเหนือกั้นลมทะเล ทำให้เกิดทะเลทรายในทวีป นอกจากนี้ขนาดของทวีปแอฟริกาเป็นอันดับ 2 รองลงมาจากทวีปเอเชีย ทำให้ความชื้นของทะเลเข้าพัดผ่านเข้าทวีปได้น้อย ทำให้เกิดทะเลทรายในทวีป -อากาศโดยรวมเป็นอากาศร้อน เนื่องจากทวีปแอฟริกาอยู่กึ่งกลางระหว่างเส้นศูนย์สูตร
  -ทวีปแอฟริกายังเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา มีเพียงไม่กี่ประเทศที่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ประเทศแอฟริกาใต้ อียิปต์ เป็นต้น
  -ทวีปแอฟริกาเป็นแหล่งอารยธรรมของลุ่มแม่น้ำไนล์ มีสิ่งมหัศจรรย์หลายอย่างเช่น พิรามิด สฟิงค์เป็นต้น
  -พืชพรรณที่สำคัญจะเป็น ทุ่งหญ้าสะวันนาและทุ่งหญ้าสเตปป์ เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ที่กินพืชทำให้มีสัตว์นานาชนิดเป็นจำนวนมาก และมีสัตว์กินเนื้อเช่น สิงโต เสือดาว กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของทวีปแอฟริกา คือ ซาฟารี
  -สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่น ทะเลสาบวิกตอเรีย ยอดเขาคีรีมันจาโร ที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี เนื่องจากมีความสูง 1,500 กว่าเมตร

 6. ด.ญ.ภัทราวดี จิน๊ะ ม.3/2 เลขที่ 26 พูดว่า:

  จากที่ได้ดูบล็อกภาพแสดงลักษณภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติแล้วได้รู้ทิศทางของลมว่าลมได้รับอิธิพลจากลมประจำตะวันตกและลมค้า ทำให้มีลักษณะอากาศร้อนและแห้งแล้งค่ะ

 7. ดช. วรินทร กราวทอง ม.3/2 เลขที่12 พูดว่า:

  ดูวีดีโอแล้วได้ความรู้เรื่องทวีปอเมริกาเหนือเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับลักษณะของทวีปอเมริกาและอื่นๆอีกมากมายและยังได้รู้ว่าทวีปอเมริกายังใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกอีกด้วย

 8. ด.ญ เสาวณีย์ สมัครผล ม. 304 เลขที่ 23 พูดว่า:

  จาก ดิฉันได้ศึกษาดูเรื่องของทวีปแอฟริกาแล้วได้ความรู้ในเรื่อง
  -เขตที่ราบและภูเขาสูง
  -เขตที่ราบสูงและภาคตะวันตก
  -และเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ
  ว่าเป็นอย่างไร จากที่ดิฉันดู -ทวีปอเมริกา มีชื่ออีกอย่างว่า เป็นทวีปมืดหรือกาฬทวีป
  -เขตที่ราบสูงและภูเขาสูงภาคตะวันออก เป็นจุดเด่นของทวีปลักษณะทั่วไปเป็นเขตที่มีความสูงมาก

  จากที่ดิฉันดูและศึกษาแล้วว่า เรื่อง ของทวีปแอฟริกามีความรู้มากมายค่ะ

 9. เด็กชายศุภกร อ้อยยาวเลขที่9 3/2 พูดว่า:

  ทวีปแอฟริกา เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากทวีปเอเชียในแง่ของพื้นที่และจำนวนประชากร ด้วยพื้นที่ประมาณ 30.2 ล้านตารางกิโลเมตร ประชากรมากกว่า 1,000 ล้านคน แม่น้ำ
  แม่น้ำไนล์ เป็นแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในโลก ต้นน้ำคือทะเลสาบวิกตอเรีย ไหลลง
  แม่น้ำคองโก เป็นแม่น้ำเขตศูนย์สูตร
  แม่น้ำไนเจอร์
  แม่น้ำแซมเบซี

 10. ด.ญ วรรณิกา พุ่มพริก เลขที่ 19 ม.3/3 พูดว่า:

  จากดิฉันได้ดูวิด๊โอนี้ทำให้รู้ว่าทวีปอเมริกาใหญ่อันดับ 2 ของโลก รองจากทวีปเอเซีย และมีทะเลทรายสะฮาร่าที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายค่ะ

 11. ด.ญ.ปิ่นเพ็ชร พันธ์ปัญญา เลขที่17 ม.3/5 พูดว่า:

  เทือกเขาอเมริกาใต้มีความซับซ้อนและมีเทือกยอดเขาที่สูงที่สุดคือากอนกากวามีของที่ขึ้นชื่อคือ กาแฟ อ้อยและอื่นๆอีกมากมายสิ่งแวดล้อมชุมชนแแออัด

 12. ด.ญ.จิรัชญา ชุ่มวงค์ ม.3/2 เลขที่ 14 พูดว่า:

  จาที่ดิฉันได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากบล็อกข้างบนนี้แล้วก็ได้ทราบว่า ทวีปแอฟริกามีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย เช่น ทวีปแอฟริกามีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทวีปมืด และยังมีทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ ทะเลทรายสะฮารา และตั้งอยู่ที่กึ่งกลางระหว่างเส้นศูนย์สูตร และมีเทือกเขาที่กั้นทางลมทำให้เกิดทะเลทราย และยังเป็นทวีปที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกอีกด้วย ค่ะ

 13. ด.ญ.ศิรินยา นิสัยตรง ม.3/4 เลฃที่ 22 พูดว่า:

  สนุกและได้ความรู้เรื่องทวีปแอฟริกามีประเทศเมืองหลวง ลักษณะภูมิประเทศ

 14. ด.ญ.จิตตา ซาคามาคิ ม.3/4 เลขที่ 25 พูดว่า:

  จากที่ศึกษาดูคลิปวิดิโอทวีปแอฟริกา เป็นทวีปที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก

 15. ด.ช.รัชชานนท์ นนทะกา ม.3/4 เลฃที่ 7 พูดว่า:

  ได้รู้แล้วว่า เศรษฐกิจของแอฟริกา การเพาะปลูกแตกต่างกันไปตามภูมิอากาศ

 16. ด.ช. วัชรพงค์ ฟูแสง ม.3/2 เลขที่ 7 พูดว่า:

  จากการดูบล็อกด้านบน ทำให้ผมรู้ว่า เศรษฐกิจในแอฟริกาเป็นอย่างไร และลักษณะที่ตั้ง หรือสถานที่ท่องเที่ยว เป็นอย่างไร อยู่ตรงจุดไหน ครับ

 17. ด.ช.ธัชธรรม เครือธิ เลขที่ 4 3/2 พูดว่า:

  ทวีปแอฟริกาแบ่งลักษณะภูมิประเทศได้ 4 เขต ได้แก่
  1. เขตที่่ราบสูงและภูเขาสูงภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
  2. เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ
  3. เขตที่รายสูงและภูเขาสูง
  4. เขตที่ราบสูงภาคตะวันตก

 18. ด.ญ. วรกันต์ จันธิ ชั้น ม.3/2 เลขที่ 28 พูดว่า:

  จากกาศึกษาลักษณะภูมิประเทศของทวีปแอฟริกา ได้ทราบว่า มีชื่อเรียกอีกชื่อของทวีป ชื่อว่า ทวีปมืด เพราะอยู่กึ่งกลางของทวีป มี 4 แบบ
  -เขตที่ราบสูภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
  -เขตราบลุ่มแม่น้ำ
  -ที่ราบสูภูเขาสูง
  -ที่ราบสูตะวันตก
  ลักษณะภูมิอากาศของทวีปแอฟริกา มี 4 แบบเช่นกัน
  -ตำแหน่งที่ตั้ง มีอากาศแห้งแล้ง
  -ทิศทางประจำ ร้อนแห้งแล้ง
  -ระยะห่างทะเล ความกว้างของทะเล ความชื้นเข้าไปไม่ถึง
  -กระแสน้ำ มีกระแสน้ำอุ่น และกระแสน้ำเย็น

 19. ด.ญ. วรกันต์ จันธิ ชั้น ม.3/2 เลขที่ 28 พูดว่า:

  จากกาศึกษาลักษณะภูมิประเทศของทวีปแอฟริกา ได้ทราบว่า มีชื่อเรียกอีกชื่อของทวีป ชื่อว่า ทวีปมืด เพราะอยู่กึ่งกลางของทวีป มี 4 แบบ
  -เขตที่ราบสูภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
  -เขตราบลุ่มแม่น้ำ
  -ที่ราบสูภูเขาสูง
  -ที่ราบสูตะวันตก
  ลักษณะภูมิอากาศของทวีปแอฟริกา มี 4 แบบเช่นกัน
  -ตำแหน่งที่ตั้ง มีอากาศแห้งแล้ง
  -ทิศทางประจำ ร้อนแห้งแล้ง
  -ระยะห่างทะเล ความกว้างของทะเล ความชื้นเข้าไปไม่ถึง
  -กระแสน้ำ มีกระแสน้ำอุ่น และกระแสน้ำเย็น

 20. ด.ญ. ปาริชาต รายณะสุข ชั้น ม.3/5 เลขที่ 26 พูดว่า:

  ทวีปแอฟริกาเรียกได้อีกอย่างคือ ทวีปมืด หรือกาฬทวีป มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของโลก มีพื้นที่ประมาณ 30.2 ล้านตารางกิลิโลเมตร
  และ ปัจจัยที่มีอิทพลต่อภูมิอากาศ คือ
  – ตำแหน่งที่ตั้งตามละติจูด
  – ทิศทางลมประจำ
  – ระยะห่างทะเล
  – กระแสน้ำ

 21. ด.ญ.ณัติการณน์ เเก่นจันทน์ เลขที่20ม. 3/1 พูดว่า:

  จาการศึกษาเเล้วทำให้ดิฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับทวีปแอฟริกา สรุปได้ว่า
  ทวีปแอฟริกา เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากทวีปเอเชีย ทั้งในแง่ของพื้นที่และจำนวนประชากร ด้วยพื้นที่ประมาณ 30.2 ล้านตารางกิโลเมตร (11.7 ล้านตารางไมล์) รวมทั้งเกาะต่าง ๆ ที่อยู่ข้างเคียง ทวีปแอฟริกามีพื้นที่ประมาณร้อยละ 6 ของพื้นผิวโลกทั้งหมด และนับเป็นพื้นที่ประมาณร้อยละ 20.4 ของพื้นดินทั้งหมด[1] ประชากรมากกว่า 1,000 ล้านคน (พ.ศ. 2552) ในดินแดน 61 ดินแดน นับเป็นร้อยละ 14.72 ของประชากรโลก

  ทวีปแอฟริกาถูกล้อมรอบด้วยทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางตอนเหนือ คลองสุเอซและทะเลแดง บริเวณคาบสมุทรไซนายทางตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสมุทรอินเดียทางตะวันออกเฉียงใต้ และมหาสมุทรแอตแลนติกทางตะวันตก ประกอบด้วย 54 รัฐ รวมทั้งมาดากัสการ์ หมู่เกาะต่าง ๆ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยอาหรับซาห์ราวี ซึ่งเป็นสมาชิกของสหภาพแอฟริกา แต่ยังคงถูกโต้แย้งเรื่องสถานภาพความเป็นอธิปไตยโดยโมร็อกโก..

 22. ด.ช.อินทนนท์ คูคำ ชั้น302 เลขที่ 11 พูดว่า:

  จากที่ผมได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากบล็อกข้างบนนี้แล้วก็ได้ทราบว่า ทวีปแอฟริกามีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย เช่น ทวีปแอฟริกามีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทวีปมืด และยังมีทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ ทะเลทรายสะฮารา

 23. วันเฉลิม ชำนาญยา ม.3/2เลขที่8 พูดว่า:

  จากการดูคลิปวิดิโอเเล้วรู้ว่าทวืปเเอฟริกากว้างข้างมากเเละใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากเอเชีย

 24. ด.ช. ณัฐภณ ใจยืน เลขที่ 10 ม. 3/5 พูดว่า:

  จากกาศึกษาลักษณะภูมิประเทศของทวีปแอฟริกา ได้ทราบว่า มีชื่อเรียกอีกชื่อของทวีป ชื่อว่า ทวีปมืด และได้รู้จัก
  ที่ตั้ง อาณาเขตติดต่อ ขนาด
  ลักษณะภูมิประเทศ
  ลักษณะภูมิอากาศ
  ลักษณะทางเศรษฐกิจ
  ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์
  ลักษณะสังคมและวัฒนธรรม คับ ได้ประโยชน์มากๆเลยคับ

 25. ด.ช.ภูวรินทร์ บุญมา ชั้น ม.3/3 เลขที่ 15 พูดว่า:

  ผมก็ได้ดูเเล้ว ก็เข้ามากกว่าเดิมครับ
  เเละก็รู้ทวีปมืดเป็นเเบบนี้เอง
  เทือกเขา
  ทะเลทราย
  แม่น้ำ
  รู้ถึงในเเกลนกลางของทวีปเเอฟริกาเลย…..เน้อ

 26. อุดมพงษ์ วงค์รัตน์ เลขที่ 18 ม.303 พูดว่า:

  จากการศึกษาของผมที่ผมได้ดูที่ครูสุดเอาลงได้ความว่าการเลี้ยงสัตว์ของแอฟริกา แอฟริกาจะเลี้ยงสัตว์พวก แพะ แกะ อูฐ ลา และ วัวเขายาวครัป ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาอิสลามค่ะ เพราะเชื่อเรื่องวิญญาณ
  ทวีปแอฟริกาแบ่งลักษณะภูมิประเทศได้ 4 เขต ได้แก่
  1เขตที่ราบลุ่มตะวันตก
  2.เขตตี้ราบสูงและภูเขาสูง
  3. เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ
  4. เขตที่่ราบสูงและภูเขาสูงภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
  และยังมีพื้นที่เป็นอันดับ2 ของโลกอีกด้วย

 27. ด.ญ. รัชนาท ฟูศรี เลขที่ 25 ม.3/3 พูดว่า:

