ทวีปอเมริกาเหนือมีลักษณะภูมิอากาศที่หลากหลาย ตั้งแต่เขตภูมิอากาศร้อน เขตภูมิอากาศแห้งแล้ง เขตภูมิอากาศอบอุ่น เขตภูมิอากาศหนาว เขตภูมิอากาศขั้วโลก และเขตอากาศแบบที่สูง ทั้งนี้เนื่องมาจากขนาด ที่ตั้ง ของทวีปที่ครอบคลุมตั้งแต่เขตศูนย์สูตร จนถึงขั้วโลก ตลอดจนลักษณะภูมิประเทศ การวางตัวของเทือกเขา การได้รับอิทธิพลจากกระแสลม กระแสน้ำอุ่น กระแสน้ำเย็นที่ไหลผ่าน ทำให้ทวีปอเมริกาเหนือมีลักษณะภูมิอากาศครบถ้วนทั้ง 12 ประเภท

 

Advertisements

133 responses »

 1. ด.ญ. พลอยศิริ วิชัยโน ม.304 เลขที่ 21 พูดว่า:

  ดิฉันได้ดูวีดีโอภูมิอากาศทวีปอเมริกาเหนือนี้แล้ว ดิฉันได้ความรู้เยอะมากและได้รู้ว่าตำแหน่งที่ตั้งตามละติจูดและลักษณะภูมิอากาศเป็นอย่างไร !
  – ลักษณะภูมิประเทศทวีปอเมริกาเหนือมีเทือกเขาสูงและส่วนทางตะวันออกของทวีปเป็นเทือกเขาสูงไม่มากนักและส่วนกระแสน้ำชายฝั่งตะวันออกด้านมหาสมุทรแอตแลนติกของสหรัฐอเมริกาเป็นกระแสน้ำอุ่น
  (ดูวีดีโอนี้แล้วสนุกมากค้ะ) 🙂

 2. ด.ญ. เสาวนีย์ สมัครผล ม.304 เลขที่ 23 พูดว่า:

  จากดิฉันได้ดูวีดีโอนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับ ภูมิอากาศทวีปอเมริกาเหนือ
  – กระแสน้ำไหลผ่านจากที่ไหนบ้าง !
  -ลักษณะภูมิประเทศว่าเป็นอย่างไรบ้าง !
  จากที่ดิฉันได้ดูวีดีโอนี้แล้ว ได้ความรู้มากมาย ค้ะ

 3. จากที่ได้ดูวีดิโอนี้ก็ทำให้ได้เข้าใจในเรื่องของภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ
  มากขึ้นทั้งยังได้รู้สภาพอากาศทั้ง 12 ประเภทและยังมีความรู้ในเรื่องต่างๆมากขึ้นอีกด้วย

 4. จักรพันธ์ บุญวงค์ ม.3/2 เลขที่ 2 พูดว่า:

  ดูวิดิโอเเล้ว ได้รู้ว่าอเมริกา มี อากาศ 12 เเบบ กระแสน้ำเย็นที่ไหลผ่าน ทำให้ทวีปอเมริกาเหนือมีลักษณะภูมิอากาศครบถ้วน

 5. ด.ช.ณัฐพล เดินอด ม.3/2 เลขที่3 พูดว่า:

  เป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติของอเมริกาเหนือไดรู้เกี่ยวกับ
  – กระแสน้ำไหลผ่านจากที่ไหนบ้าง !
  -ลักษณะภูมิประเทศว่าเป็นอย่างไรบ้าง !

 6. ด.ช.มณฑวรรษ จันต๊ะ ม.3/2 เลขที่5 พูดว่า:

  จากการที่ผมได้ดูวีดีโอเรื่อง ภูมิอากศทวีปอเมริกาเหนือ
  ตำแหน่งที่ตั้งรัติจูดทวีปอเมริกาเหนือมีอาณาเขตตั้งแต่ไกล้ขั้วโลกถึงใกล้เส้นศูนย์สูตรทำให้มีอากาศทั้งทั้งเขตหนาว อบอุ่นฯ

 7. ด.ช.ธัชธรรม เครือธิ เลขที่ 4 3/2 พูดว่า:

  จากการดูวิดีโอ ได้รู้ว่า
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศมี
  1. ปัจจัยด้านที่ตั้ง
  2. ปัจจัยด้านลักษณะภูมิประเทศ
  3. ปัจจัยด้านลมประจำ
  4. ปัจจัยด้านกระแสน้ำ
  5. ระยะห่างจากทะเล

 8. วริช บุญถา ม.3/2 เลขที่ 6 พูดว่า:

  ได้รู้ว่าทวีปอเมริกาเหนือมีภูมิอากาศครบถ้วนทั้ง 12 รูปแบบ

 9. สุกัลย์ โคงาม เลขที่11 ม.3/1 พูดว่า:

  ภูมิอากาศในอเมริกาเหนือ แบ่งออกเป็น 12 เขต ดังนี้
  1. ภูมิอากาศแบบป่าดิบชื้น (Tropical Rainforest Climate) เป็นภูมิอากาศที่มีฝนตกชุกและอุณหภูมิสูงตลอดปี พืชพรรณธรรมชาติ เป็นป่าดิบชื้นพบบริเวณ ชายฝั่งตะวันออกของอเมริกากลาง บางส่วนของหมู่เกาะอินดีสตะวันตก
  2. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน (Tropical Grassland Climate) เป็นภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิในฤดูร้อนกับฤดูหนาวแตกต่างกันมาก มีฝนตกปานกลางส่วนใหญ่ตกในฤดูร้อนและมีฤดูแล้งสลับปีละหลายเดือน พืชพรรณธรรมชาติ เป็นป่าโปร่งสลับทุ่งหญ้า เรียกว่า ทุ่งหญ้าสะวันนา (Savanna) พบบริเวณ พื้นที่ส่วนใหญ่ของเม็กซิโกและหมู่เกาะอินดีสตะวันตก ชายฝั่งตะวันตกของอเมริกากลาง
  3. ภูมิอากาศแบบทะเลทราย (Desert Climate) เป็นภูมิอากาศร้อนแห้งแล้ง ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยไม่เกิน 10 นิ้ว/ปี พืชพรรณธรรมชาติ เป็นพืชจำพวกตะบอกเพชรและไม้ประเภทมีหนาม พบบริเวณ ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาและภาคเหนือของเม็กซิโก
  4. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย (Steppe Climate) เป็นภูมิอากาศร้อนแห้งแล้ง ฤดูหนาวอากาศหนาวจัด ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 10-15 นิ้ว/ปี พืชพรรณธรรมชาติ เป็นทุ่งหญ้าสั้นๆ เรียกว่า ทุ่งหญ้าสเตปป์ (Steppe) พบบริเวณ ชายขอบของทะเลทรายทางตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา บางส่วนของแคนาดาและเม็กซิโก
  5. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน (Mediterranean Climate) เป็นภูมิอากาศร้อนจัดและแห้งแล้งในฤดูร้อน มีอากาศอบอุ่น มีฝนตกในฤดูหนาว พืชพรรณชาติ เป็นทุ่งหญ้าสลับป่าไม้พุ่มเตี้ยๆ หรือเรียกว่า ป่าแคระ (Chaparral) พบบริเวณ ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนกลางของมลรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกา
  6. ภูมิอากาศแบบภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก (Marine Westcoast Climate) มีอากาศในฤดูร้อน อบอุ่นถึงค่อนข้างเย็น ฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัด มีฝนตกสม่ำเสมอตลอดปี เพราะได้รับอิทธิพลจากลมประจำตะวันตก พืชพรรณธรรมชาติ เป็นป่าไม้ผลัดใบผสมกับป่าสนพบบริเวณ ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
  7. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น (Humid Subtropical Climate) มีลักษณะอากาศอบอุ่น อุณหภูมิปานกลาง ฝนตกตลอดปีไม่มีฤดูแล้ง พืชพรรณธรรมชาติ เป็นป่าไม้ใบกว้างผลัดใบ พบบริเวณ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา ที่ราบชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ดินแดนที่อยู่ภายในทวีปมีฝนตกน้อย พืชพรรณเป็นทุ่งหญ้ายาวในเขตอบอุ่น เรียกว่า ทุ่งหญ้าแพร์รี (Prairie)
  8. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป (Humid Continental Climate) ฤดูร้อนมีอุณหภูมิปานกลางถึงสูงมาก และมีฝนตก ฤดูหนาวมีอากาศหนาว พืชพรรณธรรมชาติ เป็น ป่าสนผสมป่าไม้ผลัดใบ พบบริเวณ พื้นที่ทางตะวันออกและตะวันตกของทะเลสาบทั้ง 5 ( บริเวณทางตอนใต้ของแคนาดาและตอนเหนือของสหรัฐอเมริกา)
  9. ภูมิอากาศแบบไทกา (Taiga Climate) หรือ ภูมิอากาศกึ่งขั้วโลก มีฤดูร้อนมีอากาศค่อนข้างเย็น มีระยะเวลาสั้น มีฝนตกน้อย ฤดูหนาวมีอากาศหนาวจัด มีหิมะตก พืชพรรณธรรมชาติ ป่าสน เป็นแหล่งไม้เนื้ออ่อนที่สำคัญของอเมริกาเหนือ พบบริเวณมลรัฐอะแลสกา และพื้นที่ส่วนใหญ่ทางภาคเหนือของแคนาดา
  10. ภูมิอากาศแบบทุนดรา (Tundra Climate) หรือ ภูมิอากาศแบบขั้วโลก เป็นภูมิอากาศที่มีอากาศหนาวจัดตลอดปี ในฤดูร้อนไม่เดือนใดที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 10 องศาเซลเซียส พืชพรรณธรรมชาติ เป็นพวกตะไคร่น้ำ มอสส์ พบบริเวณชายฝั่งของมหาสมุทรอาร์กติกของมลรัฐอะแลสกาและแคนาดา
  11. ภูมิอากาศแบบทุ่งน้ำแข็ง (Ice-cap Climate) พบบริเวณ ตอนกลางของเกาะกรีนแลนด์ มีอากาศหนาวจัดและมีน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี
  12. ภูมิอากาศแบบที่สูง (Highland Climate) ภูมิอากาศที่อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามความสูงของพื้นที่ทุก ๆ ความสูง 180 เมตร อุณหภูมิลดลง 1 องศาเซลเซียส

 10. ธัญธร โนศรี เลขที่4 ม.3/4 พูดว่า:

  ธัญธร โนศรี เลขที่4 ม.3/4,
  กระผมได้อ่านเนื้ออเมริกาเหนือได้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวมาหรือลํกษระ ภูมิประทศ

 11. ธันวา ศักดิ์สูง เลขที่3 ม.3/1 พูดว่า:

  กระผมดูคลิปแล้วได้รูว่ามี กระแสน้ำอุ่นกัลฟัสตรีมและกระแสน้ำเย็นแลบราดอร์ไหลมาบรรจบกันที่เกาะนิวฟันด์แลนด์จึงทำให้มีหมอกจัด และมีภูเขาน้ำแข็งลอยมาตามกระแสน้ำ

 12. ด.ช.นิรุทธิ์ ภู่ลำพงษ์ เลขที่5ขั้น ม.3/1 พูดว่า:

  จากการที่ได้ดูวิดีโอแล้วทำให้ผมคิดว่าสภาพภูมิอากาศขอแต่ละภูมิภาคขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ที่ใกล้เส้นกำกับผิวโลกถ้ใกล้เส้นศูนย์สูตรจะมีอากาศที่ร้อนแตกต่างจากภาคพื้นอื่นๆที่มีภูมิอากาศแตกต่างกันไป

