ครูได้นำ link สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องทวีปแอฟริกา  ซึ่งอยู่ใน E-libraly ของเวปไซต์โรงเรียน มาให้นักเรียนได้เข้าไปศึกษา และทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามลำดับ ซึ่งในสื่อชุดนี้จะมีครบทั้งเรื่องลักษณะภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม ของทวีปแอฟริกา พร้อมทั้งแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียนในแต่ละเรื่อง  ขอให้นักเรียนเข้าไปศึกษา ทบทวน ด้วยความตั้งใจ แล้วผลดีก็จะเกิดกับตัวเอง

หน้าเวป

คลิ๊ก    link   ด้านล่างแล้วเข้าไปศึกษากันได้เลย

http://www.fkk.ac.th/library/webe-library/socail/CAI/text%20Africa/index.html

Advertisements

74 responses »

 1. จักรพันธ์ บุญวงค์ ม.3/2 เลขที่ 2 พูดว่า:

  เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากทวีปเอเชีย ครับ

 2. ด.ช.ธัชธรรม เครือธิ เลขที่ 4 3/2 พูดว่า:

  ทวีปแอฟริกา เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากทวีปเอเชีย พื้นที่ประมาณ 30.2 ล้านตารางกิโลเมตร ถูกล้อมรอบด้วยทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางตอนเหนือ

 3. ด.ช.ณัฐวุฒิ เเครื่องสนุก ม.3/3 เลขที่ 4 พูดว่า:

  เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากทวีปเอเชีย ครับ

 4. นัฐพล บุตรสุวรรณ์ 305 06 พูดว่า:

  ทวีปแอฟริกาที่มีขนาดใหญ่เป็นที่ 2 ของดลก

 5. ด.ช. เนติพงษ์ สันกว๊าน ม.3/3 เลขที่ 6 พูดว่า:

  ทวีปแอฟริกา เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากทวีปเอเชีย ทั้งในแง่ของพื้นที่และจำนวนประชากร ด้วยพื้นที่ประมาณ 30.2 ล้านตารางกิโลเมตร 11.7 ล้านตารางไมล์รวมทั้งเกาะต่าง ๆ ที่อยู่ข้างเคียง ทวีปแอฟริกามีพื้นที่ประมาณร้อยละ 6 ของพื้นผิวโลกทั้งหมด และนับเป็นพื้นที่ประมาณร้อยละ 20.4 ของพื้นดินทั้งหมด[1] ประชากรมากกว่า 1,000 ล้านคน พ.ศ. 2552 ในดินแดน 61 ดินแดน นับเป็นร้อยละ 14.72 ของประชากรโลก เลยครับ

 6. ด.ช.ทนงศักดิ์ บุญสุข เลขที่5 ม.3/3 พูดว่า:

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ส 33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องทวีปแอฟริกา มีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ส 33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องทวีปแอฟริกาโดยรวมอยู่ในระดับมาก

 7. ด.ช.พงศ์ภรณ์ สุภารมย์ 3/3 เลขที่ 13 พูดว่า:

  วีปแอฟริกา เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากทวีปเอเชีย ทั้งในแง่ของพื้นที่และจำนวนประชากร ด้วยพื้นที่ประมาณ 30.2 ล้านตารางกิโลเมตร (11.7 ล้านตารางไมล์) รวมทั้งเกาะต่าง ๆ ที่อยู่ข้างเคียง ทวีปแอฟริกามีพื้นที่ประมาณร้อยละ 6 ของพื้นผิวโลกทั้งหมด และนับเป็นพื้นที่ประมาณร้อยละ 20.4 ของพื้นดินทั้งหมด ประชากรมากกว่า 1,000 ล้านคน (พ.ศ. 2552) ในดินแดน 61 ดินแดน นับเป็นร้อยละ 14.72 ของประชากรโลก

 8. ด.ช.นิติพงษ์ กันทะพงษ์ ม.3/3 เลขที่ 9 พูดว่า:

  เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากทวีปเอเชีย ครับ ถูกบด้วยทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ครับ