  ประเทศแอฟริกามีภูเขาที่สูงและมีทะเลทาบขนานใหญ่ที่สำคัญเป็นแอฟริกาใต้ชอบปลูกเมล็ดกาแฟหรือข้าวโพดและยังมีพืชพรรณที่สำคัญจะเป็น ทุ่งหญ้าสะวันนาและทุ่งหญ้าสเตปป์ เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ที่กินพืชทำให้มีสัตว์นานาชนิดเป็นจำนวนมาก และมีสัตว์กินเนื้อเช่น สิงโต เสือดาว กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของทวีปแอฟริกา คือชาฟารี

 28. ด.ช.นัทธพงศ์ วงศ์ขัติย์ 11ช. 3/5 พูดว่า:

  ได้ความรู้ว่าทวีปแอฟริกามีพื้นที่กว้างเ็ป็นอันดับ 2 ของโลก
  และอิทธิพลของภูมิอากาศ คือ
  -กระแสน้ำ
  -ทิศทางประจำ
  -กระแสน้ำอุ่น กระแสน้ำเย็น

 29. ด.ญ.เชาวลีย์ ศิริธัญญะรัตน์ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 15 พูดว่า:

  จากการศึกษานะคะ ทวีปแอฟริกา เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากทวีปเอเชีย ทั้งในแง่ของพื้นที่และจำนวนประชากร ด้วยพื้นที่ประมาณ 30.2 ล้านตารางกิโลเมตร (11.7 ล้านตารางไมล์) รวมทั้งเกาะต่าง ๆ ที่อยู่ข้างเคียง ทวีปแอฟริกามีพื้นที่ประมาณร้อยละ 6 ของพื้นผิวโลกทั้งหมด และนับเป็นพื้นที่ประมาณร้อยละ 20.4 ของพื้นดินทั้งหมด ประชากรมากกว่า 1,000 ล้านคน (พ.ศ. 2552) ในดินแดน 61 ดินแดน นับเป็นร้อยละ 14.72 ของประชากรโลก.ค่ะ

 30. ด.ญ.เชาวลีย์ ศิริธัญญะรัตน์ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 15 พูดว่า:

  จากการศึกษา ทวีปแอฟริกาถูกล้อมรอบด้วยทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางตอนเหนือ คลองสุเอซและทะเลแดง บริเวณคาบสมุทรไซนายทางตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสมุทรอินเดียทางตะวันออกเฉียงใต้ และมหาสมุทรแอตแลนติกทางตะวันตก ประกอบด้วย 54 รัฐ รวมทั้งมาดากัสการ์ หมู่เกาะต่าง ๆ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยอาหรับซาห์ราวี ซึ่งเป็นสมาชิกของสหภาพแอฟริกา แต่ยังคงถูกโต้แย้งเรื่องสถานภาพความเป็นอธิปไตยโดยโมร็อกโก

 31. ด.ญ.เชาวลีย์ ศิริธัญญะรัตน์ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 15 พูดว่า:

  จากการศึกษา แอฟริกาเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก มีทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นพรมแดนระหว่างทวีปยุโรปทางตอนเหนือ และมีคลองสุเอซเป็นพรมแดนระหว่างทวีปเอเชียทางตะวันออกเฉียงเหนือ จุดเด่นของทวีปแอฟริกาคือ มีที่ราบสูงถึง 2 ใน 3 ของทวีป โดยเฉพาะทางภาคตะวันออกของทวีป เป็นที่ราบสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 1,500 – 2,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีแนวภูเขาไฟที่ดับแล้ว มีแนวทะเลสาบขนาดใหญ่ แล้วจะลาดต่ำไปทางตะวันตก มีเกาะมาดากัสการ์ ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของทวีป

 32. ด.ญ.เชาวลีย์ ศิริธัญญะรัตน์ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 15 พูดว่า:

  จากการศึกษา ได้รู้เกี่ยว เทือกเขา แบ่งออกเป็น 2 แนว
  1 เขตภูเขาทางภาคเหนือ เป็นเขตเทือกเขาเกิดใหม่อายุราวพอ ๆ กับเทือกเขาแอลป์ในทวีปยุโรป เรียกว่า เทือกเขาแอตลาส ขนานไปกับชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ในเขตพื้นที่ประเทศโมร็อกโก แอลจีเรีย และตูนิเซีย
  2 เขตภูเขาทางภาคใต้ ได้แก่ เทือกเขาดราเคนสเบิร์ก ในประเทศแอฟริกาใต้และเลโซโท
  ทะเลทราย แบ่งเป็น 2 เขตคือ
  1 ทะเลทรายตอนเหนือ ได้แก่ ทะเลทรายซาฮารา (ซึ่งเป็นทะเลทรายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก) และทะเลทรายลิเบีย บริเวณนี้จะเกิดลมร้อนในทะเลทรายซาฮารา เรียกว่า ซิร็อกโก’
  2 เขตทะเลทรายตอนใต้ ได้แก่ ทะเลทรายนามิบและทะเลทรายคาลาฮารี
  แม่น้ำ
  1 แม่น้ำไนล์ เป็นแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในโลก ต้นน้ำคือทะเลสาบวิกตอเรีย ไหลลงทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
  2แม่น้ำคองโก เป็นแม่น้ำเขตศูนย์สูตร ไหลลงมหาสมุทรแอตแลนติก
  3 แม่น้ำไนเจอร์ อยู่ในส่วนแอฟริกาตะวันตก ต้นน้ำอยู่ที่ประเทศเซียร์ราเลโอน ไหลลงสู่อ่าวกินี
  4 แม่น้ำแซมเบซี อยู่ทางด้านตะวันออกของทวีปมีแอ่งน้ำตก น้ำค่อนข้างไหลเชี่ยว ไหลลงมหาสมุทรอินเดีย ที่ประเทศโมซัมบิก

 33. ด.ญ.เชาวลีย์ ศิริธัญญะรัตน์ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 15 พูดว่า:

  จากการศึกษา
  กระแสน้ำในมหาสมุทร

  1.กระแสน้ำเย็นคะเนรี
  2.กระแสน้ำอุ่นกินี
  3.กระแสน้ำเย็นเบงเกลา
  4.กระแสน้ำอุ่นโมซัมบิก

 34. ด.ญ. เบญจมาศ วงค์รัตน์ เลขที่ 17 ชั้น ม.3/4 พูดว่า:

  จากการได้ดูวีดีโอแล้ว ได้รู้ว่าทวีปแอฟริกามีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกรองจากเอเชีย

 35. ด.ญ.ชลลดา ปั๋นของ เลขที่ 18 ชั้น ม.3/1 พูดว่า:

  จากที่ดิฉันศึกษาดูแล้ว ทำให้ทราบว่าทวีปอเมริกาเหนือมีขนาดใหญ่เป็นอันดัน 2 รองจากเอเชีย มีพื้นที่ประมาณ 30.2 ล้านตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปแอฟริกา มีลักษณะเป็นที่ราบสูง จึงได้ชื่อว่า ดินแดนแห่งที่ราบสูง และมีแม่น้ำทั้งหมด 4 สาย คือ
  1.แม่น้ำไนล์
  2.แม่น้ำคองโก
  3.แม่น้ำไนเจอร์
  4.แม่น้ำแซมเบซี
  และมีสภาพอากาศที่เยอะที่สุด ถือเป็นจุดเด่นของทวีปก็ว่าได้คะ

 36. ด.ช.ชัชวาลย์ ธนะวงศ์ เลขที่12 ม.3/4 พูดว่า:

  อเมริกา มีลักษณะภูมิประเทศ 4 เขต ได้แก่
  1. เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ
  2. เขตที่ราบสูงภาคตะวันตก
  3. เขตที่่ราบสูงและภูเขาสูงภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
  4. เขตที่รายสูงและภูเขาสูง

 37. ด.ช.ณัฐพล เดินอด เลขที่ 3 ม.3/2 พูดว่า:

  ผมได้อ่านข้อมูลไปบ้างผมได้รู้จักภูมิภาคของทวีปอเมริกาได็รู้จักชื่อกระแสน้ำ
  ชื่อมหาสมุทร

 38. ด.ช.ณัฐพล เดินอด เลขที่ 3 ม.3/2 พูดว่า:

  ขอโทษครับผมเขียนผิดผมได้อ่านข้อมูลไปบ้างผมได้รู้จักภูมิภาคของทวีปอเมริกาได็รู้จักชื่อกระแสน้ำ
  ชื่อมหาสมุทร

 39. ด.ญ.ดวงกมล ยงเขตรการณ์ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 22 พูดว่า:

  จากการที่ดิฉันดูวิดิโอเเล้ว ดิฉันได้ทราบว่า เศรษฐกิจของแอฟริกา มีอาชีพเพาะปลูก ซึ่งปลูกโกโก้มากที่สุด นอกจากนี้ยังมีอาชีพเลี้ยงสัตว์ เหมืองแร่ และ อุตสาหกรรมด้วยค่ะ

 40. ด.ช.ธนกร แสงแก้ว ชั้น ม.3/5 เลขที่ 2 พูดว่า:

  จากการที่ผมดูวิดีโอแล้วประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม รองลงมาคือศาสนาคริสต์ และยิว ในทวีปแอฟริกาประชากรยังมีความเชื่อ เรื่องจิตวิญญาณ และปฏิบัติตามความเชื่อ

 41. ด.ญ.อภิชญา ชุ่มว'ศ์ เลขที่ 24 ม.3/5 พูดว่า:

  ทวีปแอฟริกามีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก เรียกอีกอย่างคือ ทวีปมืด หรือกาฬทวีป ลักษณะภูมิประเทศ
  1. เขตที่่ราบสูงและภูเขาสูงภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
  2. เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ
  3. เขตที่ราบสูงและภูเขาสูง
  4. เขตที่ราบสูงภาคตะวันตก

 42. ด.ญ. จตุพร ยิ้มโปรยคำ เลขที่13 ม.3/2 พูดว่า:

  จากที่ได้ศึกษาข้อมูลข้างบนนี้แล้ว ก็ได้ทราบว่า ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก มีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่า ทวีปมืดหรือกาฬทวีป มีทะเลทรายที่สำคัญคือ ทะเลทรายสะฮารา เป็นทวีปที่มีเส้นผ่านศูนย์สูตรลากผ่านทำให้พื้นที่ในทวีปแอฟริกาส่วนใหญ่ตั้งอยู่ทั้งทางซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้

 43. ด.ญ.ดาวอนงค์ พงษ์ขาว เลขที่ 32 ม.3/1 พูดว่า:

  ทวีปแอฟริกาหรือกาฬทวีป เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่อันดับ2ของโลก รองจากทวีปเอเชีย มีพื้นที่ประมาณ30.2 ล้านตารางกิโลเมตร จุดเด่นของทวีปแอฟริกาคือ มีที่ราบสูงถึง 2 ใน 3 ของทวีป โดยเฉพาะทางภาคตะวันออกของทวีป เป็นที่ราบสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 1,500 – 2,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีแนวภูเขาไฟที่ดับแล้ว มีแนวทะเลสาบขนาดใหญ่ แล้วจะลาดต่ำไปทางตะวันตก มีเกาะมาดากัสการ์ ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของทวีป

 44. ด.ญ.บุษกร เข็มศิริ ชั้น ม.3/4 เลขที่18 พูดว่า:

  ทวีปอเมริกามีพื้นที่ใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งขอโลกและมีประ
  ชากรมากมีเทือกเขาที่ยาวและมีอากาศหนาวเย็นมากในช่วงฤดูหนาว

 45. เด็กหญิง พลอยศิริ วิชัยโน ม.304 เลขที่ 21 พูดว่า:

  จากที่ดิฉันได้ดูวีดีโอ ทวีปอเมริกา ดิฉันได้รู้ว่า ลักษณะภูมิประเทศทวีปแอฟริกา
  ทวีปอเมริกามีชื่อแรกอีกอย่างหนึ่งว่า ทวีปมืด หรือ กาฬทวีปเป็นทวีปขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของโลก
  แอฟริกาเป็นทวีปที่มีศูนย์สูตรลากผ่านเกือบกึ่งกลางของโลก

 46. เด็กชาย ยุทธนา น้อยสุวรรณ ม.304 เลขที่ 6 พูดว่า:

  จากที่ผมได้ดูวีดีโอ ทวีปอเมริกา ผมได้รู้ว่า ลักษณะภูมิประเทศของทวีปแอฟริกา
  คือ ทวีปอเมริกามีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ทวีปมืดหรือกาฬทวีปเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก

 47. ด.ญ.นราวัลย์ ศรีเมือง พูดว่า:

  จากการที่ดิฉันดูวีดีโอแล้วทำให้ดิฉันได้เรียนรู้เพิ่มเติมหลายอย่าง เช่น
  ได้รู้ว่าทว๊ปแอฟริกาเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของโลก รองจากทวีปเอเชีย มีพื้นที่ประมาณ30.2 ล้านตารางกิโลเมตร มีที่ราบสูงถึง2-3ของทวีปเป็นที่ราบสูงโดยประมาณ 1,500 – 2,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีแนวภูเขาไฟที่ดับแล้ว มีแนวทะเลสาบขนาดใหญ่ ที่จะลาดต่ำไปทางตะวันตก มีเกาะมาดากัสการ์ ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของทวีป
  อีกด้วย

 48. ด.ญ.ชลลดา ปั๋นของ เลขที่ 18 ชั้น ม.3/1 พูดว่า:

  จากที่ดิฉันศึกษาดูแล้ว ทำให้ทราบว่าทวีปแอฟริกามีขนาดใหญ่เป็นอันดัน 2 รองจากเอเชีย มีพื้นที่ประมาณ 30.2 ล้านตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปแอฟริกา มีลักษณะเป็นที่ราบสูง จึงได้ชื่อว่า ดินแดนแห่งที่ราบสูง และมีแม่น้ำทั้งหมด 4 สาย คือ
  1.แม่น้ำไนล์
  2.แม่น้ำคองโก
  3.แม่น้ำไนเจอร์
  4.แม่น้ำแซมเบซี

