เหลือเวลาอีกไม่นานนักแล้วที่ เราจะต้องเข้าสู่อาเซียน  เราจึงต้องเตรียมตัวให้พร้อม    สื่อชุดนี้ทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รู้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับชื่อประเทศสมาชิก  ชุดการแต่งกายประจำชาติ   สกุลเงิน   อาหารยอดนิยมของแต่ละประเทศ รวมทั้งดอกไม้ประจำชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน 

โดยครูมี คลิปกิจกรรมวัน ASEAN  DAY  FKK  บางส่วนที่ผ่านมาให้ชม  และ  สื่อประกอบการศึกษาให้นักเรียนได้ศึกษาอีก 2 ชุด

 

ชุดที่ 1 เป็นข้อมูลสำคัญของแต่ละชาติสมาชิก

ชุดที่ 2 เป็นเรื่องของดอกไม้ และอาหารประจำชาติ

ได้ความรู้อะไรยังไง ก็บอกกันบ้างนะ

Advertisements

116 responses »

 1. ฐิติพันธ์ เลาสัตย์3/4เลขที่1 จ้า... พูดว่า:

  ผมได้รู้เรื่องประเทตต่างฯมากเลยครับ
  และได้รู้เรื่องอาหารมากเลย

 2. ด.ช.ธัชธรรม เครือธิ เลขที่ 4 3/2 พูดว่า:

  ประชาคมอาเซียนมีทั้งหมด 10 ประเทศ แต่ละประเทศก็จะมี อาหารประจำชาติ และ ดอกไม้ประจำชาติที่ต่างกัน

 3. วันเฉลิม ชำนาญยา ม.3/2เลขที่8 พูดว่า:

  ดูเเล้วว่าประเทศในอาเซียนที่มีทุกอย่างที่เเตกต่างกัน เช่น อาหาร ภาษา ดอกไม้ ธงชาติ เป็นต้น

 4. ด.ช. ณัฐภณ ใจยืน เลขที่ 10 ม. 3/5 พูดว่า:

  ผมได้รู้เรื่องประชาคมอาเซียนมีสมาชิกรวมทั้งหมด 10 ประเทศ คับ วิดีโอก่อสนุกมากเลยคับ 🙂

 5. ด.ญ. วรกันต์ จันธิ เลขที่ 28 ม. 3/2 พูดว่า:

  ดูวิดีโอแล้วสนุกดีคะ และได้รู้ว่าประชาคมอาเซียนมีทั้งหมด 10 ประเทศคะ

 6. ด.ช.นัทธพงศ์ วงศ์ขัติย์ 11ช. 3/5 พูดว่า:

  ผมได้รู้ว่าธงประเทศมีลักษณะอย่างไรบ้าง อาหารของทั้ง10ประเทศน่ากินทั้งนั้นเลยครับ

 7. ด.ช.ณัฐพล เดินอด เลขที่ 3 ม.3/2 พูดว่า:

  ผมได้ดูวีดีโอไปแล้วผมได้รู้จักอาหารหลายปะรเทศและวํฒนธรรมต่างๆ

 8. ด.ช.ชัชวาลย์ ธนะวงศ์ เลขที่12 ม.3/4 พูดว่า:

  ผมได้รู้ดอกไม้ประจำชาติ และอาหารยอดนิยม ในอาเซียน

 9. ด.ญ.อังคนางค์ หวานใจ เลขที่ 29 ชั้น ม. 3/1 พูดว่า:

  จากที่ดิฉันได้ศึกษาดูแล้ว ได้ทรายถึงประเทศอาเซียนทั้ง 10 ว่ามีดอกไม้ประจำชาติคืออะไร อาหารประจำชาติ สกุลเงิน ค่ะ

 10. ด.ญ. สวิชญา ใหม่ต๊ะ ม. 3/1 เลขที่ 30 พูดว่า:

  จากที่ได้ดูสื่อความรู้นี้แล้วได้ความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ยังรู้สกุลเงินของประเทศต่างๆ ดอกประจำชาติ อาหารของแต่ล่ะประเทศค่ะ

 11. ด.ญ.ดาวอนงค์ พงษ์ขาว เลขที่ 32 ม.3/1 พูดว่า:

  อาเซียน คือ องค์กรทางภูมิรัฐศาสตร์และองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยกลุ่มประเทศ ดังนี้ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และ ไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสันติภาพในภูมิภาคอันจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม (ครูคะหนูสงสัยตรงที่ประเทศติมอร์-เลสเตค่ะ ว่าประเทศนี้เป็นกลุ่มประเทศในอาเซียนรึเปล่าคะ)

 12. ด.ญ.ดวงกมล ยงเขตรการณ์ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 22 พูดว่า:

  จากวิดิโอทำให้ดิฉันทราบว่า อาเซียนมีทั้งหมด 10 ประเทศ อาหารประจำชาติของแต่ละประเทศจะแตกต่างกันออกไป และ ดอกไม้ประจำชาติค่ะ

 13. ด.ช.ธนกร แสงแก้ว ชั้น ม.3/5เลขที่ 2 พูดว่า:

  ผมได้รู้ว่า อาเซียนมีทั้งหมด 10 ประเทศ นอกจากนี้ยังมีอาหารประจำชาติ และ ดอกไม้ประจำชาติ ด้วยครับ

 14. ด.ญ.ชลลดา ปั๋นของ เลขที่ 18 ชั้น ม.3/1 พูดว่า:

  หลังจากที่ศึกษาดูแล้ว มันทำให้ดิฉันรู้จักประเทศในอาเซียนมากยิ่งขึ้น รู้จักวัฒนธรรมของแต่ละประเทศมากชึ้น และประเทศแต่ละประเทศสามารถแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันได้คะ

 15. ด.ญ. เสาวณีย์ สมัครผล ม. 304 เลขที่ 23 พูดว่า:

  จากที่ดิฉันได้ศึกษาดูว่า อาเซียนมีกี่ประเทศ อาหารยอดนิยมมีกี่ประเภท สกุลเงินมีอะไร ดอกไม้ประจำประเทศมีดอกอะไรบ้าง

 16. ด.ญปิธิดา แสงอ่อน ม.3/4 เลขที่20 พูดว่า:

  หลังจากรู้จักอาเซียนแล้วมันทำให้ดิฉันอยากเห็นความเป็นมาของงแตละประเทศได้มากขึ้น

 17. เด็กหญิง พลอยศิริ วิชัยโน ม.304 เลขที่ 21 พูดว่า:

  จากที่ดิฉันได้ดูวีดีโอ ประเทศสมาชิกอาเซียนแล้ว ! ดิฉันได้รู้ว่า
  สัญลักษณ์อาเซียนคือต้นข้าวสีเหลือง10 ต้นมัดรวมกันไว้หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรตระภาพน้ำหนึ่งเดียวกัน สีน้ำเงินหมายถึง สันติภาพและความมั่นคง สีแดงหมายถึงความกล้าหาญและความก้าวหน้า สีขาว หมายถึงความบริสุทธิ์

 18. ด.ญ.ชลลดา ปั๋นของ เลขที่ 18 ชั้น ม.3/1 พูดว่า:

  ประเทศในอาเซียน มีทั้งหมด 10 ประเทศ สัญลักษณ์ของอาเซียนคือ
  -ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
  -สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง
  -สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
  -สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
  -สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง คะ

