ให้นักเรียนฟังเพลง  เลือดไทย จากวิดิโอที่ครูแนบให้เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกความเป็นคนไทย เชื้อชาติไทย และระลึกถึงบรรพบุรุษที่ยอมสละชีพ เลือดเนื้อเพื่อปกป้องประเทศชาติและอธิปไตยของเราไว้

กิจกรรมที่ 1 ให้นักเรียนดูวิดีโอ เรื่องที่ 1    2 และ 3  แล้วให้สรุปเส้นทางการเดินทัพในการกู้ชาติของพระยาตากสิน โดยให้พิมพ์ลงในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่าง

หลังจากทำกิจกรรมที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนศึกษาเรื่องราวจากวิดิโอเรื่องที่ 4  และ 5 ซึ่่่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างกรุงธนบุรีเป็นราชธานี และการรวมชาติเพื่อความเป็นปึกแผ่นของสมเด็จพระเจ้าตากสิน แล้วทำ กิจกรรมที่ 2 คือสรุปปราบปรามชุมนุมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมาพอเข้าใจ

สำหรับวิดิโอเรื่องที่ 6  เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการค้าขายกับต่างชาติในสมัยกรุงธนบุรี หลังจากนักเรียนได้ศึกษาแล้วให้นักเรียนดูวิดีโอเรื่องที่ 7  จะเป็นสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่นำออกเผยแพร่แก่ชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนที่มีความภาคภูมิใจว่ามีวีรบุรุษผู้สืบเชื้อสายจากแผ่นดินใหญ่ ได้มาเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งสยาม

กิจกรรมที่ 3 ให้นักเรียนสรุปความภาคภูมิใจในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตามความรู้สึกของนักเรียน

Advertisements

About sudchaleom

i am teacher

249 responses »

 1. Jiraporn พูดว่า:

  ได้ดูวิดีโอเกี่ยวกับประวัติศาตร์ไทยสมัยกรุงธนบุรี ทำให้เข้าใจมากขึ้นค่ะ

 2. ชฎาพร ฟูแสง พูดว่า:

  กิจกรรรมที่1
  กรุงศรีอยุธยาได้เสียให้กับพม่าเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2310 แต่นานไม่ถึง 9เดือน ได้ตั้งตนเป็นกษัตริย์ และได้ยึดกรุงอยุธยาคืนและได้ตั้งเป็นธนบุรี และกรุงธนบุรีได้เป็นเมืองป้อมหน้าด่าน
  พระเจ้าตากมีเชื้อชาติเป็นคนจีน จากนั้นได้รับราชการที่เมืองตาก และได้เป็นทหารจนจนได้เป็นกษัตริย์ของไทย

 3. ชฎาพร ฟูแสง พูดว่า:

  เมืองธนบุรีเมื่อก่อนมีชื่อว่าบางกอก ได้ยายจากอีกฝั่งหนึ่งไปทางอีกฝั่งหนึ่งเพื่อจะได้ขยายอาณาเขตราชวังและจะได้ขุดครองเพื่อเปรียบเหมือนกำแพง กรุงธนบุรีเปรียนเหมือนกรุงที่อกแตก เพราะมีแม่น้ำเจ้าพระยาคั้นระหว่างเมือง

 4. ชฎาพร ฟูแสง พูดว่า:

  กิจกรรมที่2
  เมืองธนบุรีเมื่อก่อนมีชื่อว่าบางกอก ได้ยายจากอีกฝั่งหนึ่งไปทางอีกฝั่งหนึ่งเพื่อจะได้ขยายอาณาเขตราชวังและจะได้ขุดครองเพื่อเปรียบเหมือนกำแพง กรุงธนบุรีเปรียนเหมือนกรุงที่อกแตก เพราะมีแม่น้ำเจ้าพระยาคั้นระหว่างเมือง
  พระเจ้าตากได้ไปรบกับเมืองพิษณุโลกแต่ไม่สำเร็จ ต่อมาไปรบกับเมืองจันทร์ ได้สำเร็จ ต่อจากนั้นก็ไปตีเมืองพระยาฝางก็สำเร็จ

 5. อติพร ดวงดี พูดว่า:

  กิจกรรมที่1
  การกอบกู้ชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแต่ก่อนเป็นแค่ทหารธรรมดาต่อมาสมเด็จพระเจ้าตากสินได้พบเพื่อนคู่ใจชื่อนายจ่อยต่อมา พ.ศ.2309 กรุงศรีอยุธยาได้ถูกพม่าตีแตก สมเด็จพระเจ้าตากสินจึงยกกองทัพไปอยู่เมืองจันทบุรี เมื่อถึงเดือนพฤจิกายน2310พระเจ้าตากสินจึงยกทัพไปตีฝ่าพม่าที่กรุงศรีอยุธยาแล้วกอบกู้ชาติกลับมาเหมือนเดิม กรุงศรีอยุธยาเสียหายมากพระองค์จึงตั้งกรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวง

 6. ทรงสิทธิ์ หวังใจ พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 1
  การกอบกู้ชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแต่ก่อนเป็นแค่ทหารธรรมดาต่อมาสมเด็จพระเจ้าตากสินได้พบเพื่อนคู่ใจชื่อนายจ่อยต่อมา พ.ศ.2309 กรุงศรีอยุธยาได้ถูกพม่าตีแตก สมเด็จพระเจ้าตากสินจึงยกกองทัพไปอยู่เมืองจันทบุรี เมื่อถึงเดือนพฤจิกายน2310พระเจ้าตากสินจึงยกทัพไปตีฝ่าพม่าที่กรุงศรีอยุธยาแล้วกอบกู้ชาติกลับมาเหมือนเดิม กรุงศรีอยุธยาเสียหายมากพระองค์จึงตั้งกรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวง

 7. เกียรติยศ กูลดี พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 1
  การกอบกู้ชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแต่ก่อนเป็นแค่ทหารธรรมดาต่อมาสมเด็จพระเจ้าตากสินได้พบเพื่อนคู่ใจชื่อนายจ่อยต่อมา พ.ศ.2309 กรุงศรีอยุธยาได้ถูกพม่าตีแตก สมเด็จพระเจ้าตากสินจึงยกกองทัพไปอยู่เมืองจันทบุรี เมื่อถึงเดือนพฤจิกายน2310พระเจ้าตากสินจึงยกทัพไปตีฝ่าพม่าที่กรุงศรีอยุธยาแล้วกอบกู้ชาติกลับมาเหมือนเดิม กรุงศรีอยุธยาเสียหายมากพระองค์จึงตั้งกรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวง

 8. ชฎาพร ฟูแสง พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 3
  พระยาตากได้ให้คนไทยเป็น 1 เดียวกัน
  จะทำให้คนไทยมีความสามัคคีกัน
  และอีกอย่างหนึ่งทำให้ได้มีเมืองกรุงธนบุรี และกรุงศรีอยุธยาในวันนี้

 9. อติพร ดวงดี พูดว่า:

  กิจกรรมที่2
  การรวมชาติ เมื่อพระเจ้าตากสินได้กรุงธนบุรีเป็นราชธานีพระองค์ทรงคิดจะปราบเจ้าเมืองที่คิดจะแข็งข้อจัดวางแผนจะยกทัพไปตีเมืองที่เก่งกว่าคืปเมืองพิษณุโลกพระองค์จึงยกทัพไปแล้วพลาดท่าโนยิงที่ขาจึงยกทัพกลับ

 10. ทรงสิทธิ์ หวังใจ พูดว่า:

  กิจกรรมที่2
  การรวมชาติ เมื่อพระเจ้าตากสินได้กรุงธนบุรีเป็นราชธานีพระองค์ทรงคิดจะปราบเจ้าเมืองที่คิดจะแข็งข้อจัดวางแผนจะยกทัพไปตีเมืองที่เก่งกว่าคืปเมืองพิษณุโลกพระองค์จึงยกทัพไปแล้วพลาดท่าโนยิงที่ขาจึงยกทัพกลับ

 11. อนุรักษ์ อาสา เลขที่ 12 ม.3/3 พูดว่า:

  กิจกรรมที่2
  พระเจ้าตากได้ทรงสร้างประเทศให้เป็นผึกแผ่นโดยการปราบชุมนุม โดยพระเจ้าตากได้ยกทัพไปตีชุมนุมเมืองพิษณุโลกเป็นชุมนุมเเรก แต่ตีไม่สำเร็จจึงยกทัพกลับแล้วเปลี่ยนแผนยกทัพมาตีชุมนุมเจ้าพิมายและตีสำเร็จเป็นชุมนุมเเรก แล้วยกทัพไปตีชุมนุมเจ้านคร ต่อมาชุมนุมพิษณุโลกได้อ่อนแอ่ลง เนื่องจากพระเจ้าพิษณุโลกได้เสียชีวิต เเล้วต่อมาเจ้าพระฝางจึงเข้ายึดเมืองพิษณุโลก พระเจ้าตากได้ตีชุมนุมเจ้านครจนสำเร็จ จึงยกมาตีชุมนุมเจ้าพระฝาง จนสำเร็จ เเต่จับตัวเจ้าพระฝางไม่ได้

 12. อนุรักษ์ อาสา เลขที่ 12 ม.3/3 พูดว่า:

  กิจกรรมที่3
  พระเจ้าตากได้มีความคิดที่เด็ดขาด มีความกล้าหาญมาก
  เเละสร้างประเทศให้เป็นผึกเเผ่นได้

 13. มลิวัลย์ โนนตาสี 2633 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 1
  กรุงศรีอยุธยาเสียเมื่อ 7มิถุนายน สมเด็จพระกรุงธนบุรีได้ตีฝ่ากองทับพม่า 9 เดือน หลังจากพม่าเสียกรุงพระเจ้าพระยาตากได้ยกตัวเป็นพระเจ้าตากสินมหาราช และเปลี่ยนชื่อกรุงเป็น ธนบุรีศรีมหาสมุทร

 14. อนันตระกูล สมควร 1735 พูดว่า:

  กิจกรรมที่1
  พระยาตากก็ได้นำกำลังคนจำนวนน้อยของตนเอง และอาจรวมผู้อื่นที่เข้าสวามิภักดิ์เพิ่มขึ้นบ้าง ประกอบด้วยไพร่พลทั้งไทยและจีน พากันตีแหกพม่ามุ่งไปยังหัวเมืองฝั่งตะวันออก และเริ่มหน้าใหม่ให้แก่ประวัติศาสตร์ของตนเองและของประเทศไทย
  พระยาตากก็ยกสมัครพรรคพวกไพร่พลไทยจีนออกจากค่ายวัดพิชัย เดินทัพไปทางบ้านหันตราพม่ายกพลติดตามทัน ได้ต่อรบกันเป็นสามารถเดินทัพต่อไปทางบ้านข้าวเม่า จนถึงบ้านสามบัณฑิต
  วันอาทิตย์ รุ่งเช้า พระยาตากเดินทัพไปถึงบ้านโพสามหาว หรือโพสาวหาญ หรือโพสังหาร
  พระยาตากให้เดินทัพต่อไป ตอนเย็นถึงบ้านพรานนก
  รุ่งขึ้น พระเจ้าตากยกเข้าตีค่ายได้ช้าง ๗ ช้างพระเจ้าตากยกพลไปประทับที่ตำบลหนองไม้ซุง ตามทางเมืองนครนายกฝ่ายพม่าเกณฑ์ทัพเรือให้ขึ้นมาสมทบกับทัพบกตั้งอยู่ปากน้ำเจ้าโล้
  จากนั้นพระเจ้าตากยกพลนิกายไปทางบ้านทองหลาง บ้านสะพานทอง (อ.พานทอง) บางปลาสร้อย
  เสด็จไปพัทยาประทับแรมรุ่งขึ้นเสด็จประทับที่นาจอมเทียร เดินทัพทางริมทะเลเข้าแขวงเมืองระยองที่วัดลุ่ม
  สมเด็จพระเจ้าตากจึงเสด็จออกจากเมืองระยองเข้าเมืองแกลง

 15. จีรยา วงค์รัตน์17/31 พูดว่า:

  ในการเดินทัพของพระองค์ พระองค์ทรงใช้เส้นทางในทิศตะวันออกโดยผ่านนครนายก ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง แกลง จบท้ายที่เมืองจันทบุรีเป็นที่ตั้งมั่น และการปราบชุมนุมของพระเจ้าตากสิน พระองค์ทรงปราบชุมนุมแรกคือเจ้าพระยาพิษณุโลก ชุมนุมที่สองคือเจ้าพิมาย ชุมนุมที่สามคือเจ้าพระยานคร และ ชุมนุมสุดท้ายคือเจ้าพระฝางการปราบชุมนุมต่างๆฝช้เวลาถึง 5 ปี

 16. มลิวัลย์ โนนตาสี 2633 พูดว่า:

  พ.ศ 2531 ตีพม่าแตกแล้วยึดอาวุธ ต่อมาสมเด็จกรุงธนบุรีตันสินพระทัยต่อสู้ด้วยกำลังในคราวจราจนก่อนชุมนุมแตกสมเด็จพระยาธนบุรีตัดสินใจปราบชุมนุมพิษณุโลก แต่ปราบไม่สำเร็จเพราะถูกกระสุนที่ขา หลังจากพักตัวหายแล้ว ยกทับไปปรามเมืองพิมาย แล้วไปปราบนครราชศรีมา ชุมนุมสุดท้ายที่ยกไปปราบคือเมืองจันทร

 17. มลิวัลย์ โนนตาสี 2633 พูดว่า:

  1.กอบกู้เอกราชได้
  2.สมารถรวมชาติให้เป็นผืนเดียวกันได้
  3.สมารถโจมตีกับพม่าได้สำเร็จ
  4.พระองศ์ทรงเอาชีวิตเข้าแลก
  5.ความสามารถมากมาย

 18. พันธวัข วงค์ไชยา 832 พูดว่า:

  พระยาตากก็ได้นำกำลังคนจำนวนน้อยของตนเอง และอาจรวมผู้อื่นที่เข้าสวามิภักดิ์เพิ่มขึ้นบ้าง ประกอบด้วยไพร่พลทั้งไทยและจีน พากันตีแหกพม่ามุ่งไปยังหัวเมืองฝั่งตะวันออก และเริ่มหน้าใหม่ให้แก่ประวัติศาสตร์ของตนเองและของประเทศไทย พระยาตากก็ยกสมัครพรรคพวกไพร่พลไทยจีนออกจากค่ายวัดพิชัย เดินทัพไปทางบ้านหันตราพม่ายกพลติดตามทัน ได้ต่อรบกันเป็นสามารถเดินทัพต่อไปทางบ้านข้าวเม่า จนถึงบ้านสามบัณฑิต วันอาทิตย์ รุ่งเช้า พระยาตากเดินทัพไปถึงบ้านโพสามหาว หรือโพสาวหาญ หรือโพสังหาร พระยาตากให้เดินทัพต่อไป ตอนเย็นถึงบ้านพรานนก รุ่งขึ้น พระเจ้าตากยกเข้าตีค่ายได้ช้าง ๗ ช้างพระเจ้าตากยกพลไปประทับที่ตำบลหนองไม้ซุง ตามทางเมืองนครนายกฝ่ายพม่าเกณฑ์ทัพเรือให้ขึ้นมาสมทบกับทัพบกตั้งอยู่ปากน้ำเจ้าโล้ จากนั้นพระเจ้าตากยกพลนิกายไปทางบ้านทองหลาง บ้านสะพานทอง บางปลาสร้อย เสด็จไปพัทยาประทับแรมรุ่งขึ้นเสด็จประทับที่นาจอมเทียร เดินทัพทางริมทะเลเข้าแขวงเมืองระยองที่วัดลุ่ม สมเด็จพระเจ้าตากจึงเสด็จออกจากเมืองระยองเข้าเมืองแกลง

 19. พันธวัข วงค์ไชยา 832 พูดว่า:

  กิจกรรมที่2

  หลังจากตั้งราชธานีสมเด็จพระเจ้าตากสินจึงได้คิดทำการปราบชุมนุมต่างๆต่อไป แล้วสมเด็จพระเจ้าตากสินได้ยกกองทัพไปปราบชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลกก่อน แต่โดนกระสุนปืนของข้าศึกที่ระดมยิงเข้าใส่นั้นได้มาถูกพระชงฆ์ของพระองค์มีอาการสาหัสมาก จึงต้องยกทัพกลับ แล้วก็ยกกองทัพไปปราบชุมนุมเจ้าพิมาย ซึ่งมีกรมหมื่นเทพพิพิธเป็นหัวหน้า เป็นชุมนุมแรกที่ปราบได้สำเร็จ
  ต่อมาก็ยกกองทัพไปปราบชุมนุมเจ้าพระยานคร เป็นชุมนุมที่ 3 แต่ต้องพ่ายแพ้กลับมา พระยาเพชรบุรีต้องตายในที่รบ ได้ยกกองทัพเรือขึ้นไปช่วยและตีเอาเมืองนครศรีธรรมราชได้สำเร็จ ตัวเจ้าเมืองนครหนีไปหลบอยู่เมืองปัตตานี แต่ถูกพระยาตานีศรีศุลต่านจับตัวส่งมาถวาย แล้วก็ได้ไปปราบเจ้าพระฝางเป็นชุมนุมสุดท้าย

