Advertisements

96 responses »

 1. ด.ญ. นฤภร ไชยลังกา เลขที่24 ม.3/3 พูดว่า:

  ได้รู้ถึงการ ทำกิจกรรมต่างๆ ว่าสำคัญแค่ไหน

 2. ด.ญ.ฐิติรัตน์ เฟื่องฟู เลขที่22 ม.3/3 พูดว่า:

  ได้รู้การทำประเมินกิจกรรมต่างๆว่าสำคัญมากน้อยแค่ไหน

 3. ด.ช.ธัชธรรม เครือธิ 3/2 เลขที่4 พูดว่า:

  ประเมินแล้วครับ

 4. ด.ญ.เจนจิรา ชุ่มวงค์ เลขที่ 20 ม.3/3 พูดว่า:

  จากการที่ดิฉัน กรอกแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อ Online ดิฉันก็คิดว่า ดีมาก จะได้เรียนทางอินเตอร์เน็ตได้เพิ่มเติ่ม

 5. ด.ญ.จุฑาทิพย์ คำเมืองใจ เลขที่ 16 ม.3/2 พูดว่า:

  ดิฉันได้กรอกแบบประเมินแล้ว ดิฉันคิดว่า น่าจะเข้าใจความรู้ต่างๆ มากยิ่งขึ้นค่ะ

 6. ด.ช.ณัฐพล เดินอด เลขที่3 ม.3/2 พูดว่า:

  ผมได้ประเมินของครูเสร็งแล้ว กิจกรรมที่ครูให้ทำทั้งหมดเป็นกิจกรรมที่มีสาระมากครับ

 7. หลังจากที่ฉันได้กรอกแบบประเมินผลแล้วทำให้รู้ว่าคุณครูมีการใส่ใจในเรื่องการเรียนในวิชาสังคมศึกษาขอนักเรียนมากคะ

 8. ด.ช.มณฑวรรษ จันต๊ะ ม.3/2 เลขที่ 5 พูดว่า:

  จากที่ผมได้กรอกแบบประเมินผลเเล้วทำให้ผมรู้ว่าครูเอาใจใส่นักเรียนมากแค่ไหนขอบคุณครับครู

 9. ด.ญ.ณัฐชา ยาดี ม.3/3 เลขที่23 พูดว่า:

  จากที่ได้กรอกข้อมูลแล้วคุณครูก็เอาใจใส่มากขึ้นด้วยค่ะ

 10. เด็กชายจิรภัทร คำเรือง เลขที่ 1 ม.3/1 พูดว่า:

  หลังจากที่ผมได้กรอกแบบประเมินผลแล้วทำให้รู้ว่าครูมีการใส่ใจในตัวนักเรียนและการเรียนการสอนในวิชาสังคมศึกษามากเลยครับ

 11. ด.ญ.กมลภรณ์ เพ็ฃรทัต เลขที่32 ม.3/2 พูดว่า:

  ดิฉันได้ลงข้อมูลแล้ว ได้ตอบความคิดเห็นของดิฉันอย่างเต็มที่ค่ะ

 12. พฤทธิ์ สุยะ เลขที่ 6 ม.3/1 พูดว่า:

  หลังจากที่ผมได้เห็นหัวข้อในแบบประเมินในหลายๆข้อพบเห็นว่าส่วนใหญ่จะตรงกับครูครับ

 13. ด.ช.นิรุทธิ์ ภู่ลำพงษ์ เลขที่5ขั้น ม.3/1 พูดว่า:

  หลังจากที่ผมได้ทำการประเมิณเรียนบร้อยแล้ว น่าจะทำให้ครูมีการสอนที่ดีขึ้นเป็นอย่างมากครับ

 14. นัทธพงศ์ ทะนนท์ พูดว่า:

  ดีทั้งหมด 15 หัวข้อเลยครับ

 15. รัชชานนท์ นนทะกา เลขที่ 7 ม.3/4 พูดว่า:

  จากการประเมินผลข้องต้นนี้ ส่วนใหญ่จะตรงกับครูและนักเรีนย

 16. ด.ช.ภคพงศ์ วงศ์ไชยา เลขที่ 8 ม.3/1 พูดว่า:

  หลังจากที่ผมได้กรอกแบบประเมินผลแล้วทำให้รู้ว่าครูมีการใส่ใจในตัวนักเรียน และทำให้ครูได้ข้อมูลนำไปพัฒนาการสอนได้มากขึ้น

 17. ผมกรอกแบบประเมินเรียบร้อยแล้วครับผมว่าคงจะมีความก้าวหน้านะครับ

 18. ด.ช.ชิตพงศ์ อาเทศ เลขที่2 ม.3/1 พูดว่า:

  ผมได้ทำแบบประเมินเรียบร้อยแล้วครับ หวังว่าคงจะพัฒนาขึ้น

 19. ด.ญ. วิภาดา ปีติ เลขที่ 30 ชั้น ม3/2 พูดว่า:

  หลังจากที่ดิฉันได้ทำแบบประเมินเรียบร้อยแล้วค่ะ ครูมีการสอนที่่ดีเข้ากับยุคปัจจุบันและใส่ใจในการสอนนักเรียนค่ะ

 20. ด.ญ.ณัฐชยา ริค้า เลขที่20 ม.3/1 พูดว่า:

  จากดิฉันได้กรอกการประเมินแล้ว ดิฉันได้กรอกแบบประเมินนั้นจากใจจริงหวังว่าครูจะพัฒนาการสอนที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นอีก

 21. ด.ญ.ณัฐชยา ริค้า เลขที่20 ม.3/2 พูดว่า:

  จากดิฉันได้กรอกการประเมินแล้ว ดิฉันได้กรอกแบบประเมินนั้นจากใจจริงหวังว่าครูจะพัฒนาการสอนที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นขึ้นไปอีก

 22. นัฐพล บุตรสุวรรณ์ 305 06 พูดว่า:

  ผมได้ไปประเมินเรียบร้อยแล้ว หวังว่าจะดีขึ้นนิดหน่อนนะ

 23. จักรพันธ์ บุญวงค์ ม.3/2 เลขที่ 2 พูดว่า:

  ประเมินเเล้วครับ หวังว่าจะดีขึ้นนะ

 24. ด.ช.ธัชธรรม เครือธิ เลขที่ 4 3/2 พูดว่า:

  ทำแบบประเมินทั้งมดแล้วครับ เป็นการประเมินที่ดีมากครับ

 25. จากที่ผมกรอกแบบประเมินจะทำให้ครูพัฒนาให้มากกว่าที่เป็นนะคับ

 26. ด.ญ.ขจิตจันทร์ จันทะภา ม.3/2 เลขที่ 33 พูดว่า:

  ดิฉันได้ทำแบบประเมินแล้ว แบบประเมินดีมากค่ะ

 27. ด.ญ.ธัญชนก มาประสพ เลขที่ 22 ม.3/2 พูดว่า:

  จากที่ดิฉันได้กรอกแบบประเมินแล้วรู้สึกว่าการเรียนการสอนน่าสนใจมากขึ้นเยอะเลยค่ะ และแบบประเมินก็ดีมากๆ

 28. ด.ญ. ปาริชาต รายณะสุข ม.305 เลขที่ 26 พูดว่า:

  ทำแบบประเมิน แล้วหวังว่าครูจะนำเนื้อหาอื่นๆ ที่เรียนมาเพิ่มอีกนะคะ ขอบคุณมากๆ ค่ะ

 29. ด.ญ. วรกันต์ จันธิ เลขที่ 28 ม. 3/2 พูดว่า:

  การกรอกแบบประเมินได้เข้าใจข้อมูลต่างๆได้ดีเยี่ยมค่ะ

 30. ด.ช.ยุทธนา น้อยสุววรณ เลขที่6 ชั้นม.3/4 พูดว่า:

  การกรอกเเบบประเมิน เป็นการกรอกประเมินที่ดีเยี่ยม สามารถนำไปปรับการเรียนการสอนให้เข้าใจขึ้น เเละมีการใส่ใจ นักเรียนมากขึ้นครับ

 31. ด.ช.พัชรพล ชัยวิชิต เลขที่5 ม.3/4 พูดว่า:

  หลังจากที่ฉันได้กรอกแบบประเมินผลวิชาสังคมศึกษา จะทำให้ครูมีการสอนที่ดีขึ้นเป็นอย่างมากครับ
  ครูมีการใส่ใจในการเรียนการสอนของนักเรียน

 32. อภิปรัชญ์ ชุ่มวงศ์ 304 14 พูดว่า:

  หลังจากที่ผมได้เห็นหัวข้อในแบบประเมินในหลายๆข้อพบเห็นว่าส่วนใหญ่จะตรงกับครูครับ

 33. หลังจากที่ฉันได้กรอกแบบประเมินผลแล้วทำให้รู้ว่าคุณครูมีการใส่ใจในเรื่องการเรียนในวิชาสังคมศึกษาขอนักเรียนมาครับ

 34. ด.ญ.รัตนาภรณ์ ถาคำดี ม.3/2 เลขที่ 27 พูดว่า:

  ดิฉันได้กรอกแบบประเมินแล้วค่ะ เข้าใจได้มากค่ะ

 35. ด.ญ.รจนา อิ่นแก้ว ม.3/2 เลขที่ 29 พูดว่า:

  กรอกแบบประเมินแล้วเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นค่ะ

 36. ด.ช.อินทนนท์ คูคำ ม 3/2 เลขที่ 11 พูดว่า:

  กรอกแบบประเมิณแล้วคับ

 37. ด.ญ.ดลฤดี ก๋าคำ ม 3/2 เลขที่ 21 พูดว่า:

  กรอกแบบประเมินแล้วคะ

 38. ด.ญ.นุชรี บุญเลิศ ม.302 เลขที่23 พูดว่า:

  ดิฉันกรอกแบบการประประเมินเเล้วค่ะ

 39. ด.ช.นิติพงษ์ กันทะพงษ์ ม.3/3 เลขที่ 9 พูดว่า:

  คุณครูมีความเอาใจใส่ นักเรียนดีมากครับ

 40. ศตวรรษ หน่อแก้ว เลขที่10 ม.3/1 พูดว่า:

  ประเมินแล้วคับ มันตรงกับครูมากเลยหนะ

 41. ด.ญ. อารีรักษ์ คำภิระ ชั้น ม.3/3 เลขที่ 28 พูดว่า:

  ดิฉันได้ทำแบบประเมินแล้วนะค่ะ ทำให้ครูและนักเรียนรู้ในการสอนและเข้าใจกันมากขึ้นค่ะ

 42. ด.ญ. จามรีย์ เมืองสุวรรณ ม3/3 เลขที่ 21 พูดว่า:

  คุณครูตั้งใจสอนมากค่ะ

 43. ด.ญ.วรรณิกา พุ่มพริก ม3/3 เลขที่ี 19 พูดว่า:

  ครูสอนเข้าใจมากค่ะ

 44. ด.ช.วันเฉลิม ชำนาญยา ม.3/2เลขที่8 พูดว่า:

  กระผมได้กรอกเรียบร้อยเเล้วครับ

 45. อุดมพงษ์ วงค์รัตน์ ม.3/3 เลขที่18 พูดว่า:

  กระได้กรอกเรียบร้อยเเล้ว นะคัปผม คุนครู ครูใส่ใจกับการสอนอย่างมากเลย อะ คัป

 46. ด.ญ. รัชนาท ฟูศรี เลขที่ 25 ม.3/3 พูดว่า:

  กรอกแบบประเมินเเล้วนะคร่าดีเยี่ยมเลยค่ะอยากให้ครูสอนโหดๆอย่างนี้ต่อไปค่ะเพราะจะไม่ให้มีนักเรงในห้องอะค่ะ

 47. ด.ญ.เชาวลีย์ ศิริธัญญะรัตน์ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 15 พูดว่า:

  ดิฉันได้กรอกแบบประเมินแล้วค่ะ

 48. ด.ญ.ดวงกมล ยงเขตรการณ์ ม.3/1 เลขที่ 22 พูดว่า:

  ดิฉันกรอกแบบประเมินเรียบร้อยแล้วค่ะ

 49. ด.ช.ธนกร แสงแก้ว ม.3/5 เลขที่ 2 พูดว่า:

  กระผมได้กรอกแบบประเมินแล้วครับ

 50. ด.ญ.ปิ่นเพ็ชร พันธ์ปัญญา เลขที่17 ม.3/5 พูดว่า:

  ดิฉันได้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วค่ะครู

 51. ด.ญ.ศิรินยา นิสัยตรง ม.3/4 เลฃที่ 22 พูดว่า:

  ดิฉันได้กรอกแบบประเมินข้างต้นแล้ค่ะ

 52. ด.ญ.จตุพร ยิ้มโปรยคำ ชั้น ม.3/2 เลขที่ 13 พูดว่า:

  ดิฉันได้กรอกแบประเมินแล้ว ได้รู้ว่าครูมีหลักการสอนที่ดีค่ะ

 53. เสกสรรค์ เดชอุดม เลขที่9 ม.3/4 พูดว่า:

  ผมได้กรอกแบบประเมินแล้วคับ

 54. ด.ช.พัชรพล ชัยวิชิต พูดว่า:

  ผมประเมินผลแล้วคับครูมีความเอาใจใส่กับนักเรียนมากคับ

 55. อินทัช กันตรี เลขที 11 ชั้น ม 3/4 พูดว่า:

  ผมได้ทำแบบประเมินเรียบร้อยแล้วครับ หวังว่าคงจะพัฒนาขึ้น

 56. สิทธิพร ทิศรีไชย เลขที 10 ชั้น ม 3/4 พูดว่า:

  คุณครูมีความเอาใจใส่ นักเรียนดีมากครับ

 57. ด.ญ.นราวัลย์ ศรีเมืองเลขที่16ม.3/4 พูดว่า:

  ดิฉันได้แสดงความคิดเห็นแล้วค่ะ

 58. ด.ญ. เสาวณีย์ สมัครผล ม.304 เลขที่ 23 พูดว่า:

  ดิฉันได้กรอกแบบประเมินแล้วค่ะ ทำให้ดิฉัน เข้าใจง่ายมากขึ้นค่ะ

 59. ยุทธนา น้อยสุววรณ เลขที่6 ชั้นม.3/4 พูดว่า:

  ผมได้กรอกข้อมูลนี้เเล้วครับ

 60. อภิชญา ชุ่มวงศ์ เลขที่ 24 ม.3/5 พูดว่า:

  ดิฉันได้กรอกแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อ Online ของครูเสร็จแล้วค่ะ

 61. นัฐพล บุตรุวรรณ์ 305 06 พูดว่า:

  ผมได้ไปประเมินเรียบร้อยแล้วนะครับ ครู

 62. ด.ญ.วิชุดา หวังครอบกลาง ม.3/5 เลขที่ 21 พูดว่า:

  ดิฉันได้ กรอกแบบประเมิน เรียบร้อยแล้วค่ะ

 63. พลอยศิริ วิชัยโน เลขที่21 ชั้นม.3/4 พูดว่า:

  ดิฉันได้กรอกข้อมูลนี้เเล้วคะ

 64. ด.ญ.กฤติยา ไชยา ม.3/5 เลขที่ 15 พูดว่า:

  ดิฉันได้กรอกแบบประเมินเรียบร้อยแล้วค่ะ

 65. ด.ญ.ช่อลัดดา อดทน ชั้น ม.3/2 เลขที่ 19 พูดว่า:

  ดิฉันได้กรอกแบบประเมินแล้วรู้สึกว่าได้มีการออกเสียงของอย่างเต็มที่ค่ะ

 66. จิตตา ซาคามาคิ ชั้นม.304 เลขที่ 25 พูดว่า:

  ดิฉันได้กรอกแบบประเมินแล้วน่ะค่ะ

 67. นัทธพงศ์ วงศ์ขัติย์ เลขที่ 11 ม.3/5 พูดว่า:

  ผมกรอกแบบประเมินแล้วครับ

 68. ด.ญ.ทัศนันท์ เครือมา ม.3/5 เลขที่ 16 พูดว่า:

  ดิฉันได้กรอกแบบประเมิน เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ครูสุดเฉลิม ตั้งใจสอนนักเรียนมากค่ะ

 69. ด.ญ.กนกพิชญ์ เมืองมา เลขที่ 13 ม.3/1 พูดว่า:

  จากที่ดิฉันได้ประเมินแล้วสื่อถึงเรื่องครูและนักเรียนในการสอนของครู

 70. ด.ช.พงษ์รพี ศรีบุญชู ม.3/5 เลขที่6 พูดว่า:

  กระผมได้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วค่ะครู

 71. ด.ญ.สิตานันท์ คำสุ เลขที่ 26 ม.3/1 พูดว่า:

  หลังจากที่ดิฉันได้กรอกแบบประเมินผลแล้วทำให้รู้ว่าครูมีการใส่ใจในตัวนักเรียนมากเลยค่ะ

 72. ด.ช.วัชรพงค์ ฟูแสง ม.3/2 เลขที่7 พูดว่า:

  ผมได้กรอกข้อมูลแบบประเมินเรียบร้อยเเล้วครับ

 73. ด.ช. ณัฐภณ ใจยืน เลขที่ 10 ม.305 พูดว่า:

  หลังจากที่ผมได้กรอกแบบประเมินผลแล้วทำให้รู้ว่าครูมีการใส่ใจในตัวนักเรียนและการเรียนการสอนในวิชาสังคมศึกษามากคับ

 74. พิรุฬห์กร โยัวง 3/5 เลขที่ 7 พูดว่า:

  ผมได้กรอกแบบประเมินแล้วคับ เข้าใจได้มากคับ

 75. ด.ช.ธนกร สมเครือ เลขที่ 3 ม 3/5 พูดว่า:

  ผมได้กรอกแบบประเมินเรียบร้อยแล้ว ครับ

 76. ด.ช.ธนกร แสงแก้ว เลขที่ 2 ม 3/5 พูดว่า:

  กระผมได้กรอกแบบประเมินข้างต้นแล้ว ครับ

 77. ดช.อิทธิมนต์ ยาเตชะ 305 13 พูดว่า:

  หลังจากที่ผมได้กรอกแบบประเมินผลแล้วทำให้ได้เข้าใจเกี่วบกับครูและนักเรียนมากขึ้น

 78. ดช.อิทธิมนต์ ยาเตชะ 305 13 พูดว่า:

  ได้กรอกแบบประเมิณข้านต้นแล้วคราบ

 79. ดช.พงษ์รพี ศรีบุญชู 305 6 พูดว่า:

  ได้กรอบแบบประเมินแล้วได้เข้าใจอะไรมากเลย

 80. เนติพงษ์ สันกว๊าน ม3/3 เลขที่ 6 พูดว่า:

  ผมได้กรอกเเบบประเมินเเล้วครับ

 81. พงศ์ภรณ์ สุภารมย์ พูดว่า:

  กระผมได้ประเมินแบบข้างต้นแล้วครับหวังว่าจะดีขึ้นครับ

 82. ด.ช.กิตติพันธ์ วังแก้ว เลขที่ 2 ม.3/3 พูดว่า:

  ผมได้กรอกแบบประเมินข้างต้นแล้ว ครับ

 83. ด.ช.นารธิต สีทา เลขที่ 7ม.3/3 พูดว่า:

  ผมได้กรอกแบบประเมินข้างต้นแล้วครับ

 84. ด.ช. ภูตะวัน พะแดงโค ม.3/5 เลขที่ 8 พูดว่า:

  ผมทำแบบประเมินข้างต้นทั้งหมดแล้วครับ

 85. ภานุสรณ์ บุญเก่ง เลขที่14 ชั้นม.3/3 พูดว่า:

  กระผมได้ประเมินแล้วสื่อถึงเรื่องครูและนักเรียนในการสอนของครู

 86. ด.ช.ปฏิพล โคแพร่ เลขที่10 3/3 พูดว่า:

  จากการที่ผมได้ประเมินแล้วคาดว่าจะมีการพัฒนาขึ้นและเข้าใจ สะดวก

 87. ด.ญ.นฤภร ไชยลังกา ชั้น ม.3/3 เลขที่ 24 พูดว่า:

  ดิฉันได้กรอกแบบประเมินแล้วค่ะ

 88. ด.ญ.ชัญญานุช ทิพย์เดโช. เลขที่ 19 ม.3/1 พูดว่า:

  ดิฉันได้กรอกแบบประเมินแล้วค่ะ

 89. ด.ญ. ชนาภา เมืองมา ม.3/2 เลขที่ 18 พูดว่า:

  จากที่ดิฉันได้กรอกแบบประเมินแล้ว หวังว่าจะรับความรู้มากยิ่งขึ้น ค่ะ

 90. อภิสิทธิ์ ยอดแก้ว พูดว่า:

  กระผมได้ทำการประเมินสื่อเรียบร้อยแล้วคับ

 91. อภิสิทธิ์ ยอดแก้ว เลขที่ 12 ชั้น301 พูดว่า:

  กระผมได้ทำการประเมินสื่อการสอนของคุณครูเรียบร้อยแล้วคับ

 92. หลังจากที่ฉันได้กรอกแบบประเมินผลแล้วทำให้รู้ว่าคุณครูมีการใส่ใจในเรื่องการเรียนในวิชาสังคมศึกษาขอนักเรียนมากเลย ครับ

 93. หลังจากที่ฉันได้กรอกแบบประเมินผลแล้วทำให้รู้ว่าคุณครูมีการใส่ใจในเรื่องการเรียนในวิชาสังคมศึกษาขอนักเรียนมากเลย ครับ ครู ใส่ใจในการเรียน มาก เลยครับ

 94. กระผมได้กรอกเรียบร้อยเเล้วครับ
  หลังจากที่ฉันได้กรอกแบบประเมินผลแล้วทำให้รู้ว่าคุณครูมีการใส่ใจในเรื่องการเรียนในวิชาสังคมศึกษาขอนักเรียนมากเลย ครับ ครู ใส่ใจในการเรียน มาก เลยครับ

 95. วรินทร กราวทอง ม.3/2 เลขที่12 พูดว่า:

  จากที่ดูแล้วผมคิดว่าการกรอกแบบประเมิณนั้นดีมาก

 96. กระผมก็ได้ไปกรอกประเมินให้คุณครูแล้วครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s