  • พิรุฬห์กร โยวัง ชั้น 305 เลขที่ 7 พูดว่า:

   หลังจากดูเส็ดผมได้ความรู้มากมายได้รู้จักประเทศเพื่อนบ้าน ได้รู้ว่าวัฒนธรรมประเทศต่าง ๆ

 19. ด.ญ.ณัติการณน์ เเก่นจันทน์ เลขที่20 ม.3/1 พูดว่า:

  จากการศึกษาเเล้วทำให้ดิฉันทราบว่า
  อาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ
  1.บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
  2.ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia
  3.สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)
  4.สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) (The Lao People’s Democratic Republic of Lao PDR)
  5.ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)
  6.สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)
  7.สาธารณรัฐสิงคโปร์ (The Republic of Singapore)
  8.ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)
  9.สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam)
  10.สหภาพพม่า (Union of Myanmar)
  เเละยังได้ความรู้เกี่ยวกับวัฆนธรรม มี อาหารประจำชาติ และ ดอกไม้ประจำชาติที่ต่างกัน…

 20. ด.ญ.ชัญญานุช ทิพย์เดโช ม.3/1 เลขที่ 19 พูดว่า:

  ประเทศต่าง ๆ อยู่รวมกันเป็นสังคมโลก ไม่สามารถอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายได้
  จึงต้องมีการรวมตัวกันของประเทศในแต่ละภูมิภาคเพื่อเพิ่มอำนาจ
  ในการต่อรองและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศ
  เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ร่วมและพัฒนาประเทศในภูมิภาคไปพร้อม ๆ กันค่ะ

 21. ด.ญ.ชัญญานุช ทิพย์เดโช ม.3/1 เลขที่ 19 พูดว่า:

  ดอกไม้ประจำชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน คือ
  1. บรูไน : ดอกซิมปอร์
  2. กัมพูชา : ดอกลำดวน
  3. อินโดนีเซีย : ดอกกล้วยไม้ราตรี
  4. ลาว : ดอกจำปาลาว
  5.มาเลเซีย : ดอกพู่ระหง
  6.สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ : ดอกพุดแก้ว
  7. สิงคโปร์ : ดอกกล้วยไม้แวนด้า
  8. ไทย : ดอกราชพฤกษ์
  9. เวียดนาม : ดอกบัว
  10. สหภาพพม่า : ดอกประดู่

 22. ด.ญ. รัชนาท ฟูศรี เลขที่ 25 ม.3/3 พูดว่า:

  ประเทศในอาเซียน มีทั้งหมด 10 ประเทศมีดังนี้
  1.บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
  2.ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)
  3.สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)
  4.สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) (The Lao People’s Democratic Republic of Lao PDR)
  5.ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)
  6.สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)
  7.สาธารณรัฐสิงคโปร์ (The Republic of Singapore)
  8.ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)
  9.สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam)
  10.สหภาพพม่า (Union of Myanmar)

 23. ด.ญ.ชัญญานุช ทิพย์เดโช ม.3/1 เลขที่ 19 พูดว่า:

  สกุลเงินอาเซียน คือ
  1.บรูไน ใช้สกุลเงิน ดอลล่าร์บรูไน
  2. กัมพูชา ใช้สกุลเงิน เรียล
  3. อินโดนีเซีย ใช้สกุลเงิน รูเปียห์
  4. ลาว ใช้สกุลเงิน กีบ
  5. มาเลเซีย ใช้สกุลเงิน ริงกิต
  6. พม่า ใช้สกุลเงิน จ๊าด
  7. ฟิลิปปินส์ ใช้สกุลเงิน เปโซ
  8. สิงคโปร์ ใช้สกุลเงิน ดอลล่าร์สิงค์โปร์
  9. ไทย ใช้สกุลเงิน บาท
  10. เวียดนาม ใช้สกุลเงิน ด่ง

 24. อุดมพงษ์ วงค์รัตน์ ม.303 เลข ที่18 พูดว่า:

  ประเทศในอาเซียน มีทั้งหมด 10 ประเทศ-ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรตระภาพน้ำหนึ่งเดียวกัน
  ชื่อของสมาชิกมีทั้งหมด 10 ประเทศ
  1. บรูไน
  2. กัมพูชา
  3. อินโดนีเซีย
  4. ลาว
  5.มาเลเซีย
  6.ฟิลิปปินส์
  7. สิงคโปร์
  8. ไทย
  9. เวียดนาม
  10. พม่า

 25. ด.ญ.ชลลดา ปั๋นของ เลขที่ 18 ชั้น ม.3/1 พูดว่า:

  อาหารประจำแต่ละประเทศ มีดังนี้
  1.บรูไน = อัมบูยัต
  2.กัมพูชา = อาม็อก
  3.อินโดนีเซีย = กาโด กาโด
  4.สลัดหลวงพระบาง = สลัดหลวงพระบาง
  5.มาเลเซีย = นาซิ เลอมัก
  6.ฟิลิปปินส์ = อโดโบ้
  7.สิงคโปร์ = ลักซา
  8.ไทย = ต้มยำกุ้ง
  9.เวียดนาม = เปาะเปี๊ยะเวียดนาม
  10.พม่า = หล่าเพ็ด

 26. ด.ญ.ชลลดา ปั๋นของ เลขที่ 18 ชั้น ม.3/1 พูดว่า:

  เมืองหลวงของแต่ละประเทศ ได้แก่
  1.บันดาร์เสรีเบกาวาน ประเทศบรูไน
  2.กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  3.จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
  4.กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
  5.มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
  6.เนปีดอว์ เมืองหลวงใหม่ของพม่า
  7.พนมเปญ ประเทศกัมพูชา
  8.สิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
  9.เวียงจันทน์ ประเทศลาว
  10.ฮานอย ประเทศเวียดนาม คะ

 27. เด็กชายจิรภัทร คำเรือง เลขที่ 1 ม.3/1 พูดว่า:

  ผมได้รู้จักสัญลักษณ์อาเซียนคือ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกัน

 28. เด็กชายจิรภัทร คำเรือง เลขที่ 1 ม.3/1 พูดว่า:

  ผมได้รู้จักประเทศในอาเซียน มีทั้งหมด 10 ประเทศมีดังนี้
  1.บรูไนดารุสซาลาม
  2.กัมพูชา
  3.อินโดนีเซีย
  4.ลาว
  5.มาเลเซีย
  7.สิงคโปร์
  8.ไทย
  9.เวียดนาม
  10พม่า

 29. จักรพันธ์ บุญวงค์ ม.3/2 เลขที่ 2 พูดว่า:

  ประชาคมอาเซียนมีทั้งหมด 10 ประเทศ เเต่ละประเทศมีอาหาร เเละไม้ ประจำประเทศเเตกต่างกัน

 30. ด.ช.ณัฐวุฒิ เเครื่องสนุก ม.3/3 เลขที่ 4 พูดว่า:

  เมืองหลวงของแต่ละประเทศ ได้แก่
  1.บันดาร์เสรีเบกาวาน ประเทศบรูไน
  2.กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  3.จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
  4.กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
  5.มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
  6.เนปีดอว์ เมืองหลวงใหม่ของพม่า
  7.พนมเปญ ประเทศกัมพูชา
  8.สิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
  9.เวียงจันทน์ ประเทศลาว
  10.ฮานอย ประเทศเวียดนาม