 13. ด.ญ.เพ็ญพรรณ จักรเขียว พูดว่า:

  ดิฉันได้ศึกษาคลิปวีดิโอได้ความรู้เกี่ยวกับทวีปอเมริกาเหนือจะอยู่บริเวณพื้นที่ตั้งแต่เส้นศุูนย์สูตรไปทางซีกโลกเหนือเป็นส่วนมาก ทำให้รู้ว่ามีแนวเทือกเขาร็อกกีทอดยาวในทวีปอเมริกาเหนือ และมีกระแสน้ำอุ่นและกระเเสน้ำเย็นที่สำคัญไหลมาบรรจบกันทำให้มีปลามากในบริเวณนั้น มีลักษณะอากาศที่แตกต่างกันออกไป ทำให้อากาศแต่ละที่ไม่เหมือนกัน เช่นอากาศแบบไทกาและอากาศแบบทุนดรา ทำให้มีต้นไม้ที่ออกไม่เหมือนกันมาก จากที่ดิฉันได้ดูคลิปนี้ทำให้รู้ในทวีปอเมรกาเหนือค่ะ

 14. ด.ญ.จุฑาทิพย์ คำเมืองใจ เลขที่ 16 ม.3/2 พูดว่า:

  ดูวิดีโอแล้ว ทำให้ดิฉันรู้เกี่ยวกับภูมิอากาศต่าง ๆ ของทวีปอเมริกาเหนือมากขึ้น โดยจำแนกเขตภูมิอากาศได้ 12 เขต

 15. ด.ญ.อังคนางค์ หวานใจ เลขที่ 29 ชั้น ม.3/1 พูดว่า:

  จากวิดิโอเเล้วทำให้ดิฉันได้รู้ว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศ แบ่งได้ 3 ประเภท คือ 1. ตำแหน่งที่ตั้ง 2.ลักษณะภูมิประเทศ 3. กระแสน้ำ ซึ่งกระแสน้ำ มีดังนี้ 1.กระแสน้ำอุ่นกัลฟ์สตรีม 2.กระแสน้ำอุ่นอลาสกา 3.กระแสน้ำเย็นแคลิฟอร์เนีย ค่ะ

 16. ด.ญ.ดาวอนงค์ พงษ์ขาว เลขที่ 32 ชั้น ม.3/1 พูดว่า:

  ทวีปอเมริกาเหนือแบ่งออกเป็น2ส่วนคือแองโกลอเมริกา และ ลาตินอเมริกา ทวีปอเมริกาเหนือเศรษฐกิจที่สำคัญส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมหนักๆเช่น เครื่องยนต์ ซึ่งรายได้หลักก็มักมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

 17. ด.ญ.สุทธิมลตรา เครือคำ ม.3/1 เลขที่27 พูดว่า:

  หลังจากที่ดิฉันได้ดูคลิปวิดิโอแล้วทำให้ดิฉันได้รู้ว่า ทวีปอเมริกาเหนือเป็นทวีปที่มีอาณาเขตตั้งแต่ขั้วโลกเหนือจนถึงเส้นศูนย์สูตรจึงทำให้ทวีปอเมริกาเหนือมีอากาศครบทั้ง12แบบ และทวีปอเมริกาเหนือมีกระแสน้ำทั้งกระแสน้ำอุ่นและกระแสน้ำเย็น ขอขอบพระคุณ คุณครูสุดเฉลิม เป็นอย่างสูงค่ะที่ให้ความรู้แก่ดิฉัน

 18. ด.ช.รัชชานนท์ นนทะกา ม.3/4 เลฃที่ 7 พูดว่า:

  จากการดูวิดีโอ ได้รู้ในเรื่องของภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือมี อากาศ 12 เเบบ 1. ภูมิอากาศแบบป่าดิบชื้น 2. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน 3. ภูมิอากาศแบบทะเลทราย 4. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย
  5. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน 6. ภูมิอากาศแบบภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก 7. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น 8. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป 9. ภูมิอากาศแบบไทกา 10. ภูมิอากาศแบบทุนดรา 11. ภูมิอากาศแบบทุ่งน้ำแข็ง
  12. ภูมิอากาศแบบที่สูง และความรู้อี่มากมายของทวีปอเมริกาเหนือมี

 19. ด.ญ. วรกันต์ จันธิ พูดว่า:

  จากการศึกษาคลิปวีดีโอลักษณะภูมิอากาศทวีปอเมริกาเหนือ ได้เรียนรู้และเข้าใจว่าลักษณะภูมิอากาศ ตำแหน่งที่ตั้งละติจุดทวีปอเมริกาเหมือ มีอาณาเขตั้งแต่ใกล้ขั้วโลกถึงใกล้เส้นศูนย์สูตรมีทั้ง เขตอากาศหนาว อบอุ่นร้อน ทางตอนใต้มีอากาอากาศร้อน ลักษณะภูมิประเทศ มีอากาศค่อนข้างแห้งแล้งจนกลายเป็นทะเลทราย

 20. ด.ช.ภคพงศ์ วงศ์ไชยา เลขที่ 8 ม.3/1 พูดว่า:

  กระผมได้ดูคลิปนี้แล้วมี เขตภูมิอากาศของอเมริกาเหนือมี 12 เขต คือ 1.ภูมิอากาศแบบร้อนชื้น
  2.ร้อนชื้นสลับแห้งแล้ง 3.แบบกึ่งทะเลทราย 4.แบบทะเลทราย
  5.แบบเมดิเตอร์เรเนียน 6.แบบภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก
  7.แบบอบอุ่นชื้น 8.แบบไทกาหรือกึ่งขั้วโลก 9.แบบขั้วโลกหรือแบบทุนดรา
  10.แบบทุ่งน้ำแข็ง 11.แบบภาคพื้นของทวีป 12.แบบที่สูง

 21. ด.ญ.ณิชกานต์. คำลือ เลขที่ 21 ชั้น ม. 3/1 พูดว่า:

  จากวิดิโอ ภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือมีลักษณะภูมิอากาศที่หลากหลาย ซึ่งมีผลมาจากที่ตั้ง กระแสน้ำ ลักษณะภูมิอากาศค่ะ

 22. ด.ญ พัทธ์ธีรา ทำทอง ชั้น ม.3/2 เลขที่25 พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ จากที่อ่านเนื้อหาและดูวีดีโอทำให้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับทวีปอเมริกาเหนือมากมายเช่นสภาพภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือทั้ง12ประเภทและธรรมชาติของอเมริกาเหนือ

 23. พฤทธิ์ สุยะ เลขที่ 6 ม.3/1 พูดว่า:

  หลังจากได้ดูแล้วทวีปอเมริกาเหนือมีที่ตังครอบคลุมส่วนซีกโลกเหนือทั้งหมดและอยู่ในบริเวณร้อนเหนือถึงอบอุ่นเหนือทำให้อากาศไม่ถึงกับหนาวจัดทั้งทวีปมีเป็นบางส่วนในแถบตอนบนของทวีปที่ใกล้ขั้วโลกทำให้อากาศหนาวเย็นมีน้ำแข็งปกคลุมบางส่วนทำให้น้ำแข็งของตอนบนเป็นกระแสน้ำเย็นไหลลงไปยังตอนล่างไปเจอกับกระแสน้ำอุ่นในเขตร้อนนั่นคือ กระแสน้ำเย็นแลบราดอร์ที่ไหนมาน้ำแข็งมาเจอกระแสน้ำอุ่นกัลสตรีมที่ไหนมาจากหมู่เกาะเล็กทำให้มีปลาหลายชนิดทั้งปลาน้ำเย็นและปลาน้ำจืด และยังมีบางส่วนของทวีปที่เป็นทะเลทรายหรือที่ไม่มีฝนเฉพาะด้านหลังของเทือกเขาร็อกกี้ที่บังลมฝนจากมหาสมุทรแปซิฟิกทำให้ไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์ ที่ผมเข้าใจก็มีเท่านี้หล่ะคับ

 24. ด.ญ.ศุภานัน แก้วน้อย ม.3/1 เลขที่31 พูดว่า:

  จากดูวิดิโอแล้ว ทำให้ดิฉันรู้ว่าลักษณะภูมิอากาศจึงเกิดปัจจัยภูมิอากาศในทวีปอเมริกาเหนือดังนี้ 1. ที่ตั้ง 2.ลักษณะภูมิประเทศ3.ลมประจำ4.กระแสน้ำในมหาสมุทร จะมีอยู่ 4 สาย ได้แก่ – กระแสน้ำอุ่นกัลฟ์สตรีม – กระแสน้ำเย็นแลบราดอร์ – กระแสน้ำเย็นแคลิฟอร์เนีย – กระแสน้ำอุ่นอะแลสกา
  5.ระยะห่างจากทะเล และการได้รับอิทธิพลจากกระแสลม กระแสน้ำอุ่น กระแสน้ำเย็นที่ไหลผ่าน ทำให้ทวีปอเมริกาเหนือมีลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติครบทั้ง 12 เขต

 25. ด.ช.พัชรพล ชัยวิชิต ชั้น ม.3/4 เลขที่5 พูดว่า:

  ภูมิอากาศทวีปอเมริกาเหนือ(3)

  ทวีปอเมริกาเหนือมีลักษณะภูมิอากาศที่หลากหลาย ตั้งแต่เขตภูมิอากาศร้อน เขตภูมิอากาศแห้งแล้ง เขตภูมิอากาศอบอุ่น เขตภูมิอากาศหนาว เขตภูมิอากาศขั้วโลก และเขตอากาศแบบที่สูง ทั้งนี้เนื่องมาจากขนาด ที่ตั้ง ของทวีปที่ครอบคลุมตั้งแต่เขตศูนย์สูตร จนถึงขั้วโลก ตลอดจนลักษณะภูมิประเทศ การวางตัวของเทือกเขา การได้รับอิทธิพลจากกระแสลม กระแสน้ำอุ่น กระแสน้ำเย็นที่ไหลผ่าน ทำให้ทวีปอเมริกาเหนือมีลักษณะภูมิอากาศครบถ้วนทั้ง 12 ประเภท

  ได้รู้เรื่องภูมิอากาศ อากาศร้อน อากาศหนาว และได้รู้ที่ตั้ง ที่ราบสูง ครับ

 26. ด.ญ.สุภาพัน คำสุ ม.301 เลขที่34 พูดว่า:

  จากที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศ

  ที่ตั้ง
  ทวีปอเมริกาเหนือ ตั้งอยู่ระหว่าง ละติจูด 7 องศาเหนือถึง 83 องศาเหนือ ทำให้มีภูมิอากาศร้อน อบอุ่นและหนาว
  ลมประจำปี จากที่ตั้งของทวีปอเมริกาเหนือ ทำให้ได้รับอิทธิพลของลมประจำปี ดังนี้
  2.1 ลมสินค้าตะวันออกเฉียงเหนือ พัดเข้าสู่ชายฝั่งทางด้านตะวันออกของสหรัฐอเมริกา อเมริกากลาง และหมู่เกาะอินดีสตะวันตก
  2.2 ลมตะวันตกเฉียงใต้ พัดเข้าสู่ชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
  2.3 ลมขั้วโลกตะวันออกเฉียงเหนือ พัดเข้าทางตอนเหนือของแคนาดาและรัฐอลากาของสหรัฐอเมริกา
  2.4 นอกจากนี้ทวีปอเมริกาเนือ ยังได้รับอิทธิพลของลมพายุเฮอร์ริเคน เป็นลมพายุหมุนเขตร้อน ที่ก่อตัวแถบทะเลแคริเบรียน อ่าวเม็กซิโก ในมหาสมุทรแอนแลนติก แล้วเคลื่อนตัวเข้าสู่ ประเทศในหมู่เกาะอินดีสตะวันตก สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และประเทศในกลุ่มอเมริกาลกลาง พายุนี้ทำให้เกิดคลื่นลมแรง และมีฝนตกหนักบ้างครั้งสร้างความเสียหายอย่างมาก ส่วนบริเวณภาคกลางของสหรัฐอเมริกายังได้รับอิทธิพลของลมพายุหมุนทอร์นาโด ซึ่งเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำในหนึ่งปีจะมีลมทอร์นาโดเกิดขึ้นมากกว่า 100 ครั้ง ลมทอร์นาโดนี้มีความเร็ว 140-500กิโลเมตรต่อชั่วโมง สร้างความเสียหายต่อบริเวณที่ได้รับอย่างมาก

