ให้นักเรียนฟังเพลง  เลือดไทย จาก วิดิโอที่ครูแนบให้เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกความเป็นคนไทย เชื้อชาติไทย และระลึกถึงบรรพบุรุษที่ยอมสละชีพ เลือดเนื้อเพื่อปกป้องประเทศชาติและอธิปไตยของเราไว้

กิจกรรมที่ 1 ให้ นักเรียนดูวิดีโอ เรื่องที่ 1    2 และ 3  แล้วให้สรุปเส้นทางการเดินทัพในการกู้ชาติของพระยาตากสิน โดยให้พิมพ์ลงในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่าง

หลังจากทำกิจกรรมที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนศึกษาเรื่องราวจากวิดิโอเรื่องที่ 4  และ 5 ซึ่่่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างกรุงธนบุรีเป็นราชธานี และการรวมชาติเพื่อความเป็นปึกแผ่นของสมเด็จพระเจ้าตากสิน แล้วทำ กิจกรรมที่ 2 คือสรุปปราบปรามชุมนุมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมาพอเข้าใจ

สำ หรับวิดิโอเรื่องที่ 6  เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการค้าขายกับต่างชาติในสมัยกรุง ธนบุรี หลังจากนักเรียนได้ศึกษาแล้วให้นักเรียนดูวิดีโอเรื่องที่ 7  จะเป็นสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่นำออกเผยแพร่แก่ชาว ต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนที่มีความภาคภูมิใจว่ามีวีรบุรุษผู้สืบเชื้อสายจาก แผ่นดินใหญ่ ได้มาเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งสยาม

กิจกรรมที่ 3 ให้นักเรียนสรุปความภาคภูมิใจในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตามความรู้สึกของนักเรียน

Advertisements

119 responses »

 1. เสาวลักษณ์ กลิ่นหอม ม.3/4 เลขที่31 พูดว่า:

  กิจกรรมที่2 การปราบชุมนุมต่าง ๆ เป็นการรวบรวมไทยที่แตกแยกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทำให้ชาติมั่นคงขึ้น ในชุมนุมทั้งหมด 5 ชุมนุมนั้น เจ้าตากได้เปรียบกว่าชุมนุมอื่นเพราะ เจ้าตากมีพระชนม์ 34 พรรษา อันเป็นเวลาที่มีกำลังว่องไวทั้งกำลังกายและสติปัญญา เจ้าตากเป็นชาวกรุงศรีอยุธยา เจริญวัยในกรุงและคุ้นเคยกับข้าราชการรุ่นเดียวกัน เป็นเหตุให้ข้าราชการหนุ่มเหล่านั้นเข้าร่วมเป็นกำลัง เมื่อรบพุ่งรักษากรุงเจ้าตากได้แสดงฝีมือเข้มแข็งเป็นที่ยกย่องยำเกรงแก่คนทั้งหลาย ทหารของเจ้าตากมียุทธวินัย ชำนาญกระบวนยุทธกว่าชุมนุมอื่น ๆ
  ในการปราบชุมนุมต่าง ๆ ให้สำเร็จได้นั้นใช้เวลา 3 ปี (พ.ศ. 2311-2313) ชุมนุมแรกที่ไปปราบ คือ ชุมนุมพิษณุโลก เพราะอยู่ใกล้กรุงธนบุรีและสะดวกในการเดินทัพ แต่ไม้สำเร็จ จึงได้เปลี่ยนแผนใหม่เริ่มแต่ชุมนุมเจ้าพิมาย เจ้านครศรีธรรมราช เจ้าฝาง เป็นลำดับ

 2. เสาวลักษณ์ กลิ่นหอม ม.3/4 เลขที่31 พูดว่า:

  กิจกรรมที่3 ดิฉันเข้าใจว่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในสมัยกรุงธนบุรี พระเจ้าตากสินสามารถกู้เอกราชได้เนื่องจากสมเด็จพระเจ้าตากสินได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อแผ่นดินไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะได้ ทรงกอบกู้เอกราชให้ชาติไทย

 3. ด.ญ เสาวลักษณ์ ดวงแก้ว เลขที่31 ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่2
  การปราบชุมนุมต่าง ๆ เป็นการรวบรวมไทยที่แตกแยกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ชุมนุมทั้งหมดมีอยุ่ 5 ชุมนุม เจ้าตากได้เปรียบกว่าชุมนุมอื่นเพราะ เจ้าตากมีพระชนม์ 34 พรรษา อันเป็นเวลาที่มีกำลังว่องไวทั้งกำลังกายและสติปัญญา
  ในการปราบชุมนุมต่าง ๆ ให้สำเร็จได้นั้นใช้เวลา 3 ปี (พ.ศ. 2311-2313) ชุมนุมแรกที่ไปปราบ คือ ชุมนุมพิษณุโลก เพราะอยู่ใกล้กรุงธนบุรีและสะดวกในการเดินทัพ แต่ไม้สำเร็จ จึงได้เปลี่ยนแผนใหม่เริ่มแต่ชุมนุมเจ้าพิมาย เจ้านครศรีธรรมราช เจ้าฝาง เป็นลำดับ

 4. ด.ญ เสาวลักษณ์ ดวงแก้ว เลขที่31 ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่3
  ภูมิใจที่พระเจ้าได้กอบกู้เอกราชที่ไทยเสียให้พม่ากลับมาเป็นไทยอีกครั้ง และได้สร้างวัดวาอารามและผลงานต่างๆให้คนรุ่นหลังศึกษา ซึ่งภูมิใจมากที่พระเจ้าตากทรงเป็นวีรบุรุของคนไทย

 5. duangduandn พูดว่า:

  น่าสนใจมากค่ะ

 6. จักรพันธ์ บุญวงค์ ม.3/2 เลขที่ 2 พูดว่า:

  ดูเเล้ว ได้รู้การกู้เอกราชไทยที่เสียให้กับ พม่า

 7. ด.ช.มณฑวรรษ จันต๊ะ ม.3/2 เลขที่5 พูดว่า:

  ภูมิใจพระเจ้าที่ได้ช่วยกอบกู้เอกราชเอาไว้

 8. วริช บุญถา ม.3/2 เลขที่ 6 พูดว่า:

  ได้รู้ว่าพระเจ้าตากกอบกู้เอกราชและภูมิใจ

 9. ด.ช.ธัชธรรม เครือธิ เลขที่4 3/2 พูดว่า:

  กิจกรรมที่3
  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงกล้าหาญมาก และสามารถกอบกู้เอกราชคืนได้

 10. สุกัลย์ โคงาม เลขที่11 ม.3/1 พูดว่า:

  อาณาจักรธนบุรี เป็นอาณาจักรของคนไทยช่วงสั้น ๆ ระหว่าง พ.ศ. 2310 – 2325 ระยะเวลา 15 ปี มีพระมหากษัตริย์ปกครองเพียงพระองค์เดียว คือ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ภายหลังอาณาจักรอยุธยาล่มสลายไปพร้อมกับการปล้นกรุงศรีอยุธยาของกองทัพพม่า ทว่า ในเวลาต่อมา สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ และทรงย้ายเมืองหลวงไปยังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา คือ กรุงเทพมหานครในปัจจุบัน

 11. ธัญธร โนศรี เลขที่4 ม.3/4 พูดว่า:

  ฟังแล้วรู้สึกประทับใจกับวิดีโอมากครับ
  เรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการค้าขายกับต่างชาติในสมัยกรุง ธนบุรี หลังจากนักเรียนได้ศึกษาแล้วให้นักเรียนดูวิดีโอเรื่องที่ 7 จะเป็นสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่นำออกเผยแพร่แก่ชาว ต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนที่มีความภาคภูมิใจว่ามีวีรบุรุษผู้สืบเชื้อสายจาก แผ่นดินใหญ่ ได้มาเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งสยาม

 12. ธันวา ศักดิ์สูง เลขที่3 ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่1 การยกทัพของพระเจ้าตากสินที่ตีฝ่าพม่าออกไปมีเส้นทางเดินทัพผ่านไปตามเมืองต่างๆ ได้แก่ อยุธยา,นครนายก,ปราจีนบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี ,ระยอง ถึง เมืองจันทบุรี พระเจ้าตากสินรบชนะพม่าที่ค่ายโพธิ์สามต้น ซึ่งถือเป็นการกู้เอกราชคืนจากพม่าได้สำเร็จ ครับ