 20. อนันตระกูล สมควร 1735 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 2

  สมเด็จพระเจ้าตากสินได้คิดทำการปราบชุมนุมต่างๆต่อไป แล้วสมเด็จพระเจ้าตากสินได้ยกกองทัพไปปราบชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลกก่อน แต่โดนกระสุนปืนของข้าศึกที่ระดมยิงเข้าใส่นั้นได้มาถูกพระชงฆ์ของพระองค์มีอาการสาหัสมาก จึงต้องยกทัพกลับ แล้วก็ยกกองทัพไปปราบชุมนุมเจ้าพิมาย ซึ่งมีกรมหมื่นเทพพิพิธเป็นหัวหน้า เป็นชุมนุมแรกที่ปราบได้สำเร็จ ต่อมาก็ยกกองทัพไปปราบชุมนุมเจ้าพระยานคร เป็นชุมนุมที่ 3 แต่ต้องพ่ายแพ้กลับมา พระยาเพชรบุรีต้องตายในที่รบ ได้ยกกองทัพเรือขึ้นไปช่วยและตีเอาเมืองนครศรีธรรมราชได้สำเร็จ ตัวเจ้าเมืองนครหนีไปหลบอยู่เมืองปัตตานี แต่ถูกพระยาตานีศรีศุลต่านจับตัวส่งมาถวาย แล้วก็ได้ไปปราบเจ้าพระฝางเป็นชุมนุมสุดท้ายพระฝางหนีไปได้

 21. พันธวัช วงค์ไชยา 832 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 3

  ความภาคภูมิใจในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชของผมคือ พระทรงมีปัญญาอันเฉลียวฉลาดทรงคิดการไกล เก่งในด้านการเป็นผู้นำการสงครามและการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ

 22. อนันตระกูล สมควร 1735 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 3

  ความภาคภูมิใจที่มีต่อพระเจ้าตากสิน คือ ภาคภูมิใจที่พระเจ้าตากสินกอบกู้อิสรภาพให้กับชาติไทยได้สำเร็จ และรวบรวมคนไทย และการสู้รบ การติดต่อค้าขาย

 23. พงศธร บุญเจริญ 1035 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 1

  จากนั้นพระเจ้าตากยกพลนิกายไปทางบ้านทองหลาง บ้านสะพานทอง บางปลาสร้อย เสด็จไปพัทยาประทับแรมรุ่งขึ้นเสด็จประทับที่นาจอมเทียร เดินทัพทางริมทะเลเข้าแขวงเมืองระยองที่วัดลุ่ม สมเด็จพระเจ้าตากจึงเสด็จออกจากเมืองระยองเข้าเมืองแกลง
  รุ่งเช้า พระยาตากเดินทัพไปถึงบ้านโพสามหาว หรือโพสาวหาญ หรือโพสังหาร พระยาตากให้เดินทัพต่อไป ตอนเย็นถึงบ้านพรานนก
  พระยาตากก็ได้นำกำลังคนจำนวนน้อยของตนเอง และอาจรวมผู้อื่นที่เข้าสวามิภักดิ์เพิ่มขึ้นบ้าง ประกอบด้วยไพร่พลทั้งไทยและจีน พากันตีแหกพม่ามุ่งไปยังหัวเมืองฝั่งตะวันออก และเริ่มหน้าใหม่ให้แก่ประวัติศาสตร์ของตนเองและของประเทศไทย พระยาตากก็ยกสมัครพรรคพวกไพร่พลไทยจีนออกจากค่ายวัดพิชัย เดินทัพไปทางบ้านหันตราพม่ายกพลติดตามทัน ได้ต่อรบกันเป็นสามารถเดินทัพต่อไปทางบ้านข้าวเม่า จนถึงบ้านสามบัณฑิต