 27. ด.ญ. กมลภรณ์ เพ็ชรทัต ม.3/2 เลขที่32 พูดว่า:

  จากที่ดิฉันได้ดูและศึกษาวิดีโอแล้ว ได้ความรู้แก่ดิฉันมาก และได้ทราบว่า
  ลักษณะภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ มีภูมิอากาศได้เป็น 12เขต

 28. ด.ญ.ภัทราวดี จิน๊ะ ม.3/2 เลขที่ 26 พูดว่า:

  จาดที่ได้ดูวีดิโอแล้วรู้เรื่องลักษณะภูมิประเทศของอเมริกาเหนือทางตะวันออกของทวีปเป็นภูเขาสูงไม่มากนักวางตัวในตะวันออกเฉียงเหนือ-ถึงตะวันตกเฉียงใต้

 29. ด.ญ.รัตนาภรณ์ ถาคำดี ม.3/2 เลขที่ 27 พูดว่า:

  จากที่ดูวีดิโอแล้วรู้ได้ว่ากระแสน้ำของชายฝั่งตะวันออกด้านมหาสมุทรแอตแลนติกของอเมริกามีกระแสน้ำอุ่นกัลฟ์สตรีมไหลผ่าน ทำให้ชายฝั่งมีอากาศไม่หนาวเย็นค่ะ

 30. ดช. วรินทร กราวทอง ม.3/2 เลขที่12 พูดว่า:

  จากที่ดูทวีปอเมริกาเหนือแล้วได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังนี้
  1ลักษณะของภูมิประเทศของทีปอเมริกาเหนือ
  2กระแสน้ำที่ไหลผ่านมีอะไรบ้าง
  และเรื่องต่างไอีกมากมายเกี่ยวกับทวีปอเมริกาเหนือ

 31. วิภาดา อินทร์ดี เลขที่ 25 ม.3/1 พูดว่า:

  เมื่อดิฉันดูวิดีโอจบแล้ว ทำให้ดิฉันทราบว่าลักษณะภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ มีเขตภูมิอากาศ 12 แบบ
  1. เขตภูมิอากาศแบบร้อนชื้น
  2. เขตภูมิอากาศแบบร้อนชื้นสลับแห้งแล้ง
  3. เขตภูมิอากาศแบบทะเลทราย
  4. เขตภูมิอากาศแบบกึ่งทะเลทราย
  5. เขตภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน
  6. เขตภูมิอากาศแบบภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก
  7. เขตภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น
  8. เขตภูมิอากาศแบบไทกาหรือกึ่งขั้วโลก
  9. เขตภูมิอากาศแบบขั้วโลกหรือแบบทุนดรา
  10. เขตภูมิอากาศแบบทุ่งน้ำแข็ง
  11. เขตภูมิอากาศแบบภาคพื้นของทวีป
  12. เขตภูมิอากาศแบบที่สูง

 32. ด.ญ.เขมจิรา บุญสุข เลขที่ 14 ม.3/1 พูดว่า:

  ทำให้รู้ว่า ทวีปอเมริกาเหนือมีภูมิอากาศมาก มีทั้ง ร้อนและหนาวแตกต่างกันไป ทวีปอเมริกาเหนือมีภูมิอากาศมากมาย และได้รู้ว่ามีกระแสน้ำ 4 กระแสน้ำไหล
  ผ่านและมีแหล่งประมงที่สำคัญ ที่เรียกว่า แกรนแบ็งค์

 33. ด.ญ.วิภาดา อินทร์ดี เลขที่ 25 ม.3/1 พูดว่า:

  ดิฉันดูวิดีโอนี้แล้ว ได้รู้เรื่องของภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือมีเขตภูมิอากาศอากาศทั้งหมด 12 เเบบ
  1. เขตภูมิอากาศแบบป่าดิบชื้น
  2. เขตภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน
  3. เขตภูมิอากาศแบบทะเลทราย
  4. เขตภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย
  5. เขตภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน
  6. เขตภูมิอากาศแบบภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก
  7. เขตภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น
  8. เขตภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป
  9. เขตภูมิอากาศกึ่งขั้วโลกหรือแบบไทกา
  10. เขตภูมิอากาศแบบขั้วโลกหรือทุนดรา
  11. เขตภูมิอากาศแบบทุ่งน้ำแข็ง
  12. เขตภูมิอากาศแบบที่สูง

 34. ด.ญ.ชัญญานุช ทิพย์เดโช ม.3/1 เลขที่ 19 พูดว่า:

  ดูคลิปวิดีโอนี้แล้ว ทำให้เข้าใจลักษณะภูมิอากาศ ว่าเป็นยังไง
  และรู้ถึงตำแหน่งที่ตั้งละติจุดทวีปอเมริกาเหมือ มีอาณาเขตั้งแต่ใกล้ขั้วโลกถึงใกล้เส้นศูนย์สูตรมีทั้ง เขตอากาศหนาว อบอุ่นร้อน ทางตอนใต้มีอากาอากาศร้อน ลักษณะภูมิประเทศ มีอากาศค่อนข้างแห้งแล้งจนกลายเป็นทะเลทราย
  และยังมีความรู้เพิ่มเติมอีกมากมาย ที่เรียนในห้องแล้วไม่เข้าใจ
  จึงมีศึกษาต่อจากในเว็บนี้ค่ะ
  ….. ขอบคุณค่ะ ^^

 35. ด.ญ วรรณิกา พุ่มพริก เลขที่ 19 ม.3/3 พูดว่า:

  ที่ดิฉันได้ดูวิด๊โอนี้ทำให้ดิฉันได้รู้ว่าทวีปอเมริกาเหนือ มีภูมิอากาศ 12 เขตและได้รู้เรื่องกระแสน้ำ 4 สาย ที่มี
  กระแสน้ำอุ่นกัลฟัสตรีมและกระแสน้ำเย็นแลบราดอร์ไหลมาบรรจบกันจึงเกิดแหล่งปลาชุกซุมที่เกาะนิวฟันด์แลนด์

 36. เด็กชายศุภกร อ้อยยาวเลขที่9 3/2 พูดว่า:

  ที่ตั้ง
  ทวีปอเมริกาเหนือ ตั้งอยู่ระหว่าง ละติจูด 7 องศาเหนือถึง 83 องศาเหนือ ทำให้มีภูมิอากาศร้อน อบอุ่นและหนาว
  ลมประจำปี จากที่ตั้งของทวีปอเมริกาเหนือ ทำให้ได้รับอิทธิพลของลมประจำปี ดังนี้
  2.1 ลมสินค้าตะวันออกเฉียงเหนือ พัดเข้าสู่ชายฝั่งทางด้านตะวันออกของสหรัฐอเมริกา อเมริกากลาง และหมู่เกาะอินดีสตะวันตก
  2.2 ลมตะวันตกเฉียงใต้ พัดเข้าสู่ชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
  2.3 ลมขั้วโลกตะวันออกเฉียงเหนือ พัดเข้าทางตอนเหนือของแคนาดาและรัฐอลากาของสหรัฐอเมริกา
  2.4 นอกจากนี้ทวีปอเมริกาเนือ ยังได้รับอิทธิพลของลมพายุเฮอร์ริเคน เป็นลมพายุหมุนเขตร้อน ที่ก่อตัวแถบทะเลแคริเบรียน อ่าวเม็กซิโก ในมหาสมุทรแอนแลนติก แล้วเคลื่อนตัวเข้าสู่ ประเทศในหมู่เกาะอินดีสตะวันตก สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และประเทศในกลุ่มอเมริกาลกลาง พายุนี้ทำให้เกิดคลื่นลมแรง และมีฝนตกหนักบ้างครั้งสร้างความเสียหายอย่างมาก ส่วนบริเวณภาคกลางของสหรัฐอเมริกายังได้รับอิทธิพลของลมพายุหมุนทอร์นาโด ซึ่งเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำในหนึ่งปีจะมีลมทอร์นาโดเกิดขึ้นมากกว่า 100 ครั้ง ลมทอร์นาโดนี้มีความเร็ว 140-500กิโลเมตรต่อชั่วโมง สร้างความเสียหายต่อบริเวณที่ได้รับอย่างมาก

  1. ภูมิอากาศแบบทุ่งน้ำแข็ง
  2. ภูมิอากาศแบบทุนดรา
  3. ภูมิอากาศแบบไทกา
  4. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นสมุทร
  5. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป
  6. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น
  7. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน
  8. ภูมิอากาศแบบกึ่งทะเลทราย
  9. ภูมิอากาศแบบทะเลทราย
  10. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน
  11. ภูมิอากาศแบบร้อนชื้นฝนชุก
  12. ภูมิอากาศแบบเทือกเขาสูง

 37. ด.ญ.ศิรินยา นิสัยตรง ม.3/4 เลฃที่ 22 พูดว่า:

  จากวิดิโอ ได้เรียนรู้ภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ

 38. ด.ญ.ศิรินยา นิสัยตรง ม.3/4 เลฃที่ 22 พูดว่า:

  จากที่ได้ดูวีดิโอนี้ ก็ทำให้ได้เข้าใจในเรื่องของภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ
  ทั้ง 12 ประเภท

 39. ด.ช. เกรียงไกร จันแก้ว ม.3/2 เลขที่ 1 พูดว่า:

  จากที่่ผมได้ดูวิดีโอนี้แล้วได้รู้เรื่องภูมิอากาศอเมริกาเหนือ ได้รู้เรื่องที่ตั้ง กระแสน้ำ ลมประจำปี

 40. วันเฉลิม ชำนาญยา ม.3/2เลขที่8 พูดว่า:

  จากที่่ผมได้ดูวิดีโอนี้แล้วทำให้ได้รู้ ภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือมากขึ้้นเเละได้รู้ว่ามี่เขตอยุ่12 ประเภท

 41. ด.ช. ณัฐภณ ใจยืน เลขที่ 10 ม. 3/5 พูดว่า:

  จากที่ฉันได้ดูและศึกษาวิดีโอแล้ว ได้ความรู้กับฉันมาก และได้ทราบว่า
  ลักษณะภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ คับ 🙂

 42. ด.ช.ภานุพงษ์ วงศ์เครือ เลขที่9 ม.3/1 พูดว่า:

  ภูมิอากาศในอเมริกาเหนือ แบ่งออกเป็น 12 เขต ดังนี้
  1. ภูมิอากาศแบบป่าดิบชื้น (Tropical Rainforest Climate)
  2. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน (Tropical Grassland Climate)
  3. ภูมิอากาศแบบทะเลทราย (Desert Climate)
  4. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย (Steppe Climate)
  5. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน (Mediterranean Climate)
  6. ภูมิอากาศแบบภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก (Marine Westcoast Climate)
  7. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น (Humid Subtropical Climate)
  8. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป (Humid Continental Climate)
  9. ภูมิอากาศแบบไทกา (Taiga Climate)
  10. ภูมิอากาศแบบทุนดรา (Tundra Climate)
  11. ภูมิอากาศแบบทุ่งน้ำแข็ง (Ice-cap Climate)
  12. ภูมิอากาศแบบที่สูง (Highland Climate)

 43. ด.ช.นัทธพงศ์ วงศ์ขัติย์ 11ช. 3/5 พูดว่า:

  ได้ความรู้เรื่องภูมิอากาศ เรื่องที่ตั้ง กระแสน้ำ ลมประจำ และภูมิอากาศทั้ง12ประเภท

 44. ด.ช.ชัชวาลย์ ธนะวงศ์ เลขที่12 ม.3/4 พูดว่า:

  ได้เรียนรู้ลมประจำปีและภูมิอากาศของอเมริกาเหนือ

 45. ด.ญ.ชลลดา ปั๋นของ เลขที่ 18 ชั้น ม.3/1 พูดว่า:

  จากที่ดิฉันศึกษาเรื่องลักษณะภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ ทำให้ทราบว่าทวีปนี้ภูมิอากาศที่หลากหลาย เพราะที่ตั้ง ของทวีปที่ครอบคลุมตั้งแต่เขตศูนย์สูตร จนถึงขั้วโลก ตลอดจนลักษณะภูมิประเทศ การวางตัวของเทือกเขา การได้รับอิทธิพลจากกระแสลม กระแสน้ำอุ่น กระแสน้ำเย็นที่ไหลผ่าน ทำให้ทวีปอเมริกาเหนือมีลักษณะภูมิอากาศครบถ้วนคะ

 46. ด.ญ.ดวงกมล ยงเขตรการณ์ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 22 พูดว่า:

  จากที่ดิฉันได้ศึกษาดูวิดีโอแล้ว ทำให้รู้ว่าทวีปเอเมริกาเหนือเป็นที่ตั้งของประเทศที่มั่งคั่งด้วยทรัพยากรและความเจริญก้าวหน้าทางด้านต่างๆ มีประเทศที่สำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก

 47. ด.ช.ธนกร แสงแก้ว ชั้น ม.3/5เลขที่ 2 พูดว่า:

  ได้ทราบว่าทวีปอเมริกาเหนือมีภูมิอากาศ ทั้ง 12 แบบ

 48. เด็กชาย ยุทธนา น้อยสุวรรณ ม.304 เลขที่ 6 พูดว่า:

  จากที่ผมได้ดูวีดีโอภูมิอากาศทวีปอเมริกาเหนือผมได้รู้ว่าทวีปอเมริกาเหนือเป็นที่ตั้งของประเทศที่มั่งคั่งด้วยทรัพยากร
  ภูมิอากาศในอเมริกาเหนือ แบ่งออกเป็น 12 เขต ดังนี้
  1. ภูมิอากาศแบบป่าดิบชื้น (Tropical Rainforest Climate)
  2. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน (Tropical Grassland Climate)
  3. ภูมิอากาศแบบทะเลทราย (Desert Climate)
  4. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย (Steppe Climate)
  5. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน (Mediterranean Climate)
  6. ภูมิอากาศแบบภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก (Marine Westcoast Climate)
  7. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น (Humid Subtropical Climate)
  8. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป (Humid Continental Climate)
  9. ภูมิอากาศแบบไทกา (Taiga Climate)
  10. ภูมิอากาศแบบทุนดรา (Tundra Climate)
  11. ภูมิอากาศแบบทุ่งน้ำแข็ง (Ice-cap Climate)
  12. ภูมิอากาศแบบที่สูง (Highland Climate)

 49. เด็กหญิง บุษบาภรณ์ อนันเทพา ม.304 เลขที่ 19 พูดว่า:

  จากที่ดิฉันได้ดูวีดีโอนี้ได้รู้ว่าทวีปอเมริกาเหนือ ตั้งอยู่ระหว่าง ละติจูด 7 องศาเหนือถึง 83 องศาเหนือ ทำให้มีภูมิอากาศร้อน อบอุ่นและหนาว
  ลมประจำปี จากที่ตั้งของทวีปอเมริกาเหนือ ทำให้ได้รับอิทธิพลของลมประจำปี ดังนี้
  2.1 ลมสินค้าตะวันออกเฉียงเหนือ พัดเข้าสู่ชายฝั่งทางด้านตะวันออกของสหรัฐอเมริกา อเมริกากลาง และหมู่เกาะอินดีสตะวันตก
  2.2 ลมตะวันตกเฉียงใต้ พัดเข้าสู่ชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
  2.3 ลมขั้วโลกตะวันออกเฉียงเหนือ พัดเข้าทางตอนเหนือของแคนาดาและรัฐอลากาของสหรัฐ

 50. ด.ญ.ณัติการณน์ เเก่นจันทน์ เลขที่20 ม.3/1 พูดว่า:

  จาการศึกษาเเล้วทำให้ดิฉันได้ความรู้เกี่ยวกับภูมิอากาศทวีปอเมริกาเหนือทวีปอเมริกาเหนือ มีเขตอากาศที่แตกต่างกันดังนี้
  1. เขตอากาศแบบป่าดิบชื้น
  2. ทุ่งหญ้าเขตร้อน
  3. เขตอากาศแบบทะเลทราย
  4. เขตทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย
  5.เขตอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน
  6.เขตอากาศแบบชื้น กึ่งร้อน
  7.เขตอากาศแบบภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก
  8. เขตอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป
  9.เขตอากาศแบบไทกา
  10. เขตอากาศแบบทุนดรา
  11. ลักษณะอากาศแบบทุ่งน้ำแข็ง
  12. ลักษณะอากาศแบบที่สูง
  (ซึ่งเป็นประโยชนืต่อการเรียนมากค่ะคุณครู)

 51. ด.ญ.ณัติการณน์ เเก่นจันทน์ เลขที่20 ม.3/1 พูดว่า:

  หนูชอบมากเลยค่ะ เวลาที่ครูสอนเเล้วมีมุขตลกขำๆ ให้ได้ฟัง มันช่วยสร้างสีสันให้ในห้องเรียนมากๆเลยค่ะ

 52. ด.ญ. มณีมณฑ์ บุญวงค์ เลขที่ 24 ม.3/1 พูดว่า:

  ดิฉันได้ศึกษา เรื่อง ภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือแล้ว ดิฉันได้รู้ว่า การได้รับอิทธิพลจากกระแสลม กระแสน้ำอุ่น กระแสน้ำเย็นที่ไหลผ่านและการวางตัวของเทือกเขา ทำให้ทวีปอเมริกาเหนือมีภูมิอากาศร้อน อบอุ่นและหนาวค่ะ

 53. อุดมพงษ์ วงค์รัตน์ ม.303 เลข 18 พูดว่า:

  มากมายเช่นสภาพภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือทั้ง12ประเภทและธรรมชาติของอเมริกาเหนือ1. ภูมิอากาศแบบป่าดิบชื้น
  2. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน
  3. ภูมิอากาศแบบทะเลทราย
  4. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย
  5. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน
  6. ภูมิอากาศแบบภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก
  7. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น
  8. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป
  9. ภูมิอากาศแบบไทกา
  10. ภูมิอากาศแบบทุนดรา
  11. ภูมิอากาศแบบทุ่งน้ำแข็ง
  12. ภูมิอากาศแบบที่สูง

 54. ด.ญ. รัชนาท ฟูศรี เลขที่ 25 ม.3/3 พูดว่า:

  ดิฉัน ก็ทำให้ได้เข้าใจในเรื่องของภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ
  ทั้ง 12 ประเภท
  1. ภูมิอากาศแบบป่าดิบชื้น (Tropical Rainforest Climate)
  2. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน (Tropical Grassland Climate)
  3. ภูมิอากาศแบบทะเลทราย (Desert Climate)
  4. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย (Steppe Climate)
  5. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน (Mediterranean Climate)
  6. ภูมิอากาศแบบภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก (Marine Westcoast Climate)
  7. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น (Humid Subtropical Climate)
  8. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป (Humid Continental Climate)
  9. ภูมิอากาศแบบไทกา (Taiga Climate)
  10. ภูมิอากาศแบบทุนดรา (Tundra Climate)
  11. ภูมิอากาศแบบทุ่งน้ำแข็ง (Ice-cap Climate)
  12. ภูมิอากาศแบบที่สูง (Highland Climate)

 55. วัชริศ นาระจิตต 3/4 พูดว่า:

  จากที่เรียนมาได้ความรู้ที่เกี่ยวกับทวีปอเมริกาเหนือ-ใต้เป็นอย่างมากครับ

 56. นัฐพล บุตรสุวรรณ์ 305 06 พูดว่า:

  ประเทศอเมริกาเหนือมีภูมิอากาศ แบบร้อน แบบแห้งแล้ง แบบหนาว แบบอบอุ่น

 57. ด.ช.ณัฐวุฒิ เเครื่องสนุก ม.3/3 เลขที่ 4 พูดว่า:

  ดูวิดิโอเเล้ว ได้รู้ว่าอเมริกา มี อากาศ 12 เเบบ กระแสน้ำเย็นที่ไหลผ่าน ทำให้ทวีปอเมริกาเหนือมีลักษณะภูมิอากาศครบถ้วน

 58. ด.ช. เนติพงษ์ สันกว๊าน ม.3/3 เลขที่ 6 พูดว่า:

  กระผมได้รู้ว่าทวีปอเมริกาเหนือมีลักษณะภูมิอากาศที่หลากหลาย ตั้งแต่เขตภูมิอากาศร้อน เขตภูมิอากาศแห้งแล้ง เขตภูมิอากาศอบอุ่น เขตภูมิอากาศหนาว เขตภูมิอากาศขั้วโลก และเขตอากาศแบบที่สูง ครับ

 59. ด.ช.นัฐพงษ์ บุตรสุวรรณ์ ม.3/3 เลขที่ 8 พูดว่า:

  จากที่ดูทวีปอเมริกาเหนือแล้วได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังนี้
  1ลักษณะของภูมิประเทศของทีปอเมริกาเหนือ
  2กระแสน้ำที่ไหลผ่านมีอะไรบ้าง
  และเรื่องต่างไอีกมากมายเกี่ยวกับทวีปอเมริกาเหนือจากที่ผมได้ดูวีดีโอภูมิอากาศทวีปอเมริกาเหนือผมได้รู้ว่าทวีปอเมริกาเหนือเป็นที่ตั้งของประเทศที่มั่งคั่งด้วยทรัพยากร
  ภูมิอากาศในอเมริกาเหนือ แบ่งออกเป็น 12 เขต ดังนี้
  1. ภูมิอากาศแบบป่าดิบชื้น
  2. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน
  3. ภูมิอากาศแบบทะเลทราย
  4. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย
  5. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน
  6. ภูมิอากาศแบบภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก
  7. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น
  8. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป
  9. ภูมิอากาศแบบไทกา
  10. ภูมิอากาศแบบทุนดรา
  11. ภูมิอากาศแบบทุ่งน้ำแข็ง
  12. ภูมิอากาศแบบที่สูง

 60. ด.ช.ทนงศักดิ์ บุญสุข เลขที่5 ม.3/3 พูดว่า:

  1. ปัจจัยด้านที่ตั้ง อยู่ในเขตอากาศร้อนใกล้ศูนย์ศูตร จนถึงบริเวณใกล้ขั้วโลกเหนือ ทำให้มีลักษณะอากาศแทบทุกประเภท
  2. ปัจจัยด้านลักษณะภูมิประเทศ มีแนวเทือกเขาสูงทางด้านตะวันตก ทอดตัวแนวเหนือใต้ เป็นกำแพงกั้นทางลมและความชื้นจากมหาสมุทรแปซิฟิก ทำให้ดินแดนด้านหลังของเทือกเขารอกกี (ด้านตะวันออกของเทือกเขา) มีอากาศค่อนข้างแห้งแล้ง เป็นทะเลทรายและทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย
  3. ปัจจัยด้านลมประจำ ลมประจำที่พัดผ่านทวีปอเมริกาเหนือแตกต่างกันตามช่วงละติจูดคือ ตั้งแต่ละติจูดที่ 40 องศาเหนือขึ้นไปทางทิศเหนือ จะได้รับลมประจำตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดมาจากมหาสมุทรแอตแลนติก ทำให้ฝนตกชุกบริเวณ

 61. ด.ช.พงศ์ภรณ์ สุภารมย์ 3/3 เลขที่ 13 พูดว่า:

  1. ภูมิอากาศแบบทุ่งน้ำแข็ง
  2. ภูมิอากาศแบบทุนดรา
  3. ภูมิอากาศแบบไทกา
  4. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นสมุทร
  5. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป
  6. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น
  7. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน
  8. ภูมิอากาศแบบกึ่งทะเลทราย
  9. ภูมิอากาศแบบทะเลทราย
  10. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน
  11. ภูมิอากาศแบบร้อนชื้นฝนชุก
  12. ภูมิอากาศแบบเทือกเขาสูง
  ที่ตั้ง
  ทวีปอเมริกาเหนือ ตั้งอยู่ระหว่าง ละติจูด 7 องศาเหนือถึง 83 องศาเหนือ ทำให้มีภูมิอากาศร้อน อบอุ่นและหนาว
  ลมประจำปี จากที่ตั้งของทวีปอเมริกาเหนือ ทำให้ได้รับอิทธิพลของลมประจำปี ดังนี้
  2.1 ลมสินค้าตะวันออกเฉียงเหนือ พัดเข้าสู่ชายฝั่งทางด้านตะวันออกของสหรัฐอเมริกา อเมริกากลาง และหมู่เกาะอินดีสตะวันตก
  2.2 ลมตะวันตกเฉียงใต้ พัดเข้าสู่ชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
  2.3 ลมขั้วโลกตะวันออกเฉียงเหนือ พัดเข้าทางตอนเหนือของแคนาดาและรัฐอลากาของสหรัฐอเมริกา
  2.4 นอกจากนี้ทวีปอเมริกาเนือ ยังได้รับอิทธิพลของลมพายุเฮอร์ริเคน เป็นลมพายุหมุนเขตร้อน ที่ก่อตัวแถบทะเลแคริเบรียน อ่าวเม็กซิโก ในมหาสมุทรแอนแลนติก แล้วเคลื่อนตัวเข้าสู่ ประเทศในหมู่เกาะอินดีสตะวันตก สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และประเทศในกลุ่มอเมริกาลกลาง พายุนี้ทำให้เกิดคลื่นลมแรง และมีฝนตกหนักบ้างครั้งสร้างความเสียหายอย่างมาก ส่วนบริเวณภาคกลางของสหรัฐอเมริกายังได้รับอิทธิพลของลมพายุหมุนทอร์นาโด ซึ่งเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำในหนึ่งปีจะมีลมทอร์นาโดเกิดขึ้นมากกว่า 100 ครั้ง ลมทอร์นาโดนี้มีความเร็ว 140-500กิโลเมตรต่อชั่วโมง สร้างความเสียหายต่อบริเวณที่ได้รับอย่างมาก

 62. ด.ช.นิติพงษ์ กันทะพงษ์ ม.3/3 เลขที่ 9 พูดว่า:

  กระผมดูคลิปแล้วได้รูว่ามี กระแสน้ำอุ่นกัลฟัสตรีมและกระแสน้ำเย็นแลบราดอร์ไหลมาบรรจบกันที่เกาะนิวฟันด์แลนด์จึงทำให้มีหมอกจัด เป็นต้น เเล้ว ได้ ทำความเข้าใจในเรื่องของภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ

  ทั้ง 12 ประเภท

  1. ภูมิอากาศแบบป่าดิบชื้น (Tropical Rainforest Climate)

  2. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน (Tropical Grassland Climate)

  3. ภูมิอากาศแบบทะเลทราย (Desert Climate)

  4. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย (Steppe Climate)

  5. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน (Mediterranean Climate)

  6. ภูมิอากาศแบบภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก (Marine Westcoast Climate)

  7. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น (Humid Subtropical Climate)

  8. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป (Humid Continental Climate)

  9. ภูมิอากาศแบบไทกา (Taiga Climate)

  10. ภูมิอากาศแบบทุนดรา (Tundra Climate)

  11. ภูมิอากาศแบบทุ่งน้ำแข็ง (Ice-cap Climate)

  12. ภูมิอากาศแบบที่สูง (Highland Climate)

 63. ด.ญ.ชลดา คำสุ เลขที่ 17 ม.3/1 พูดว่า:

  จากการศึกษาข้อมูลข้างต้นทราบว่า ทวีปอเมริกาเหนือมีลักษณะภูมิอากาศดังนี้
  1.เขตอากาศแบบป่าดิบชื้น ลักษณะอากาศมีฝนตกชุก อุณหภูมิสูง
  2.เขตอากาศทุ่งหญ้าเขตร้อน ลักษณะอากาศฤดูร้อนกับฤดูหนาวแตกต่างกันมาก มีฝนตกปานกลาง
  3.เขตอากาศแบบทะเลทราย ลักษณะอากาศฤดูร้อนร้อนจัด ปริมาณฝนน้อย
  4.เขตอากาศเขตทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย ลักษณะอากาศกึ่งแห้งแล้ง ฤดูหนาวอากาศหนาวจัด
  5.เขตอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน ลักษณะอากาศฤดูร้อน ร้อนแห้งแล้ง ฤดูหนาวอากาศอบอุ่นและมีฝนตก
  6.เขตอากาศแบบชื้นกึ่งร้อน ลักษณะอากาศอบอุ่น ฝนตกตลอดปี
  7.เขตอากาศแบบภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก ลักษณะอากาศฤดูร้อนอบอุ่น ฤดูหนาวไม่หนาวจัด มีฝนตกตลอดปี
  8.เขตอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป ลักษณะอากาศฤดูหนาวหนาว ฤดูร้อนอุณหภูมิปานกลางและมีฝนตกชุก
  9.เขตอากาศแบบไทกา ลักษณะอากาศหนาวจัดยาวนาน มีหิมะตก ส่วนฤดูร้อนมีระยะสั้นอากาศค่อนข้างเย็น
  10.เขตอากาศแบบทุนดรา ลักษณะอากาศฤดูหนาว หนาวจั
  11.เขตอากาศแบบทุ่งน้ำแข็ง ลักษณะอากาศหนาวจัดและมีน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี
  12.เขตอากาศแบบที่สูง ลักษณะอากาศ อุณหภูมิ ความชื้น เปลี่ยนไปตามความสูงของพื้นที่

 64. นัทธพงศ์ ทะนนท์ ม.3/1 เลฃที่4 พูดว่า:

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศมี
  1. ปัจจัยด้านที่ตั้ง
  2. ปัจจัยด้านลักษณะภูมิประเทศ
  3. ปัจจัยด้านลมประจำ
  4. ปัจจัยด้านกระแสน้ำ
  5. ระยะห่างจากทะเล

 65. นัทธพงศ์ ทะนนท์ ม.3/1 เลฃที่4 พูดว่า:

  ภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ มี12ภูมิอากาศ คือ1. ภูมิอากาศแบบป่าดิบชื้น

  2. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน

  3. ภูมิอากาศแบบทะเลทราย
  4. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย

  5. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน

  6. ภูมิอากาศแบบภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก

  7. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น

  8. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป

  9. ภูมิอากาศแบบไทกา

  10. ภูมิอากาศแบบทุนดรา

  11. ภูมิอากาศแบบทุ่งน้ำแข็ง

  12. ภูมิอากาศแบบที่สูง

 66. นัทธพงศ์ ทะนนท์ ม.3/1 เลฃที่4 พูดว่า:

  ได้รู้สภาพอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ

 67. นัทธพงศ์ ทะนนท์ ม.3/1 เลฃที่4 พูดว่า:

  กระแสน้ำอุ่นกัลฟัสตรีมและกระแสน้ำเย็นแลบราดอร์ไหลมาบรรจบกันที่เกาะนิวฟันด์แลนด์จึงทำให้มีหมอกจัด และมีภูเขาน้ำแข็งลอยมาตามกระแสน้ำ

 68. ด.ญ.ขจิตจัทร์ จันทะภา ม.3/2 เลขที่ 33 พูดว่า:

  จากที่ดิฉันศึกษาดูคลิปแล้วดิฉันรู้ว่าที่ตั้งทวีปอเมริกาเหนือ ตั้งอยู่ระหว่าง ละติจูด 7 องศาเหนือถึง 83 องศาเหนือ ทำให้มีภูมิอากาศร้อน อบอุ่นและหนาว

 69. ด.ญ.โชติกา ยะมาเลขที่17ม.302 พูดว่า:

  1. ภูมิอากาศแบบทุ่งน้ำแข็ง
  2. ภูมิอากาศแบบทุนดรา
  3. ภูมิอากาศแบบไทกา
  4. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นสมุทร
  5. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป
  6. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น
  7. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน
  8. ภูมิอากาศแบบกึ่งทะเลทราย
  9. ภูมิอากาศแบบทะเลทราย
  10. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน
  11. ภูมิอากาศแบบร้อนชื้นฝนชุก
  12. ภูมิอากาศแบบเทือกเขาสูง

 70. ด.ญ.เจนจิรา ชุ่มวงค์ เลขที่ 20 ม.3/3 พูดว่า:

  จากการที่ดิฉันได้ ดูคลิปวิดีโอนี้แล้ว ทำให้ดิฉันได้ความรู้มากมาย ทำให้ดิฉันได้ความรู้เพิ่มเติมอีกมาก และได้รู้ว่า ภูมิอากาศของทวีออเมริกาเหนือ มี 12 ประเภท ได้แก่

  1. ภูมิอากาศแบบป่าดืบชื้น (Tropical Rainforest Climate)

  2. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน (Tropical Grassland Climate)

  3. ภูมิอากาศแบบทะเลทราย (Desert Climate)

  4. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย (Steppe Climate)

  5. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน (Mediterranean Climate)

  6. ภูมิอากาศแบบภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก (Marine Westcoast Climate)

  7. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น (Humid Subtropical Climate)

  8. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป (Humid Continental Climate)

  9. ภูมิอากาศแบบไทกา (Taiga Climate)

  10. ภูมิอากาศแบบทุนดรา (Tundra Climate)

  11. ภูมิอากาศแบบทุ่งน้ำแข็ง (Ice-cap Climate)

  12. ภูมิอากาศแบบที่สูง (Highland Climate)

 71. ด.ญ.สิตานันท์ คำสุ ม.3/1 เลขที่ 26 พูดว่า:

  ทวีปอเมริกาเหนือมีลักษณะภูมิอากาศที่หลากหลาย ตั้งแต่เขตภูมิอากาศร้อน เขตภูมิอากาศแห้งแล้ง เขตภูมิอากาศอบอุ่น เขตภูมิอากาศหนาว เขตภูมิอากาศขั้วโลก และเขตอากาศแบบที่สูง และมีภูมิอากาศทั้งหมด 12 แบบ