 13. ธันวา ศักดิ์สูง เลขที่3 ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่2 เมื่อพระเจ้าตากสินชนะรบพม่าได้แล้วนั้นก็เกิดการมีชุมนุมกบฏขึ้นชื่อชุมนุมมีดังนี้ ชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลก ชุมนุมเจ้าพระฝาง ชุมนุมเจ้านคร ชุมนุมและกรมหมื่นเทพพิพิธ หรือเจ้าพิมาย สุดท้ายพระเจ้าตากสินก็รวมชุมนุมเหล่านนี้เป็นปึกแผ่นเดียวกันกับพระองค์

 14. ธันวา ศักดิ์สูง เลขที่3 ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่3 จากที่ได้ดูคลิปมารู้สึกประทับใจพระเจ้าตากสินมากครับเพราะว่าท่านนั้นได้ทำการกอบกู้เอกราชจากพม่ามาได้

 15. ด.ช.นิรุทธิ์ ภู่ลำพงษ์ เลขที่5ขั้น ม.3/1 พูดว่า:

  ฟังแล้วรู้สึกว่าการกอบกู้ชาติเป็นสิ่งสำคัญทำให้เราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครทำให้เรามีทุกวันนี้ได้และรู้สึกภาคภูมิใจในประวัติศาสต์ไทยของเรา

 16. ด.ญ.จุฑาทิพย์ คำเมืองใจ เลขที่ 16 ม.3/2 พูดว่า:

  ดูวิดีโอแล้วได้เห็นถึงการกอบกู้เอกราชของชาติไทย ทำให้รู้สึกรักชาติไทย ภาคภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทย

 17. ด.ญ.สุทธิมลตรา เครือคำ ม.3/1 เลขที่27 พูดว่า:

  หลังจากที่ดิฉันได้ดูคลิปวิดิโอแล้ว ทำให้ดิฉันรู้สึกภูมิใจในเอกราชของเราและในวิดิโอนี้ ทำให้ดิฉันได้รู้ถึงเรื่อง กรุงศรีอยุธยาได้ประกาศขาดไมตรีกับกรุงหงสาวดาร เรื่อง การเสียกรุงของกรุงศรีอยุธยาเมื่อวันที่7 เมษายน 2310 และได้รู้ถึงความ พยายามความเสียสละของพระเจ้าตากและชาวบ้าน และเรื่องการก่อตั้งกรุงธนบุรี ขอขอบพระคุณ คุณครูสุดเฉลิม เป็นอย่างสูงค่ะที่ให้ความรู้แก่ดิฉัน

 18. ด.ญ.วิภาดา ปีติ ชั้น ม.3/2 เลขที่ 30 พูดว่า:

  จากการที่ได้ดูคลิปแล้ว ดีใจและภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาบนแผ่นดินไทย

 19. ด.ญ.เพ็ญพรรณ จักรเขียว เลขที่ 23 ม.3/1 พูดว่า:

  ได้รู้กับการกู้้ชาติของพระยาตาก ที่่เสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่า และหลบหนีไป การกับมาของพระยาตากอีกครั้งก็ยึดมาครองจนได้ชื่อว่า เมืองธนบุรี ทำให้เมืองกรุงธนบุรีเข้มแข็งอีกครั้ง ได้รู้ความพยายามและความเสียสละ อดทนของพระยาตากสินคะ

 20. ด.ญ พัทธ์ธีรา ทำทอง ชั้น ม.3/2 เลขที่25 พูดว่า:

  กิจกรรมที่3
  พระบาทสมเด็จพระเจีาตากสินทรงกล้าหารมากจนสามารถกอบกู้แผ่นดินไทยกลับคืนมาได้

 21. พฤทธิ์ สุยะ เลขที่ 6 ม.3/1 พูดว่า:

  จากที่ได้ดูๆแล้ว สมัยนี้ไม่มีความเจริญเท่าไหร่จากการกู้ชาติและกการกอบกู้เอกราชใหม่ๆแล้วทำให้ต้องย้ายราชธานี เลยส่งผลกระทบให้สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นต่อไป

 22. เด็กชายจิรภัทร คำเรือง เลขที่ 1 ชั้นม.3/1 พูดว่า:

  จากที่ได้ดูวีดีโอทำให้ผมทราบว่า พระเจ้าตากสินเป็นผู้กอบกู้เอกราชให้เป็นปรึกแผ่น ผมภูมิใจในพระเจ้าตากสินมากครับ

 23. ด.ญ.มณีมณฑ์ บุญวงค์ เลขที่ 28 พูดว่า:

  ดูแล้วซาบซึ้งใจมากเลยค่ะ ว่าแผ่นดินนี้มาจากการทำศึกสงคราม

 24. ด.ญ.เขมจิรา บุยสุข เลขที่ 14 ม.3/1 พูดว่า:

  การกอบกู้เอกราชของพระเจ้าตากสินมหาราช ทำให้คนไทยอยู่ได้จนถึงปัจจุบัน กว่าจะได้เป็นเมืองไทยจนทุกวันนี้ ต้องมีการทำศึกสงคราม ขอบคุณมากค่ะ

 25. ด.ช.พัชรพล ชัยวิชิต ชั้น ม.3/4 เลขที่5 พูดว่า:

  ผมประทับใจกับวีดีโอมากครับ
  ได้รู้เรื่องราวต่างๆมากมาย ได้รู้การก่อกู้แผ่นดิน ผมได้ดูวีดีโอเรื่องที่ 6 เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการค้าขายกับต่างชาติในสมัยกรุง ธนบุรี หลังจากนักเรียนได้ศึกษาแล้วให้นักเรียนดูวิดีโอเรื่องที่ 7 จะเป็นสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่นำออกเผยแพร่แก่ชาว ต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนที่มีความภาคภูมิใจว่ามีวีรบุรุษผู้สืบเชื้อสายจาก แผ่นดินใหญ่ ได้มาเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งสยาม

 26. ด.ญ.รัตนาภรณ์ ถาคำดี ชั้น ม.3/2 เลขที่ 27 พูดว่า:

  จากการดูคลิปวีดิโอนี้แล้วได้รู้ว่า
  อยุธายาได้เสียแก่พม่า แต่พระยาตากได้พาพรรคพวกไปโจมตีกับพม่ามุ่งหน้าไปยังชายทะเลตะวันออก แต่นานไม่ถึง 9 เดือนหลังเสียกรุง พระยาตากได้เป็นพระมหากษัตริย์ที่เรียกว่าพระเจ้าตาก ได้ยกกองทัพ เรือจากจันทบุรี มายึดกรุงศรีอยุธาคืนและท่านได้ฟื้นฟูราชอาณาจักรศรีอยุธยาขึ้นมาใหม่ ชื่อกรุงธนบุรี
  ภูมิใจมากที่พระเจ้าตากได้โจมตีกับพม่าได้สำเร็จ จะได้ไม่เอาเมืองอยุธยาไปอีก

 27. ด.ญ.สุภาพร คำเรือง เลขที่ 28 ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่1 พระเจ้าตากสินได้ออกเดินทางจากกรุงศรีอยุธยาเป็นอันดับเเรก เเล้วก็ได้เดินทางต่อไปที่บ้านพรานนก นครนายก ปราจีนบุรี ดงศรีมหาโพธิ์ ชลบุรี บ้านนาเกลือพัทยา ระยอง เเกลง จันทบุรีเเละตราด เเละได้ย้อนกลับไปจันทบุรีเพื่ออ้อมทะเลไปยังชลบุรีอีกครั้งเเล้วก็ได้ไปยังสมุทรปราการเเละได้ไปยังกรุงธนบุรีเเละไปยังกรุงศรีอยุธยาเเล้วไปสุดท้ายที่ค่ายโพธิ์สามต้น

 28. ด.ญ.สุภาพร คำเรือง เลขที่ 28 ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่2 การปราบชุมนุมต่างๆ หลังจากกรุงศรีอยุธยาเเตกเเล้วบ้านเมืองเกิดความวุ่นวายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงทรงพยายามหาทางที่จะรวมอาณาจักรให้เป็นปึกเเผ่นให้มีอาณาเขตกว้างใหญ่ตามเดิม จึงปราบชุมนุมต่างฟให้อยู่ในอำนาจได้เเก่ การปราบชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลก การปราบชุมนุมเจ้าพิมาย การปราบชุมนุมเจ้านครศรีธรรมราช การปราบชุมนุมเจ้าพระฝาง ซึ่งการปราบชุมนุมต่างๆเหล่านี้ได้สำเร็จทำให้พระองค์ทรงรวบรวมอาณาจักรให้มีความเป็นเอกภาพ