 49. ด.ญ.วิภาดา อินทร์ดี เลขที่ 25 ม.3/1 พูดว่า:

  ดิฉันดูแล้ว ทำให้ทราบว่าทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก รองจากทวีปเอเชีย มีพื้นที่ประมาณ 30.2 ล้านตารางกิโลเมตร จุดเด่นของทวีปแอฟริกาคือ มีที่ราบสูงถึง 2 ใน 3 ของทวีป โดยเฉพาะทางภาคตะวันออกของทวีป เป็นที่ราบสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 1,500 – 2,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีเกาะมาดากัสการ์ ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของทวีปดินแดนที่ราบสูง และมีแม่น้ำทั้งหมด 4 สาย คือ
  1.แม่น้ำไนล์ 2.แม่น้ำคองโก 3.แม่น้ำไนเจอร์ 4.แม่น้ำแซมเบซี

 50. ด.ญ.ชัญญานุช ทิพย์เดโช ม.3/1 เลขที่ 19 พูดว่า:

  จากเนื้อหา ทำให้รู้ความเป็นมาของทวีปนี้ และรู้ว่าทวีปแอฟริกา
  คือทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากทวีปเอเชีย ทั้งในแง่ของพื้นที่และจำนวนประชากร ด้วยพื้นที่ประมาณ 30.2 ล้านตารางกิโลเมตร (11.7 ล้านตารางไมล์)

 51. ด.ญ. มณีมณฑ์ บุญวงค์ เลขที่ 24 ม.3/1 พูดว่า:

  ดิฉันได้ศึกษา ทวีปแอฟริกาแล้ว ทำให้ดิฉันได้รู้ว่าแอฟริกา มีพื้นที่กว้างขวาง เ็ป็นอันดับ 2 ของโลก และได้รู้เกี่ยวกับทวีปมืดหรือกาฬทวีป มีทะเลทรายที่สำคัญคือ ทะเลทรายสะฮารา ทำให้พื้นที่ในทวีปแอฟริกาส่วนใหญ่ตั้งอยู่ทั้งทางซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้อีกด้วย

 52. ด.ญ.เชาวลีย์ ศิริธัญญะรัตน์ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 15 พูดว่า:

  จากการศึกษา ทวีปอเมริกาใต้ เป็นทวีปที่เส้นศูนย์สูตรโลกพาดผ่าน พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในซีกโลกใต้ ขนาบข้างด้วยมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรแอตแลนติก ในทางภูมิศาสตร์ ทวีปอเมริกาใต้เพิ่งจะเคลื่อนมาบรรจบกับทวีปอเมริกาเหนือเมื่อไม่นานมานี้ ทำให้เกิดคอคอดปานามา เทือกเขาแอนดีสที่มีอายุน้อยและไม่หยุดนิ่งพาดผ่านเขตด้านตะวันตกของทวีป ดินแดนทางตะวันออกของเทือกเขาแอนดีส คือ แอ่งแม่น้ำแอมะซอน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเขตป่าดิบชื้น

 53. ด.ญ.เชาวลีย์ ศิริธัญญะรัตน์ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 15 พูดว่า:

  และรู้ว่า ทวีปอเมริกาใต้มีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นอันดับ 4 รองจากเอเชีย แอฟริกา และอเมริกาเหนือตามลำดับ ส่วนจำนวนประชากรเป็นอันดับ 5 รองจากเอเชีย แอฟริกา ยุโรป และอเมริกาเหนือ

 54. ด.ญ.สิตานันท์ คำสุ ม.3/1 เลขที่ 26 พูดว่า:

  จากการศึกษา ทวีปอเมริกาใต้ตั้งอยู่บนซีกโลกใต้เป็นส่วนมากโดยอยู่ระหว่างละติจูดที่ 12 อาศาเหนือ ถึง 56 องศาใต้ และลองจิจูด 35 องศาตะวันออก ถึง 117 องศาตะวันตก มีเนื้อที่ประมาณ 17.8 ล้านตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยล่ะ 14 ของแผ่นดินโลก ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก

 55. ด.ญ.สิตานันท์ คำสุ ม.3/1 เลขที่ 26 พูดว่า:

  จากการศึกษา รู้ว่า ทวีปอเมริกาใต้มีอาณาเขตติดต่อกับทวีปต่างๆดังนี้

  ทิศเหนือ ติดต่อกับทวีปอเมริกากลาง และจดทะเลแคริบเบียน
  ทิศตะวันออก จดมหาสมุทรแอตแลนติก อาณาเขตสิ้นสุดที่เกาะจอร์เจียใต้
  ทิศตะวันตก จดมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ และอาณาเขตสิ้นสุดที่เกาะอีสเตอร์ของประเทศชิลี
  ทิศใต้ จดช่องแคบเดรกในทวีปแอนตาร์กติกา และ อาณาเขตสิ้นสุดที่แหลมฮอร์นของประเทศชิลี

 56. ด.ญ.เชาวลีย์ ศิริธัญญะรัตน์ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 15 พูดว่า:

  จากการศึกษาจากวีดีโอ ทวีปอเมริกาใต้ประกอบด้วย 12 ประเทศ และ 3 เขตการปกครอง ซึ่งแบ่งออกตามลักษณะภูมิประเทศได้ 4 กลุ่ม ดังนี้

  1 เขตที่สูงกายอานา อยู่ทางตอนเหนือของทวีป มี 4 ประเทศ คือ ประเทศกายอานา ซูรินาเม เวเนซุเอลา และโคลอบเบีย ประเทศโคลอมเบียมีประชากรมากที่สุดในเขตนี้
  2 เขตที่เทือกเขาแอนดีส อยู่ทางภาคตะวันตกของทวีป ประกอบด้วย 4 ประเทศ คือ ประเทศเปรู เอกวาดอร์ โบลิเวีย และ ชิลี ประเทศโบลิเวียมีเนื้อที่มากที่สุด ส่วนประเทศเปรูมีประชากรมากที่สุดในเขตนี้
  3 เขตลุ่มน้ำตะวันออกเฉียงใต้ของเทือกเขาแอนดิส ประกอบด้วยประเทศอาร์เจนตินา ปารากวัย และ อุรุกวัย ประเทศอาร์เจนตินามีเนื้อที่และประชากรมากที่สุดในเขตนี้
  4.เขตลุ่มน้ำแอมะซอนและที่ราบสูงบราซิล ได้แก่ ประเทศบราซิล ซึ่งมีเนื้อที่มากกว่า 8.5 ล้านตารางกิโลเมตร

 57. ด.ญ.เชาวลีย์ ศิริธัญญะรัตน์ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 15 พูดว่า:

  จากการศึกษา เขตที่สูงกายอานาประกอบด้วย เขตที่สูงกายอานา (Guiana Highland) และที่ลุ่มยาโนส (Llanos) เป็นพื้นที่อยู่ทางทิศเหนือสุดของทวีป เป็นหินอัคนีหรือหินแกรนิต มีความยาวในแนวตะวันออกถึงตะวันตกมากว่า 1,600 กิโลเมตร พื้นที่สูงเริ่มจากตอนใต้ของประเทศเวเนซุเอลาไปถึงเหนือสุดของประเทศบราซิล ประกอบด้วยที่ราบสูง มีร่องน้ำลึกมาก มีน้ำตกที่สูงสุดของโลก คือ น้ำตกแองเจิล ซึ่งสูง 979 เมตร

  ที่ลุ่มยาโนสอยู่ทางทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือของที่สูงกายอานา เป็นพื้นที่ราบลุ่มระหว่างเทือกเขาแอนดีสและที่สูงกายอานา อยู่ในประเทสโคลอมเบียและเวเนซุเอลา มีแม่น้ำที่สำคัญ คือ โอริโนโค (Orinoco) และสาขา ซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอนน้ำทำให้เป็นที่ราบลุ่มสมบูรณ์

 58. ด.ญ.เชาวลีย์ ศิริธัญญะรัตน์ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 15 พูดว่า:

  เทือกเขาแอนดิส เป็นเทือกเขาแคบวางตัวยาวในแนวเหนือ-ใต้เลียบชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ เริ่มตั่งแต่แหลมเหนือสุดของทวีปอเมริกาใต้ เป็นแนวยาวลงไปจนสุดแหลมฮอร์นของประเทศชิลี ด้านทิศตะวันตกติดมหาสมุทรแปซิฟิก มีชายฝั่งแคบมากและภูเขาสูงชัน มีแม่น้ำสายสั้นๆ ไหลลงมหาสมุทรแปซิฟิก บางบริเวณเป็นเขตแห้งแล้งหรือหนาวเย็นจัด ด้านทิศตะวันออกของเทือกเขาแอนดีสจะมีความลาดชันน้อยกว่าซีกตะวันตก และเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสำคัญ เช่นแม่น้ำแอมะซอน เป็นต้น

 59. ด.ญ. อารีรักษ์ คำภิระ ชั้น ม.3/3 เลขที่ 28 พูดว่า:

  ตั้งแต่ที่ฉันได้ศึกษาและดูวีดีโอมาทำให้ดิฉันได้รู้เรื่่องราวของทวีปอเมริกาว่าทวีปแอฟริกา เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากทวีปเอเชีย และทวีปแอฟริกาถูกล้อมรอบด้วยทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางตอนเหนือและมีลักษณะเป็นที่ราบสูง

 60. ด.ญ.สุทธิมลตรา เครือคำ ม.3/1 เลขที่27 พูดว่า:

  จากที่่ดิฉันได้ศึกษาข้อมูลด้านบนแล้ว ดิฉันเข้าใจว่าทวีปแอฟริกา มีลักษณะเป็นที่ราบสูง มีศูนย์สูตรลากผ่านเกือบกึ่งกลางของโลก ชาวแอฟริกามักจะเลี้ยงสัตว์พวก แพะ แกะ อูฐ ลา และ วัวเขายาวและส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ขอบคุณค่ะ

 61. ด.ญ.ศุภานัน แก้วน้อย ม.3/1 เลขที่31 พูดว่า:

  จากการศึกษาดูข้อมูลเกี่ยวกับทวีปแอฟริกาแล้วทำให้รู้ว่า ทวีปแอฟริกา เป็นทวีปที่มีเส้นศูนย์สูตรลากผ่านเกือบกึ่งกลางของทวีป ทวีปแอฟริกายังมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทวีปมืด หรือกาฬทวีป เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ส่วนเรื่องลักษณะภูมิประเทศนั้น แบ่งออกเป็น 4 เขต ดังนี้
  1.เขตที่ราบสูงและภูเขาสูงภาคตะวันตกเฉียงเหนือได้แก่ แนวเทือกเขา “แอตลาส”2.เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ แอฟริกาจะมีที่ราบลุ่มอยู่ 4 แห่ง ได้แก่ แม่น้ำไนล์ แม่น้ำคองโก แม่น้ำไนเจอร์ แม่น้ำแซมเบซี 3.เขตที่ราบสูงและภูเขาสูง แบ่งออกเป็นเป็น 2 บริเวณ (1) เขตที่ราบสูงและภูเขาสูงภาคตะวันออก (2) เขตภูเขาและที่ราบสูงภาคใต้ 4. เขตที่ราบสูงภาคตะวันตก เป็นที่ราบกว้างใหญ่ครอบคลุมพื้นที่หลายประเทศตั้งแต่ ทะเลทรายสะฮาราจนถึงอ่าวกินีภายในที่ราบสูงจะมีภูเขาแทรกสลับเป็นบริเวณเป็นที่ตั้งของทะเลทรายสะฮาราซึ่งเป็นทะเลทรายที่กว้างใหญ่ที่สุกในโลก

 62. นัฐพล บุตรสุวรรณ์ 305 06 พูดว่า:

  ทวีปอเมริกาใต้มีที่กว้างเป้นดับดับที่4ของโลก

 63. เด็กชายจิรภัทร คำเรือง เลขที่ 1 ม.3/1 พูดว่า:

  จากที่ได้ศึกษาดูพบว่า ทวีปแอฟริกา เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากทวีปเอเชียในแง่ของพื้นที่และจำนวนประชากร ด้วยพื้นที่ประมาณ 30.2 ล้านตารางกิโลเมตร ประชากรมากกว่า 1,000 ล้านคน

 64. จักรพันธ์ บุญวงค์ ม.3/2 เลขที่ 2 พูดว่า:

  จากที่ผมดู ทวีปแอฟริกาเป็นที่ราบสูง เส้นศูนสูตรผ่านกึ่งกลางโลก ส้่นใหญ่นับถืออิสลาม

 65. ด.ช.ณัฐวุฒิ เเครื่องสนุก ม.3/3 เลขที่ 4 พูดว่า:

  จากที่ดิฉันศึกษาดูแล้ว ทำให้ทราบว่าทวีปแอฟริกามีขนาดใหญ่เป็นอันดัน 2 รองจากเอเชีย มีพื้นที่ประมาณ 30.2 ล้านตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปแอฟริกา มีลักษณะเป็นที่ราบสูง จึงได้ชื่อว่า ดินแดนแห่งที่ราบสูง และมีแม่น้ำทั้งหมด 4 สาย คือ
  1.แม่น้ำไนล์
  2.แม่น้ำคองโก
  3.แม่น้ำไนเจอร์
  4.แม่น้ำแซมเบซี

 66. นัฐพล บุตรสุวรรณ์ 305 06 พูดว่า:

  ผมได้ดูทวีปแอฟริกาตามที่ครุสั่งแล้วครับ

 67. ด.ช. เนติพงษ์ สันกว๊าน ม.3/3 เลขที่ 6 พูดว่า:

  เป็นทวีปที่ใหญ่มาเป็นอันดับที่ 2 รองมาจากทวีปเอเชีย

 68. ด.ช.นัฐพงษ์ บุตรสุวรรณ์ ม.3/3 เลขที่ 8 พูดว่า:

  จากกาศึกษาลักษณะภูมิประเทศของทวีปแอฟริกา ได้ทราบว่า มีชื่อเรียกอีกชื่อของทวีป ชื่อว่า ทวีปมืด และได้รู้จัก
  ที่ตั้ง อาณาเขตติดต่อ ขนาด
  ลักษณะภูมิประเทศ
  ลักษณะภูมิอากาศ
  ลักษณะทางเศรษฐกิจ
  ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์
  ลักษณะสังคมและวัฒนธรรม คับ ได้ประโยชน์มากๆเลยคับ

 69. ด.ช.นิติพงษ์ กันทะพงษ์ ม.3/3 เลขที่ 9 พูดว่า:

  ประเทศแอฟริกามีภูเขาที่สูงและมีทะเล ขนานใหญ่ที่สำคัญเป็นแอฟริกาใต้ ชอบปลูกเมล็ดกาแฟหรือข้าวโพดและยังมีพืชพรรณที่สำคัยที่อยู่ แถวทุ่งหญ้า ดังนี้ คือ ทุ่งหญ้าสะวันนาและทุ่งหญ้าสเตปป์ เป็น ต้น

 70. ด.ช.พงศ์ภรณ์ สุภารมย์ 3/3 เลขที่ 13 พูดว่า:

  เป็นคำเรียกรวม ๆ หมายถึงทั้งทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้รวมกัน ซึ่งอาจหมายถึงอเมริกาเหนือหรือใต้ก็ได้ ในบางครั้งผู้เรียกยังอาจหมายถึงประเทศชื่อสหรัฐอเมริกาด้วย

  ทวีปอเมริกาเป็นดินแดนที่อยู่ทางตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิก และทางตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติก โดยอาจแบ่งย่อยได้เป็น 3 ส่วน คือ อเมริกาเหนือ อเมริกากลาง และอเมริกาใต้. คำว่า “อเมริกา” ในที่นี้ยังรวมถึงหมู่เกาะแคริบเบียน และเกาะกรีนแลนด์ (แต่ไม่รวมประเทศไอซ์แลนด์) บริเวณคอคอดของอเมริกากลางมักถูกนำไปรวมกับอเมริกาเหนือ

 71. ด.ช.ทนงศักดิ์ บุญสุข เลขที่5 ม.3/3 พูดว่า:

  ทวีปแอฟริกา เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากทวีปเอเชีย ทั้งในแง่ของพื้นที่และจำนวนประชากร ด้วยพื้นที่ประมาณ 30.2 ล้านตารางกิโลเมตร (11.7 ล้านตารางไมล์) รวมทั้งเกาะต่าง ๆ ที่อยู่ข้างเคียง ทวีปแอฟริกามีพื้นที่ประมาณร้อยละ 6 ของพื้นผิวโลกทั้งหมด

 72. ด.ญ.ชลดา คำสุ เลขที่ 17 ม.3/1 พูดว่า:

  จากการศึกษาข้อมูลข้างต้นทำให้ทราบว่า ทวีปแอฟริกามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก เป็นเขตที่ราบสูง

 73. ด.ญ.ชลดา คำสุ เลขที่ 17 ม.3/1 พูดว่า:

  จาการศึกษาข้อมูลข้างต้นทำให้รู้ว่า ทวีปแอฟริกามีที่ราบลุ่มแม่นำ้ขนาดใหญ่ 4 แห่งคือ
  1.ที่ราบลุ่มแม่น้ำไนล์
  2.ที่ราบลุ่มแม่น้ำคองโก
  3.ที่ราบลุ่มแม่น้ำไนเจอร์
  4.ที่ราบลุ่มแม่น้ำแซมเบซี

 74. ด.ญ.ชลดา คำสุ เลขที่ 17 ม.3/1 พูดว่า:

  จากการศึกษาข้อมูลข้างต้นทำให้รู้ว่า ทวีปแอฟริกามีทั้งกระแสนำ้อุ่นและกระแสน้ำเย็น ได้แก่
  1.กระแสน้ำเย็นคานารี
  2.กระแสน้ำเย็นเบงเกลา
  3.กระแสน้ำอุ่นกินี
  4.กระแสน้ำอุ่นโมซัมบิค

 75. ด.ญ.ชลดา คำสุ เลขที่ 17 ม.3/1 พูดว่า:

  จาการศึกษาข้อมูลข้างต้นทราบว่า ทวีปแอฟริกาทำการเพาะปลูกตามสภาพอากาศ พืชเศรษฐกิจได้แก่ ยางพารา กาแฟ โกโก้ การเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่จะเลี้ยงสัตว์แบบเร่ร่ิอนในเขตทะเลทรายและกึ่งทะเลทราย เช่น อูฐ แกะ แพะ และลา

 76. ด.ญ.เชาวลีย์ ศิริธัญญะรัตน์ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 15 พูดว่า:

  จากการศึกษา ทวีปอเมริกาเหนือ อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน เดนมาร์ก เป็นทวีปที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากทวีปเอเชียและแอฟริกาตามลำดับ ประกอบด้วยภูมิภาคอเมริกาเหนือและอเมริกากลาง ซึ่งแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนตามขอบเขตของประเทศโดยมีแม่น้ำริโอแกรนด์เป็นแนวเขตแดน ภูมิภาคอเมริกาเหนือมีเพียง 3 ประเทศ คือ ประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา ประเทศเม็กซิโก ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ส่วนอเมริกากลางใช้ภาษาสเปนเป็นหลัก ประกอบด้วยประเทศทั้งใหญ่และเล็ก รวมถึงประเทศที่เป็นหมู่เกาะจำนวน 21 ประเทศ โดยกรีนแลนด์เป็นประเทศอยู่เหนือที่สุด และประเทศปานามาอยู่ใต้สุด มีพรมแดนติดกับทวีปอเมริกาใต้ สภาพโดยรวมแล้วประชากรในอเมริกาเหนือมีชีวิตความเป็นอยู่ดีกว่าอเมริกากลาง ทวีปอเมริกาเหนือได้แก่พื้นที่ตอนเหนือทั้งหมดของดินแดนที่เรียกว่า โลกใหม่ ซีกโลกตะวันตก หรือ ทวีปอเมริกา อเมริกาเหนือมีส่วนเชื่อมต่อกับทวีปอเมริกาใต้บริเวณคอคอดปานามา ผู้เชี่ยวชาญบางคนกล่าวว่าอเมริกาเหนือไม่ได้เริ่มจากคอคอดปานามา แต่เริ่มจากคอคอดเตวานเตเปก ในประเทศเม็กซิโก ซึ่งอยู่ในอเมริกากลาง

 77. วริช บุญถา ม.3/2 เลขที่ 6 พูดว่า:

  จากการศึกษาของทวีปแอฟริกามีทะเลทรายที่่มากที่สุดและมีแม่น้ำไนล์เป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลกโดยถูกค้นพบแหล่งต้นน้ำใหม่ที่ทำให้มีความยาวกว่าเดิมเมื่อไม่นานมานี้ โดยแม่น้ำไนล์มีความยาวทั้งสิ้น 6,695 กิโลเมตร

 78. ด.ญ.เชาวลีย์ ศิริธัญญะรัตน์ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 15 พูดว่า:

  จากการศึกษาทวีปอเมริกาเหนือ
  ทิศเหนือ ติดต่อกับมหาสมุทรอาร์กติก ทะเลโบฟอร์ต อ่าวแบฟฟิน อ่าวฮัดสัน ช่องแคบเดวิส ทะเลแลบราดอร์ เกาะขนาดใหญ่ได้แก่ เกาะกรีนแลนด์ เกาะแบฟฟิน เกาะวิกตอเรีย
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับมหาสมุทรแอตแลนติก เกาะสำคัญด้านนี้ ได้แก่ เกาะนิวฟันด์แลนด์ เกาะเบอร์มิวดา หมูเกาะบาฮามาส
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับมหาสมุทรแปซิฟิก ตอนเหนือมีช่องแคบเบริง กั้นระหว่างทวีปเอเชียและทวีปอเมริกาเหนือ น่านน้ำสำคัญได้แก่ อ่าวแคลิฟอร์เนีย อ่าวอะแลสกา เกาะใหญ่ได้แก่ เกาะแวนคูเวอร์ หมู่เกาะอาลิวเชียน หมู่เกาะควีนชาร์ล็อต
  ทิศใต้ ติดต่อกับทวีปอเมริกาใต้ น่านน้ำสำคัญคือมหาสมุทรแปซิฟิก ทะเลแคริบเบียน อ่าวเม็กซิโกในมหาสมุทรแอตแลนติก เกาะสำคัญคือ หมู่เกาะอินดิสตะวันตก หมู่เกาะคิวบา ฮิสแปนิโอลา จาเมกา เปอร์โตริโก

 79. ด.ญ.เชาวลีย์ ศิริธัญญะรัตน์ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 15 พูดว่า:

  ทวีปอเมริกาเหนือ มีขนาดใหญ่เป็นที่ 3 รองจากทวีปเอเชีย และแอฟริกา รูปร่างคล้ายสามเหลี่ยม มีฐานทางด้านเหนือ ความกว้างของทวีปตั้งแต่ช่องแคบเบริง ถึงเกาะนิวฟันด์แลนด์ ส่วนที่แคบที่สุด คือคอคอดปานามา

 80. ด.ญ.พิชนันท์ นักหล่อ ชั้น3/5เลขที่19 พูดว่า:

  ด.ญ.พิชนันท์ นักหล่อ ม.3/5 เลขที่ 19
  ประเทศแอฟริกา มีที่ราบลุ่มแม่น้ำ ดังนี้
  1.ที่ราบลุ่มเเม่น้ำไนล์
  2.ที่ราบลุ่มแม่น้ำไนเจอร์
  3.ที่ราบลุ่มแม่น้ำคลองโก
  4.ที่ราบลุ่มแม่้ำแซมเบร์ซี

 81. ด.ญ.เชาวลีย์ ศิริธัญญะรัตน์ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 15 พูดว่า:

  ทวีปอเมริกาเหนือ ตั้งอยู่ทางซีกโลกเหนือ ระหว่างละติจูดที่ 7 – 83 องศาเหนือ และลองจิจูดที่ 55 องศาตะวันตก – 172 องศาตะวันออก

 82. ด.ญ.เชาวลีย์ ศิริธัญญะรัตน์ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 15 พูดว่า:

  เชื้อชาติคนอเมริกาเหนือ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม
  1) กลุ่มคนผิวเหลือง เป็นชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพมาจากทวีปเอเชีย ได้แก่
  – ชาวเอสกิโม หรือ อเมรินเดียน (Amerindian) ปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศแคนาดา มลรัฐอะแลสกาของสหรัฐอเมริกา
  – ชาวอินเดียน (Indian) ในสหรัฐอเมริกาและอเมริกากลาง
  2) กลุ่มคนผิวขาว เป็นประชากรที่อพยพมาจากทวีปยุโรป ได้แก่ ชาวสเปน โปรตุเกส อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และชาวยุโรปอื่นๆ เป็นประชากรส่วนใหญ่ของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
  3) กลุ่มคนผิวดำ เป็นประชากรที่ถูกนำมาจากทวีปแอฟริกา เพื่อใช้แรงงานในไร่นาในสหรัฐอเมริกา มีอยู่มากในสหรัฐอเมริกามากกว่า 30 ล้านคน
  4) กลุ่มคนเลือดผสม ได้แก่
  – เมสติโซ (Mestizo) หมายถึง พวกเลือดผสมระหว่างชาวผิวขวากับอินเดียน เป็นประชากร ส่วนใหญ่ของกลุ่มประเทศละตินอเมริกา
  – มูแลตโต (Mulatto) หมายถึง พวกเลือดผสมระหว่างชาวผิวดำกับชาวผิวขาว เป็นประชากรในสหรัฐอเมริกา

 83. ด.ญ.เชาวลีย์ ศิริธัญญะรัตน์ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 15 พูดว่า:

  ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม
  มนุษย์กลุ่มแรกของอเมริกาเหนือเป็นขาวเอเชียที่อพยพมาจากไซบีเรียผ่านช่องแคบเบริงเข้าสู่อะแลสกา เมื่อประมาณ 30,000 ปีมาแล้ว ต่อมาได้แพร่ขยายเผ่าพันธุ์ไปทั่วทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ มนุษย์กลุ่มนี้ได้ชื่อว่าเป็นบรรพบุรุษของพวกอินเดียและเอสกิโมในปัจจุบันชนเผ่าโบราณได้ทิ้งร่องรอยของอารยธรรมที่เจริญก้าวหน้าไว้ในทวีปอเมริกาเหนือหลายแห่ง เช่น อารยธรรมของพวกแอสเต็ก (Aztec) ในเม็กซิโก อารยธรรมของพวกมายา (Maya) ในกัวเตมาลา อารยธรรมของพวกอินคา (Inca)ในเปรู เป็นต้น เมื่อประมาณ 200 ปีหลังจากที่ คริสโตเฟอร์ โคลัมเบีย ได้ค้นพบทวีปอเมริกาเหนือแล้ว ได้มีชาวยุโรปจากหลายประเทศเข้ามามีอิทธิพลและพากันอพยพผู้คนเข้ามาอาศัยในดินแดนนี้
  – อังกฤษและฝรั่งเศส เข้าครอบครองตอนเหนือของทวีปอเมริกา
  – สเปน เข้าครอบครองหมู่เกาะอินดีสตะวันตก เม็กซิโกและอเมริกากลาง
  การที่ชาวยุโรปเข้ามาครอบครองทวีปอเมริกาเหนือ เป็นเหตุให้สภาพสังคมและวัฒนธรรมของชาวยุโรปเข้ามามีอิทธิพลและความเป็นอยู่ของประชากรในทวีปอเมริกาเหนือด้วย

 84. ด.ญ.เจนจิรา ชุ่มวงค์ เลขที่ 20 ม.3/3 พูดว่า:

  ได้เรียนรู้ว่า ทวีปแอฟริกามีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ทวีปมึด หรือ กาฬทวีป และเป็นทวีปขนาดใหญ่ อันดับ 2 ของโลก และมีพื้นที่ ที่ราบน้อยมาก สามารถแบ่งได้เป็น 4 เขต คือ
  1.เขตที่ราบสูงและภูเขาสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2. เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ 3. เขตที่ราบสูงและภูเขาสูง 4. เขตที่ราบสูงและภาคตะวันตก