 9. ด.ญ.ขจิตจัทร์ จันทะภา ม.3/2 เลขที่ 33 พูดว่า:

  จากที่ดิฉันได้ศึกษาแล้วรู้ว่าภูมิอากาศของทวีปแอฟริกาเป็นอากาศแบบแห้งแล้ง แล้วส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชากรในทวีป ส่วนมากจะอยู่ทางตอนเหนือสุดและใต้สุดของทวีป ซึ่งมีอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน มีภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา อยู่บริเวณตอนเหนือและใต้แนวศูนย์สูตร

 10. ด.ญ.ศุภานัน แก้วน้อย ม.3/1 เลขที่31 พูดว่า:

  จากการดูข้อมูลเกี่ยวกับทวีปแอฟริกาแล้วทำให้รู้ว่า ทวีปแอฟริกา เป็นทวีปที่มีเส้นศูนย์สูตรลากผ่านเกือบกึ่งกลางของทวีป ทวีปแอฟริกายังมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทวีปมืด หรือกาฬทวีป เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ส่วนเรื่องลักษณะภูมิประเทศนั้น แบ่งออกเป็น 4 เขต ดังนี้
  1.เขตที่ราบสูงและภูเขาสูงภาคตะวันตกเฉียงเหนือได้แก่ แนวเทือกเขา “แอตลาส”2.เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ แอฟริกาจะมีที่ราบลุ่มอยู่ 4 แห่ง ได้แก่ แม่น้ำไนล์ แม่น้ำคองโก แม่น้ำไนเจอร์ แม่น้ำแซมเบซี 3.เขตที่ราบสูงและภูเขาสูง แบ่งออกเป็นเป็น 2 บริเวณ (1) เขตที่ราบสูงและภูเขาสูงภาคตะวันออก (2) เขตภูเขาและที่ราบสูงภาคใต้ 4. เขตที่ราบสูงภาคตะวันตก เป็นที่ราบกว้างใหญ่ครอบคลุมพื้นที่หลายประเทศตั้งแต่ ทะเลทรายสะฮาราจนถึงอ่าวกินีภายในที่ราบสูงจะมีภูเขาแทรกสลับเป็นบริเวณเป็นที่ตั้งของทะเลทรายสะฮาราซึ่งเป็นทะเลทรายที่กว้างใหญ่ที่สุกในโลก

 11. ด.ช.ภูวรินทร์ บุญมา เลขที่15 ม.3/3 พูดว่า:

  เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากทวีปเอเชีย ครับ ถูกบด้วยทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ครับและจำนวนประชากร ด้วยพื้นที่ประมาณ 30.2 ล้านตารางกิโลเมตร 11.7 ล้านตารางไมล์รวมทั้งเกาะต่าง ๆ ที่อยู่ข้างเคียง ทวีปแอฟริกามีพื้นที่ประมาณร้อยละ 6 ของพื้นผิวโลกทั้งหมด และนับเป็นพื้นที่ประมาณร้อยละ 20.4 ของพื้นดินทั้งหมด[1] ประชากรมากกว่า 1,000 ล้านคน

 12. อุดมพงษ์ วงค์รัตน์ เลขที่18 ม.3/3 พูดว่า:

  จากที่กระผมได้ดูจากเว็ปด้านบนนะค่ปง
  ทวีปแอฟริกามีพื้นที่ประมาณร้อยละ 6 ของพื้นผิวโลกทั้งหมด และนับเป็นพื้นที่ประมาณร้อยละ 20.4 ของพื้นดินทั้งหมดแล้วส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชากรในทวีป ส่วนมากจะอยู่ทางตอนเหนือสุดและใต้สุดของทวีป ซึ่งมีอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน มีภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา อยู่บริเวณตอนเหนือและใต้แนวศูนย์สูตร

 13. udompong wongrat m.303 no18 พูดว่า:

  จากที่ผมได้ศึกษาเนื้อหา ทวีปที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ส่วนเรื่องลักษณะภูมิประเทศนั้น แบ่งออกเป็น 4 เขต ดังนี้
  1.เขตที่ราบสูงและภูเขาสูงภาคตะวันตกเฉียงเหนือได้แก่ แนวเทือกเขา “แอตลาส”2.เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ แอฟริกาจะมีที่ราบลุ่มอยู่ 4 แห่ง ได้แก่ แม่น้ำไนล์ แม่น้ำคองโก แม่น้ำไนเจอร์ แม่น้ำแซมเบซี 3.เขตที่ราบสูงและภูเขาสูง แบ่งออกเป็นเป็น 2 บริเวณ (1) เขตที่ราบสูงและภูเขาสูงภาคตะวันออก (2) เขตภูเขาและที่ราบสูงภาคใต้ 4. เขตที่ราบสูงภาคตะวันตก เป็นที่ราบกว้างใหญ่ครอบคลุมพื้นที่หลายประเทศตั้งแต่ ทะเลทรายสะฮาราจนถึงอ่าวกินีภายในที่ราบสูงจะมีภูเขาแทรกสลับเป็นบริเวณเป็นที่ตั้งของทะเลทรายสะฮาราซึ่งเป็นทะเลทรายที่กว้างใหญ่ที่สุกในโลก

 14. ด.ช.จิรภัทร คำเรือง เลขที่ 1 ม.3/1 พูดว่า:

  จากที่ผมได้ศึกษาพบว่า ทวีปแอฟริกา เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากทวีปเอเชีย

 15. ด.ช.จิรภัทร คำเรือง เลขที่ 1 ม.3/1 พูดว่า:

  จากที่ผมได้ศึกษาพบว่า ทวีปแอฟริกามีพื้นที่ประมาณ 30.2 ล้านตารางกิโลเมตร 11.7 ล้านตารางไมล์รวมทั้งเกาะต่าง ๆ ที่อยู่ข้างเคียง ทวีปแอฟริกามีพื้นที่ประมาณร้อยละ 6 ของพื้นผิวโลกทั้งหมด ครับ

 16. อุดมพงษ์ วงค์รัตน์ ม.303 เลขที่ 18 พูดว่า:

  จากที่กระผมได้อ่านจากด้านบน นะคัป ผมได้ทวีปแอฟริกาเป็นอากาศแบบแห้งแล้ง แล้วส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชากรในทวีป ส่วนมากจะอยู่ทางตอนเหนือสุดและใต้สุดของทวีป ซึ่งมีอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนแล้วยัง เป็นเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากทวีปเอเชีย

 17. ด.ญ.วลัยลักษณ์ ปานสมุทร ม.3/3 เลขที่26 พูดว่า:

  จากที่ดิฉันได้ศึกษาแล้ว ได้ความรู้ว่า ทวีปแอฟริกา เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากทวีปเอเชีย

 18. ด.ญ. นฤภร ไชยลังกา เลขที่24 ม3/3 พูดว่า:

  ทวีปแอฟริกาเป็นอากาศแบบแห้งแล้ง มีประชากรมาก ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา อยู่บริเวณตอนเหนือและใต้แนวศูนย์สูตร

 19. ดช.อิทธิมนต์ ยาเตชะ พูดว่า:

  จากที่กระผมได้ศึกษาแล้วรู้ว่าภูมิอากาศของทวีปแอฟริกา มีหลายแบบ แต่ส่วนมากภูมิอากาศ จะเป็น แบบแห้งแรงเป็นส่วนมาก ครับ

 20. ดช.อิทธิมนต์ ยาเตชะ 305 13 พูดว่า:

  จากที่กระผมได้ศึกษาแล้วรู้ว่าภูมิอากาศของทวีปแอฟริกา มีหลายแบบ แต่ส่วนมากภูมิอากาศ จะเป็น แบบแห้งแรงเป็นส่วนมาก ครับ

 21. ด.ช.พัชรพล ชัยวิชิต ชั้น ม.3/4 เลขที่5 พูดว่า:

  ทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองต่อมามีจำนวนประชากร ด้วยพื้นที่ประมาณ 30.2 ล้านตารางกิโลเมตร (11.7 ล้านตารางไมล์) รวมทั้งเกาะต่าง ๆ ที่อยู่ข้างเคียง ทวีปแอฟริกามีพื้นที่ประมาณร้อยละ 6 ของพื้นผิวโลกทั้งหมด และนับเป็นพื้นที่ประมาณร้อยละ 20.4 ของพื้นดินทั้งหมด ประชากรมากกว่า 1,000 ล้านคน (พ.ศ. 2552) ในดินแดน 61 ดินแดน นับเป็นร้อยละ 14.72 ของประชากรโลก และต้องใช้อากาศที่อบอุ่น และป่าที่ใหญ่ที่หรือป่าแห้งแล้งคือป่าอเมซอน

  เย่ ขอบคุณครับ

 22. ด.ช.มณฑวรรษ จันต๊ะ ม.3/2 เลขที่5 พูดว่า:

  ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่ใหญ่ที่สุดรองจากเอเซีย

 23. ด.ช.อภิสิทธิ์ เครือธิ ม.3/2 เลขที่10 พูดว่า:

  ทวีปเอเซียเป็นอันดัีบ1 ของโลก เเละ ทวีปแอฟริกาเป็นอันดับ2 ของโลก

 24. ศึกษาแล้วได้รูว่าลักษณะภูมิประเทศสำคัญของทวีปแอฟริกาสามารถแบ่งได้ 4 เขต ดังนี้
  1.เขตที่ราบสูงและภูเขาสูงภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
  2.เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ
  3.เขตที่ราบสูงและภูเขาสูง
  4.เขตที่ราบสูงภาคตะวันตก

  ^_^ก็มีแค่นี้แหละครับ^_^

 25. ด.ญ.นุชรี บุญเลิศ 302เลขที่23 พูดว่า:

  ทวีปมีขนาดใหญ่ที่สุดอันดับ2ของโลกพื้นที่ประมาณ 30.2 11.7ตารางไมล์มีประชากรมากกว่า1000 ล้านคน มีอากาศเมดิเตอร์เรเนียน

 26. ด.ญ.พัทธ์ธีรา ทำทอง เลขที่25 ชั้นม.3/2 พูดว่า:

  เนื้อหาหน้าสนใจมากค่ะได้รู้ว่าทวีปแอฟริกาใหญ่ลองลงมาจากทวีปเอเชีย

 27. ด.ญ.จิรัชญา ชุ่มวงค์ ม.3/2 เลขที่ 14 พูดว่า:

  ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากทวีปเอเซีย และเป็นภูมิอากาศแบบแห้งแล้ง ส่วนใหญ่จะอยู่ทางตอนเหนือสุดและใต้สุดของทวีป ซึ่งมีอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน มีภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา ค่ะ

 28. ด.ญ. กมลภรณ์ เพ็ชรทัต ม.3/2 เลขที่32 พูดว่า:

  จากที่ดิฉันได้ศึกษาเรื่อง ทวีปแอฟริกา ทราบว่า ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปใหญ่และเก่าแก่ซึ่งชาวยุโรปรู้จักมานานแล้วสภาพแวดล้อมเป็นอุปสรรคต่อการสำรวจจึงไม่ค่อยมีใครรู้จัก ทำให้ชาวยุโรปสนใจทวีปนี้น้อย และชนพื้นเมืองส่วนใหญ่ยังมีการพัฒนาทางวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่น้อยและเป็นไปอย่างเชื่องช้า จึงทำให้ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่ล้าหลังกว่าทวีปอื่นๆ ปัจจุบันทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่อุดมสมบูรณ์ด้วย ทรัพยากรน้ำมัน เพชร ทองคำ และสัตว์ป่า และเป็นแหล่งของพืชผลเมืองร้อนและเป็นตลาดของสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโลก

 29. ด.ช.กฤตเมธี บูญวงค์ เลขที่ 1 3/3 พูดว่า:

  ทวีปแอฟริกา เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากทวีปเอเชีย และถูกล้อมด้วยทะเล

 30. ด.ญ. รัชนาท ฟูศรี ม.3/3 เลขที่ 25 พูดว่า:

  ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปใหญ่และเก่าแก่ซึ่งชาวยุโรปรู้จักมานานแล้วสภาพแวดล้อมเป็นอุปสรรคต่อการสำรวจจึงไม่ค่อยมีใครรู้จัก ทำให้ชาวยุโรปสนใจทวีปนี้น้อย และชนพื้นเมืองส่วนใหญ่ยังมีการพัฒนาทางวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่น้อยและเป็นไปอย่างเชื่องช้า จึงทำให้ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่ล้าหลังกว่าทวีปอื่นๆ

 31. ด.ช.ณัฐพล เดินอด เลขที่3 ม.3/2 พูดว่า:

  ชนพื้นเมืองส่วนใหญ่ยังมีการพัฒนาทางวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่น้อยและเป็นไปอย่างเชื่องช้า จึงทำให้ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่ล้าหลังกว่าทวีปอื่นๆ ปัจจุบันทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่อุดมสมบูรณ์ด้วย ทรัพยากรน้ำมัน เพชร ทองคำ และสัตว์ป่า และเป็นแหล่งของพืชผลเมืองร้อนและเป็นตลาดของสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโลก

 32. ด.ญ.ณัฐชา ยาดี ม.3/3 เลขที่23 พูดว่า:

  ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากทวีปเอเซีย เป็นทวีปใหญ่และเก่าแก่ซึ่งชาวยุโรปรู้จักมานานแล้วสภาพแวดล้อมเป็นอุปสรรคต่อการสำรวจจึงไม่ค่อยมีใครรู้จัก ทำให้ชาวยุโรปสนใจทวีปนี้น้อย

 33. สุกัลย์ โคงาม เลขที่11 ชั้นม.3/1 พูดว่า:

  แอฟริกาเป็นทวีปที่ใหญ่ที่2 ของโลก เป็นทวีปที่เรียกว่าทวีปมืด เป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ

 34. ด.ญ.ฐิติรัตน์ เฟื่องฟู เลขทิ่22 ม.3/3 พูดว่า:

  ได้ความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ยังรู้สกุลเงินของประเทศต่างๆ ดอกประจำชาติ

 35. ด.ญ.ฐิติรัตน์ เฟื่องฟู เลขทิ่22 ม.3/3 พูดว่า:

  ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากทวีปเอเซีย เป็นทวีปใหญ่และเก่าแก่ซึ่งชาวยุโรปรู้จักมานานแล้วสภาพแวดล้อมเป็นอุปสรรคต่อการสำรวจจึงไม่ค่อยมีใครรู้จัก ทำให้ชาวยุโรปสนใจทวีป

 36. ด.ญ. ปาริชาต รายณะสุข ม.305 เลขที่ 26 พูดว่า:

  ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่เป้นอันดับ 2 ของโลก ประชากรมากกว่า 1,000 ล้านคน พ.ศ. 2552 ในดินแดน 61 ดินแดน นับเป็นร้อยละ 14.72 ของประชากรโลกมีอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน มีภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา มีชาวยุดรปรุ้จักน้อย

 37. อภิปรัชญ์ ชุ่มวงศ์ 304 14 พูดว่า:

  ทวีปแอฟริกา เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากทวีปเอเชีย ทั้งในแง่ของพื้นที่และจำนวนประชากร ด้วยพื้นที่ประมาณ 30.2 ล้านตารางกิโลเมตร 11.7 ล้านตารางไมล์รวมทั้งเกาะต่าง ๆ ที่อยู่ข้างเคียง ทวีปแอฟริกามีพื้นที่ประมาณร้อยละ 6 ของพื้นผิวโลกทั้งหมด และนับเป็นพื้นที่ประมาณร้อยละ 20.4 ของพื้นดินทั้งหมด[1] ประชากรมากกว่า 1,000 ล้านคน พ.ศ. 2552 ในดินแดน 61 ดินแดน นับเป็นร้อยละ 14.72 ของประชากรโลก เลยครับ

 38. ด.ช.รัชชานนท์ นนทะกา เลขที่ 7 ม.3/4 พูดว่า:

  เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ด้วยพื้นที่ประมาณ 30.2 ล้านตารางกิโลเมตร

 39. ด.ช.ภูวรินทร์ บุญมา เลขที่15 ม.3/3 พูดว่า:

  ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปใหญ่และเก่าแก่ซึ่งชาวยุโรปรู้จักมานานแล้วสภาพแวดล้อมเป็นอุปสรรคต่อการสำรวจจึงไม่ค่อยมีใครรู้จัก ทำให้ชาวยุโรปสนใจทวีปนี้น้อยเเละมีซึ่งมีอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน มีภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา อยู่บริเวณตอนเหนือและใต้แนวศูนย์สูตรอยู่ด้วย ครับ…….เน้อ

 40. ด.ญ. จามรีย์ เมืองสุวรรณ ม3/3 เลขที่ 21 พูดว่า:

  ทวีึปแอฟริกาเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากทวีปเอเชียค่ะ

 41. ด.ญ.วรรณิกา พุ่มพริก ม3/3 เลขที่ี 19 พูดว่า:

  ทวีปแอฟริกา เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากทวีปเอเชีย ทั้งในแง่ของพื้นที่และจำนวนประชากร ด้วยพื้นที่ประมาณ 30.2 ล้านตารางกิโลเมตร

 42. ด.ญ.วรรณิกา พุ่มพริก ม3/3 เลขที่ี 19 พูดว่า:

  เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากทวีปเอเชีย ทั้งในแง่ของพื้นที่และจำนวนประชากร ด้วยพื้นที่ประมาณ 30.2 ล้านตารางกิโลเมตร

 43. วัชรพงค์ ฟูแสง พูดว่า:

  ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากทวีปเอเซีย

 44. ด.ญ.ปิ่นเพ็ชร พันธ์ปัญญา เลขที่17 ม.3/5 พูดว่า:

  ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่ใหญ่อันดับ2รองจากเอเชีย มีทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นพรมแดนระหว่างทวีปยุโรปทางตอนเหนือ และมีคลองสุเอซเป็นพรมแดนระหว่างทวีปเอเชียทางตะวันออกเฉียงเหนือ จุดเด่นของทวีปแอฟริกาคือ มีที่ราบสูงถึง 2 ใน 3 ของทวีป

 45. ด.ช. ณัฐวัฒน์ ศีลลัย เลขที่3 303 พูดว่า:

  ทวีปแอฟริกา เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากทวีปเอเชีย

 46. ด.ญ.ศิรินยา นิสัยตรง ม.3/4 เลฃที่ 22 พูดว่า:

  ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่ใหย่เป็นอันดับ 2 ของโลก ถูกบด้วยทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

 47. อินทัช กันตรี เลขที 11 ชั้น ม 3/4 พูดว่า:

  ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากทวีปเอเซีย และเป็นภูมิอากาศแบบแห้งแล้ง ส่วนใหญ่จะอยู่ทางตอนเหนือสุดและใต้สุดของทวีป ซึ่งมีอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน มีภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา ครับ

 48. สิทธิพร ทิศรีไชย เลขที 10 ชั้น ม 3/4 พูดว่า:

  เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากทวีปเอเชีย ครับ

 49. นัทธพงศ์ วงศ์ขัติย์ เลขที่ 11 ม.3/5 พูดว่า:

  ทวีปแอฟริกามีขนาดเป็นอันดับ2ของโลก และเป็นทวีปที่เก่าแก่มาก

 50. ด.ช. ยุทธนา น้อยสุวรรณ เลขที่ 6 ชั้นม.3/4 พูดว่า:

  ทวีปอเมริกาเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่อันดับที่ 2 ของโลก เเละในทวีปยังมีพืชพรรณที่อุดมสมบูรณ์มากมายอีกด้วย ในทวีปอเมริกาส่วนมากยังอยู่ทางตอนเหนือ

 51. ด.ญ.พลอยศิริ วิชัยโน เลขที่ 21 ชั้นม.3/4 พูดว่า:

  จากที่ิฉันได้ดูวีดีโอนี้ดิฉันได้รู้ว่า ทวีปแอฟริกา เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกซึ่งมีอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน มีภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา ค่ะ

 52. ด.ญ. เสาวณีย์ สมัครผล ม.304 เลขที่ 23 พูดว่า:

  ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของโลก และเป็นภูมิอากาศแบบแห้งและ
  เป็นทวีปใหญ่และเก่าแก่

 53. ด.ญ.วิชุดา หวังครอบกลาง ม.3/5 เลขที่ 21 พูดว่า:

  จากการที่ได้ศึกษาแล้ว ทวีปแอฟริกา เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากทวีปเอเชีย และ ถูกกบด้วย ทะเลเมดิเตอร์เรีเนียด ค่ะ

 54. ด.ญ.กฤติยา ไชยา ม.3/5 เลขที่ 15 พูดว่า:

  ทวีปแอฟริกา เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากทวีปเอเชีย ทั้งในแง่ของพื้นที่และจำนวนประชากร รวมทั้งเกาะต่าง ๆ ที่อยู่ข้างเคียง ทวีปแอฟริกามีพื้นที่ประมาณร้อยละ 6 ของพื้นผิวโลกทั้งหมด และนับเป็นพื้นที่ประมาณร้อยละ 20.4 ของพื้นดินทั้งหมด[1] ประชากรมากกว่า 1,000 ล้านคน พ.ศ. 2552

 55. ด.ญ.ทัศนันท์ เครือมา ม.3/5 เลขที่ 16 พูดว่า:

  จากที่ได้ศึกษา ทวีปแอฟริกา เป็นทวีปที่ใหญ่อันดับ 2 ของทวีปเอเชียแอฟริกาเป็นทวีปที่อุดมสมบูรณ์ด้วย ทรัพยากรน้ำมัน เพชร ทองคำ และสัตว์ป่า และเป็นแหล่งของพืชผลเมืองร้อนและเป็นตลาดของสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง

 56. ด.ญ.ศิริธร ยอดมณี เลขที่.23 ม.3/5 พูดว่า:

  ทวีปแอฟริกาแบ่งเป็นอันดับ2ของโลกถูกปกคลุมด้ายทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และมีชาวยุโรปรู้จักมานานและสภาพแวดล้อมควบคลุม

 57. ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่ใหย่เป็นอันดับ 2 ของโลก

 58. ด.ช.ธนกร สมเครือ เลขที่ 3 ม 3/5 พูดว่า:

  ทวีปแอฟริกา เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากทวีปเอเชีย พื้นที่ประมาณ 30.2 ล้านตารางกิโลเมตร ถูกล้อมรอบด้วยทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางตอนเหนือ และมีคลองสุเอซเป็นพรมแดนระหว่างทวีปเอเชียทางตะวันออกเฉียงเหนือ จุดเด่นของทวีปแอฟริกาคือ มีที่ราบสูงถึง 2 ใน 3 ของทวีป

 59. พิรุฬห์กร โยวัง 3/5 เลขที่ 7 พูดว่า:

  เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากทวีปเอเชีย คับ

 60. อชิตพล ทองจินดา 3/5เลขที่9 พูดว่า:

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ส 33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องทวีปแอฟริกา มีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ส 33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 61. ดช.อิทธิมนต์ ยาเตชะ 305 13 พูดว่า:

  สื่อนี้ดีมากได้ความรู้เรื่องทวีปมากเลยคราบ

 62. ด.ญ.ศิริกุล ปัญญาวงศ์ ม.3/5 เลขที่ 25 พูดว่า:

  เข้าใจเเละได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทวีปมากขึ้นค่ะ

 63. อุดมพงษ์ วงค์รัตน์ ม.3/3 เลขที่18 พูดว่า:

  ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปใหญ่และเก่าแก่ซึ่งชาวยุโรปรู้จักมานานแล้วสภาพแวดล้อมเป็นอุปสรรคต่อการสำรวจจึงไม่ค่อยมีใครรู้จัก ทำให้ชาวยุโรปสนใจทวีปนี้น้อย

 64. ด.ช.นัฐพล จาง ม.3/5 เลขที่ 5 พูดว่า:

  ได้รู้เกี่ยวกับเรื่องทวีปเมริกามากขึ้นค่าป ได้ความรู้มากค่าป

 65. ด.ช.กฤตเมธี บุญวงค์ เลขที่ 1 3/3 พูดว่า:

  ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากทวีปเอเซีย เป็นทวีปใหญ่และเก่าแก่ ที่บุคคลทั่วโลกรู้จักกันใช่ไหมครับ

 66. ด.ญ.ดวงกมล ยงเขตรการณ์ ม3/1 เลขที่ 22 พูดว่า:

  ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากทวีปเอเซีย และเป็นภูมิอากาศแบบแห้งแล้ง จุดเด่นของทวีปแอฟริกาคือ มีที่ราบสูงถึง 2 ใน 3 ของทวีป

 67. ด.ญ.ดวงกมล ยงเขตรการณ์ ม3/1 เลขที่ 22 พูดว่า:

  ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปใหญ่และเก่าแก่ซึ่งชาวยุโรปรู้จักมานานแล้วสภาพแวดล้อมเป็นอุปสรรคต่อการสำรวจจึงไม่ค่อยมีใครรู้จัก ทำให้ชาวยุโรปสนใจทวีปนี้น้อย และชนพื้นเมืองส่วนใหญ่ยังมีการพัฒนาทางวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่น้อยและเป็นไปอย่างเชื่องช้า

 68. ด.ญ. ชนาภา เมืองมา ม.3/2 เลขที่ 18 พูดว่า:

  เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่เเป็นอันดับ 2 ของโลก มีพื้นที่ประมาณ 30.2 ล้านตารางกิโลเมตร ป่าที่ใหญ่ที่สุด คือ ป่า อเมซอน ค่ะ

 69. ด.ญ.สิตานันท์ คำสุ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 26 พูดว่า:

  ทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองต่อมามีจำนวนประชากร ด้วยพื้นที่ประมาณ 30.2 ล้านตารางกิโลเมตร (11.7 ล้านตารางไมล์) รวมทั้งเกาะต่าง ๆ ที่อยู่ข้างเคียง ทวีปแอฟริกามีพื้นที่ประมาณร้อยละ 6 ของพื้นผิวโลกทั้งหมด และนับเป็นพื้นที่ประมาณร้อยละ 20.4 ของพื้นดินทั้งหมด

 70. ด.ญ.สิตานันท์ คำสุ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 26 พูดว่า:

  มีทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นพรมแดนระหว่างทวีปยุโรปทางตอนเหนือ และมีคลองสุเอซเป็นพรมแดนระหว่างทวีปเอเชียทางตะวันออกเฉียงเหนือ จุดเด่นของทวีปแอฟริกาคือ มีที่ราบสูงถึง 2 ใน 3 ของทวีป

 71. พิรุฬห์กร โยัง ม.3/5 เลขที่ 7 พูดว่า:

  เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากทวีปเอเชีย คับ

 72. ด.ญ.จิรัชญา ชุ่มวงค์ ม.3/2 เลขที่ 14 พูดว่า:

  เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่เ็นอันดับ 2 ของโลก รองจากทวีปเอเซีย และมีสภาพอากาศที่หลากหลาย ค่ะ

 73. ด.ญ.วิภาดา อินทร์ดี เลขที่ 25 ม.3/1 พูดว่า:

  ทวีปแอฟริกามีที่ตั้งอยู่ทั้งในซีกโลกเหนือ และซีกโลกใต้ โดยมีเส้นศูนย์สูตรลากผ่านเกือบกลางทวีป จึงทำให้ดินแดนส่วนใหญ่มีอากาศร้อน ตอนเหนือสุดและตอนใต้สุดของทวีปมีอากาศอบอุ่น เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากทวีปเอเชีย ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ทำให้พื้นที่บางแห่ง ทางด้านตะวันออกของทวีป มีอากาศไม่ร้อนจัดมากนัก ลักษณะภูมิประเทศสำคัญของทวีปแอฟริกาสามารถแบ่งได้ 4 เขต ดังนี้
  1.เขตที่ราบสูงและภูเขาสูงภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
  2.เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ
  3.เขตที่ราบสูงและภูเขาสูง
  4.เขตที่ราบสูงภาคตะวันตก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s