 29. ด.ญ.สุภาพร คำเรือง เลขที่ 28 ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่3 พระเจ้าตากสินได้นำกำลังมากอบกู้เอกราชได้สำเร็จ ทรงปราบชุมนุมต่างๆเพื่อรวบรวมบ้านเมืองให้เป็นปึกเเผ่น ซึ่งเเสดงให้เห็นว่าพระเจ้าตากสินได้เสียสละเเละอดทนถือได้ว่าเป็นบุคคลที่น่ายกย่องเเละเชิดชู

 30. ด.ญ.ภัทราวดี จิน๊ะ ม.3/2 เลขที่ 26 พูดว่า:

  รู้ว่าพระเจ้าตากทรงยกกองทัพไปตีกับพม่าและเอาเมืองอยุธยาแต่ก่อนได้สำเร็จ ท่านมีความแข็มเข็งที่ต่อสู้กับพม่าจึงได้เมืองอยุธามาเหมือนเดิม

 31. ด.ญ.วิภาดา อินทร์ดี เลขที่ 25 ม.3/1 พูดว่า:

  พระเจ้าตากสินได้ออกเดินทางผ่านทั้ง 16 ที่จากกรุงศรีอยุธยาเป็นอันดับเเรก เเล้วก็ได้เดินทางต่อไปที่บ้านพรานนก นครนายก ปราจีนบุรี ดงศรีมหาโพธิ์ ชลบุรี บ้านนาเกลือพัทยา ระยอง เเกลง จันทบุรีเเละตราด เเละได้ย้อนกลับไปจันทบุรีเพื่ออ้อมทะเลไปยังชลบุรีอีกครั้งเเล้วก็ได้ไปยังสมุทรปราการเเละได้ไปยังกรุงธนบุรีเเละไปยังกรุงศรีอยุธยาเเล้วไปสุดท้ายที่ค่ายโพธิ์สามต้นเป็นที่สุดท้าย ค่ะ

 32. ด.ญ.พิชนันท์ นักหล่อ ชั้น3/5เลขที่19 พูดว่า:

  ด.ญ.พิชนันท์ นักหล่อ ชั้น ม.3/5 เลขที่ 19 วีดีโอสนุกมากๆๆๆเลยค่ะรู้ว่าการทำศึกสงครามเป็นยังไง

 33. ด.ญ พูดว่า:

  จากการได้คึกษาได้ความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าตากสินและเห็นพระองค์ทรงรักษาบ้านเมืองได้อย่างเต็มที่ได้สำเร็จ

 34. เด็กชายศุภกร อ้อยยาวเลขที่9 3/2 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ี3 พระเจ้าตากกู้เอกราชได้สำเร็จ

 35. ด.ญ วรรณิกา พุ่มพริก เลขที่ 19 ม.3/3 พูดว่า:

  ได้ดูวิด๊โอเรื่องนี้แล้ว…ทำให้รู้ว่าพระเจ้าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงมีความกล้าหาญชาญชัยกอบกู้เอกราชได้ และทำให้เราได้มีทุกวันนี้

 36. ด.ญ.ศิรินยา นิสัยตรง ม.3/4 เลฃที่ 22 พูดว่า:

  ฟังแล้วรู้สึกประทับใจกับ เรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการค้าขายกับต่างชาติในสมัยกรุง ธนบุรี

 37. ด.ญ.ศิรินยา นิสัยตรง ม.3/4 เลฃที่ 22 พูดว่า:

  รู้การก่อกู้แผ่นดิน การกอบกู้เอกราชของพระเจ้าตากสินมหาราช

 38. ด.ญ.จิตตา ซาคามาคิ ม.3/4 เลขที่ 25 พูดว่า:

  ภูมิใจที่พระเจ้าได้กอบกู้เอกราชที่ไทยเสียให้พม่ากลับมาเป็นไทยอีกครั้ง

 39. ด.ญ.จิตตา ซาคามาคิ ม.3/4 เลขที่ 25 พูดว่า:

  พระบาทสมเด็จพระเจีาตากสินทรงกล้าหารมาก

 40. ด.ญ. ปาริชาต รายณะสุข ชั้น ม.3/5 เลขที่ 26 พูดว่า:

  มีความภาคภูมิใจมากกว่าเดิมที่เป็นคนไทยหลังจากได้ดูวิดิโอที่คุณครูนำเสนอมากๆค่ะ และได้รู้ว่าประวัติศาสตร์ไทยในสมัยกรุงธนบุรีอีกด้วย

 41. ด.ญ.ณัติการณน์ เเก่นจันทน์ เลขที่20ม. 3/1 พูดว่า:

  รู้สึกภูมิใจมากค่ะพระเจ้าตากกู้เอกราชได้สำเร็จ(ภายหลังการสูญเสียกรุงศรีอยุธยา แก่พม่าแล้ว บ้านเมืองอยู่ในสภาพระส่ำระสาย ขาดพระเจ้าแผ่นดินปกครอง ประชาชนพากันหลบหนีไปอยู่ตามป่า และหัวเมืองห่างไกล อย่างไรก็ตาม การเสียกรุงครั้งที่ 2 นี้ยังมีหัวเมืองอีกหลายแห่ง ที่รอดพ้นจากการทำลายของพม่า จึงได้มีผู้นำคนไทยตั้งตัวเป็นเจ้าชุมนุมขึ้น เพื่อรวบรวมกำลังเข้ากอบกู้อิสรภาพต่อไป)

 42. ด.ช.อินทนนท์ คูคำ ชั้น302 เลขที่ 11 พูดว่า:

  ดูวิดีโอแล้วได้เห็นถึงการกอบกู้เอกราชของชาติไทย และได้รู้ว่าประวัติศาสตร์ไทยในสมัยกรุงธนบุรีอีกด้วย

 43. วันเฉลิม ชำนาญยา ม.3/2เลขที่8 พูดว่า:

  จากการที่ได้ดูคลิปแล้ว รู้สึกสำนึกที่เกิดเป็นคนไทย

 44. ด.ช. ณัฐภณ ใจยืน เลขที่ 10 ม. 3/5 พูดว่า:

  ได้รู้เรื่องหลายอย่างในสงครามอีก วีดีโอสนุกมากๆๆๆเลยคับ 🙂

 45. ด.ญ. วรกันต์ จันธิ เลขที่ 28 ม. 3/2 พูดว่า:

  ดิฉันได้ดูวิด๊โอเรื่องนี้แล้ว ทำให้รู้จักการทำสงครามคะแต่ก่อวีดีโอสนุกมากๆๆคะ

 46. ด.ญ. รัชนาท ฟูศรี เลขที่ 25 ม.3/3 พูดว่า:

  ได้รู้ว่าพระเจ้าตากกอบกู้เอกราชจากพม่ากับคืนมาได้ค่ะ และยัง เป็นที่รู้จักขอราชดอรด้วยค่ะพระเจ้าตากยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อประชาชนไทยอีกด้วยค่ะ

 47. ด.ช.นัทธพงศ์ วงศ์ขัติย์ 11ช. 3/5 พูดว่า:

  เพิ่งได้รู้ว่าไทยสามัคคีนะครับตั้งแต่ได้ดูคลิปนี้

 48. อุดมพงษ์ วงค์รัตน์ เลขที่18 ม.3/3 พูดว่า:

  ที่ได้ดูมาจากด้านบนกระผมได้รู้ว่าพระเจ้าตากทรงยกกองทัพไปตีกับพม่าและเอาเมืองอยุธยาแต่กลับผ่าวงล้อมจมตีพม่าจนกรอบกู้เอกราชสำเร็จหลังจากนั้นมาพระเจ้าตากก็เริ่มหันมาทางการค้ามากขึ้น

 49. ด.ช.ณัฐพล เดินอด เลขที่ 3 ม.3/2 พูดว่า:

  ผมได้ดูวีดีโอแล้วผมได้รู้จักกับบุคคลที่สำคํญหลายๆคน

 50. ด.ช.ชัชวาลย์ ธนะวงศ์ เลขที่12 ม.3/4 พูดว่า:

  ผมได้ดูวีดีโอแล้วมีความภาดภูมิใจมาก

 51. ด.ญ.ดวงกมล ยงเขตรการณ์ชั้น ม.3/1 เลขที่ 22 พูดว่า:

  จากการที่ดิฉันดูวิดีโอแล้ว พระเจ้าตากสิน ได้นำกองกำลังมากอบกู้เอกราชและได้นำกำลังไปตีกับพม่าและนำเมืองอยุธยาได้สำเร็จ

 52. ด.ช.ธนกร แสงแก้ว ชั้น ม.3/5เลขที่ 2 พูดว่า:

  จากการที่ผมดูวิดีโอแล้วได้รู้ว่าหลังจากที่พระเจ้าตากสินทรงกอบกู้เอกราชคืนมาจากพม่าแล้ว สภาพของบ้านเมืองของกรุงศรีอยุธยาทรุดโทรมมาก ไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นเมืองหลวงอีกต่อไป

 53. ด.ญ.ชลลดา ปั๋นของ เลขที่ 18 ชั้น ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 1 กรุงศรีอยุธยาได้เสียกรุงเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2310 ไม่นานนัก พระเจ้าตากสินก็ได้ตั้งกรุงธนบุรีขึ้น และได้นำเหล่าทหารไปรบกับพม่าเพื่อกอบกู้กรุงศรีอยุธยาคืน สุดท้ายพระเจ้าตากก็กอบกู้กรุงศรีอยุธยาได้สำเร็จคะ

 54. ด.ญ.ชลลดา ปั๋นของ เลขที่ 18 ชั้น ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 2 เมื่อพระเจ้าตากสินชนะรบพม่าได้แล้วนั้นก็เกิดการมีชุมนุมกบฏขึ้นจึงมีการปราบชุมนุมต่าง ๆ เป็นการรวบรวมไทยที่แตกแยกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทำให้ชาติมั่นคงขึ้น ชุมนุมแรกที่ไปปราบ คือ ชุมนุมพิษณุโลก เพราะอยู่ใกล้กรุงธนบุรีและสะดวกในการเดินทัพ แต่ไม้สำเร็จ จึงได้เปลี่ยนแผนใหม่เริ่มแต่ชุมนุมเจ้าพิมาย เจ้านครศรีธรรมราช เจ้าฝาง ตามลำดับคะ

 55. ด.ญ.ชลลดา ปั๋นของ เลขที่ 18 ชั้น ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 3 ดูแล้วรู้สึกภูมิใจที่พระเจ้าตากสินทรงสามารถกอบกู้เอกราชจากพม่ากลับมาได้ และทำให้ไทยเรามีอิสระเสรีคะ

 56. ด.ญ.อภิชญา ชุ่มวงศ์ เลขที่ 24 ม.3/5 พูดว่า:

  ได้รู้ว่าพระองค์ทรงกล้าหาญ และไม่เกรงกลัวต่อข้าศึกเลยค่ะ

 57. ด.ญ.ดาวอนงค์ พงษ์ขาว เลขที่ 32 ชั้น ม.3/1 พูดว่า:

  เนื้อหากะว่า กรุงธนบุรีเป็นราชธานีลำดับที่ 3 ต่อจากกรุงศรีอยุธยา มีพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียว คือ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ระยะเวลาการเป็นราชธานีของกรุงธนบุรีคือ 14 ปี ตามระยะเวลาการครองราชย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

 58. ด.ญ.ณัฐชา ยาดี ม.3/3 เลขที่23 พูดว่า:

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกอบกู้เอกราชคืนมาได้
  มีความกล้าหาญมาก

 59. ด.ช.ภูวรินทร์ บุญมา ม.3/3 เลขที่ 15 พูดว่า:

  ลังจากได้กอบกู้กรุงศรีอยุธยากลับคืนจากพม่าได้แล้ว พระเจ้าตากสินทรงเห็นว่ากรุงศรีอยุธยาถูกพม่าเผาผลาญเสียหายมาก ยากที่จะฟื้นฟูให้เหมือนเดิม พระองค์จึงย้ายเมืองหลวง มาอยู่ที่กรุงธนบุรี แล้วปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์
  ทรงพระนามว่า “ พระบรมราชาธิราชที่ 4 ” (แต่ประชาชนนิยมเรียกว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี) เเละครองกรุงมา 15ปี…….. เลย

 60. ด.ญ.อังคนางค์ หวานใจ เลขที่ 29 ชั้น ม. 3/1 พูดว่า:

  การยกทัพของพระเจ้าตากสินไปตีพม่า ต้องผ่านไปยังเส้นทางต่าง ต่อมาก็มีการเกิดการชุมนุมกบฏ พระเจ้าตากสินจึงทำให้เป็นปึกแผ่นเดียวกันค่ะ และสุดท้ายพระเจ้าตากสินได้ยกกองทัพไปกอบกู้เอกราชได้สำเร็จ

 61. ด.ญ.ชัญญานุช ทิพย์เดโช ม.3/1 เลขที่ 19 พูดว่า:

  เมื่อได้สูญเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าแล้ว บ้านเมืองก็ขาดพระเจ้าแผ่นดินปกครอง ประชาชนพากันหลบหนีไปอยู่ตามป่า และหัวเมืองห่างไกล
  อย่างไรก็ตาม การเสียกรุงครั้งที่ 2 ยังมีหัวเมืองอีกหลายแห่ง ที่รอดพ้นจากการทำลายของพม่า จึงได้มีผู้นำคนไทยตั้งตัวเป็นเจ้าชุมนุมขึ้น เพื่อรวบรวมกำลังเข้ากอบกู้อิสรภาพต่อไปค่ะ

 62. ด.ญ.ชัญญานุช ทิพย์เดโช ม.3/1 เลขที่ 19 พูดว่า:

  หลังจากที่ดิฉันได้ฟังเพลงแล้ว ทำให้ดิฉันภาคภูมิใจในความเป็นไทยของเรา
  และปลูกฝังให้ดิฉันมีจิตสำนึก มากกว่าเดิมค่ะ

 63. ด.ช.พงศ์ภรณ์ สุภารมย์ 3/3 เลขที่ 13 พูดว่า:

  การที่เราเสียกรุงศรีครั้งที่2ไ­ม่ใช่เพราะคนโลภที่หวังได้เงินไ­ด้ทองแตเป็นเพราะพม่าได้วางแผนเ­ป็นคีมหนีบโดยมีเนเมียวสีหบดีตี­ลงมาทางเหนือและมังมหานรธาตีจาก­ทางใต้เลยทำให้กรุงศรีถูกล้อม พอพม่าล้อมกรุงศรีได้ พม่าจึงรอฤดูแล้งแล้วขุดลงไปใต้­ดินรอบๆกำแพงเมืองเสร็จแล้วจุดไ­ฟเผาจึงทำให้กำแพงทรุดตัวแล้วถล­่มจึงเป็นเหตุให้กรุงศรีแตก

 64. นัฐพล บุตรสุวรรณ์ 305 06 พูดว่า:

  การเสียสละ เพื่อชาติ เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจมากครับ

 65. ด.ช.ณัฐวุฒิ เเครื่องสนุก ม.3/3 เลขที่ 4 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 1 กรุงศรีอยุธยาได้เสียกรุงเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2310 ไม่นานนัก พระเจ้าตากสินก็ได้ตั้งกรุงธนบุรีขึ้น และได้นำเหล่าทหารไปรบกับพม่าเพื่อกอบกู้กรุงศรีอยุธยาคืน สุดท้ายพระเจ้าตากก็กอบกู้กรุงศรีอยุธยาได้สำเร็จ
  กิจกรรมที่ 2 เมื่อพระเจ้าตากสินชนะรบพม่าได้แล้วนั้นก็เกิดการมีชุมนุมกบฏขึ้นจึงมีการปราบชุมนุมต่าง ๆ เป็นการรวบรวมไทยที่แตกแยกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทำให้ชาติมั่นคงขึ้น ชุมนุมแรกที่ไปปราบ คือ ชุมนุมพิษณุโลก เพราะอยู่ใกล้กรุงธนบุรีและสะดวกในการเดินทัพ แต่ไม้สำเร็จ จึงได้เปลี่ยนแผนใหม่เริ่มแต่ชุมนุมเจ้าพิมาย เจ้านครศรีธรรมราช เจ้าฝาง ตามลำดับ
  กิจกรรมที่ 3 ดูแล้วรู้สึกภูมิใจที่พระเจ้าตากสินทรงสามารถกอบกู้เอกราชจากพม่ากลับมาได้ และทำให้ไทยเรามีอิสระเสรีคะ