 31. นัฐพล บุตรสุวรรณ์ 305 06 พูดว่า:

  ประชาคมอาเซียนมีทั้งหมด 10 ประเทศ แต่ละประเทศก็จะมี อาหารประจำชาติที่แตกต่างกันและ ดอกไม้ประจำชาติที่ต่างกันครับ

 32. ด.ช. เนติพงษ์ สันกว๊าน ม.3/3 เลขที่ 6 พูดว่า:

  ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้น มัดรวมกันไว้

  หมายถึง

  ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

  โดยสีที่ปรากฏในสัญลักษณ์ของอาเซียน เป็นสีที่สำคัญของธงชาติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน

  สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง

  สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า

  สีขาวหมายถึง ความบริสุทธิ์

  สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ครับ

 33. ด.ช.นัฐพงษ์ บุตรสุวรรณ์ ม.3/3 เลขที่ 8 พูดว่า:

  ผมได้รู้ว่าธงประเทศมีลักษณะอย่างไรบ้าง อาหารของทั้ง10ประเทศน่ากินทั้งนั้นเลยครับ

 34. ด.ช.ทนงศักดิ์ บุญสุข เลขที่5 ม.3/3 พูดว่า:

  ที่เศรษฐกิจเป็นตัวขับเคลื่อนและผลักดันให้ประเทศต่าง ๆ ก้าวรุดไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ประกอบกับประเทศต่าง ๆ นั้นอยู่รวมกันเป็นสังคมโลก ไม่สามารถอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายได้

 35. ด.ช.พงศ์ภรณ์ สุภารมย์ 3/3 เลขที่ 13 พูดว่า:

  ในสภาวะแห่งยุคทุนนิยม ที่เศรษฐกิจเป็นตัวขับเคลื่อนและผลักดันให้ประเทศต่าง ๆ ก้าวรุดไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ประกอบกับประเทศต่าง ๆ นั้นอยู่รวมกันเป็นสังคมโลก ไม่สามารถอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายได้ จึงต้องมีการรวมตัวกันของประเทศในแต่ละภูมิภาคเพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ร่วมและพัฒนาประเทศในภูมิภาคไปพร้อม ๆ กัน ด้วยเหตุนี้ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ อาเซียน จึงได้มีข้อตกลงให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

 36. ด.ช.นิติพงษ์ กันทะพงษ์ ม.3/3 เลขที่ 9 พูดว่า:

  ประเทศในอาเซียน มีทั้งหมด 10 ประเทศมีดังนี้

  1.บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)

  2.ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)

  3.สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)

  4.สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) (The Lao People’s Democratic Republic of Lao PDR)

  5.ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)

  6.สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)

  7.สาธารณรัฐสิงคโปร์ (The Republic of Singapore)

  8.ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)

  9.สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam)

  10.สหภาพพม่า (Union of Myanmar)

  ได้รู้เรื่องหลายๆอย่างในประเทศอาเชี่ยนครับ

 37. ด.ญ.ชลดา คำสุ เลขที่ 17 ม.3/1 พูดว่า:

  จากการศึกษาข้อมูลข้างต้นทำให้รู้ว่า อาเซียนมีทั้งหมด 10 ประเทศได้แก่
  1.ประเทศบรูไน
  2. ประเทศไทย
  3.ประเทศอินโดนีเซีย
  4. ประเทศมาเลเซีย
  5. ประเทศฟิลิปปินส์
  6.ประเทศเมียนมาร์
  7. ประเทศกัมพูชา
  8. ประเทศสิงคโปร์
  9. ประเทศลาว
  10. ประเทศเวียดนาม

 38. ด.ญ.ชลดา คำสุ เลขที่ 17 ม.3/1 พูดว่า:

  จากการศึกษาข้อมูลข้างต้นทำให้ทราบว่าประเทศสมาชิกอาเซียนมีดอกไม้ประจำชาติได้แก่
  1.บรูไนดารุสซาลาม – ดอกซิมปอร์
  2. ราชอาณาจักรกัมพูชา – ดอกลำดวน
  3.สาธารณรัฐอินโดนีเซีย – ดอกกล้วยไม้ราตรี
  4.สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว – ดอกจำปาลาว
  5.ประเทศมาเลเซีย – ดอกพู่ระหง
  6.สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ – ดอกพุดแก้ว
  7.สาธารณรัฐสิงคโปร์ – ดอกกล้วยไม้แวนด้า
  8.ราชอาณาจักรไทย – ดอกราชพฤกษ์
  9.สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม – ดอกบัว
  10.สหภาพเมียนมาร์ – ดอกประดู่

 39. ด.ญ.ชลดา คำสุ เลขที่ 17 ม.3/1 พูดว่า:

  จากการศึกษาข้อมูลข้างต้นทราบว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนมีเมืองหลวงประจำประเทศได้แก่
  1.บันดาร์เสรีเบกาวาน – ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
  2.กรุงเทพมหานคร – ราชอาณาจักรไทย
  3.จาการ์ตา – สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
  4.กัวลาลัมเปอร์ – ประเทศมาเลเซีย
  5.มะนิลา – สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
  6.นครเนปีดอว์ – สหภาพเมียนมาร์
  7.กรุงพนมเปญ – ราชอาณาจักรกัมพูชา
  8.สิงคโปร์ – สาธารณรัฐสิงคโปร์
  9.เวียงจันทน์ – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  10.ฮานอย – สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 40. ด.ญ.ชลดา คำสุ เลขที่ 17 ม.3/1 พูดว่า:

  จากการศึกษาข้อมูลข้างต้นทำให้ทราบว่า สกุลเงินของแต่ละประเทศอาเซียนมีดังนี้
  1.บรูไน ดารุสซาลาม – ใช้สกุลเงิน ดอลล่าร์บรูไน
  2.ราชอาณาจักรกัมพูชา – ใช้สกุลเงิน เรียล
  3.สาธารณรัฐอินโดนีเซีย – ใช้สกุลเงิน รูเปียห์
  4.สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว – ใช้สกุลเงิน กีบ
  5.ประเทศมาเลเซีย – ใช้สกุลเงิน ริงกิต
  6.สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า – ใช้สกุลเงิน จ๊าด
  7.สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ – ใช้สกุลเงิน เปโซ
  8.สาธารณรัฐสิงคโปร์ – ใช้สกุลเงิน ดอลล่าร์สิงค์โปร์
  9.ราชอาณาจักรไทย – ใช้สกุลเงิน บาท
  10.สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม – ใช้สกุลเงิน ด่ง

 41. ด.ญ.ชลดา คำสุ เลขที่ 17 ม.3/1 พูดว่า:

  จากการศึกษาข้อมูลข้างต้นทำให้รูว่า อาหารประจำประเทศอาเซียนมีดังนี้
  1.ประเทศไทย – ต้มยำกุ้ง
  2.เมียนมาร์ – หล่าเพ็ด
  3.สิงคโปร์ – ลักสา
  4.ฟิลิปปินส์ – อโดโบ้
  5.เวียดนาม – Nem หรือ เปาะเปี๊ยะเวียดนาม
  6.มาเลเซีย – นาซิ เลอมัก
  7.ลาว – ซุบไก่
  8.อินโดนีเซีย – กาโด กาโด
  9.กัมพูชา – อาม็อก
  10.บรูไน ดารุสซาลาม – อัมบูยัต