 72. ด.ญ.สิตานันท์ คำสุ ม.3/1 เลขที่ 26 พูดว่า:

  ภูมิอากาศของทวีออเมริกาเหนือ มี 12 ประเภท ได้แก่

  1. ภูมิอากาศแบบป่าดืบชื้น (Tropical Rainforest Climate)

  2. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน (Tropical Grassland Climate)

  3. ภูมิอากาศแบบทะเลทราย (Desert Climate)

  4. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย (Steppe Climate)

  5. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน (Mediterranean Climate)

  6. ภูมิอากาศแบบภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก (Marine Westcoast Climate)

  7. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น (Humid Subtropical Climate)

  8. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป (Humid Continental Climate)

  9. ภูมิอากาศแบบไทกา (Taiga Climate)

  10. ภูมิอากาศแบบทุนดรา (Tundra Climate)

  11. ภูมิอากาศแบบทุ่งน้ำแข็ง (Ice-cap Climate)

  12. ภูมิอากาศแบบที่สูง (Highland Climate)

 73. Jirapat Kamruang 3/1 Number 1 พูดว่า:

  ได้รู้ว่า ทวีปอเมริกาเหนือมีลักษณะภูมิอากาศที่หลากหลาย ตั้งแต่เขตภูมิอากาศร้อน เขตภูมิอากาศแห้งแล้ง เขตภูมิอากาศอบอุ่น เขตภูมิอากาศหนาว เขตภูมิอากาศขั้วโลก และเขตอากาศแบบที่สูง ครับ

 74. Panupong Wongkrue No.9 M.3/1 พูดว่า:

  จากที่ผมศึกษาดูคลิปแล้วดิผมรูว่าที่ตั้งทวีปอเมริกาเหนือ ตั้งอยู่ระหว่าง ละติจูด 7 องศาเหนือถึง 83 องศาเหนือ ทำให้มีภูมิอากาศร้อน อบอุ่นและหนาว

 75. ด.ช.จิรภัทร คำเรือง เลขที่ 1 ม.3/1 พูดว่า:

  จากวิดิโอเเล้วทำให้ผมได้รู้ว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศ แบ่งได้ 3 ประเภท คือ 1. ตำแหน่งที่ตั้ง 2.ลักษณะภูมิประเทศ 3. กระแสน้ำ ซึ่งกระแสน้ำ มีดังนี้ กระแสน้ำอุ่นกัลฟ์สตรีม
  กระแสน้ำอุ่นอลาสกา กระแสน้ำเย็นแคลิฟอร์เนีย ครับ

 76. ด.ช.จิรภัทร คำเรือง เลขที่ 1 ม.3/1 พูดว่า:

  จากที่ศึกษาทำให้ผมได้รู้ว่า ทวีปอเมริกาเหนือแบ่งออกเป็น2ส่วนคือแองโกลอเมริกา และ ลาตินอเมริกา

 77. ภานุพงษ์ วงศ์เครือ เลขที่9 ม.3/1 พูดว่า:

  กระผมดูวิดีโอแล้วได้รู้ว่ามี กระแสน้ำอุ่นกัลฟัสตรีมและกระแสน้ำเย็นแลบราดอร์ไหลมาบรรจบกันที่เกาะนิวฟันด์แลนด์จึงทำให้มีหมอกจัด และมีภูเขาน้ำแข็งลอยมาตามกระแสน้ำ

 78. ภานุพงษ์ วงศ์เครือ เลขที่9 ม.3/1 พูดว่า:

  ทวีปอเมริกาเหนือมีลักษณะภูมิอากาศที่หลากหลาย ตั้งแต่เขตภูมิอากาศร้อน เขตภูมิอากาศแห้งแล้ง เขตภูมิอากาศอบอุ่น เขตภูมิอากาศหนาว เขตภูมิอากาศขั้วโลก และเขตอากาศแบบที่สูง เป็นต้น

 79. ภานุพงษ์ วงศ์เครือ เลขที่9 ม.3/1 พูดว่า:

  จากที่ได้ศึกษาดูคลิปแล้วได้รู้ว่ารู้ว่าที่ตั้งทวีปอเมริกาเหนือ ตั้งอยู่ระหว่าง ละติจูด 7 องศาเหนือถึง 83 องศาเหนือ ทำให้มีภูมิอากาศร้อน อบอุ่นและหนาว

 80. ภานุพงษ์ วงศ์เครือ เลขที่9 ม.3/1 พูดว่า:

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศมี
  1.ด้านที่ตั้ง
  2.ด้านลักษณะภูมิประเทศ
  3.ด้านลมประจำ
  4. ด้านกระแสน้ำ
  5. ระยะห่างจากทะเล

 81. ภานุพงษ์ วงศ์เครือ เลขที่9 ม.3/1 พูดว่า:

  ลมประจำปี จากที่ตั้งของทวีปอเมริกาเหนือ ทำให้ได้รับอิทธิพลของลมประจำปี ดังนี้
  1 ลมสินค้าตะวันออกเฉียงเหนือ พัดเข้าสู่ชายฝั่งทางด้านตะวันออกของสหรัฐอเมริกา อเมริกากลาง และหมู่เกาะอินดีสตะวันตก
  2 ลมตะวันตกเฉียงใต้ พัดเข้าสู่ชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
  3 ลมขั้วโลกตะวันออกเฉียงเหนือ พัดเข้าทางตอนเหนือของแคนาดาและรัฐอลากาของสหรัฐ

 82. ภานุพงษ์ วงศ์เครือ เลขที่9 ม.3/1 พูดว่า:

  ที่บริเวณภาคกลางของสหรัฐอเมริกายังได้รับอิทธิพลของลมพายุหมุนทอร์นาโด ซึ่งเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำในหนึ่งปีจะมีลมทอร์นาโดเกิดขึ้นมากกว่า 100 ครั้ง ลมทอร์นาโดนี้มีความเร็ว 140-500กิโลเมตรต่อชั่วโมง สร้างความเสียหายต่อบริเวณที่ได้รับอย่างมากครับ

 83. ภานุพงษ์ วงศ์เครือ เลขที่9 ม.3/1 พูดว่า:

  จากที่ผมได้ศึกษาดูวิดีโอแล้ว ทำให้รู้ว่าทวีปนี้เป็นที่ตั้งของประเทศที่มั่งคั่งด้วยทรัพยากรและความเจริญก้าวหน้าทางด้านต่างๆ มีประเทศที่สำคัญ

 84. ภานุพงษ์ วงศ์เครือ เลขที่9 ม.3/1 พูดว่า:

  จากการที่ผมได้ดูวีดีโอเรื่อง ภูมิอากศทวีปอเมริกาเหนือ
  ตำแหน่งที่ตั้งรัติจูดทวีปอเมริกาเหนือมีอาณาเขตตั้งแต่ไกล้ขั้วโลกถึงใกล้เส้นศูนย์สูตรทำให้มีอากาศทั้งเขตหนาว อบอุ่นฯครับ

 85. ด.ญ.วลัยลักษณ์ ปานสมุทร ม.3/3 เลขที่26 พูดว่า:

  จากที่ดิฉันได้ดูคลิปวีดีโอนี้แล้ว ทำให้รู้ว่าภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ มี 12 ประเภท และทำให้ดิฉันรู้ที่ตั้งของทวีปอเมริกาเหนือ ตั้งอยู่ระหว่าง ละติจูด 7 องศาเหนือถึง 83 องศาเหนือ ทำให้มีภูมิอากาศร้อน อบอุ่นและหนาว

 86. เด็กหญิงณิชกานต์ คำลือ ม.3/1 เลขที่ 21 พูดว่า:

  จากที่ได้ศึกษาดูได้รู้ว่าภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ มี 12 ประเภท และ กระแสน้ำอุ่นกัลฟัสตรีมและกระแสน้ำเย็นแลบราดอร์ไหลมาบรรจบกันที่เกาะนิวฟันด์แลนด์จึงทำให้มีหมอกจัดที่ตั้ง
  ทวีปอเมริกาเหนือ ตั้งอยู่ระหว่าง ละติจูด 7 องศาเหนือถึง 83 องศาเหนือ ทำให้มีภูมิอากาศร้อน อบอุ่นและหนาว

 87. ด.ญ.วลัยลักษณ์ ปานสมุทร ม.3/3 เลขที่26 พูดว่า:

  ดิฉันได้ดูคลิปวีดีโอนี้แล้วได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะ

 88. ด.ช.อภิสิทธิ์ เครือธิ ม.3/2 เลขที่10 พูดว่า:

  จากการที่่ผมได้ดูวีดีโอมาทำให้รู้ว่าทวีปอเมริกาเหนือมีกระแสน้ำเย็นไหลผ่าน

 89. ด.ญ.จิรัชญา ชุ่มวงค์ ม.3/2 เลขที่ 14 พูดว่า:

  จากที่ได้ดูแล้ว ทำให้ได้รู้ว่า ทวีปอเมริกาเหนือมีภูมิอากาศที่หลากหลาย และยังมีภูเขาสูงที่บังทางลมทำให้พื้นที่ภายในทวีป เป็นเขตแห้งแล้งกึ่งทะเลทราย ค่ะ

 90. ชนาภา เมืองมา เลขที่18 ชั้น ม.3/2 พูดว่า:

  จากที่ดิฉันได้ศึกษาดูแล้วทำให้ได้เข้าใจว่า ทวีปอเมริกาเหนือมีอากาศ12แบบ ที่ตั้งละติจูด ลองติจูด และกระแสน้ำ , ลมประจำที่พัดผ่านทวีป อเมริกาเหนือ ขอบคุณคุณครูมากเลยค่ะ

 91. ด.ญ.ดวงกมล ยงเขตรการณ์ ม.3/1 เลขที่ 22 พูดว่า:

  จากการที่ได้ศึกษาได้รู้ว่าอเมริกาเหนือเป็นทวีป ซึ่งแต่เดิมยังไม่มีคนรู้จัก จนกระทั่งมีนักเดินเรือชาวอิตาเลียนชื่อ คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส (Christopher Comlubus) ได้เดินทางมาพบเกาะบริเวณที่เป็นหมู่เกาะอินดีสตะวันตก ใน พ.ศ. 2035 และเข้าใจว่าดินแดนใหม่ที่เขาพบนั้นเป็นส่วนหนึ่งของทวีปเอเชีย ต่อ พ.ศ.2042 อเมริโก เวสปุชชี (Amerigo Vespucci) ชาวอิตาเลียนได้เดินทางสำรวจดินแดนที่โคลัมบัสเคยสำรวจมาแล้ว จึงทราบว่าดินแดนที่พบนั้นเป็นทวีปใหม่ ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของทวีปเอเชียตามที่โคลัมบัสเข้าใจ และเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่เขา ชาวยุโรปจึงตั้งชื่อทวีปใหม่นี้ว่า อเมริกา (America)

 92. ด.ช.กฤตเมธี บูญวงค์ เลขที่ 1 3/3 พูดว่า:

  จากที่ผมได้ดูแล้วได้ความรู้เช่น พื้นที่ตั้ง ทวีปอเริกาเหนือ และได้รู้ ภูมิอากาศ ต่างๆ

 93. เสกสรรค์ เดชอุดม เลขที่9 ม.3/4 พูดว่า:

  จากที่ได้ความรู้มา 1. เขตอากาศแบบป่าดิบชื้น (Tropical Rainforest Climate) ปรากฏบริเวณชายฝั่งตะวันออกของดินแดนทางตอนใต้ของอเมริกาเหนือ เม็กซิโก ปานามา มีฝนตกชุก อุณหภูมิสูง พืชพรรณธรรมชาติเป็นแบบป่าเมืองร้อน
  2. ทุ่งหญ้าเขตร้อน (Tropical Grassland Climate) ได้แก่พื้นที่ส่วนใหญ่ของเม็กซิโก หมู่เกาะอินดิสตะวันตก อุณหภูมิในฤดูร้อนกับฤดูหนาวแตกต่างกันมาก มีฝนตกปานกลาง พืชพรรณธรรมชาติเป็นป่าโปร่งสลับกับทุ่งหญ้า เรียกว่าสะวันน่า (Savanna)
  3. เขตอากาศแบบทะเลทราย (Desert Climate) บริเวณภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา และภาคเหนือของเม็กซิโก มีอุณหภูมิสูงมากในฤดูร้อน มีปริมาณฝนน้อย พืชพรรณธรรมชาติ ได้แก่พืชจำพวกตะบองเพชร และประเภทไม้มีหนาม
  4. เขตทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย (Steppe Climate) ปรากฏทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา บางส่วนของแคนาดา เม็กซิโก ซึ่งอยู่บริเวณชายขอบทะเลทราย มีลักษณะอากาศกึ่งแห้งแล้ง ฤดูหนาวอากาศหนาวจัด พืชพรรณธรรมชาติเป็นทุ่งหญ้าสั้น เรียกว่า สเต็ปป์ (Steppe)

 94. ด.ญ.ฐิติรัตน์ เฟื่องฟู เลขทิ่22 ม.3/3 พูดว่า:

  เมื่อดิฉันดูวิดีโอจบแล้ว ทำให้ดิฉันทราบว่าลักษณะภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ มีเขตภูมิอากาศ 12 แบบ
  1. เขตภูมิอากาศแบบร้อนชื้น
  2. เขตภูมิอากาศแบบร้อนชื้นสลับแห้งแล้ง
  3. เขตภูมิอากาศแบบทะเลทราย
  4. เขตภูมิอากาศแบบกึ่งทะเลทราย
  5. เขตภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน
  6. เขตภูมิอากาศแบบภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก
  7. เขตภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น
  8. เขตภูมิอากาศแบบไทกาหรือกึ่งขั้วโลก
  9. เขตภูมิอากาศแบบขั้วโลกหรือแบบทุนดรา
  10. เขตภูมิอากาศแบบทุ่งน้ำแข็ง
  11. เขตภูมิอากาศแบบภาคพื้นของทวีป
  12. เขตภูมิอากาศแบบที่สูง
  ทำให้ได้รู้ว่า ทวีปอเมริกาเหนือมีภูมิอากาศที่หลากหลาย และยังมีภูเขาสูงที่บังทางลมทำให้พื้นที่ภายในทวีป เป็นเขตแห้งแล้งกึ่งทะเลทราย ค่ะ

 95. จิราพร บุญยืน ม.3/2 เลขที่15 พูดว่า:

  จากการศึกษามาทำให้ดิฉันรู้ว่า ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศของภายในทวีป เป็นอย่าไรและทำให้ดิฉันรู้จักทวีปอเมริกาเหนือมากขึ้นค่ะ ถึงจะอยูภายในทวีปเดียวกันแต่ว่าสภาพอากาศแตกต่างกันมาเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 96. ด.ญ. ปาริชาต รายณะสุข พูดว่า:

  ที่ตั้ง ของทวีปที่ครอบคลุมตั้งแต่เขตศูนย์สูตร จนถึงขั้วโลก ตลอดจนลักษณะภูมิประเทศ การวางตัวของเทือกเขา การได้รับอิทธิพลจากกระแสลม กระแสน้ำอุ่น กระแสน้ำเย็นที่ไหลผ่านและ
  ปัจจัยของลักษณะของภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ คือ ..
  – 1 ตำแหน่งที่ตั้งละติจูด
  – 2 ลักษณะภูมิประเทศ
  – 3 กระแสน้ำ

 97. อภิปรัชญ์ ชุ่มวงศ์ 304 14 พูดว่า:

  จากการที่ดิฉันได้ ดูคลิปวิดีโอนี้แล้ว ทำให้ดิฉันได้ความรู้มากมาย ทำให้ดิฉันได้ความรู้เพิ่มเติมอีกมาก และได้รู้ว่า ภูมิอากาศของทวีออเมริกาเหนือ มี 12 ประเภท ได้แก่

  1. ภูมิอากาศแบบป่าดืบชื้น (Tropical Rainforest Climate)

  2. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน (Tropical Grassland Climate)

  3. ภูมิอากาศแบบทะเลทราย (Desert Climate)

  4. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย (Steppe Climate)

  5. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน (Mediterranean Climate)

  6. ภูมิอากาศแบบภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก (Marine Westcoast Climate)

  7. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น (Humid Subtropical Climate)

  8. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป (Humid Continental Climate)

  9. ภูมิอากาศแบบไทกา (Taiga Climate)

  10. ภูมิอากาศแบบทุนดรา (Tundra Climate)

  11. ภูมิอากาศแบบทุ่งน้ำแข็ง (Ice-cap Climate)

  12. ภูมิอากาศแบบที่สูง (Highland Climate)

 98. ธัญธร โนศรี พูดว่า:

  ดูวิดิโอเเล้ว ได้รู้ว่าอเมริกา มี อากาศ 12 เเบบ กระแสน้ำเย็นที่ไหลผ่าน ทำให้ทวีปอเมริกาเหนือมีลักษณะภูมิอากาศครบถ้วน จากที่ได้ดูแล้ว ทำให้ได้รู้ว่า ทวีปอเมริกาเหนือมีภูมิอากาศที่หลากหลาย และยังมีภูเขาสูงที่บังทางลมทำให้พื้นที่ภายในทวีป เป็นเขตแห้งแล้งกึ่งทะเลทราย
  ภูมิอากาศของทวีออเมริกาเหนือ มี 12 ประเภท ได้แก่

  1. ภูมิอากาศแบบป่าดืบชื้น (Tropical Rainforest Climate)

  2. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน (Tropical Grassland Climate)

  3. ภูมิอากาศแบบทะเลทราย (Desert Climate)

  4. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย (Steppe Climate)

  5. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน (Mediterranean Climate)

  6. ภูมิอากาศแบบภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก (Marine Westcoast Climate)

  7. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น (Humid Subtropical Climate)

  8. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป (Humid Continental Climate)

  9. ภูมิอากาศแบบไทกา (Taiga Climate)

  10. ภูมิอากาศแบบทุนดรา (Tundra Climate)

  11. ภูมิอากาศแบบทุ่งน้ำแข็ง (Ice-cap Climate)

  12. ภูมิอากาศแบบที่สูง (Highland Climate)

 99. ด.ญ. จามรีย์ เมืองสุวรรณ ม3/3 เลขที่ 21 พูดว่า:

  จากดูวิดิโอแล้ว ทำให้ดิฉันรู้ว่าลักษณะภูมิอากาศจึงเกิดปัจจัยภูมิอากาศในทวีปอเมริกาเหนือค่ะ

 100. ด.ญ.วรรณิกา พุ่มพริก ม3/3 เลขที่ี 19 พูดว่า:

  ทวีปอเมริกาเหนือมีลักษณะภูมิอากาศที่หลากหลาย ตั้งแต่เขตภูมิอากาศร้อน เขตภูมิอากาศแห้งแล้ง เขตภูมิอากาศอบอุ่น ค่ะ

 101. วัชรพงค์ ฟูแสง พูดว่า:

  จากที่ผมได้ดูวีดีโอนี้แล้วได้ความรู้เกี่ยวกับ ภูมิอากาศทวีปอเมริกาเหนือ ว่ามีกี่แบบๆ ได้ความรู้มากครับ

 102. ด.ช. ณัฐวัฒน์ ศีลลัย เลขที่3 303 พูดว่า:

  การวางตัวของเทือกเขา การได้รับอิทธิพลจากกระแสลม กระแสน้ำอุ่น กระแสน้ำเย็นที่ไหลผ่าน ทำให้ทวีปอเมริกาเหนือมีลักษณะภูมิอากาศครบถ้วนทั้ง 12 ประเภท

 103. อินทัช กันตรี เลขที 11 ชั้น ม 3/4 พูดว่า:

  กระผมดูคลิปแล้วได้รูว่ามีกระแสน้ำอุ่นกัลฟัสตรีมและกระแสน้ำเย็นแลบราดอร์ไหลมาบรรจบกันที่เกาะนิวฟันด์แลนด์จึงทำให้มีหมอกจัด และมีภูเขาน้ำแข็งลอยมาตามกระแสน้ำ

 104. สิทธิพร ทิศรีไชย เลขที 10 ชั้น ม 3/4 พูดว่า:

  เป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติของอเมริกาเหนือไดรู้เกี่ยวกับ
  – กระแสน้ำไหลผ่านจากที่ไหนบ้าง !
  -ลักษณะภูมิประเทศว่าเป็นอย่างไรบ้างจากที่ได้ดูแล้ว ทำให้ได้รู้ว่า ทวีปอเมริกาเหนือมีภูมิอากาศที่หลากหลาย และยังมีภูเขาสูงที่บังทางลมทำให้พื้นที่ภายในทวีป เป็นเขตแห้งแล้งกึ่งทะเลทราย ค่ะ

  ตอบ

 105. ด.ญ.ศิริธร ยอดมณี เลขที่.23 ม.3/5 พูดว่า:

  ดิฉันได้ดูคลิปวีดีโอแล้วทวีปอเมริกาเหนือมีหลากหลายภูมิอากาศทำให้ทวีปอเมริกาเหนือมีลักษณะภูมิอากาศครบถ้วนทั้ง 12 ประเทศ และยังมีภูเขาสูงและได้รู้ว่ากระแสน้ำเป็นยังงัย

 106. ด.ญ.กฤติยา ไชยา ม.3/5 เลขที่ 15 พูดว่า:

  ทำให้เข้าใจลักษณะภูมิอากาศ
  และรู้ถึงตำแหน่งที่ตั้งละติจุดทวีปอเมริกาเหมือ มีอาณาเขตั้งแต่ใกล้ขั้วโลกถึงใกล้เส้นศูนย์สูตรมีทั้ง เขตอากาศหนาว อบอุ่นร้อน ลักษณะภูมิประเทศ มีอากาศค่อนข้างแห้งแล้งจนกลายเป็นทะเลทราย
  และยังมีความรู้เพิ่มเติมอีกมากมาย

 107. อภิชญา ชุ่มวงศ์ เลขที่ 24ม.3/5 พูดว่า:

  ทวีปแอฟริกาเหนือเป็นเขตแห้งแล้งกึ่งทะเลทราย และมีภูมิอากาศที่หลายมากค่ะ

 108. ด.ญ.ช่อลัดดา อดทน ชั้น ม.3/2 เลขที่ 19 พูดว่า:

  จากที่ได้ศึกษาแล้ว ได้รู้ว่าทวีปอเมริกาเหนือมีเขตภูมิอากาศมากที่สุด มีสภาพภูมิอากาศถึง 12 เขตภูมิอากาศด้วยกัน

 109. ดิฉันได้ดูวีดีโอแล้ว
  ของทวีปที่ครอบคลุมตั้งแต่เขตศูนย์สูตร จนถึงขั้วโลก ตลอดจนลักษณะภูมิประเทศ การวางตัวของเทือกเขา การได้รับอิทธิพลจากกระแสลม กระแสน้ำอุ่น กระแสน้ำเย็นที่