 85. ด.ญ.สิตานันท์ คำสุ ม.3/1 เลขที่ 26 พูดว่า:

  จากการศึกษาทวีปอเมริกาเหนือ ได้แก่
  ทิศเหนือ ติดต่อกับมหาสมุทรอาร์กติก
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับมหาสมุทรแอตแลนติก
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับมหาสมุทรแปซิฟิก
  ทิศใต้ ติดต่อกับทวีปอเมริกาใต้ น่านน้ำสำคัญคือมหาสมุทรแปซิฟิก

 86. ด.ญ.สิตานันท์ คำสุ ม.3/1 เลขที่ 26 พูดว่า:

  มนุษย์กลุ่มแรกของอเมริกาเหนือเป็นขาวเอเชียที่อพยพมาจากไซบีเรียผ่านช่องแคบเบริงเข้าสู่อะแลสกา เมื่อประมาณ 30,000 ปีมาแล้ว ต่อมาได้แพร่ขยายเผ่าพันธุ์ไปทั่วทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ มนุษย์กลุ่มนี้ได้ชื่อว่าเป็นบรรพบุรุษของพวกอินเดียและเอสกิโมในปัจจุบันชนเผ่าโบราณได้ทิ้งร่องรอยของอารยธรรมที่เจริญก้าวหน้าไว้ในทวีปอเมริกาเหนือหลายแห่ง เช่น อารยธรรมของพวกแอสเต็ก (Aztec) ในเม็กซิโก อารยธรรมของพวกมายา (Maya) ในกัวเตมาลา เป็นต้น

 87. ด.ญ.สิตานันท์ คำสุ ม.3/1 เลขที่ 26 พูดว่า:

  เชื้อชาติคนอเมริกาเหนือ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม
  1) กลุ่มคนผิวเหลือง ได้แก่
  – ชาวเอสกิโม หรือ อเมรินเดียน (Amerindian)
  – ชาวอินเดียน (Indian)
  2) กลุ่มคนผิวขาว ได้แก่
  -ชาวสเปน
  -โปรตุเกส
  -อังกฤษ
  3) กลุ่มคนผิวดำ ได้แก่
  – เป็นประชากรที่ถูกนำมาจากทวีปแอฟริกา เพื่อใช้แรงงานในไร่นาในสหรัฐอเมริกา มีอยู่มากในสหรัฐอเมริกา
  4) กลุ่มคนเลือดผสม ได้แก่
  – เมสติโซ (Mestizo)
  – มูแลตโต (Mulatto)

 88. ด.ญ.สิตานันท์ คำสุ ม.3/1 เลขที่ 26 พูดว่า:

  ลักษณะภูมิประเทศนั้น แบ่งออกเป็น 4 เขต ดังนี้
  1.เขตที่ราบสูงและภูเขาสูงภาคตะวันตกเฉียงเหนือได้แก่ แนวเทือกเขา “แอตลาส”
  2.เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ แอฟริกาจะมีที่ราบลุ่มอยู่ 4 แห่ง ได้แก่ แม่น้ำไนล์ แม่น้ำคองโก แม่น้ำไนเจอร์ แม่น้ำแซมเบซี
  3.เขตที่ราบสูงและภูเขาสูง แบ่งออกเป็นเป็น 2 บริเวณ
  – เขตที่ราบสูงและภูเขาสูงภาคตะวันออก
  – เขตภูเขาและที่ราบสูงภาคใต้
  4. เขตที่ราบสูงภาคตะวันตก เป็นที่ราบกว้างใหญ่ครอบคลุมพื้นที่หลายประเทศตั้งแต่ ทะเลทรายสะฮาราจนถึงอ่าวกินีภายในที่ราบสูงจะมีภูเขาแทรกสลับเป็นบริเวณเป็นที่ตั้งของทะเลทรายสะฮาราซึ่งเป็นทะเลทรายที่กว้างใหญ่ที่สุกในโลก

 89. ด.ญ. เพ็ญพรรณ จักรเขียว เลขที่ 23 ม.3/1 พูดว่า:

  ดิฉันได้ศึกษาทวีปแอฟริกา เป็นทวีปใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก
  -ตำแหน่งที่ตั้งตามละติจูดตั้งที่ 37 องศาเหนือ 35 องศาใต้
  -ทิศทางลมประจำตะวันตก ทำให้อากาศร้อน
  -ระยะห่างจากทะเลมีความใหญ่ ทำให้เกิดทะเลทราย
  -กระแสน้ำอุ่นน้ำเย็นไหลผ่านกัน
  -เขตภูมิอากาศมี 6 แบบด้วยกัน
  -การใช้ภาษาแบ่งเป็น 4 กลุ่มด้วยกัน
  -ศาสนา คือ อิสลาม
  -เชื้อชาติแ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่
  1 เชื้อชาตินิกรอยด์
  2เชื้อชาติคอเคซอยด์
  ดิฉันได้ทำความเข้าใจจากเรื่อง ทวีปแอฟริกา แล้วคะ

 90. ชนนิกานต์ กล่ำประเสริฐ 301 16 พูดว่า:

  จากที่ได้ดูวีดีโอแล้วได้ความรู้เรื่องทวีปอเมริกาเหนือเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับลักษณะของทวีปอเมริกาและอื่นๆอีกมากมายและยังได้รู้ว่าทวีปอเมริกายังใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกอีกด้วย

 91. ด.ญ.ชัญญานุช ทิพย์เดโช ม.3/1 เลขที่ 19 พูดว่า:

  เชื้อชาติ
  ประชากรในทวีปแอฟริกาแบ่งตามเชื้อชาติได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่
  1. เชื้อชาตินิกรอยด์ หรือแอฟริกันนิโกร
  กลุ่มนี้มี ผิวดำ เส้มผมดำหยิกขมวดติดหนังศีรษะ ริมฝีปากหนา จมูกแบนและกว้าง เป็นชนกลุ่มใหญ่ที่สุดของทวีป มีจำนวนประมาณร้อยละ 70 ของประชากรทั้งหมด ตั้งถิ่นฐานตั้งแต่บริเวณตอนใต้ของทะเลทรายสะฮาราลงไปจนถึงใต้สุดของทวีป
  2. เชื้อชาติ คอเคซอยด์
  เป็นพวกผิวขาวส่วนใหญ่อยู่ทางตอนเหนือของทวีป เชื้อชาติคอเคชอยด์กลุ่มนี้มีผิวค่อนข้างขาว ผมหยิกเป็นลอน ริมฝีปากบาง จมูกค่อนข้างโด่ง เป็นชนเชื้อชาติเดียวกันประชากรในคาบสมุทรอาหรับมีถิ่นฐานอยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ำไนล์

 92. ด.ญ.ชัญญานุช ทิพย์เดโช ม.3/1 เลขที่ 19 พูดว่า:

  ทวีปแอฟริกาส่ง โกโก้ ออกขายมากที่สุดในโลก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เป็นประเทศเดียวในแอฟริกาที่ส่ง เพชร ออกขายมากที่สุดในโลก และ ยังมีทองคำ ทองแดง ถ่านหิน น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

 93. ด.ญ.ชัญญานุช ทิพย์เดโช ม.3/1 เลขที่ 19 พูดว่า:

  ภาษาขปงทวีปแอฟริกา แบ่งได้ 4 ประเภทดังนี้
  1) กลุ่มภาษาเซมิติก ได้แก่ ภาษาอาหรับ เป็นภาษาของคนส่วนใหญ่ในแอฟริกาเหนือ และบางส่วนในแอฟริกาตะวันออก
  2) กลุ่มภาษาซูดาน เป็นภาษาของประชากรในประเทศต่างๆ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตทุ่งหญ้าสะวันนาทางตอนใต้ของทะเลทรายสะฮารา
  3) กลุ่มภาษาบันตู เป็นภาษาของประชากรในประเทศต่างๆ ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคกลางและภาคตะวันออกของทวีป รวมทั้งบางประเทศที่อยู่ทางตอนใต้ด้วย
  4) กลุ่มภาษาเฮาซา เป็นกลุ่มภาษาทางการค้าของประชากรทางภาคตะวันตกของทวีป

 94. ด.ญ.ชัญญานุช ทิพย์เดโช ม.3/1 เลขที่ 19 พูดว่า:

  เขตภูมิอากาศของแอฟริกาแบ่งออกเป็น 6 เขต
  1. ภูมิอากาศแบบป่าดิบชื้น เป็นเขตที่มีอากาศร้อนและฝนตกชุกพืชพรรณธรรมชาติเป็นป่าทึบ หรือป่าดงดิบ
  2. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา เป็นเขตอากาศที่มีฝนตกชุกในฤดูร้อนและแห้งแล้งในฤดูหนาว พืชพรรณธรรมชาติเป็นต้นไม้สลับทุ่งหญ้า
  3. ภูมิอากาศแบบทะเลทราย เป็นเขตที่มีอากาศร้อนและแห้งแล้งมากที่สุด มีฝนตกน้อยกว่า 10 นิ้วต่อปี พืชพรรณธรรมชาติมีอยู่บ้าง
  4. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย เป็นเขตที่มีอากาศไม่แห้งแล้งมากเหมือนในเขตทะเลทราย มีฝนตกไม่เกิน 15 นิ้วต่อปี
  5. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน เป็นภูมิอากาศเย็นสบายตลอดปี ฤดูร้อนอากาศค่อนข้างร้อนและแห้งแล้ง มีแดดจัด ฤดูหนาวอบอุ่นและมีฝนตกค่อนข้างชุก
  6. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น เป็นภูมิอากาศชื้นกึ่งร้อน เป็นเขตที่มีฝนตกมากในฤดูร้อน ฤดูหนาวอากาศอบอุ่น เนื่องจากมีกระแสน้ำอุ่นโมซัมบิกไหลผ่าน

 95. ด.ญ. จตุพร ยิ้มโปรยคำ เลขที่13 ม.3/2 พูดว่า:

  จากที่ได้ศึกษาทีปแอฟริกา เรื่อง ลักษณะถูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ
  1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศ
  -ตำแหน่งที่ตั้งตามละติจูด
  -ทิศทางลมประจำ
  -ระยะห่างทะเล
  -กระแสน้ำ
  2. เขตภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ
  -ภูมิอากาศแบบป่าดิปชื้น พืชเป็นป่าทึบ
  -ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย พืชเป็นทุ่งหญ้า หรือ ทุ่งหญ้าสเตปป์
  -ภูมิอากาศแบบทะเลทราย พืชเป็นพุ่มไม้เตี้ย มีหนาม
  -ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนี่ยน พืชเป็นพืชยืนต้น และพืชตระกูลส้ม
  -ภูมิอากาศแบบชื้นกึ่งร้อน พืชเป็นป่าไม้ในเขตอบอุ่น

 96. ภานุพงษ์ วงศ์เครือ เลขที่9 ม.3/1 พูดว่า:

  สนุกและได้ความรู้เรื่องทวีปแอฟริกามีประเทศเมืองหลวง ลักษณะภูมิประเทศ
  1. พื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปนี้มีลักษณะเป็นที่ราบสูง จึงได้ชื่อว่า ดินแดนแห่งที่ราบสูงประชากรมากกว่า 1,000 ล้านคน (พ.ศ. 2552)
  ในดินแดน 61 ดินแดน นับเป็นร้อยละ 14.72 ของประชากรโลก
  และมีแม่น้ำ 4 สาย 1.แม่น้ำไนล์ 2.แม่น้ำคองโก 3.แม่น้ำไนเจอร์
  4.แม่น้ำแซมเบซี

 97. ภานุพงษ์ วงศ์เครือ เลขที่9 ม.3/1 พูดว่า:

  จากที่ศึกษาดูคลิปวิดิโอทวีปแอฟริกา เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากทวีปเอเชีย

 98. ภานุพงษ์ วงศ์เครือ เลขที่9 ม.3/1 พูดว่า:

  จากการศึกษาบล็อกข้างบนนี้ได้รู้แล้วว่า เศรษฐกิจของแอฟริกา การเพาะปลูกแตกต่างกันไปตามภูมิอากาศ

 99. ภานุพงษ์ วงศ์เครือ เลขที่9 ม.3/1 พูดว่า:

  จากที่ได้ดูบล็อกภาพแสดงลักษณภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติแล้วได้รู้ทิศทางของลมว่าลมได้รับอิธิพลจากลมประจำตะวันตกและลมค้า ทำให้มีลักษณะอากาศร้อนและแห้งแล้ง

 100. ภานุพงษ์ วงศ์เครือ เลขที่9 ม.3/1 พูดว่า:

  จากการดูบล็อกด้านบน ทำให้ผมรู้ว่า เศรษฐกิจในแอฟริกาเป็นอย่างไร และลักษณะที่ตั้ง ท่องเที่ยว เป็นอย่างไร อยู่ตรงจุดไหน

 101. ภานุพงษ์ วงศ์เครือ เลขที่9 ม.3/1 พูดว่า:

  จาที่ผมได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากบล็อกข้างบนนี้แล้วก็ได้ทราบว่า ทวีปแอฟริกามีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย

 102. ภานุพงษ์ วงศ์เครือ เลขที่9 ม.3/1 พูดว่า:

  เชื้อชาติคนอเมริกาเหนือ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม
  1) กลุ่มคนผิวเหลือง
  2) กลุ่มคนผิวขาว
  3) กลุ่มคนผิวดำ
  4) กลุ่มคนเลือดผสม ได้แก่
  – เมสติโซ (Mestizo)
  – มูแลตโต (Mulatto)

 103. ภานุพงษ์ วงศ์เครือ เลขที่9 ม.3/1 พูดว่า:

  ลักษณะภูมิประเทศ แบ่งออกเป็น 4 เขต ดังนี้
  1.เขตที่ราบสูงและภูเขาสูงภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
  2.เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ แม่น้ำแซมเบซี
  3.เขตที่ราบสูงและภูเขาสูง แบ่งออกเป็นเป็น 2 บริเวณ
  – เขตที่ราบสูงและภูเขาสูงภาคตะวันออก
  – เขตภูเขาและที่ราบสูงภาคใต้
  4. เขตที่ราบสูงภาคตะวันตก