 66. ด.ช.ณัฐวุฒิ เเครื่องสนุก ม.3/3 เลขที่ 4 พูดว่า:

  จากที่ได้ดูๆแล้ว สมัยนี้ไม่มีความเจริญเท่าไหร่จากการกู้ชาติและกการกอบกู้เอกราชใหม่ๆแล้วทำให้ต้องย้ายราชธานี เลยส่งผลกระทบให้สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นต่อไป

 67. นัฐพล บุตรสุวรรณ์ 305 06 พูดว่า:

  เรื่องประวัติศาสตร์สมัยธนบุรี่าสนใจมากเลยครับ

 68. ด.ช. เนติพงษ์ สันกว๊าน ม.3/3 เลขที่ 6 พูดว่า:

  ดูเเล้วรู้สึกนึกระลึกชาติขึ้นมาที่เดียวเลยครับ ถ้าเราไม่มีวกท่านเราคงจะไม่มีผืนเเผ่นดินอยู่

 69. ด.ช.ทนงศักดิ์ บุญสุข เลขที่5 ม.3/3 พูดว่า:

  นพระยากตาก (สิน) ถึงกับตัดสินใจนำทหารประมาณ 500 คน ตีฝ่าวงล้อมของพม่าออกไปทางทิศตะวันออกเพื่อรวบรวมกำลังมาต่อสู้พม่า ในที่สุดกรุงศรีอยุธยาต้องสูญเสียเอกราชแก่พม่าเป็นครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2310 ซึ่งพม่ามารบพุ่งอย่างโจร

 70. ด.ช.นัฐพงษ์ บุตรสุวรรณ์ ม.3/3 เลขที่ 8 พูดว่า:

  จากการที่ผมดูวิดีโอแล้วได้รู้ว่าหลังจากที่พระเจ้าตากสินทรงกอบกู้เอกราชคืนมาจากพม่าแล้ว สภาพของบ้านเมืองของกรุงศรีอยุธยาทรุดโทรมมาก ไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นเมืองหลวงอีกต่อไป เพิ่งได้รู้ว่าไทยสามัคคีนะครับตั้งแต่ได้ดูคลิปนี้

 71. ด.ช.นิติพงษ์ กันทะพงษ์ ม.3/3 เลขที่ 9 พูดว่า:

  เมื่อได้สูญเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าแล้ว บ้านเมืองก็ได้ขาดพระเจ้าแผ่นดินปกครอง ประชาชนพากันหลบหนีไปอยู่ตามป่า ก็ เลย ไม่ มีใครมากอบกู้ เเต่ สุด ท้ายพระเจ้าตาก ทรงได้ มีความกล้าหาร ยก ทัพ มา ตี กับพม่าเพื่อกอบกู้เอกราชอีกครั้ง

 72. ด.ญ.ขจิตจัทร์ จันทะภา ม.3/2 เลขที่ 33 พูดว่า:

  จากที่ดูคลิปวิดีโอแล้ว ดิฉันได้รู้ว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีครองกรุง
  ธนบุรีอยู่ 15 ปี นับว่าเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวที่ปกครองกรุงธนบุรี การตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานี

 73. ด.ญ.โชติกา ยะมา เลขที่17 ม.302 พูดว่า:

  กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีของไทยอยู่ 417 ปี (พ.ศ.1893-2310) ในระยะเวลาอันยาวนานนี้กรุงศรีอยุธยาได้ก้าวจากการเป็นอาณาจักรเล็กๆ มาเป็นอาณาจักรใหญ่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองในด้านการปกครอง เศรษฐกิจ ตลอดจนศาสนา วัฒนธรรม ศิลปกรรมต่างๆ ความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยาเริ่มเสื่อมลงตามลำดับตั้งแต่ต้นราชวงศ์บ้านพลูหลวง เกิดการแย่งชิงราชสมบัติกันขึ้นระหว่างพระราชวงศ์และขุนนาง เจ้านายและขุนนางชั้นผู้ใหญ่แตกความสามัคคีแย่งชิงอำนาจกันเอง ทำให้กำลังทหารแยกออกเป็นกลุ่มๆ ยิ่งบ้านเมืองว่างศึกสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านมาเป็นเวลานาน กองทัพก็ไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะสู้รบ พระมหากษัตริย์เองโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเจ้าเอกทัศ ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายของกรุงศรีอยุธยา ก็ไม่ทรงพระปรีชาสามารถในการบริหารราชการแผ่นดิน ในขณะที่ศัตรูของไทยคือ พม่ามีกำลังและอำนาจมากขึ้นภายใต้พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์อลองพญา

 74. ด.ญ.สุภาพัน คำสุเลขที่34ม.301 พูดว่า:

  การสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี
  หลังจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสามารถกู้เอกราชคืนมาจากพม่าแล้ว สภาพบ้านเมืองของกรุงศรีอยุธยาทุดโทรมมาก ไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นเมืองหลวงอีกต่อไป เพราะ
  1. กรุงศรีอยุธยาถูกทำลายชำรุดทรุดโทรมมาก ยากแก่การบูรณะให้ดีดังเดิมได้
  2. กรุงศรีอยุธยามีบริเวณกว้างขวางมาก เกินกว่ากำลังของพระองค์ที่มีอยู่ เพราะผู้คนอาศัยอยู่ตามเมืองน้อย ส่วนมากหลบหนีพม่าไปอยู่ตามป่า จึงยากแก่การรักษาบ้านเมืองได้สะดวกและปลอดภัย
  3. ข้าศึกโดยเฉพาะพม่ารู้ลู่ทางภูมิประเทศและจุดอ่อนของกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างดี ทำให้ไทยเสียเปรียบในด้านการรบ
  4. ที่ตั้งของกรุงศรีอยุธยาเป็นอันตรายทั้งทางบกและทางน้ำ ข้าศึกสามารถโจมตีได้สะดวก
  5. กรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ห่างจากปากแม่น้ำมากเกินไป ทำให้ไม่สะดวกในการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ ซึ่งนับวันจะเจริญขึ้นเรื่อยๆ

 75. ด.ญ.สิตานันท์ คำสุ ม.3/1 เลขที่ 26 พูดว่า:

  จากที่ได้ดูๆแล้ว สมัยนี้ไม่มีความเจริญเท่าไหร่จากการกู้ชาติและการกอบกู้เอกราชใหม่ๆแล้วทำให้ต้องย้ายราชธานี เลยส่งผลกระทบให้สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นต่อไป เมื่อได้สูญเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าแล้ว บ้านเมืองก็ได้ขาดพระเจ้าแผ่นดินปกครอง ประชาชนพากันหลบหนีไปอยู่ตามป่า ก็ เลย ไม่ มีใครมากอบกู้ เเต่ สุด ท้ายพระเจ้าตาก ทรงได้ มีความกล้าหาร ยก ทัพ มา ตี กับพม่าเพื่อกอบกู้เอกราชอีกครั้ง

 76. ด.ญ.ศุภานัน แก้วน้อย ม.3/1 เลขที่31 พูดว่า:

  หลังจากที่ได้ดูวิดิโอทั้งหมดแล้ว ทำให้ดิฉันได้รู้การกอบกู้เอกราชของเจ้าตาก นับเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งเป็นการรวบรวมกองกำลังของเจ้าตาก เพื่อขับไล่กองทัพพม่าที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในกรุงศรีอยุธยา ภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2 อันส่งผลให้เกิดสภาพจลาจลโดยทั่วไป ราชอาณาจักรอยุธยาเดิมจึงถูกแบ่งออกเป็นชุมนุมต่าง ๆ เป็นอิสระต่อกัน
  ราวปี พ.ศ. 2309 ก่อนเสียกรุง พระยาตากได้นำทหารในบังคับบัญชาตีฝ่าวงล้อมของกองทัพพม่าไปทางด้านทิศตะวันออกของกรุงศรีอยุธยา เพื่อรวบรวมผู้คนและยุทธปัจจัยต่าง ๆ มาสู้รบกับกองทัพพม่าอีกครั้ง ในระหว่างนั้นยังได้ตั้งตนเป็นเจ้าเมื่อถึงเมืองระยอง เมื่อ เจ้าตาก เตรียมกำลังรบจนพร้อมสรรพแล้ว จึงได้เคลื่อนพลกลับไปยังกรุงศรีอยุธยาทางด้านปากแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อทำการขับไล่ทหารพม่าที่ยังคงเหลืออยู่ออกไปได้สำเร็จค่ะ