 42. ด.ญ.ขจิตจัทร์ จันทะภา ม.3/2 เลขที่ 33 พูดว่า:

  จากที่ดิฉันดูและศึกษาได้รู้ว่าเมืองหลวง อาหารที่ยอดนิยม สกุลเงิน ดอกไม้ประจำชาติ ของประเทศต่างๆเป็นอย่างไร

 43. ด.ญ.เจนจิรา ชุ่มวงค์ เลขที่ 20 ม.3/3 พูดว่า:

  จากการที่่ดิฉันได้ศึกษา ดูประเทศในอาเซียนแล้ว ได้ความรู้ อีกมากมาย จึงได้ความรู้เพิ่มเติมจากประเทศในอาเซียน
  ได้รู้ว่าประเทศในอาเซียนมี 10 ประเทศ ได้แก่

  1. บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
  2. ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)
  3. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)
  4. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) (The Lao People’s Democratic Republic of Lao PDR)
  5. ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)
  6. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)
  7. สาธารณรัฐสิงคโปร์ (The Republic of Singapore)
  8. ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)
  9. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam)
  10. สหภาพพม่า (Union of Myanmar)
  และสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัย การใช้จ่าย อาหาร การแต่งตัว แต่ละประเทศไม่เหมือนกัน

 44. ด.ญ.สิตานันท์ คำสุ ม.3/1 เลขที่ 26 พูดว่า:

  ประเทศในอาเซียน มีทั้งหมด 10 ประเทศ สัญลักษณ์ของอาเซียนคือ
  -ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
  -สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง
  -สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
  -สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
  -สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

 45. ด.ญ.สิตานันท์ คำสุ ม.3/1 เลขที่ 26 พูดว่า:

  ได้รู้ว่าประเทศในอาเซียน มีทั้งหมด 10 ประเทศ ดังนี้
  1.บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
  2.ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)
  3.สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)
  4.สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) (The Lao People’s Democratic Republic of Lao PDR)
  5.ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)
  6.สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)
  7.สาธารณรัฐสิงคโปร์ (The Republic of Singapore)
  8.ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)
  9.สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam)
  10.สหภาพพม่า (Union of Myanmar) ค่ะ

 46. ด.ญ. เพ็ญพรรณ จักรเขียว เลขที่ 23 ม.3/1 พูดว่า:

  ดิฉันได้ศึกษาเกี่ยวกับอาเซียน สัญลักษณ์คือ ต้นสีเหลือง 10 มัดรวมกัน เเละได้รู้ถึงการใช้เงินของประเทศต่างๆที่ไม่เหมือนกัน อาหารประจำประเทศ ดอกไม้แต่ละประเทศ วัฒนธรรมของเเต่ละประเทศ และเอามาเเลกเปลี่ยนกันจึงทำให้คำขวัญของอาเซียน คือ หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม

 47. ด.ญ.ศุภานัน แก้วน้อย ม.3/1 เลขที่31 พูดว่า:

  จากที่ดูข้อมูลข้างบนแล้ว รู้ถึงคำขวัญของ ASEAN คือ One Vision, One Identity, One Community (หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม) สัญลักษณ์คือ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
  สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
  สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้ยังได้รู้จัก เมืองหลวง ชุดประจำชาติ ดอกไม้ประจำชาติ สกุลเงิน และอาหารยอดนิยม ของแต่ละประเทศด้วยค่ะ

 48. ด.ช.จิรภัทร คำเรือง เลขที่ 1 ม.3/1 พูดว่า:

  จากที่ผมได้ศึกษาทำให้ทราบ ดอกไม้ประจำชาติ และอาหารยอดนิยม ในอาเซียน

 49. ด.ญ.วลัยลักษณ์ ปานสมุทร ม.3/3 เลขที่26 พูดว่า:

  จากการที่่ดิฉันได้ศึกษา ประเทศในอาเซียนแล้ว ได้ความรู้ ว่าประเทศอาเซียนมี10 ประเทศ ดังนี้
  1. บรูไนดารุสซาลาม
  2. ราชอาณาจักรกัมพูชา
  3. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
  4. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
  5. ประเทศมาเลเซีย
  6. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
  7. สาธารณรัฐสิงคโปร์
  8. ราชอาณาจักรไทย
  9. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
  10. สหภาพพม่า

 50. ดช.อิทธิมนต์ ยาเตชะ พูดว่า:

  ดูแล้วได้รู้ประเทศอาเซียนว่ามีกี่ประเทศ อะไรบ้างครับ

 51. ดช.อิทธิมนต์ ยาเตชะ พูดว่า:

  ดูวิดีโอแล้วสนุกดีครับ
  เพราะแต่ละชาติก็มีลักษณะแต่กต่างกันไปครับ

 52. ดช.อิทธิมนต์ ยาเตชะ พูดว่า:

  จากดูวีดีโอนี้แล้วได้รู้จักเมื่องหลวงประเทศต่าง เช่น
  บรูไน ดารุสซาลาม เมืองหลวง บัลดาร์ เสรี เบกาวัน
  วันชาติ 23 กุมภาพันธ์
  สกุลเงิน ดอลลาร์บรูไน
  วันเข้าร่วมอาเซียน 7 มกราคม 2527

 53. ดช.อิทธิมนต์ ยาเตชะ พูดว่า:

  จากดูวีดีโอนี้แล้วได้รู้จักเมื่องหลวงประเทศต่าง เช่น
  ราชอาณาจักรกัมพูชา (KINGDOM OF CAMBODIA)
  เมืองหลวง กรุงพนมเปญ
  วันชาติ 9 พฤศจิกายน
  สกุลเงิน เรียล
  วันเข้าร่วมอาเซียน 9 เมษายน 2542

 54. ดช.อิทธิมนต์ ยาเตชะ พูดว่า:

  จากดูวีดีโอนี้แล้วได้รู้จักเมื่องหลวงประเทศต่าง เช่น
  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (REPUBLIC OF INDONESIA)
  เมืองหลวง กรุงจาการ์ตา
  วันชาติ 17 สิงหาคม
  สกุลเงิน รูเปียห์
  วันเข้าร่วมอาเซียน 8 สิงหาคม 2510

 55. ดช.อิทธิมนต์ ยาเตชะ พูดว่า:

  จากการศึกษาข้อมูลทำให้รูว่า อาหารประจำประเทศอาเซียนมีดังนี้

  ประเทศไทย – ต้มยำกุ้ง และอื่น

 56. ดช.อิทธิมนต์ ยาเตชะ 305 13 พูดว่า:

  จากได้ดูแล้ว อาเซียน คือการรวมมื่อของประเทศต่าง และแต่ละประเพศก็มีความแตกต่ากกันไปครับ

 57. ด.ช.พัชรพล ชัยวิชิต ชั้น ม.3/4 เลขที่5 พูดว่า:

  อาเซียนมีทั้งหมด 10 ประเทศได้แก่ 1.ประเทศบรูไน
  2. ประเทศไทย
  3.ประเทศอินโดนีเซีย
  4. ประเทศมาเลเซีย
  5. ประเทศฟิลิปปินส์
  6.ประเทศเมียนมาร์
  7. ประเทศกัมพูชา
  8. ประเทศสิงคโปร์
  9. ประเทศลาว
  10. ประเทศเวียดนาม

  ผมชอบทุกประเทศและผมได้รู้ประเทศต่างๆ

  ขอบคุณครับ

 58. ด.ญ.วลัยลักษณ์ ปานสมุทร ม.3/3 เลขที่ 26 พูดว่า:

  จากที่ดิฉันได้ศึกษาคลิปวีดีโอนี้แล้วได้ประโยชน์มากมาย เช่น 1.ได้รู้จักดอกไม้ประจำประเทศ 2. เมืองหลวง 3.อาหารที่ยอดนิยม 4.สกุลเงิน

 59. ด.ช.อภิสิทธิ์ เครือธิ ม.3/2 เลขที่10 พูดว่า:

  อาเซียนมีทั้งหมด10 ประเทศ

 60. ด.ช.มณฑวรรษ จันต๊ะ ม.3/2 เลขที่5 พูดว่า:

  จากการที่ได้ดูวีดีโอทำให้รู้ว่าอาเซียนมีทั้งหมด10 ประเทศ

 61. จิราพร บุญยืน ม.3/2 เลขที่15 พูดว่า:

  จากการศึกษาเกี่ยวกับอาเซียนทำให้รู้ว่าประเทศอาเซี่ยนนั้นประกอบด้วยประเทศอะไรบาง
  และทำให้รู้ว่า เมืองหลวง การกินอาหาร สกุลเงิน ดอกไม้ประจำชาติ ของประเทศนั้นๆเป็นอย่างไร ขอบคุณมากค่ะ

 62. Tanwa saksung no.3 m.3/1 พูดว่า:

  ได้ดูแล้วน่าจะจำชื่อประเทศในสมาชิกอาเซียนได้คร่าวครับว่ามี
  1.ประเทศไทย
  2.บรูไน
  3.อินโดนีเซีย
  4.ลาว
  5.พม่า
  6.สิงคโปร์
  ^_^’จำได้แค่นี้แหละแห่ๆ^_^’

 63. ด.ญ.นุชรี บุญเลิศ 302เลขที่23 พูดว่า:

  จากที่ดูประเทศอาเซียนมี่10ประเทศคือ
  1ประเทศลาว
  2ประเทศเวียดนาม
  3ประเทศไทย
  4ประเทศสิงค์โปร์
  5ประเทศเมียนมาร์
  6ประเทศอินโดนีเซีย
  7ประเทศฟิลิปปินส์
  8ประเทศมาเลยเซีย
  9ประเทศกัมพูชา
  10ประเทศบรูไน
  และได้ความรู้ความแตกต่างระหว่าง ดอกไม้ อาหาร และสกุลเงิน

 64. ด.ญ.จิรัชญา ชุ่มวงค์ ม.3/2 เลขที่ 14 พูดว่า:

  จากที่ได้ศึกษาแล้ว ทำให้ดิฉันรู้อะไรหลายๆอย่างใน 10 ประเทศอาเซียน เช่น อาหารประจำชาติ คำทักทายของแต่ละชาติ สัญลักษณ์ของแต่ละชาติ ดอกไม้ประจำชาติ เมืองหลวงของแต่ละประเทศ เป็นต้น ค่ะ

 65. ชนาภา เมืองมา เลขที่18 ชั้น ม.3/2 พูดว่า:

  ดูสื่อความรู้นี้แล้ว ทำให้ดิฉันได้รู้จักประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียน และสัญลักษณ์ของแต่ล่ะประเทศมากขึ้นค่ะ

 66. ด.ญ.พัทธ์ธีรา ทำทอง เลขที่25 ชั้นม.3/2 พูดว่า:

  ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับอาเซียนรู้ว่าอาเซียนมี10ประเทศได้รู้ความแตกต่างของประเทศในอาเซียน

 67. ด.ญ. กมลภรณ์ เพ็ชรทัต ม.3/2 เลขที่32 พูดว่า:

  ดิฉันได้ศึกษาดูแล้ว ได้ความรู้ในเรื่องประเทศอาเซียนว่ามีอยู่ 10 ประเทศ ได้ทราบดอกไม้ของแต่ละชาติ เมืองหลวง สกุลเงิน และอื่นๆ ซึ่งทำให้ดิฉันได้รู้จักและเข้าใจประเทศอาเซียนมากยิ่งขึ้น

 68. เสกสรรค์ เดชอุดม เลขที่9 ม.3/4 พูดว่า:

  ผมได้ดูจักประเทศอื่นๆๆ อีกมากมายคับบบ และ ชุดแต่งกายอีกด้วย
  และอาหารอื่นอีกมากมาย

 69. ด.ญ.ณัฐชา ยาดี ม.3/3 เลขที่23 พูดว่า:

  จากที่ได้ค้นคว้าดูแล้วได้รู้ว่ามีประเทศอาเซียนอยู่10ประเทศ มีสัญลักษณ์แต่ละประเทศ
  อาเซียนมีทั้งหมด 10 ประเทศได้แก่
  1.ประเทศบรูไน
  2. ประเทศไทย
  3.ประเทศอินโดนีเซีย
  4. ประเทศมาเลเซีย
  5. ประเทศฟิลิปปินส์
  6.ประเทศเมียนมาร์
  7. ประเทศกัมพูชา
  8. ประเทศสิงคโปร์
  9. ประเทศลาว
  10. ประเทศเวียดนาม

 70. สุกัลย์ โคงาม เลขที่11 ชั้นม.3/1 พูดว่า:

  อาเซียนมีอยู่สิบประเทศเป็นกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมตัวกันเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของประเทศให้ดียิ่งขึ้น

 71. ด.ญ.ฐิติรัตน์ เฟื่องฟู เลขทิ่22 ม.3/3 พูดว่า:

  ดิฉันได้ศึกษาดูแล้ว ได้ความรู้ในเรื่องประเทศอาเซียนว่ามีอยู่ 10 ประเทศ
  1.บรูไนดารุสซาลาม
  2.กัมพูชา
  3.อินโดนีเซีย
  4.ลาว
  5.มาเลเซีย
  7.สิงคโปร์
  8.ไทย
  9.เวียดนาม
  10พม่า

 72. ด.ญ. ปาริชาต รายณะสุข พูดว่า:

  ” one Vision, one identity, one community ”
  หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม คือ คำขวัญของอาเซียน
  สัญลักษณ์คือ ต้นข้าวสีเหลืองมัดรวมกัน 10 ต้น
  ประเทสสมาชิกในอาเซียน 10 ประเทสได้แก่
  1 บรุไน
  2 กัมพูชา
  3 อินโด
  4 ลาว
  5 มาเลเซีย
  6 เมียนมาร์
  7 ฟิลิปปินส์
  8 สิงคโปร์
  9 ไทย
  10 เวียดนาม

 73. อภิปรัชญ์ ชุ่มวงศ์ 304 14 พูดว่า:

  อาเซียนมีทั้งหมด 10 ประเทศได้แก่ 1.ประเทศบรูไน
  2. ประเทศไทย
  3.ประเทศอินโดนีเซีย
  4. ประเทศมาเลเซีย
  5. ประเทศฟิลิปปินส์
  6.ประเทศเมียนมาร์
  7. ประเทศกัมพูชา
  8. ประเทศสิงคโปร์
  9. ประเทศลาว
  10. ประเทศเวียดนาม
  ดิฉันได้ศึกษาดูแล้ว ได้ความรู้ในเรื่องประเทศอาเซียนว่ามีอยู่ 10 ประเทศ ได้ทราบดอกไม้ของแต่ละชาติ เมืองหลวง สกุลเงิน และอื่นๆ ซึ่งทำให้ดิฉันได้รู้จักและเข้าใจประเทศอาเซียนมากยิ่งขึ้น
  ผมชอบทุกประเทศและผมได้รู้ประเทศต่างๆ

  ขอบคุณครับ

 74. ธัญธร โนศรี เลขที่4 ม3/4 พูดว่า:

  ผมได้รู้เรื่องประชาคมอาเซียนมีสมาชิกรวมทั้งหมด 10 ประเทศ คับ วิดีโอก่อสนุกมากเลยคับ

 75. ด.ญ. จามรีย์ เมืองสุวรรณ ม3/3 เลขที่ 21 พูดว่า:

  ทำให้ดิฉันได้รู้จักอาเซียนมากขึ้น

 76. วัชรพงค์ ฟูแสง พูดว่า:

  ประเทศในอาเซียนจะมีทั้งหมด 10 ประเทศ ดังนี้
  1.บรูไน
  2.กัมพูชา
  3.อินโดนีเซีย
  4.ลาว
  5.มาเลเซีย
  7.สิงคโปร์
  8.ไทย
  9.เวียดนาม
  10พม่า

 77. ด.ช. ณัฐวัฒน์ ศีลลัย เลขที่3 303 พูดว่า:

  ผมได้รู้ว่า อาเซียนมีทั้งหมด 10 ประเทศ อาหารประจำชาติที่แตกต่างกันและ ดอกไม้ประจำชาติที่ต่างกันค ่ป

 78. อินทัช กันตรี เลขที 11 ชั้น ม 3/4 พูดว่า:

  หลังจากที่ศึกษาดูแล้ว มันทำให้ดิฉันรู้จักประเทศในอาเซียนมากยิ่งขึ้น รู้จักวัฒนธรรมของแต่ละประเทศมากชึ้น และประเทศแต่ละประเทศสามารถแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันได้คะ

 79. สิทธิพร ทิศรีไชย เลขที 10 ชั้น ม 3/4 พูดว่า:

  ประชาคมอาเซียนมีทั้งหมด 10 ประเทศ แต่ละประเทศก็จะมี อาหารประจำชาติ และ ดอกไม้ประจำชาติที่ต่างกันจากที่ได้ค้นคว้าดูแล้วได้รู้ว่ามีประเทศอาเซียนอยู่10ประเทศ มีสัญลักษณ์แต่ละประเทศ
  อาเซียนมีทั้งหมด 10 ประเทศได้แก่
  1.ประเทศบรูไน
  2. ประเทศไทย
  3.ประเทศอินโดนีเซีย
  4. ประเทศมาเลเซีย
  5. ประเทศฟิลิปปินส์
  6.ประเทศเมียนมาร์
  7. ประเทศกัมพูชา
  8. ประเทศสิงคโปร์
  9. ประเทศลาว
  10. ประเทศเวียดนาม

  ตอบ

 80. ด.ญ.วิชุดา หวังครอบกลาง ม.3/5 เลขที่ 21 พูดว่า:

  หลังจากที่ดิฉันได้ศึกษาเกี่ยวกับอาเซียนแล้ว ดิฉันก็ได้รู้จักอาเซียนเพิ่มมากขึ้น และ ดอกไม้ อาหารแต่ละประจำชาติ ไม่เหมือนกัน

 81. ด.ญ.ศิริธร ยอดมณี เลขที่.23 ม.3/5 พูดว่า:

  ดิฉันดูแล้วได้รู้ว่าดอกไม้อาหารแต่ละชาติและคำทักทายของแต่ละชาิติ และได้รู้ประเทศอาเชียนทั้ง10แล้ว

 82. ด.ญ.ทัศนันท์ เครือมา ม.3/5 เลขที่ 16 พูดว่า:

  หลังจากที่ได้ค้นคว้าศึกษาแล้ว ได้รู้ได้เห็นธงประจำชาติและดอกไม้ประจำชาติ ของแต่ละประเทศมีความสวยงามแตกต่างกันไป และได้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนมากขึ้น

 83. ด.ญ.กฤติยา ไชยา ม.3/5 เลขที่ 15 พูดว่า:

  เศรษฐกิจเป็นตัวขับเคลื่อนและผลักดันให้ประเทศต่าง ๆ ก้าวรุดไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ประกอบกับประเทศต่าง ๆ นั้นอยู่รวมกันเป็นสังคมโลก ไม่สามารถอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายได้ จึงต้องมีการรวมตัวกันของประเทศในแต่ละภูมิภาคเพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ร่วมและพัฒนาประเทศในภูมิภาคไปพร้อม ๆ

 84. อภิชญา ชุ่มวงศ์ เลขที่ 24ม.3/5 พูดว่า:

  จากที่ได้ดูและศึกษาจนคบแล้วได้รู้ว่า

  ประเทศอาเซียนมีทั้งหมด 10 ประเทศได้แก่
  1.ประเทศบรูไน
  2. ประเทศไทย
  3.ประเทศอินโดนีเซีย
  4. ประเทศมาเลเซีย
  5. ประเทศฟิลิปปินส์
  6.ประเทศเมียนมาร์
  7. ประเทศกัมพูชา
  8. ประเทศสิงคโปร์
  9. ประเทศลาว
  10. ประเทศเวียดนาม

 85. ด.ช. ยุทธนา น้อยสุวรรณ เลขที่6 ชั้นม.3/4 พูดว่า:

  ประเทศในอาเซียนมีมากมาย การเป็นอยู่ในประเทศมีการดำรงชีวิตเเตกต่างกัน อาหารของเเต่ละประเทศ สัญญาลักษณ์ของอาเซียน คือ รวงข้าวสีทองมัดรวมกันเป็นหนึ่ง

 86. ดิฉันศึกษาเเล้วค่ะ และได้รู็ว่าเกี่ยวกับอาเซียนด้วยค่ะ

 87. ดิฉันจะเอาอาเซียนไปใช้ในวันครั้งหน้าค่ะ

 88. ดูวิดีโอแล้วได้ความรู้และความเราใจดี

 89. อชิตพล ทองจินดา 305 09 พูดว่า:

  อาหารประจำแต่ละประเทศ มีดังนี้
  1.บรูไน = อัมบูยัต
  2.กัมพูชา = อาม็อก
  3.อินโดนีเซีย = กาโด กาโด
  4.สลัดหลวงพระบาง = สลัดหลวงพระบาง
  5.มาเลเซีย = นาซิ เลอมัก
  6.ฟิลิปปินส์ = อโดโบ้
  7.สิงคโปร์ = ลักซา
  8.ไทย = ต้มยำกุ้ง
  9.เวียดนาม = เปาะเปี๊ยะเวียดนาม
  10.พม่า = หล่าเพ็ด