 104. ด.ญ.วลัยลักษณ์ ปานสมุทร ม.3/3 เลขที่26 พูดว่า:

  จากที่ดิฉันได้ศึกษาทวีปแอฟริกา ลักษณะภูมิประเทศนั้น แบ่งออกเป็น 4 เขต
  ทวีปแอฟริกามีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ทวีปมึด หรือ กาฬทวีป

 105. ด.ญ.เชาวลีย์ ศิริธัญญะรัตน์ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 15 พูดว่า:

  จากการศึกษา ลมประจำปี จากที่ตั้งของทวีปอเมริกาเหนือ ทำให้ได้รับอิทธิพลของลมประจำปี ดังนี้
  2.1 ลมสินค้าตะวันออกเฉียงเหนือ พัดเข้าสู่ชายฝั่งทางด้านตะวันออกของสหรัฐอเมริกา อเมริกากลาง และหมู่เกาะอินดีสตะวันตก
  2.2 ลมตะวันตกเฉียงใต้ พัดเข้าสู่ชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
  2.3 ลมขั้วโลกตะวันออกเฉียงเหนือ พัดเข้าทางตอนเหนือของแคนาดาและรัฐอลากาของสหรัฐอเมริกา
  2.4 นอกจากนี้ทวีปอเมริกาเนือ ยังได้รับอิทธิพลของลมพายุเฮอร์ริเคน เป็นลมพายุหมุนเขตร้อน ที่ก่อตัวแถบทะเลแคริเบรียน

 106. ด.ญ.เชาวลีย์ ศิริธัญญะรัตน์ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 15 พูดว่า:

  กระแสน้ำในมหาสมุทร
  1 กระแสน้ำอุ่นกัลฟ์สตรีม ไหลเรียบชายฝั่งทางด้านตะวันออกของสหรัฐเมริกา ทำให้ภูมิอากาศอบอุ่นชุ่มชื้น
  2 กระแสน้ำอุ่นอลาสกา ไหลเรียบชายฝั่งตะวันตกของแคนาดาและรัฐอลาสกา ทำให้อากาศอบอุ่นชุ่มชื้น
  3 กระแสน้ำเย็นแคลิฟอร์เนีย ไหลเรียบชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา ตะวันตกของเม็กซิโก ทำให้อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง
  4 กระแสน้ำเย็นกรีนแลนด์ตะวันออก กระแสน้ำเย็นกรีนแลนด์ตะวันตก กระแสน้ำเย็นลาบราดอร์ ไหลเรียบชายฝั่ง ทางตะวันออกของแคนาดา
  5 นอกจากนี้ยังมีกระแสน้ำอุ่นเม็กซิโก กระแสน้ำอุ่นแคริบเบรียน ไหลบริเวณอ่าวเม็กซิโกและทะเลแคริบเบรียน

 107. ด.ญ.เชาวลีย์ ศิริธัญญะรัตน์ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 15 พูดว่า:

  จากการศึกษาแนวเทือกเขาที่ตั้งขวางทางลม
  ทวีปอเมริกาเหนือมีแนวเทือกเขาชายฝั่งทางด้านตะวันตกของทวีป ทำให้บริเวณด้านรับลมมีปริมาณน้ำฝนมาก อาทิ รัฐโอเรกอน รัฐวอร์ชิงตัน ของสหรัฐอเมริกา แวนคูเวอร์ของแคนาดา ส่วนทางด้านอับลมหลังแนวเทือกเขารอกกีจะเป็นเขตที่ได้รับปริมาณน้ำฝนน้อย อาทิ ที่ราบเกรตเพลน

 108. ด.ญ.เชาวลีย์ ศิริธัญญะรัตน์ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 15 พูดว่า:

  จากการศึกษา ภูมิอากาศในทวีปอเมริกาเหนือแบบป่าฝนเมืองร้อน tropical rainforest climate ลักษณะภูมิอากาศแบบนี้
  จะพบในบริเวณชายฝั่งตะวันออกของอเมริกากลางและบางส่วนของหมู่เกาะอินดีสตะวันตก เป็นเขตที่มีฝนตกชุกและมีอุณหภูมิสูงตลอดปี พืชพรรณธรรมชาติเป็นป่าดงดิบ

 109. ด.ญ.เชาวลีย์ ศิริธัญญะรัตน์ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 15 พูดว่า:

  จากการศึกษา ภูมิอากาศในทวีปอมเริกาเหนือแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน tropical grassland climate จะปรากฎในบริเวณชายฝั่งตะวันตกของอเมริกากลาง ทางตอนใต้ของคาบสมุทรฟลอริดา และบางส่วนของหมู่เกาะอินดีสตะวันตก ลักษณะอากาศร้อนชื้นสลับแห้งแล้ง พืชพรรณธรรมชาติเป็นทุ่งหญ้าป่าโปร่งที่เรียกว่า “SAVANNA”

 110. ด.ญ.เชาวลีย์ ศิริธัญญะรัตน์ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 15 พูดว่า:

  จากการศึกษาทวีปอเมริกาเหนือภูมิอากาศแบบทะเลทราย desert climate พบได้ในบริเวณภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาในรัฐอะริโซนา รัฐเนวาดา และภาคเหนือของเม็กซิโกเป็นเขตที่มีอุณหภูมิสูงมากในฤดูร้อน มีฝนตกน้อยไม่ถึง 10 นิ้วต่อปี พืชพรรณธรรมชาติเป็นพวกไม้มีหนามเช่นตะบองเพชร

 111. ด.ญ. จตุพร ยิ้มโปรยคำ เลขที่13 ม.3/2 พูดว่า:

  จากการที่ได้ศึกษาแอฟริกาใต้ เรื่อง เศรษฐกิจ ภาพสังคมและวัฒนธรรม
  ทวีปแอฟริกาใต้มีการเพาะปลูกพืชหลายอย่าง แต่ที่เป็นพืชพรรณเศรษฐกิจสำคัญของทวีปแอฟริกา ได้แก่ ข้าวสาลี กาแฟ โกโก้ การเลี้ยงสัตว์ ไดแก่ โคเนื้อและโคนม แกะเนื้อและแกะขน การประมงในทวีปแอฟริกาใต้ยังมีการทำประมงไม่มากนัก แต่จะมีบางประเทศที่มีการส่งออกปลา โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งแปซิฟิกจะมีปลาชุมมาก การทำป่าไม้ ไม้ที่มีค่า คือ ต้นซิงโคนา ต้นยูคาลิปตัส ยางพารา และยางไม้ และมีเขตป่าสำคัญคือ ป่าเซลวาส
  การปกครองเป็นแบบรัฐบาลเดี่ยว เป็นการปกครองแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ
  ภาษาแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ภาษาเซเมคิด,ซุดาน,บันตุ,เฮาซา
  ประชากรของทวีปแอฟริกาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
  1. เชื้อชาตินิกรอยด์หรือแอฟริกันนิโกร เป็นพวกชนผิวดำ
  2. เชื้อชาติคอเคซอยด์ เป็นพวกชนผิวขาว
  นับถือศาสนาอิสลาม อารยธรรม ได้แก่ ลุ่มแม่น้ำไนล์ , สฟิงค์ และ มัมมี่

 112. ด.ญ.ธัญชนก มาประสพ เลขที่ 22 ม.3/2 พูดว่า:

  จากเนื้อหาข้างบนนี้ สรุปได้ว่า ทวีปอเมริกาเป็ทวีปที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกทวีปอเมริกาเหนืออาจมมีความเจริญกว่าทวีอเมริกาใต้แต่การอาศัยอยู่ของประชากรแทบจะไม่แต่ต่างกัน ประกอบอาชีพทั้งอุสาหกรรมและปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ทำการเกษตร อากาศในอเมริกาเหนืออาจหนาวเย็นหรืออบอุ่นซึ่งต่างจากอเมริการใต้ที่ทีอากาศอบอุ่นไปจนถึงร้อนเนื่องจากอเมริกาเหนือตั้งอยู่บริเวณบนเส้นศูนย์สูตรแต่อเมริกาใต่เส้นศูนย์สูตรหรือซีกโลกใต้จึงทำให้มีอากาศแตกต่างกันนั่นเอง

 113. ด.ญ.ธัญชนก มาประสพ เลขที่ 22 ม.3/2 พูดว่า:

  จากความรู้ืี้ได้ ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของโลก มีชื่อเรียกอีกกชื่อหนึ่งคือ กาฬทวีปหรือทวีปมืดเนื่องจากเป็นทวีปที่มีคนรู้จักน้อยมากเป็นที่ทุรกันดาร ประชากรมักตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณริมแม่น้ำที่สำคัญ เช่น ลุ่มแม่น้ำไรเจอร์ ลุ่มแม่น้ำแซมบีซีและลุ่มแม่น้ำคองโก เพราะพื้นที่ราบมักเป็นดินแดนแห่งทะเลทาย

 114. วัชริศ นาะจิตต ม.3/4 เลขที่ 8 พูดว่า:

  ทวีปแอฟริกาส่วนใหญ่เป็นพื้นแห้งแล้ง พื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปแอฟริกา มีลักษณะเป็นที่ราบสูง จึงได้ชื่อว่า ดินแดนแห่งที่ราบสูง และมีแม่น้ำทั้งหมด 4 สาย คือ
  1.แม่น้ำไนล์ 2.แม่น้ำคองโก 3.แม่น้ำไนเจอร์ 4.แม่น้ำแซมเบซี

 115. นารธิต สีทา ม.3/3 เลขที่ 7 พูดว่า:

  จากการที่ได้ดูคลิป VDO แล้วสรุปว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ยพื้นที่แห้งแล้ง มีลักษณะเป็นที่ราบสูง และมีแม่น้ำทั้งหมด 4 สาย คือ
  1.แม่น้ำไนล์
  2.แม่น้ำคองโก
  3.แม่น้ำไนเจอร์
  4.แม่น้ำแซมเบซี

 116. จิราพร บุญยืม ม.3/2 เลขที่15 พูดว่า:

  จากการที่ดิฉันศึกษาทวีปแอฟริกา
  ทำให้รู้เรื่องของทวีปแอฟริกามากขึ้น เช่น ลักษณะภูมิอากาศ วัฒนธรรม และการเป็นอยู่ของทวีปแอฟริกาว่ามีการเพาะปลูกและเลี้ยงดูสัตว์อย่างไร ของคุณค่ะ

 117. ด.ช.มณฑวรรษ จันต๊ะ ม.3/2 เลขที่5 พูดว่า:

  จากการที่ผมได้ดูวีดีโอเเล้วทำให้รู้ว่าทวีปแอฟริการใต้ ทางการเศรษฐกิจเเละสภาพสังคม วัฒนธรรมมีการเพาะปลูกพืชหลายชนิด

 118. ด.ช.อภิสิทธิ์ เครือธิ ม.3/2 เลขที่10 พูดว่า:

  จากที่ผมได้ดูวีดีโอเรื่องเศรษฐกิจ เเละสังคม วัฒนธรรม ทำให้รู้ว่าการเพาะปลูกของทวีปแอฟริกาใต้มีการเพาะปลูกหลายชนิดเเละการประมงที่ดี

 119. Tanwa saksung no.3 m.3/1 พูดว่า:

  ได้ศึกษาแล้วได้รูว่าทวีปแอฟริกามีพื้นที่ประมาณ 30,400,000 ตารางกิโลเมตร และภูมิอากาศของทวีปแอฟริกาส่วนใหญ่จะเป็นทะเลทราย อากาศแห้งแล้ง ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชากรในทวีป ครับ

 120. ด.ญ.พัทธ์ธีรา ทำทอง เลขที่25 ชั้นม.3/2 พูดว่า:

  จากที่ฉันดูวีดีโอได้ความรู้เกี่ยวกับทวีปแอฟริกาได้รู้ถึงพื้นที่ขนาดของทวีปแอฟริกาเนื้อหาในวีดีโอหน้าสนใจมากๆค่ะ

 121. ด.ญ.ดวงกมล ยงเขตรการณ์ ม.3/1 เลขที่ 22 พูดว่า:

  ทวีปแอฟริกาถูกล้อมรอบด้วยทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางตอนเหนือ คลองสุเอซและทะเลแดง บริเวณคาบสมุทรไซนายทางตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสมุทรอินเดียทางตะวันออกเฉียงใต้ และมหาสมุทรแอตแลนติกทางตะวันตก ประกอบด้วย 54 รัฐ

 122. ด.ญ.ดวงกมล ยงเขตรการณ์ ม.3/1 เลขที่ 22 พูดว่า:

  ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศของทวีปแอฟริกา ได้แก่
  1. ที่ตั้ง
  2. ทิศทางลมประจำ
  3.ลักษณะภูมิประเทศ
  4.กระแสน้ำ กระแสน้ำที่มีอิทธิพลต่อลักษณะอากาศของทวีปแอฟริกา ได้แก่
  กระแสน้ำอุ่นโมซัมบิกกระแสน้ำเย็นคานารี กระแสน้ำเย็นเบงเกลา

 123. ด.ญ.ภัทราวดี จิน๊ะเลขที่ 26 ม 3/2 พูดว่า:

  ได้รู้เรื่องเชื้อชาติของชาวทวีปอเมริกาใต้และได้รู้ว่าชาวอเมริกาใต้นับถือศาสนาใด
  1. อิเดียนแดง

 124. เด็กหญิงณิชกานต์ คำลือ ม.3/1 เลขที่ 21 พูดว่า:

  ได้รู้ว่าแอฟริกาใหญ่เป็นทั้ 2 ของโลก และสามารถแบ่งได้ 4 เขตได้แก่
  1. เขตที่ราบสูงและภูเขาสูงภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
  2.เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ
  – แม่น้ำไนล์
  – แม่น้ำไนเจอร์
  – แม่น้ำคองโก
  – แม่น้ำแซมเบซี
  3.เขตที่ราบสูงและภูเขาสูง
  4.เขตที่ราบสูงภาคตะวันตก