 77. ด.ช.จิรภัทร คำเรือง เลขที่ 1 ม.3/1 พูดว่า:

  ทำให้ทราว่า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในสมัยกรุงธนบุรี

 78. ด.ช.จิรภัทร คำเรือง เลขที่ 1 ม.3/1 พูดว่า:

  ทำให้ทราบว่า พระเจ้าตากสินชนะรบพม่าได้แล้วนั้นก็เกิดการมีชุมนุมกบฏขึ้นจึงมีการปราบชุมนุมต่าง ๆ เป็นการรวบรวมไทยที่แตกแยกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทำให้ชาติมั่นคงขึ้น ชุมนุมแรกที่ไปปราบ คือ ชุมนุมพิษณุโลก เพราะอยู่ใกล้กรุงธนบุรีและสะดวกในการเดินทัพ แต่ไม้สำเร็จ จึงได้เปลี่ยนแผนใหม่เริ่มแต่ชุมนุมเจ้าพิมาย เจ้านครศรีธรรมราช เจ้าฝาง ตามลำดับ

 79. ด.ญ.วลัยลักษณ์ ปานสมุทร ม.3/3 เลขที่26 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 1 กรุงศรีอยุธยาได้เสียกรุงเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2310 ไม่นานนัก พระเจ้าตากก็ได้ตั้งกรุงธนบุรีขึ้น
  กิจกรรมที่ 2 เมื่อพระเจ้าตากสินชนะรบพม่าได้แล้วนั้นก็เกิดการมีชุมนุมกบฏขึ้นจึงมีการปราบชุมนุมต่าง ๆ เป็นการรวบรวมไทยที่แตกแยกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทำให้ชาติมั่นคงขึ้น

 80. ด.ญ.วลัยลักษณ์ ปานสมุทร ม.3/3 เลขที่26 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 1 กรุงศรีอยุธยาได้เสียกรุงเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2310 ไม่นานนัก พระเจ้าตากสินก็ได้ตั้งกรุงธนบุรีขึ้น
  กิจกรรมที่ 2 เมื่อพระเจ้าตากสินชนะรบพม่าได้แล้วนั้นก็เกิดการมีชุมนุมกบฏขึ้นจึงมีการปราบชุมนุมต่าง ๆ

 81. ด.ญ.วลัยลักษณ์ ปานสมุทร ม.3/3 เลขที่26 พูดว่า:

  ดิฉันได้ดูคลิปวีดีโอเรื่องนี้แล้ว ดิฉันได้รู้ว่าพวกนักรบทั้งหลายได้เสียสละเลือดเนื้อเพื่อปกป้องประเทศไทยให้ยืนยงได้ต่อไป

 82. ดช.อิทธิมนต์ ยาเตชะ พูดว่า:

  จากการดูคลิปวีดิโอนี้แล้วได้รู้ว่า
  ได้รู้ว่าพระเจ้าตากได้ทรงกอบกู้เอกราชจากพม่า

 83. ด.ญ.ช่อลัดดา อดทน ม.3/2 เลขทึ่ 19 พูดว่า:

  ดูวิดีโอแล้ว รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย การกอบกู้เอกราชทำให้ประเทศชาติไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศใดๆ

 84. ด.ญ.ธัญชนก มาประสพ เลขที่ 22 ม.3/2 พูดว่า:

  ฟังแล้วรู้สึกรักชาติมากขึ้นเลยค่ะ ได้รับรู้ถึงความสามัคคี วามเสียสละ ความพยายาม และความรักชาติของคนในสมัยก่อนที่กอบกู้เอกราชทำให้พวกเรามีความภูมิใจยิ่งขึ้นในความเป็นไทย

 85. ดช.อิทธิมนต์ ยาเตชะ พูดว่า:

  ดูวีดีโอนี้แล้วได้รู้ถึ่ง เกิดจากความรักชาติ ความเสียสละ และความสามารถของบรรพบุรุษไทย

 86. วัชริศ นาระจิตต 3/4 เลขที่ 8 พูดว่า:

  จากที่ได้ดูคลิปมา สมัยที่กรุงเสียเอกราช และยังมีผู้กอบกุ้เอกเอกราชมาได้คือ พระเจ้าตากสิน

 87. นารธิต สีทา 3/3 เลขที่ 7 พูดว่า:

  เมื่อได้สูญเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าแล้ว บ้านเมืองก็ได้ขาดพระเจ้าแผ่นดินปกครอง ประชาชนพากันหลบหนีไปอยู่ตามป่า ได้มี พระเจ้าตากสิน ได้ ผู้กอบกุ้เอกเอกราชมาได้

 88. ด.ช.อภิสิทธิ์ เครือธิ ม.3/2 เลขที่10 พูดว่า:

  การกอบกู้ชาติเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจมาก

 89. จิราพร บุญยืม ม.3/2 เลขที่15 พูดว่า:

  จาการศึกษา ทำให้ไปรู้ว่าบรรพบุรุษได้ทำการปกป้องแผ่นดินไทยไว้และทำให้รู้ว่าบรรพบุรุษมีความเสียสละเพื่อประเทศมากแค่ไหนเพื่อประเทศ

 90. ด.ญ.จิรัชญา ชุ่มวงค์ ม.3/2 เลขที่ 14 พูดว่า:

  จากที่ได้ดูวีดีโอแล้ว ได้รู้อะไรหลายๆๆอย่าง เช่น ความเจริญ และที่สำคัญ คือ การภาคภูมิใจที่คนไทยในสมัยนั้นช่วยกันกู้ชาติ และกอบกู้เอกราช และถึงแม้เราจะแพ้บ้าง จะต้องย้ายราชธานีบ้าง คนไทยก็ไม่เคยยอมแพ้ และขอสู้ต่อเพื่อชาติ ค่ะ

  • ด.ญ.จิรัชญา ชุ่มวงค์ ม.3/2 เลขที่ 14 พูดว่า:

   ขอเสริมอีกนิดนะค่ะ ถึงแม้เราจะเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่า แต่ พระเจ้าตาก ก็ทรงได้กอบกู้เอกราชกลับคืนมาอีกครั้ง ค่ะ

 91. ด.ญ. กมลภรณ์ เพ็ชรทัต ม.3/2 เลขที่32 พูดว่า:

  ดิฉันก็ได้ศึกษาแล้ว และได้ทราบว่า เมื่อพ้นจากศึกพม่าแล้ว สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จะต้อง ปราบปรามกลุ่มการเมืองอื่น ๆ ให้ราบคาบ เพื่อความเป็นเอกภาพทางการเมืองภายใน มิฉะนั้นจะไม่สามารถผนึกกำลังในการต่อสู้กับพม่าซึ่งเป็นข้าศึกได้

 92. ด.ญ.ดวงกมล ยงเขตรการณ์ ม.3/1 เลขที่ 22 พูดว่า:

  ได้รู้ว่าในสมัยรัชกาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระองค์ทรงตรากตรำในการสู้รบ เพื่อรักษาและขยายของเขตแผ่นดิน

 93. ด.ช.กฤตเมธี บูญวงค์ เลขที่ 1 3/3 พูดว่า:

  ดูเเล้ว ได้รู้การกู้เอกราชไทยที่เสียให้กับ พม่า แล้วได้ความรู้จากประวัติศาสตร์

 94. เสกสรรค์ เดชอุดม เลขที่9 ม.3/4 พูดว่า:

  การศึกษาประวัติศาสตร์ไทยมักเริ่มนับตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัยเป็นต้นมา หากแต่ในอาณาเขตประเทศไทยปัจจุบัน พบหลักฐานของมนุษย์ซึ่งมีอายุเก่าแก่ที่สุดถึงห้าแสนปี[1] ตลอดจนหลักฐานของอารยธรรมและรัฐโบราณเป็นจำนวนมาก