 110. ดิฉันได้ดูวีดีโอเเล้วค่ะ ได้รู้สภาพอากาศของทวีปอเมริกาเหนือเเล้วค่่ะ

 111. ด.ญ.วิชุดา หวังครอบกลาง เลขที่ 21 ม.3/5 พูดว่า:

  จากที่ได้ดูคลิปวีดีโอนี้แล้ว ทำให้ได้ความรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับทวีปอเมริกาเหนือมีลักษณะภูมิอากาศที่หลากหลาย มากมาย

 112. ด.ญ.ทัศนันท์ เครือมา เลขที่ 16 ม.3/5 พูดว่า:

  จากการดูคลิปวีดีโอทำให้ได้รู้ภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ เช่น แบบป่าดืบชื้น แบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน แบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน แบบทะเลทราย แบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย แบบเมดิเตอร์เรเนียน แบบอบอุ่นชื้น แบบไทกา แบบทุ่งน้ำแข็ง และมีภูมิอากาศอีกมากมาย

 113. ด.ช. ณัฐภณ ใจยืน เลขที่ 10 ม.305 พูดว่า:

  จากที่ได้ดูแล้วกระผม ได้รู้ว่าภูมิอากาศในอเมริกาเหนือ แบ่งออกเป็น 12 เขต คับ

 114. นัฐพล บุตรสุวรรณ์ 305 06 พูดว่า:

  1.แห้งแล้ง 2.อบอุ่น 3.หนาว 4.เย็นชื้น ครับ

 115. ด.ช.ธนกร สมเครือ เลขที่ 3 ม 3/5 พูดว่า:

  ได้รู้ว่าอเมริกา มี อากาศ 12 เเบบ กระแสน้ำเย็นที่ไหลผ่าน ทำให้ทวีปอเมริกาเหนือมีลักษณะภูมิอากาศครบถ้วน และได้รู้สภาพอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ ครับ

 116. ด.ญ.พรพฤกษา จินะใจหาญ เลขที่18 ม.3/5 พูดว่า:

  เข้าใจค่ะ

 117. นัฐพล จาง เลขที่5 3/5 พูดว่า:

  สวัดดีค่าปปป ผมได้ศึกษาเกื่ยวกับ ทวีปอเมริกา เเล้ว ค่าป ได้ความรู้มากค่าป อิอิ

 118. พิรุฬห์กร โยวัง 3/5 เลขที่ 7 พูดว่า:

  1. ภูมิอากาศแบบทุ่งน้ำแข็ง
  2. ภูมิอากาศแบบทุนดรา
  3. ภูมิอากาศแบบไทกา
  4. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นสมุทร
  5. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป
  6. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น
  7. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน
  8. ภูมิอากาศแบบกึ่งทะเลทราย
  9. ภูมิอากาศแบบทะเลทราย
  10. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน
  11. ภูมิอากาศแบบร้อนชื้นฝนชุก
  12. ภูมิอากาศแบบเทือกเขาสูง

 119. พิรุฬห์กร โยวัง 3/5 เลขที่ 7 พูดว่า:

  จากที่ดิฉันศึกษาดูคลิปแล้วดิฉันรู้ว่าที่ตั้งทวีปอเมริกาเหนือ ตั้งอยู่ระหว่าง ละติจูด 7 องศาเหนือถึง 83 องศาเหนือ ทำให้มีภูมิอากาศร้อน อบอุ่นและหนาว

 120. พิรุฬห์กร โยวัง 3/5 เลขที่ 7 พูดว่า:

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศมี
  1. ปัจจัยด้านที่ตั้ง
  2. ปัจจัยด้านลักษณะภูมิประเทศ
  3. ปัจจัยด้านลมประจำ
  4. ปัจจัยด้านกระแสน้ำ
  5. ระยะห่างจากทะเล

 121. อชิตพล ทองจินดา 3/5เลขที่9 พูดว่า:

  ภูมิอากาศทวีปอเมริกาเหนือ(3)

  ทวีปอเมริกาเหนือมีลักษณะภูมิอากาศที่หลากหลาย ตั้งแต่เขตภูมิอากาศร้อน เขตภูมิอากาศแห้งแล้ง เขตภูมิอากาศอบอุ่น เขตภูมิอากาศหนาว เขตภูมิอากาศขั้วโลก และเขตอากาศแบบที่สูง ทั้งนี้เนื่องมาจากขนาด ที่ตั้ง ของทวีปที่ครอบคลุมตั้งแต่เขตศูนย์สูตร จนถึงขั้วโลก ตลอดจนลักษณะภูมิประเทศ การวางตัวของเทือกเขา การได้รับอิทธิพลจากกระแสลม กระแสน้ำอุ่น กระแสน้ำเย็นที่ไหลผ่าน ทำให้ทวีปอเมริกาเหนือมีลักษณะภูมิอากาศครบถ้วนทั้ง 12 ประเภท

 122. f. ม.3/5 เลขที่ 14 พูดว่า:

  เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ลักษณะอากาศตั้งร้อนถึงหนาวและแห้งแล้ง

 123. ด.ญ.ปิ่นเพ็ชร พันธ์ปัญญาม.3/5 เลขที่ 17 พูดว่า:

  เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ลักษณะอากาศตั้งร้อนถึงหนาวและแห้งแล้งแบบทรายจนถึงฝนตก

 124. ด.ช. ภูตะวัน พะแดงโค ม.3/5 เลขที่ 8 พูดว่า:

  ผมได้รู้ว่าทวีปอเมริกาเหนือมีลักษณะภูมิอากาศที่หลากหลาย ตั้งแต่เขตภูมิอากาศร้อน เขตภูมิอากาศแห้งแล้ง เขตภูมิอากาศอบอุ่น เขตภูมิอากาศหนาว เขตภูมิอากาศขั้วโลก และเขตอากาศแบบที่สูง ครับ

 125. ดช.อิทธิมนต์ ยาเตชะ 305 13 พูดว่า:

  จากศึกษาได้ความรู้ดังนี้ เรื่องลมประจำปี จากที่ตั้งของทวีปอเมริกาเหนือ ทำให้ได้รับอิทธิพลของลมประจำปี ดังนี้
  .1 ลมสินค้าตะวันออกเฉียงเหนือ พัดเข้าสู่ชายฝั่งทางด้านตะวันออกของสหรัฐอเมริกา อเมริกากลาง และหมู่เกาะอินดีสตะวันตก

 126. ด.ญ.มรกรต สีหานาม ม.3/5 เลขที่ 20 พูดว่า:

  จากที่ได้ศึกษาดูได้ว่าทำให้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับทวีปอเมริกาเหนือมากมายเช่นสภาพภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือทั้ง 12 ประเภทและธรรมชาติของอเมริกาเหนือ

 127. ด.ญ.ดวงกมล ยงเขตรการณ์ ม3/1 เลขที่ 22 พูดว่า:

  ได้รู้ว่าแผ่นดินผืนใหญ่ของทวีปประกอบไปด้วย 3 ประเทศใหญ่คือ แคนาดา สหรัฐอเมริกา และ เม็กซิโก พื้นที่ทางใต้ของทวีปซึ่งมีพื้นที่เล็กกว่าซึ่งอาจเรียกเป็นภูมิภาคย่อยว่าอเมริกากลาง ในภูมิภาคอเมริกากลางนี้ประกอบได้ด้วย ประเทศ เบลิซ คอสตาริกา เอล ซาลวาดอร์ กัวเตมาลา ฮอนดูรัส นิคารากัว และปานามา นอกจากพื้นที่บนผืนทวีปแล้วยังมีหมู่เกาะจำนวนมากซึ่งอยู่ใกล้ๆกับแผ่นดินใหญ่ของทวีปดินแดนหมู่เกาะที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของแผ่นดินใหญ่มักจะถูกเรียกรวมๆกันว่า แคริบเบียน

 128. ด.ญ.ดวงกมล ยงเขตรการณ์ ม3/1 เลขที่ 22 พูดว่า:

  ได้ทราบว่า ทวีปอเมริกาเหนือถูกค้นพบโดย คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส นักเดินเรือชาวอิตาเลียน เดินทางมาพบหมู่เกาะอินดีสตะวันตก ในปี พ.ศ. 2035 และเข้าใจว่าดินแดนที่ค้นพบนั้นเป็นส่วนหนึ่งของทวีปเอเชีย และเรียกชนพื่นเมืองว่า อินเดียนแดง ในปี พ.ศ. 2042 อเมริโก เวสปุชชี ชาวอิตาเลียน ได้เดินทางสำรวจดินแดนที่โคลัมบัสเคยสำรวจมาแล้ว และทราบว่าดินแดนที่พบนั้นเป็นทวีปใหม่ ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของทวีปเอเชียตามที่โคลัมบัสเข้าใจ ดินแดนนี้ จึงได้ชื่อว่า อเมริกา เพื่อเป็นเกียรติแก่เวสปุชชี ค่ะ

 129. ด.ญ.ดวงกมล ยงเขตรการณ์ ม3/1 เลขที่ 22 พูดว่า:

  จากการที่ดิฉันได้ศึกษา ทำให้ดิฉันรู้ว่าลักษณะภูมิอากาศจึงเกิดปัจจัยภูมิอากาศในทวีปอเมริกาเหนือดังนี้
  1. ที่ตั้ง
  2.ลักษณะภูมิประเทศ
  3.ลมประจำ
  4.กระแสน้ำในมหาสมุทร

 130. ด.ญ.ณัฐชา ยาดี ม.3/3 เลขที่23 พูดว่า:

  ภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ มี12ภูมิอากาศ คือ

  1. ภูมิอากาศแบบป่าดิบชื้น

  2. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน

  3. ภูมิอากาศแบบทะเลทราย

  4. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย

  5. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน

  6. ภูมิอากาศแบบภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก

  7. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น

  8. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป

  9. ภูมิอากาศแบบไทกา

  10. ภูมิอากาศแบบทุนดรา

  11. ภูมิอากาศแบบทุ่งน้ำแข็ง

  12. ภูมิอากาศแบบที่สูง

 131. ด.ญ.สิตานันท์ คำสุ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 26 พูดว่า:

  จากการที่ดิฉันได้ดูวิดีโอ ทำให้ดิฉันได้รู้ว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศ แบ่งได้ 3 ประเภท คือ 1. ตำแหน่งที่ตั้ง 2.ลักษณะภูมิประเทศ 3. กระแสน้ำ ซึ่งกระแสน้ำ มีดังนี้ 1.กระแสน้ำอุ่นกัลฟ์สตรีม 2.กระแสน้ำอุ่นอลาสกา 3.กระแสน้ำเย็นแคลิฟอร์เนีย ค่ะ

 132. ด.ญ.สิตานันท์ คำสุ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 26 พูดว่า:

  ลมประจำปี จากที่ตั้งของทวีปอเมริกาเหนือ ทำให้ได้รับอิทธิพลของลมประจำปี ดังนี้
  2.1 ลมสินค้าตะวันออกเฉียงเหนือ พัดเข้าสู่ชายฝั่งทางด้านตะวันออกของสหรัฐอเมริกา อเมริกากลาง และหมู่เกาะอินดีสตะวันตก
  2.2 ลมตะวันตกเฉียงใต้ พัดเข้าสู่ชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
  2.3 ลมขั้วโลกตะวันออกเฉียงเหนือ พัดเข้าทางตอนเหนือของแคนาดาและรัฐอลากาของสหรัฐ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s