 125. เสกสรรค์ เดชอุดม เลขที่9 ม.3/4 พูดว่า:

  จากการที่ได้ศึกษาแอฟริกาใต้แล้วเป็น ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปใหญ่และเก่าแก่ซึ่งชาวยุโรปรู้จักมานานแล้ว เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “กาฬทวีป”หรือทวีปมืด เพราะสภาพแวดล้อมเป็นอุปสรรคต่อการสำรวจจึงไม่ค่อยมีใครรู้จัก ทำให้ชาวยุโรปสนใจทวีปนี้น้อย และชนพื้นเมืองส่วนใหญ่ยังมีการพัฒนาทางวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่น้อยและเป็นไปอย่างเชื่องช้า จึงทำให้ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่ล้าหลังกว่าทวีปอื่นๆ ปัจจุบันทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่อุดมสมบูรณ์ด้วย ทรัพยากรน้ำมัน เพชร ทองคำ และสัตว์ป่า และเป็นแหล่งของพืชผลเมืองร้อนและเป็นตลาดของสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโลก

 126. ด.ญ. พิมพ์วิภา เขื่อนคำ ม. 3/1 เลขที่ 33 พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ จากการศึกษาทวีปแอฟริกาใหญ่เป็นทั้ง 2 ของโลก รองจากเอเชีย
  เชื้อชาติของทวีปแอฟริกาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
  1. เชื้อชาตินิกรอยด์หรือแอฟริกันนิโกร เป็นพวกชนผิวดำ
  2. เชื้อชาติคอเคซอยด์ เป็นพวกชนผิวขาว

  ทวีปแอฟริกานับถือศาสนาอิสลาม

 127. ด.ญ. พิมพ์วิภา เขื่อนคำ ม. 3/1 เลขที่ 33 พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ จากการศึกษาทวีปแอฟริกา
  แอฟริกา มีที่ราบลุ่มแม่น้ำ ดังนี้
  1.ที่ราบลุ่มเเม่น้ำไนล์
  2.ที่ราบลุ่มแม่น้ำไนเจอร์
  3.ที่ราบลุ่มแม่น้ำคลองโก
  4.ที่ราบลุ่มแม่้ำแซมเบร์ซี

  แอฟริกามีการติดต่อ ดังนี้นะค่ะ

  1. ทิศเหนือ ติดต่อกับมหาสมุทรอาร์กติก
  2. ทิศตะวันออก ติดต่อกับมหาสมุทรแอตแลนติก
  3. ทิศตะวันตก ติดต่อกับมหาสมุทรแปซิฟิก
  4. ทิศใต้ ติดต่อกับทวีปอเมริกาใต้ น่านน้ำสำคัญคือมหาสมุทรแปซิฟิก

 128. สุกัลย์ โคงาม เลขที่11 ชั้นม.3/1 พูดว่า:

  ผมกำลังทราบว่าทวีปแอฟริกาเป็นทวีปมืด
  ทวีปแอฟริกาใต้มีการเพาะปลูกพืชหลายอย่าง แต่ที่เป็นพืชพรรณเศรษฐกิจสำคัญของทวีปแอฟริกา ได้แก่ ข้าวสาลี กาแฟ โกโก้ การเลี้ยงสัตว์ ไดแก่ โคเนื้อและโคนม แกะเนื้อและแกะขน การประมงในทวีปแอฟริกาใต้ยังมีการทำประมงไม่มากนัก แต่จะมีบางประเทศที่มีการส่งออกปลา

 129. ด.ญ.ณัฐชยา ริค้า เลขที่20 ม.3/2 พูดว่า:

  ได้รู้ว่าทวีปแอฟริกามีขนานใหญ่ และมีที่ลาบลุ่มแม่น้ำที่สำคัญ มีเขตที่ราบสูง

 130. ด.ญ.ฐิติรัตน์ เฟื่องฟู เลขทิ่22 ม.3/3 พูดว่า:

  ระชากรมากกว่า 1,000 ล้านคน แม่น้ำ แม่น้ำไนล์ เป็นแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในโลก ต้นน้ำคือทะเลสาบวิกตอเรีย ไหลลง แม่น้ำคองโก เป็นแม่น้ำเขตศูนย์สูตร แม่น้ำไนเจอร์ แม่น้ำแซมเบซี

 131. อภิปรัชญ์ ชุ่มวงศ์ 304 14 พูดว่า:

  จากการที่ได้ศึกษาแอฟริกาใต้ เรื่อง เศรษฐกิจ ภาพสังคมและวัฒนธรรม
  ทวีปแอฟริกาใต้มีการเพาะปลูกพืชหลายอย่าง แต่ที่เป็นพืชพรรณเศรษฐกิจสำคัญของทวีปแอฟริกา ได้แก่ ข้าวสาลี กาแฟ โกโก้ การเลี้ยงสัตว์ ไดแก่ โคเนื้อและโคนม แกะเนื้อและแกะขน การประมงในทวีปแอฟริกาใต้ยังมีการทำประมงไม่มากนัก แต่จะมีบางประเทศที่มีการส่งออกปลา โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งแปซิฟิกจะมีปลาชุมมาก การทำป่าไม้ ไม้ที่มีค่า คือ ต้นซิงโคนา ต้นยูคาลิปตัส ยางพารา และยางไม้ และมีเขตป่าสำคัญคือ ป่าเซลวาส
  การปกครองเป็นแบบรัฐบาลเดี่ยว เป็นการปกครองแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ
  ภาษาแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ภาษาเซเมคิด,ซุดาน,บันตุ,เฮาซา
  ประชากรของทวีปแอฟริกาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
  1. เชื้อชาตินิกรอยด์หรือแอฟริกันนิโกร เป็นพวกชนผิวดำ
  2. เชื้อชาติคอเคซอยด์ เป็นพวกชนผิวขาว
  นับถือศาสนาอิสลาม อารยธรรม ได้แก่ ลุ่มแม่น้ำไนล์ , สฟิงค์ และ มัมมี่

 132. ด.ช.ยุทธนา น้อยสุววรณ เลขที่6 ชั้นม.3/4 พูดว่า:

  หลังจากที่ผมศึกษาดูลักษณะของทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก มีทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นพรมแดนระหว่างทวีปยุโรปทางตอนเหนือ มีที่เนินภูเขามากมาย
  ประชากรของทวีปแอฟริกาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
  เชื้อชาตินิกรอยด์หรือแอฟริกันนิโกร เป็นพวกชนผิวดำ
  เชื้อชาติคอเคซอยด์ เป็นพวกชนผิวขาว

 133. ด.ช ปฏิพล โคแพร่ เลขที่10 3/3 พูดว่า:

  วีปแอฟริกามีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทวีปมืด และยังมีทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ ทะเลทรายสะฮารา และตั้งอยู่ที่กึ่งกลางระหว่างเส้นศูนย์สูตร และมีเทือกเขาที่กั้นทางลมทำให้เกิดทะเลทราย และยังเป็นทวีปที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกอีกด้วย การเพราะปลูกส่วนมากนิยมปลูกโก้ในประเทศกานา

 134. วัชรพงค์ ฟูแสง พูดว่า:

  จากการดูสื่อนี้เเล้วได้รู้ว่าทวีปเเอฟริกามีความกว้างข้างมากเเละทวีปแอฟริกาใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากเอเชีย สนุกและได้ความรู้มากครับ

 135. ด.ญ.วิชุดา หวังครอบกลาง ม.3/5 เลขที่ 21 พูดว่า:

  จากการที่ดิฉันดูวีดีโอแล้วทำให้ดิฉันได้ความรู้แอฟริกาเพิ่มเติม เช่น เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ ระหว่างที่ราบสูงต่างๆ จะมีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ำไนล์ แม่น้ำคองโก แม่น้ำไนเจอร์ แม่น้ำแซมเบซี และได้ความรู้อีกมากมาย ค่ะ

 136. ด.ช. ณัฐวัฒน์ ศีลลัย เลขที่3 303 พูดว่า:

  ได้รู้ว่าสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และสภาพสังคม วัฒนธรรม และเกี่ยวกับทวีปแอฟริกา

 137. อินทัช กันตรี เลขที 11 ชั้น ม 3/4 พูดว่า:

  ได้รู้แล้วว่า เศรษฐกิจของแอฟริกา การเพาะปลูกแตกต่างกันไปตามภูมิอากาศและปลูกอะไรบ้างและปลูกส่วนไหน บริเวณใด แล้วปลูกอะไรมาก

 138. สิทธิพร ทิศรีไชย เลขที 10 ชั้น ม 3/4 พูดว่า:

  ทวีปอเมริกามีพื้นที่ใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งขอโลกและมีประ
  ชากรมากมีเทือกเขาที่ยาวและมีอากาศหนาวเย็นมากในช่วงฤดูหนาว

 139. นัฐพล บุตรสุวรรณ์ 305 06 พูดว่า:

  การ์ตูนของครูน่าสนใจมากเลยครับ

 140. ด.ญ.ศิริธร ยอดมณี เลขที่.23 ม.3/5 พูดว่า:

  ดิฉันได้อ่านและศึกษาทวีบแอฟริกาทั้ง7แล้วเนื้อหาสนใจและไ้ด้ความรู้เพิ่มเติมหลายอย่างและแอฟริกาใหญ่เป็นทั้งที่2ของโลกแล้วและสามารถแบ่งไดอีกหลายส่วน

 141. ด.ญ.กฤติยา ไชยา ม.3/5 เลขที่ 15 พูดว่า:

  จากที่ดิฉันได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นได้ทราบว่า ทวีปแอฟริกามีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย เช่น ทวีปแอฟริกามีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทวีปมืด และยังมีทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ ทะเลทรายสะฮารา และตั้งอยู่ที่กึ่งกลางระหว่างเส้นศูนย์สูตร และมีเทือกเขาที่กั้นทางลมทำให้เกิดทะเลทราย และยังเป็นทวีปที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก
  การศึกษาทวีปอเมริกาเหนือ ได้แก่
  ทิศเหนือ ติดต่อกับมหาสมุทรอาร์กติก
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับมหาสมุทรแอตแลนติก
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับมหาสมุทรแปซิฟิก
  ทิศใต้ ติดต่อกับทวีปอเมริกาใต้ น่านน้ำสำคัญคือมหาสมุทรแปซิฟิก

 142. จิตตา ซาคามาคิ ชั้นม.304 เลขที่ 25 พูดว่า:

  สนุกและได้ความรู้เรื่องแอฟริกาและการ์ตูนสนุกมากกกกค่ะ

 143. ดูวิดีโอของครูแล้วได้ความรู้เยอะมาก

 144. มีความหมายหน้าน่าสนใจมากๆๆ

 145. ด.ช. ณัฐภณ ใจยืน เลขที่ 10 ม.305 พูดว่า:

  จากที่ศึกษาดูคลิปวิดิโอทวีปแอฟริกา เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากทวีปเอเชีย คับ

 146. พิรุฬห์กร โยัวง 3/5 เลขที่ 7 พูดว่า:

  จากการศึกษา ลมประจำปี จากที่ตั้งของทวีปอเมริกาเหนือ ทำให้ได้รับอิทธิพลของลมประจำปี ดังนี้
  2.1 ลมสินค้าตะวันออกเฉียงเหนือ พัดเข้าสู่ชายฝั่งทางด้านตะวันออกของสหรัฐอเมริกา อเมริกากลาง และหมู่เกาะอินดีสตะวันตก
  2.2 ลมตะวันตกเฉียงใต้ พัดเข้าสู่ชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
  2.3 ลมขั้วโลกตะวันออกเฉียงเหนือ พัดเข้าทางตอนเหนือของแคนาดาและรัฐอลากาของสหรัฐอเมริกา
  2.4 นอกจากนี้ทวีปอเมริกาเนือ ยังได้รับอิทธิพลของลมพายุเฮอร์ริเคน เป็นลมพายุหมุนเขตร้อน ที่ก่อตัวแถบทะเลแคริเบรียน

 147. พิรุฬห์กร โยัวง 3/5 เลขที่ 7 พูดว่า:

  อเมริกา มีลักษณะภูมิประเทศ 4 เขต ได้แก่
  1. เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ
  2. เขตที่ราบสูงภาคตะวันตก
  3. เขตที่่ราบสูงและภูเขาสูงภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
  4. เขตที่รายสูงและภูเขาสูง

 148. พิรุฬห์กร โยัวง 3/5 เลขที่ 7 พูดว่า:

  จากเนื้อหา ทำให้รู้ความเป็นมาของทวีปนี้ และรู้ว่าทวีปแอฟริกา
  คือทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากทวีปเอเชีย ทั้งในแง่ของพื้นที่และจำนวนประชากร ด้วยพื้นที่ประมาณ 30.2 ล้านตารางกิโลเมตร (11.7 ล้านตารางไมล์)

 149. ด.ช. ภูตะวัน พะแดงโค ม.3/5 เลขที่ 8 พูดว่า:

  ดูวีดีโอแล้วได้ความรู้เรื่องทวีปอเมริกาเหนือเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับลักษณะของทวีปอเมริกาและอื่นๆอีกมากมายและยังได้รู้ว่าทวีปอเมริกายังใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกอีกด้วยครับ

 150. ด.ช.ธนกร สมเครือ เลขที่ 3 ม 3/5 พูดว่า:

  ทวีปแอฟริกาหรือกาฬทวีป เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่อันดับ2ของโลก รองจากทวีปเอเชีย จุดเด่นของทวีปแอฟริกาคือ มีที่ราบสูงถึง 2 ใน 3 ของทวีป โดยเฉพาะทางภาคตะวันออกของทวีป เป็นที่ราบสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 1,500 – 2,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีแนวภูเขาไฟที่ดับแล้ว มีแนวทะเลสาบขนาดใหญ่ แล้วจะลาดต่ำไปทางตะวันตก มีเกาะมาดากัสการ์ ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของทวีป และมีทะเลทรายที่่มากที่สุดและมีแม่น้ำไนล์เป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลกโดยถูกค้นพบแหล่งต้นน้ำใหม่ที่ทำให้มีความยาวกว่าเดิมเมื่อไม่นานมานี้