 90. ด.ช.ธนกร สมเครือ เลขที่ 3 ม 3/5 พูดว่า:

  ได้รู้จัก อาหาร วัฒนธรรมต่าง ๆ สกุลเงิน ดอกไม้ประจำชาติ และสัญญาลักษณ์ของอาเซี่ยน

 91. ด.ช.วัฒนชัย ใจยืน ม.3/5 เลขที่ 14 พูดว่า:

  อาเซียน คือ องค์กรทางภูมิรัฐศาสตร์และองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยกลุ่มประเทศ ดังนี้ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และ ไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสันติภาพในภูมิภาคอันจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม (ครูคะหนูสงสัยตรงที่ประเทศติมอร์-เลสเตค่ะ ว่าประเทศนี้เป็นกลุ่มประเทศในอาเซียนรึเปล่าคับ)

 92. ด.ช.วัฒนชัย ใจยืน ม.3/5 เลขที่ 14 พูดว่า:

  จากการที่่ดิฉันได้ศึกษา ดูประเทศในอาเซียนแล้ว ได้ความรู้ อีกมากมาย จึงได้ความรู้เพิ่มเติมจากประเทศในอาเซียน
  ได้รู้ว่าประเทศในอาเซียนมี 10 ประเทศ ได้แก่

  1. บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
  2. ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)
  3. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)
  4. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) (The Lao People’s Democratic Republic of Lao PDR)
  5. ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)
  6. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)
  7. สาธารณรัฐสิงคโปร์ (The Republic of Singapore)
  8. ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)
  9. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam)
  10. สหภาพพม่า (Union of Myanmar)
  และสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัย การใช้จ่าย อาหาร การแต่งตัว แต่ละประเทศไม่เหมือนกัน

 93. ด.ช.วัฒนชัย ใจยืน ม.3/5 เลขที่ 14 พูดว่า:

  กระผมได้ศึกษาแล้ว ได้รู้ว่าเมืองหลวง อาหารที่ยอดนิยม สกุลเงิน ดอกไม้ประจำชาติ ของประเทศต่างๆเป็นอย่างไร

 94. ด.ช.วัฒนชัย ใจยืน ม.3/5 เลขที่ 14 พูดว่า:

  คุณอาจจะไม่เชื่อว่าอาหารและเครื่องดื่มที่บริโภคอยู่ทุกวันสามารถกลายสภาพเป็นกรด และบ่อนทำลายฟันของคุณให้ย่อยยับลงไปได้ ทุกเมื่อที่ฟันสัมผัสกับกรด เคลือบฟันจะถูกกัดเซาะ ทุกครั้งที่แปรงฟัน เคลือบฟันจะค่อยๆ บางลงตามเวลาที่ผ่านไป ปรากฏการณ์นี้เรียกว่าการกัดเซาะโดยกรดซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ แต่การเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันบางอย่างสามารถผ่อนหนักเป็นเบาได้

 95. พิรุฬห์กร โยวัง 3/5 เลขที่ 7 พูดว่า:

  จากที่กระผมได้ศึกษาดูแล้ว ได้ทรายถึงประเทศอาเซียนทั้ง 10 ว่ามีดอกไม้ประจำชาติคืออะไร อาหารประจำชาติ

 96. ด.ช.วัฒนชัย ใจยืน ม.3/5 เลขที่ 14 พูดว่า:

  มืดเป็นสนิม

  ถ้าหากเราใช้งานมีดของเราอย่างไม่ถูกวิธีสิ่งที่จะทำให้เราได้เห็นว่ามีดของเราได้กลายเป็นสนิมนั่นเอง และคงไม่ดีแน่นอนเพราะจะทำให้เราได้รับความปลอดภัย น้อยลงถึงในปัจจุบันนี้จะมีวัสดุที่ไม่เป็นสนิมตามที่ แต่ก็บางอย่างอาจจะละเลยทำให้เกิดเป็นสนิมได้ โดยการนำน้ำมะนาว หรือว่าจะเป็นหัวหอมนำมาถูกับมีดหลังจากได้ใช้งานแล้ว จะทำให้มีดของคุณไร้สนิม

 97. ด.ช.วัฒนชัย ใจยืน ม.3/5 เลขที่ 14 พูดว่า:

  ชาวจีนโบราณเป็นชาติแรกที่เริ่มนำก๊าซเข้ามาใช้เมื่อหลายพันปีก่อน ที่พวกเขานำก๊าซธรรมชาติมาใช้โดยการระเหยน้ำทะเลออกเพื่อให้ได้เกลือ กระทั่งในต้น พ.ศ. 2343 ผู้สำรวจแหล่งน้ำมันในอเมริกาได้เริ่มกาแหล่งทรัพยากรอื่นๆ จนพบก๊าซธรรมชาติ และจากนั้นได้มีการวางท่อส่งก๊าซเพื่อนำก๊าซส่งไปประเทศของตน ส่วนอังกฤษนั้นเพิ่งจะเริ่มมีการสำรวจแหล่งก๊าซธรรมชาติในปี พ.ศ. 2473

 98. ด.ช.วัฒนชัย ใจยืน ม.3/5 เลขที่ 14 พูดว่า:

  ตามข้างกล่อง ข้างถุง หรือข้างกระป๋องของอาหารต่างๆ ที่เราซื้อมานั้น หากใครลองมาจับพลิกดูคงจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมที่เขียนเอาไว้ว่า “ข้อมูบโภชนาการ” ซึ่งก็คือการแสดงข้อมูลโภชนาการของอาหารนั้นๆ ในรูปของชนิดและปริมาณสารอาหาร นอกเหนือไปจากการระบุชื่อที่อยู่ผู้ผลิต วันผลิต น้ำหนักสุทธิ ที่ต้องระบุอยู่แล้ว โดยข้อมูลโภชนาการนี้มีทั้งแบบเต็มและแบบย้อด้วย

 99. ด.ช.วัฒนชัย ใจยืน ม.3/5 เลขที่ 14 พูดว่า:

  ใครว่าต้องขมเท่านั้นถึงจะเป็นยา น้ำผึ้งนี้ไว ทั้งเป้นยาสารพัดปรโยชน์แถมยังหลานเจี๊ยบไม่น้อยหน้าใครอีกเวย แต่น้ำผึ้งจากดอกไม้ต่างชนิดก็จะมีประโยชน์ต่างกันใครปลื้มแบบไหน เลือกได้ตามอัธยาศัย

  น้ำผึ้งจากเกสรดอกลำใย

  บำรุงเลือด บำรุงสมอง ช่วยให้ความจำดี และนอนหลับสบาย

  น้ำผึ้งจากเกสรดอกลิ้นจี่

  ขับความร้อนในร่างกาย ใช้บรรเทาความร้อนจากแผลไฟลวก ขับลม แก้พิษ

 100. ด.ช. ภูตะวัน พะแดงโค ม.3/5 เลขที่ 8 พูดว่า:

  จากที่ได้ศึกษาดูแล้ว ได้ทราบถึงประเทศอาเซียนทั้ง 10 ว่ามีดอกไม้ประจำชาติคืออะไร อาหารประจำชาติ สกุลเงิน

 101. ด.ญ.มรกรต สีหานาม ม.3/5 เลขที่ 20 พูดว่า:

  ได้รู้ว่า อาเซียนมีทั้งหมด 10 ประเทศได้แก่
  1.ประเทศบรูไน
  2. ประเทศไทย
  3.ประเทศอินโดนีเซีย
  4. ประเทศมาเลเซีย
  5. ประเทศฟิลิปปินส์
  6.ประเทศเมียนมาร์
  7. ประเทศกัมพูชา
  8. ประเทศสิงคโปร์
  9. ประเทศลาว
  10. ประเทศเวียดนาม

  แต่ละประเทศมีความแตกต่างกันออกไป

 102. ด.ญ.นฤภร ไชยลังกา ชั้น ม.3/3 เลขที่ 24 พูดว่า:

  ได้รู้จักว่าประเทศอาเซียนมีกี่ประเทศ และประเทศอะไรบ้าง

 103. ด.ญ.ดวงกมล ยงเขตรการณ์ ม3/1 เลขที่ 22 พูดว่า:

  ดิฉันได้รู้ว่าสัญลักษณ์ของอาเซียน คือ ต้นข้าว10 ต้นมัดรวมกัน

 104. ด.ญ.ดวงกมล ยงเขตรการณ์ ม3/1 เลขที่ 22 พูดว่า:

  ดิฉันได้รู้ว่าอาเซียนมีทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่
  ประเทศบรูไน ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศเมียนมาร์ ประเทศกัมพูชา ประเทศสิงคโปร์ ประเทศลาว ประเทศเวียดนาม

 105. ด.ญ.ดวงกมล ยงเขตรการณ์ ม3/1 เลขที่ 22 พูดว่า:

  ได้รู้ว่าดอกไม้ประจำชาติของแต่ละ ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่
  1. บรูไน : ดอกซิมปอร์
  2. กัมพูชา : ดอกลำดวน
  3. อินโดนีเซีย : ดอกกล้วยไม้ราตรี
  4. ลาว : ดอกจำปาลาว
  5.มาเลเซีย : ดอกพู่ระหง
  6.สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ : ดอกพุดแก้ว
  7. สิงคโปร์ : ดอกกล้วยไม้แวนด้า
  8. ไทย : ดอกราชพฤกษ์
  9. เวียดนาม : ดอกบัว
  10. สหภาพพม่า : ดอกประ

 106. ด.ญ.ดวงกมล ยงเขตรการณ์ ม3/1 เลขที่ 22 พูดว่า:

  จากการที่ดิฉันศึกษาข้อมูลแล้ว ทำให้ดิฉันได้ทราบว่า อาหารประจำชาติของแต่ละประเทศอาเซียนมีดังนี้
  1.ประเทศไทย – ต้มยำกุ้ง
  2.เมียนมาร์ – หล่าเพ็ด
  3.สิงคโปร์ – ลักสา
  4.ฟิลิปปินส์ – อโดโบ้
  5.เวียดนาม – Nem หรือ เปาะเปี๊ยะเวียดนาม
  6.มาเลเซีย – นาซิ เลอมัก
  7.ลาว – ซุบไก่
  8.อินโดนีเซีย – กาโด กาโด
  9.กัมพูชา – อาม็อก
  10.บรูไน ดารุสซาลาม – อัมบูยัต

 107. ด.ญ.ดวงกมล ยงเขตรการณ์ ม3/1 เลขที่ 22 พูดว่า:

  ได้รู้ว่าธงชาติของแต่ละ ประเทศอาเซียนมีความแตกต่างกันอย่างไร

 108. ด.ญ.ดวงกมล ยงเขตรการณ์ ม3/1 เลขที่ 22 พูดว่า:

  ได้รู้ว่า่
  สีที่สำคัญของธงชาติแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนว่าหมายถึงอะไร มีดังนี้

  สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง

  สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า

  สีขาวหมายถึง ความบริสุทธิ์

  สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

 109. ด.ญ.ดวงกมล ยงเขตรการณ์ ม3/1 เลขที่ 22 พูดว่า:

  ดิฉันได้รู้ว่า ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้น มัดรวมกัน หมายถึง ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันค่ะ

 110. ด.ญ.สิตานันท์ คำสุ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 26 พูดว่า:

  จากการที่ดิฉันได้ศึกษาดูแล้วทำให้ดิฉันได้รู้เรื่องเกี่ยวกับอาเซียนมากขึ้น จากที่ไม่รู้จักเกี่ยวกับเรื่องอาเซียนเลยค่ะ

 111. ด.ญ.สิตานันท์ คำสุ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 26 พูดว่า:

  อาหารประจำประเทศอาเซียน มีดังนี้
  1.ประเทศไทย – ต้มยำกุ้ง
  2.เมียนมาร์ – หล่าเพ็ด
  3.สิงคโปร์ – ลักสา
  4.ฟิลิปปินส์ – อโดโบ้
  5.เวียดนาม – Nem หรือ เปาะเปี๊ยะเวียดนาม
  6.มาเลเซีย – นาซิ เลอมัก
  7.ลาว – ซุบไก่
  8.อินโดนีเซีย – กาโด กาโด
  9.กัมพูชา – อาม็อก
  10.บรูไน ดารุสซาลาม – อัมบูยัต

 112. ด.ญ.รัตนาภรณ์ ถาคำดี ม.3/2 เลขที่ 27 พูดว่า:

  จากดิฉันได้ดูบล็อกนี้แล้วรู้ว่าประเทศอาเซียนมีทั้งหมด10ประเทศด้วยกันค่ะ มีดอกไม้ประจำชาติ อาหารที่น่าอร่อยทั้ง 10 ประเทศ เมืองหลวงแต่ละประเทศ สกุลเงิน และก็ชุดประจำชาติด้วยค่ะ โหทำให้มีประโยชน์เนื้อในหาบล็อกมากเลยค่ะ

 113. ด.ญ.เพ็ญพรรณ จักรเขียว เลขที่ 23 ม.3/1 พูดว่า:

  ดิฉันได้ดูคลิปวิดีโอเเล้วเห็นการแสดงของรุ่นพี่ ปีที่แล้ว มีการแสดงของแต่ละประเทศที่มีความสำคัญต่อการเรียนการสอนและเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ง่ายค่ะ

 114. ด.ญ.จิรัชญา ชุ่มวงค์ ม.3/2 เลขที่ 14 พูดว่า:

  จากที่ได้ดูวีดีโอแล้ว เห็นการแสดงของรุ่นพี่ที่อยู่ในหัวข้อของอาเซียน และความสำคัญต่อการเรียน ค่ะ

 115. ด.ญ.วิภาดา อินทร์ดี เลขที่ 25 ม.3/1 พูดว่า:

  จากที่ดิฉันได้ศึกษาแล้วทำให้ดิฉันได้รู้ว่า สมาชิกอาเซียนมีทั้งหมด 10 ประเทศ ดังนี้
  1. ประเทศบรูไน
  2. ประเทศกัมพูชา
  3.ประเทศอินโดนีเซีย
  4.ประเทศลาว
  5.ประเทศมาเลเซีย
  6.ประเทศพม่า
  7.ประเทศฟิลิปปินส์
  8.ประเทศสิงคโปร์
  9.ประเทศเวียดนาม
  10.ประเทศไทย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s