 95. ด.ญ.ฐิติรัตน์ เฟื่องฟู เลขทิ่22 ม.3/3 พูดว่า:

  เมื่อได้สูญเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าแล้ว บ้านเมืองก็ได้ขาดพระเจ้าแผ่นดินปกครอง ประชาชนพากันหลบหนีไปอยู่ตามป่า ก็ เลย ไม่ มีใครมากอบกู้ เเต่ สุด ท้ายพระเจ้าตาก ทรงได้

 96. จิราพร บุญยืน ม.3/2 เลขที่15 พูดว่า:

  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงมีความกล้ามาเลยที่สามารถรักษาแผ่นดินไทยไว้ได้ ขอบคุณค่ะ

 97. ธัญธร โนศรี พูดว่า:

  ได้รู้ว่าพระเจ้าตากกอบกู้เอกราชและภูมิใจ
  การสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี
  หลังจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสามารถกู้เอกราชคืนมาจากพม่าแล้ว สภาพบ้านเมืองของกรุงศรีอยุธยาทุดโทรมมาก ไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นเมืองหลวงอีกต่อไป เพราะ
  1. กรุงศรีอยุธยาถูกทำลายชำรุดทรุดโทรมมาก ยากแก่การบูรณะให้ดีดังเดิมได้
  2. กรุงศรีอยุธยามีบริเวณกว้างขวางมาก เกินกว่ากำลังของพระองค์ที่มีอยู่ เพราะผู้คนอาศัยอยู่ตามเมืองน้อย ส่วนมากหลบหนีพม่าไปอยู่ตามป่า จึงยากแก่การรักษาบ้านเมืองได้สะดวกและปลอดภัย
  3. ข้าศึกโดยเฉพาะพม่ารู้ลู่ทางภูมิประเทศและจุดอ่อนของกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างดี ทำให้ไทยเสียเปรียบในด้านการรบ
  4. ที่ตั้งของกรุงศรีอยุธยาเป็นอันตรายทั้งทางบกและทางน้ำ ข้าศึกสามารถโจมตีได้สะดวก
  5. กรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ห่างจากปากแม่น้ำมากเกินไป ทำให้ไม่สะดวกในการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ ซึ่งนับวันจะเจริญขึ้นเรื่อยๆ

 98. อภิปรัชญ์ ชุ่มวงศ์ 304 14 พูดว่า:

  กิจกรรมที่2
  การปราบชุมนุมต่าง ๆ เป็นการรวบรวมไทยที่แตกแยกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ชุมนุมทั้งหมดมีอยุ่ 5 ชุมนุม เจ้าตากได้เปรียบกว่าชุมนุมอื่นเพราะ เจ้าตากมีพระชนม์ 34 พรรษา อันเป็นเวลาที่มีกำลังว่องไวทั้งกำลังกายและสติปัญญา
  ในการปราบชุมนุมต่าง ๆ ให้สำเร็จได้นั้นใช้เวลา 3 ปี (พ.ศ. 2311-2313) ชุมนุมแรกที่ไปปราบ คือ ชุมนุมพิษณุโลก เพราะอยู่ใกล้กรุงธนบุรีและสะดวกในการเดินทัพ แต่ไม้สำเร็จ จึงได้เปลี่ยนแผนใหม่เริ่มแต่ชุมนุมเจ้าพิมาย เจ้านครศรีธรรมราช เจ้าฝาง เป็นลำดับ

 99. ด.ญ.บุษบาภรณ์ อนันเทพา เลขที่ 19 ชั้น ม.3 /4 พูดว่า:

  ดิฉันก็ได้ศึกษาแล้ว ได้ทราบว่า เมื่อพ้นจากศึกพม่าแล้ว สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จะต้อง ปราบปรามกลุ่มการเมืองอื่น ๆ เพื่อเป็นเอกภาพ

 100. ด.ญ.ปิยธิดา แสงอ่อนเลขที่ 20ชั้น ม.3 /4 พูดว่า:

  ดิฉันได้ศึกษาแล้วว่าพม่ามีพระเจ้าตากสินมหาราช ปราบปรามกลุ่มเมืองอื่น จะได้เป็นเอกภาพ

 101. ด.ญ. จามรีย์ เมืองสุวรรณ ม3/3 เลขที่ 21 พูดว่า:

  ดูแล้วได้รูถึงสงครามในสมัยก่อน

 102. ด.ญ.วรรณิกา พุ่มพริก ม3/3 เลขที่ี 19 พูดว่า:

  การเสียสละ เพื่อชาติ ของคนในสมัยก่อน

 103. ด.ญ.วิชุดา หวังครอบกลาง ม.3/5 เลขที่ 21 พูดว่า:

  จากการที่ดิฉันได้ดูวีดีโอนี้ ได้ทราบว่า หลังจากได้กอบกู้กรุงศรีอยุธยากลับคืนจากพม่าได้แล้ว พระเจ้าตากสินทรงเห็นว่ากรุงศรีอยุธยาถูกพม่าเผาผลาญเสียหายมาก ยากที่จะฟื้นฟูให้เหมือนเดิม พระองค์จึงย้ายเมืองหลวง มาอยู่ที่กรุงธนบุรี แล้วปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์ ทรงพระนามว่า “ พระบรมราชาธิราชที่ ๔ ” (แต่ประชาชนนิยมเรียกว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี) ครองกรุงธนบุรีอยู่ ๑๕ ปี นับว่าเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวที่ปกครองกรุงธนบุรี

 104. ด.ช. ณัฐวัฒน์ ศีลลัย เลขที่3 303 พูดว่า:

  กิจกรรมที่1 การยกทัพของพระเจ้าตากสินที่ตีฝ่าพม่าออกไปมีเส้นทางเดินทัพผ่านไปตามเมืองต่างๆ ได้แก่ อยุธยา,นครนายก,ปราจีนบุรี

 105. อินทัช กันตรี เลขที 11 ชั้น ม 3/4 พูดว่า:

  ดูแล้วมีความรู้มากขึ้น

 106. สิทธิพร ทิศรีไชย เลขที 10 ชั้น ม 3/4 พูดว่า:

  รู้สึกภูมิใจมากค่ะพระเจ้าตากกู้เอกราชได้สำเร็จ(ภายหลังการสูญเสียกรุงศรีอยุธยา แก่พม่าแล้ว บ้านเมืองอยู่ในสภาพระส่ำระสาย ขาดพระเจ้าแผ่นดินปกครอง ประชาชนพากันหลบหนีไปอยู่ตามป่า และหัวเมืองห่างไกล อย่างไรก็ตาม การเสียกรุงครั้งที่ 2 นี้ยังมีหัวเมืองอีกหลายแห่ง ที่รอดพ้นจากการทำลายของพม่า จึงได้มีผู้นำคนไทยตั้งตัวเป็นเจ้าชุมนุมขึ้น เพื่อรวบรวมกำลังเข้ากอบกู้อิสรภาพต่อไป)

  ตอบ

 107. ด.ญ.กฤติยา ไชยา ม.3/5 เลขที่ 15 พูดว่า:

  จากการปราบชุมนุมต่าง ๆ เป็นการรวบรวมไทยที่แตกแยกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ชุมนุมทั้งหมดมีอยุ่ 5 ชุมนุม อันเป็นเวลาที่มีกำลังว่องไวทั้งกำลังกายและสติปัญญา
  ในการปราบชุมนุมต่าง ๆ ชุมนุมแรกที่ไปปราบ คือ ชุมนุมพิษณุโลก เพราะอยู่ใกล้กรุงธนบุรีและสะดวกในการเดินทัพ แต่ไม้สำเร็จ จึงได้เปลี่ยนแผนใหม่เริ่มแต่ชุมนุมเจ้าพิมาย เจ้านครศรีธรรมราช เจ้าฝาง เป็นลำดับ

 108. ด.ญ.ช่อลัดดา อดทน ชั้น ม.3/2 เลขที่ 19 พูดว่า:

  หลังจากที่ดิฉันได้ศึกษาแล้ว ได้ทราบว่า อาณาจักรธนบุรี เป็นอาณาจักรของคนไทยช่วงสั้น ๆ ระหว่าง พ.ศ. 2310 – 2325 ระยะเวลา 15 ปี มีพระมหากษัตริย์ปกครองเพียงพระองค์เดียว คือ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ภายหลังอาณาจักรอยุธยาล่มสลายไปพร้อมกับการปล้นกรุงศรีอยุธยาของกองทัพพม่า ทว่า ในเวลาต่อมา สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ และทรงย้ายเมืองหลวงไปยังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา คือ กรุงเทพมหานครในปัจจุบัน

 109. ด.ญ. เสาวณีย์ สมัครผล ม.304 เลขที่ 23 พูดว่า:

  การยกทัพของพระเจ้าตากสินไปตีพม่า ต่อมาก็มีการเกิดการชุมนุม พระเจ้าตากสินจึงทำให้เป็นปึกแผ่นเดียวกัน และสุดท้ายพระเจ้าตากสินได้ยกกองทัพไปกอบกู้เอกราชได้สำเร็จ

 110. ธนกร แสงแก้ว 305 02ฃ พูดว่า:

  ผมได้ดูวีดีโอของครูแล้ว ผมวนนำไปใช้ประโยชน์จะเอาส่ครับ

 111. ด.ช.ธนกร สมเครือ เลขที่ 3 ม 3/5 พูดว่า:

  ที่ได้ดูมาจากด้านบนกระผมได้รู้ว่าพระเจ้าตากทรงยกกองทัพไปตีกับพม่าและเอาเมืองอยุธยาแต่กลับผ่าวงล้อมจมตีพม่าจนกรอบกู้เอกราชสำเร็จหลังจากนั้นมาพระเจ้าตากก็เริ่มหันมาทางการค้ามากขึ้น
  และ ได้รู้อะไรหลายๆๆอย่าง เช่น ความเจริญ และที่สำคัญ คือ การภาคภูมิใจที่คนไทยในสมัยนั้นช่วยกันกู้ชาติ และกอบกู้เอกราช และถึงแม้เราจะแพ้บ้าง

 112. พิรุฬห์กร โยัวง 3/5 เลขที่ 7 พูดว่า:

  ผมได้ดูวิดีโอแล้วได้เห็นถึงการกอบกู้เอกราชของชาติไทย ทำให้รู้สึกรักชาติไทย ภาคภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทย

 113. อชิตพล ทองจินดา 3/5เลขที่9 พูดว่า:

  กิจกรรมที่2 การปราบชุมนุมต่าง ๆ เป็นการรวบรวมไทยที่แตกแยกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทำให้ชาติมั่นคงขึ้น ในชุมนุมทั้งหมด 5 ชุมนุมนั้น เจ้าตากได้เปรียบกว่าชุมนุมอื่นเพราะ เจ้าตากมีพระชนม์ 34 พรรษา อันเป็นเวลาที่มีกำลังว่องไวทั้งกำลังกายและสติปัญญา เจ้าตากเป็นชาวกรุงศรีอยุธยา เจริญวัยในกรุงและคุ้นเคยกับข้าราชการรุ่นเดียวกัน เป็นเหตุให้ข้าราชการหนุ่มเหล่านั้นเข้าร่วมเป็นกำลัง เมื่อรบพุ่งรักษากรุงเจ้าตากได้แสดงฝีมือเข้มแข็งเป็นที่ยกย่องยำเกรงแก่คนทั้งหลาย ทหารของเจ้าตากมียุทธวินัย ชำนาญกระบวนยุทธกว่าชุมนุมอื่น ๆ

 114. ด.ช. ภูตะวัน พะแดงโค ม.3/5 เลขที่ 8 พูดว่า:

  จากการที่ผมดูวิดีโอแล้วได้รู้ว่าหลังจากที่พระเจ้าตากสินทรงกอบกู้เอกราชคืนมาจากพม่าแล้ว สภาพของบ้านเมืองของกรุงศรีอยุธยาทรุดโทรมมาก ไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นเมืองหลวงอีกต่อไป เพิ่งได้รู้ว่าไทยสามัคคีนะครับตั้งแต่ได้ดูคลิปนี้

 115. ด.ญ.มรกรต สีหานาม ม.3/5 เลขที่ 20 พูดว่า:

  จากที่ได้ดูวีดีโอแล้ว ได้รู้อะไรหลาย ๆ อย่าง เช่น ความเจริญ และที่สำคัญ ได้รับรู้ว่าการกู้เอกราชไทยที่เสียให้กับ พม่า ไป

 116. ด.ช.กฤตเมธี บุญวงค์ เลขที่ 1 3/3 พูดว่า:

  ถึงแม้เราจะสูรเสียกรุงศรีอยุธยาไปแต่ก็ได้กลับคืนมาแล้วครับ

 117. ด.ช.พงค์ขจร วงศ์หลวง ชั้นม.3/3 เลขที่12 พูดว่า:

  จากการศึกษาผมได้รู้การป้องกันพระราชอาณาจักรในสมัยนั้นดังนี้ ๆ.
  ปัญหาที่สำคัญยิ่งตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช คือ การรักษาเอกราชของประเทศให้มั่นคงปลอดภัย หลังจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรบชนะพม่าที่ค่ายโพธิ์สามต้น และทรงกอบกู้เอกราชได้สำเร็จ ได้ต้องทำการรบกับพม่าอีกหลายครั้งซึ่งส่วนใหญ่ไทยเป็นฝ่ายชนะ การทำสงครามกับพม่าครั้งสำคัญ เช่น
  1. การรบกับพม่าที่บางกุ้ง สมุทรสงคราม พ.ศ. 2311 ผลปรากฏว่าพม่าแพ้เสียอาวุธและเสบียงอาหาร และเรือเป็นจำนวนมาก
  2. พม่าตีเมืองสวรรคโลก พ.ศ. 2313 ผลปรากฏว่าพม่าไม่สามารถตีไทยได้
  3. ไทยตีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2313 สงครามครั้งนี้ต่อเนื่องจากสงครามครั้งที่ 2 เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชยกทัพขึ้นไปช่วยรักษาเมืองสวรรคโลก ทรงเห็นเป็นโอกาสดีที่จะยึดเมืองเชียงใหม่มาจากพม่า แต่ไม่สำเร็จ
  4. พม่าตีเมืองพิชัยครั้งที่ 1 พ.ศ. 2315 แต่ไม่สำเร็จ ถูกตีแตกพ่ายไป
  5. พม่าตีเมืองพิชัยครั้งที่ 2 พ.ศ. 2316 ผลปรากฏว่าพม่าพ่ายแพ้ไปทำให้เกิดวีรกรรมพระยาพิชัยดาบหักขึ้น
  6. ไทยตีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่ 2 พ.ศ.2317 สามารถยึดเชียงใหม่เป็นเมืองขึ้นได้
  7. การรบกับพม่าที่บางแก้ว ราชบุรี พ.ศ. 2317 ผลปรากฏว่าพม่าแพ้เสียชีวิตและถูกจับเป็นเชลยเป็นจำนวนมาก
  8. อะแซหวุ่นกี้ตีหัวเมืองเหนือ โดยเฉพาะพิษณุโลก พ.ศ. 2318-2319 สงครามครั้งนี้นับว่าเป็นสงครามครั้งใหญ่ในสมัยธนบุรี ผลปรากฏว่าพม่าแพ้ถูกจับเป็นเชลยหลายหมื่นคน
  9 .พม่าตีเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2319 พม่าไม่สามารถตีเมืองเชียงใหม่ได้ต้องแตกพ่ายไป แต่หลังจากที่พม่าแตกทัพกลับไปแล้วสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเห็นว่าเชียงใหม่มีผู้คนไม่มากพอที่จะรักษาเมือง จึงอพยพผู้คนออกจากเมืองและประกาศให้เป็นเมืองร้างตั้งแต่นั้นมา จนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จึงได้ตั้งขึ้นมาใหม่

 118. ด.ญ. ชนาภา เมืองมา ม.3/2 เลขที่ 18 พูดว่า:

  หลังจากที่ดิฉันได้ดูวิดิโอนี้แล้ว ทำให้ดิฉันได้รู้ถึงการเสียสละ ความกล้าหาญ และ มีความภาคภูมิใจที่พระเจ้าตากสิน ได้กอบกู้เอกราชกลับมาให้ไทยได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s