 151. อชิตพล ทองจินดา 3/5เลขที่9 พูดว่า:

  -ทวีปแอฟริกา เป็นทวีปที่น่าสนใจทางธรรมชาติที่มีความหลากหลาย มีทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือทะเลทรายสะฮารา อยู่ทางตอนเหนือของทวีป อีกทั้งมีเทือกเขาแอตลาสทางตอนเหนือกั้นลมทะเล ทำให้เกิดทะเลทรายในทวีป นอกจากนี้ขนาดของทวีปแอฟริกาเป็นอันดับ 2 รองลงมาจากทวีปเอเชีย ทำให้ความชื้นของทะเลเข้าพัดผ่านเข้าทวีปได้น้อย ทำให้เกิดทะเลทรายในทวีป -อากาศโดยรวมเป็นอากาศร้อน เนื่องจากทวีปแอฟริกาอยู่กึ่งกลางระหว่างเส้นศูนย์สูตร
  -ทวีปแอฟริกายังเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา มีเพียงไม่กี่ประเทศที่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ประเทศแอฟริกาใต้ อียิปต์

 152. ด.ญ.มรกรต สีหานาม ม.3/5 เลขที่ 20 พูดว่า:

  จากที่ศึกษาดูคลิปวิดิโอทวีปแอฟริกา เป็นทวีปที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก
  และสามารถแบ่งได้ 4 เขตได้แก่
  1. เขตที่ราบสูงและภูเขาสูงภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
  2.เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ
  – แม่น้ำไนล์
  – แม่น้ำไนเจอร์
  – แม่น้ำคองโก
  – แม่น้ำแซมเบซี
  3.เขตที่ราบสูงและภูเขาสูง
  4.เขตที่ราบสูงภาคตะวันตก และการ์ตูนสนุก

 153. ด.ช.กฤตเมธี บุญวงค์ เลขที่ 1 3/3 พูดว่า:

  ได้รู้ว่าแอฟริกาใหญ่เป็นทั้ 2 ของโลก สามารถแบ่งได้สี่เขต
  1. เขตที่ราบสูงและภูเขาสูงภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
  2.เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ
  3.เขตที่ราบสูงและภูเขาสูง
  4.เขตที่ราบสูงภาคตะวันตก

 154. ด.ญ.ณัฐชา ยาดี ม.3/3 เลขที่ 23 พูดว่า:

  จากการที่ได้ศึกษาแอฟริกาใต้ เรื่อง เศรษฐกิจ ภาพสังคมและวัฒนธรรม
  ทวีปแอฟริกาใต้มีการเพาะปลูกพืชหลายอย่าง แต่ที่เป็นพืชพรรณเศรษฐกิจสำคัญของทวีปแอฟริกา

 155. ด.ญ.ดวงกมล ยงเขตรการณ์ ม3/1 เลขที่ 22 พูดว่า:

  จาก ดิฉันได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเ่รื่องของทวีปแอฟริกาแล้วได้รู้ว่าทวีปแอฟริกา
  แอฟริกาเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก มีทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นพรมแดนระหว่างทวีปยุโรปทางตอนเหนือ และมีคลองสุเอซเป็นพรมแดนระหว่างทวีปเอเชียทางตะวันออกเฉียงเหนือ จุดเด่นของทวีปแอฟริกาคือ มีที่ราบสูงถึง 2 ใน 3 ของทวีป

 156. ด.ญ.ดวงกมล ยงเขตรการณ์ ม3/1 เลขที่ 22 พูดว่า:

  ได้รู้ว่าภาษาของทวีปแอฟริกาแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ภาษาเซเมคิด,ซุดาน,บันตุ,เฮาซา
  และประชากรของทวีปแอฟริกาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
  1. เชื้อชาตินิกรอยด์หรือแอฟริกันนิโกร เป็นพวกชนผิวดำ
  2. เชื้อชาติคอเคซอยด์ เป็นพวกชนผิวขาว

 157. ด.ช.พงค์ขจร วงศ์หลวง ชั้นม.3/3 เลขที่12 พูดว่า:

  จากการได้ศึกษาผมเข้าใจว่าทวีปแอฟริกา มีลักษณะเป็นที่ราบสูง มีศูนย์สูตรลากผ่านเกือบกึ่งกลางของโลก ชาวแอฟริกามักจะเลี้ยงสัตว์พวก แพะ แกะ อูฐ ลา และ วัวเขายาวและส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม

 158. ด.ญ.ดวงกมล ยงเขตรการณ์ ม3/1 เลขที่ 22 พูดว่า:

  ได้รู้ว่า
  ทิศเหนือ ติดต่อกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับทะเลแดง และมหาสมุทรอินเดีย
  ทิศใต้ ติดต่อกับมหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแอตแลนติก
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับมหาสมุทรแอตแลนติก

 159. ด.ญ.ดวงกมล ยงเขตรการณ์ ม3/1 เลขที่ 22 พูดว่า:

  จากการที่ดิฉันได้ศึกษา ทำให้ดิฉันได้รู้ว่า ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปใหญ่และเก่าแก่ซึ่งชาวยุโรปรู้จักมานานแล้ว เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “กาฬทวีป”หรือทวีปมืด เพราะสภาพแวดล้อมเป็นอุปสรรคต่อการสำรวจจึงไม่ค่อยมีใครรู้จัก ทำให้ชาวยุโรปสนใจทวีปนี้น้อย และชนพื้นเมืองส่วนใหญ่ยังมีการพัฒนาทางวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่น้อยและเป็นไปอย่างเชื่องช้า จึงทำให้ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่ล้าหลังกว่าทวีปอื่นๆ ปัจจุบันทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่อุดมสมบูรณ์ด้วย ทรัพยากรน้ำมัน เพชร ทองคำ และสัตว์ป่า และเป็นแหล่งของพืชผลเมืองร้อนและเป็นตลาดของสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโลก

 160. ด.ญ.ดวงกมล ยงเขตรการณ์ ม3/1 เลขที่ 22 พูดว่า:

  ได้รู้ว่า่ทวีปแอฟริกาทีจุดเด่นคือ มีที่ราบสูงถึง 2 ใน 3 ของทวีป โดยเฉพาะทางภาคตะวันออกของทวีป เป็นที่ราบสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 1,500 – 2,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีแนวภูเขาไฟที่ดับแล้ว มีแนวทะเลสาบขนาดใหญ่ แล้วจะลาดต่ำไปทางตะวันตก มีเกาะมาดากัสการ์ ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของทวีป

 161. ด.ญ. ชนาภา เมืองมา ม.3/2 เลขที่ 18 พูดว่า:

  จากที่ได้ศึกษาดูคลิปวิดีโอนี้แล้ว ทำให้ดิฉันทราบว่าทวีปแอฟริกามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ลักษณะภูมิอากาศแบ่งออกได้ 4 เขต ได้แก่ 1.เขตที่ราบสูง 2.เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ 3.เขตที่ราบสูงและภูเขาสูง 4.เขตที่านบสูงตะวันตก มีการเพาะปลูกแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ เช่น การเพาะปลูกยางพารา ในเขตป่าดิบชื้น เป็นต้น มีการเลี้ยงสัตว์อย่างแพร่หลายเนื่องจากมีเขตทุ่งหญ้าที่กว้างขวาง ภาษาแบ่งออกเป้น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มภาษาเซเมติค กลุ่มภาษาซูดาน กลุ่มภาษาบันตู กลุ่มภาษาเฮาซา แบ่งเชื้อชาติออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 1.เชื้อชาตินิกรอยด์หรือแอฟริกันนิโกร 2.เชื้อชาติคอเคซอยด์ และแหล่งอารยธรรมที่สำคัญ คือ อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์ ค่ะ

 162. ด.ญ. สวิชญา ใหม่ต๊ะ ม. 3/1 เลขที่ 30 พูดว่า:

  ได้รับความรู้เกี่ยวกับทวีปแอฟริกา ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากเอเชีย
  และแบ่งได้ 4 ได้แต่
  1. เขตที่ราบสูงและภูเขาสูงภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
  2. เขตที่ราบลุ่มแม่นํ้า
  – แม่น้ำไนล์
  – แม่น้ำไนเจอร์
  – แม่น้ำคองโก
  – แม่น้ำแซมเบซี
  3.เขตที่ราบสูงและภูเขาสูง
  4.เขตที่ราบสูงภาคตะวันตก
  และยังรู้ลักษณะภูมิอากาศแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อใหญ่คือ
  1. ตำแหน่งที่ตั้งละติจูด
  2. ทิศทางลมประจำ
  3. ระยะห่างทะเล
  4. กระแสนํ้า

 163. ด.ญ.สิตานันท์ คำสุ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 26 พูดว่า:

  จากการที่ดิฉันได้ศึกษาทำให้ดิฉันได้รู้ว่า เศรษฐกิจในแอฟริกาเป็นอย่างไร และลักษณะที่ตั้ง หรือสถานที่ท่องเที่ยว เป็นอย่างไร อยู่ตรงจุดไหนค่ะ

 164. ด.ญ.เชาวลีย์ ศิริธัญญะรัตน์ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 15 พูดว่า:

  ทวีปอเมริกาใต้เป็นทวีปที่มีทุ่งหญ้าอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ทุ่งหญ้ายาโนส ทุ่งหญ้าแคมโปสและทุ่งหญ้ากรันชาโก ส่วนทุ่งหญ้าปามปัสอยู่ในเขตประเทศอาร์เจนตินา อุรุกวัยและตอนใต้ของบราซิล สัตว์เลี้ยงที่สำคัญได้แก่
  – โคเนื้อ ประเทศที่เลี้ยงโคเนื้อมาก คือ อาร์เจนตินา อุรุกวัย และบราซิล
  – แกะ ประเทศที่เลี้ยงมากคือ อุรุกวัย เลี้ยงมากเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากออสเตรเลีย
  – สุกร ประเทศที่เลี้ยงมาก คือ เปรู บราซิล

 165. ด.ญ.เชาวลีย์ ศิริธัญญะรัตน์ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 15 พูดว่า:

  การประมง
  บริเวณทางชายฝั่งตะวันตกด้านมหาสมุทรแปซิฟิก บริเวณประเทศเปรูและชิลี เป็นแหล่งที่มีปลาชุกชุมแห่งหนึ่งของโลก เพราะเป็นบริเวณที่กระแสน้ำเย็นเปรูหรือกระแสน้ำเย็นฮัมโบลต์กับกระแสน้ำอุ่นใต้เส้นศูนย์สูตรไหลบรรจบกัน

 166. ด.ญ.เชาวลีย์ ศิริธัญญะรัตน์ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 15 พูดว่า:

  ทองแดง ประเทศที่ผลิตทองแดงได้เป็นอันดับ 1 ของโลก คือ ประเทศชิลี อยู่ในแคว้นชูคีตมาตานอกจากนี้ยังมีประเทศเปรูและ บราซิล

 167. ด.ญ.เชาวลีย์ ศิริธัญญะรัตน์ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 15 พูดว่า:

  เหล็ก ประเทศที่ผลิตได้มากเป็นอันดับ 2 ของโลก คือ บราซิล นอกจากนี้ยังประเทศเวเนซุเอลาโบลีเวียและชีลี

 168. ด.ญ.เชาวลีย์ ศิริธัญญะรัตน์ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 15 พูดว่า:

  ดีบุก ประเทศที่ผลิตได้มากเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากมาเลเซีย คือ โบลีเวีย อยู่ในเขตที่ราบสูงอัลติพลาโน

 169. ด.ญ.เชาวลีย์ ศิริธัญญะรัตน์ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 15 พูดว่า:

  สังกะสี ผลิตได้มากในประเทศเปรู อาร์เจนตินา บราซิล

 170. ด.ญ.เชาวลีย์ ศิริธัญญะรัตน์ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 15 พูดว่า:

  ทองคำ ประเทศที่ผลิตได้มาก คือ ประเทศบราซิล

 171. ด.ญ.เชาวลีย์ ศิริธัญญะรัตน์ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 15 พูดว่า:

  น้ำมันปิโตรเลียม ประเทศที่ผลิตได้มาก คือ เวเนซุเอลา อยู่บริเวณรอบๆ ทะเลสาบมาราไคโบ นอกจากนี้ยังมีในประเทศ บราซิล เอกวาดอร์ โบลิเวีย แต่มีปริมาณไม่มาก

 172. ด.ญ.เชาวลีย์ ศิริธัญญะรัตน์ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 15 พูดว่า:

  บริเวณลุ่มน้ำแอมะซอน เป็นที่ราบลุ่มน้ำที่กว้างขวางที่สุดในโลก แต่เป็นเขตป่าดิบที่เป็นอุปสรรคต่อการคมนาคมติดต่อกัน มีอุทกภัยเกิดขึ้นเสมอและมีสัตว์ป่าที่เป็นอันตรายและโรคภัยไข้เจ็บชุกชุม

 173. ด.ญ.เชาวลีย์ ศิริธัญญะรัตน์ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 15 พูดว่า:

  บริเวณที่ราบสูง ซึ่งมีทั้งในเขตร้อนและเขตอบอุ่น มักเป็นเขตแห้งแล้งเป็นทะเลทราย ดินไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์

 174. ด.ญ.เชาวลีย์ ศิริธัญญะรัตน์ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 15 พูดว่า:

  บริเวณเทือกเขาแอนดีส ซึ่งเป็นเทือกเขาสูงที่มีแนวต่อเนื่องกันยาวที่สุดในโลก เป็นพื้นที่สูงชันทุรกันดาร เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัย

 175. ด.ญ.เขมจิรา บุญสุข ม.3/1 เลขที่ 14 พูดว่า:

  ทวีปนี้มีขนาดใหญ่ ที่ 2 ของโลก มีแม่น้ำไนล์ เป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญของทวีป ทั้ง ปัจจุบัน และ อดีต เป็นทวีปที่แห้งแล้ง เพราะ มี ลม ประจำปีที่ทำให้ ทวีปนี้แห้งแล้ง ส่วยใหญ่เป็น ทุ่งหญ้าสวันนา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s