 24. พงศธร บุญเจริญ 1035 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 2

  สมเด็จพระเจ้าตากสินได้คิดทำการปราบชุมนุมต่างๆต่อไป แล้วสมเด็จพระเจ้าตากสินได้ยกกองทัพไปปราบชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลกก่อน แต่โดนกระสุนปืนของข้าศึกที่ระดมยิงเข้าใส่นั้นได้มาถูกพระชงฆ์ของพระองค์มีอาการสาหัสมาก
  ต่อมาก็ยกกองทัพไปปราบชุมนุมเจ้าพระยานคร เป็นชุมนุมที่ 3 แต่ต้องพ่ายแพ้กลับมา พระยาเพชรบุรีต้องตายในที่รบ ได้ยกกองทัพเรือขึ้นไปช่วยและตีเอาเมืองนครศรีธรรมราชได้สำเร็จ ตัวเจ้าเมืองนครหนีไปหลบอยู่เมืองปัตตานี แต่ถูกพระยาตานีศรีศุลต่านจับตัวส่งมาถวาย แล้วก็ได้ไปปราบเจ้าพระฝางเป็นชุมนุมสุดท้ายพระฝางหนีไปได้

 25. ด.ช.ณัฐพล สมศักดิ์ ม.3/1 เลขที่ 4 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 1
  ในตอนมรสุมพระเจ้าตากได้พักอยู่ที่เมืองจันทบุรีได้สะสมอาวุธอาหาร กำลังคนและต่อเรือเมื่อหมดฤดูมรสุมก็ไปตราดแล้วกลับไปจันทบุรีแล้วใช้ทัพเรือไปชลบุรี ไปสมุทรปราการแล้วไปตีธนบุรี ต่อมาก็เดินท้าวไปตีโพธิ์สามต้นแล้วส่งให้ประหารนายทองอินที่ดูแลค่ายแล้กรุงศรีอยุธยาก็เป็นเอกราชดังเดิม

 26. อติพร ดวงดี ม.3/3 เลขที่34 พูดว่า:

  กิจกรรมที่1
  การกอบกู้ชาติ พระยาตากได้ยกกองทัพเรือจากเมืองจันทบุรีไปยึดกรุงศรีอยุธยาแล้วตั้งชื่อใหม่ว่ากรุงธนบุรี ในสงครามครั้งเสียกรุงได้กวาดต้อนไพร่พลหลบพม่าลงมาเป็นกำลังแก่กรุงศรีอยุธยา พ.ศ.2309กรุงศรีอยุธยาได้ถูกพม่าตีแตก สมเด็จพระเจ้าตากสินจึงยกกองทัพไปอยู่เมืองจันทบุรี เมื่อถึงเดือนพฤศจิกายน 2310 พระเจ้าตากสินจึงยกทัพไปตีฝ่าพม่าที่กรุงศรีอยุธยาแล้วกอบกู้ชาติกลับมาเหมือนเดิม กรุงศรีอยุธยาเสียหายมากพระองค์จึงตั้งกรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวง

 27. พงศธร บุญเจริญ 1035 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 3

  ความภาคภูมิใจที่มีต่อพระเจ้าตากสิน
  ภาคภูมิใจที่พระองค์ทรงมีปัญญาที่ฉลาดคิดการไกล
  เก่งการรบและสามารถรวบรวมให้คนไทยเป็นหนึ่งใจเดียวกันได้

 28. อนุชา ยาดี เลขที่ 13 3/1 พูดว่า:

  หลังเสียกรุงศรีอยุธยา พระเจ้าตาก ได้ ตีฝ่าวงล้อมกองทัพพม่าไปทางทิศตะวันออก ในเส้นทางการหนีนี้ ได้เจอทหารพม่ามาตลอดเส้นทางและได้รวบรวมกำลังพลจากเมืองต่างๆ เมื่อถึงเมืองจันทบุรีพระองค์ได้สั่งให้ทุบหม้อข้าวทิ้ง เพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจให้แก่ ทหาร และได้ตีเมืองจันทบุรีสำเร็จ จนได้กำลังพลมากขึ้นเมื่อมีกำลังพลมากขึ้นพระยาตากได้กลับไปกอบกู้เอกราชให้แก่กรุงศรีอยุธยาโดยเสด็จไปทางน้ำพระองค์ได้สั่งให้ทหารช่วยกันต่อเรือ พระยาตากทรงเห็นว่ากรุงศรีอยุธยาเสื่อมสภาพมากแล้วไม่สามารถทำให้ดีเหมือนเดิมได้จึงได้สร้างกรุงขึ้นมาแทนกรุงศรีอยุธยาชื่อว่า กรุงธนบุรี

 29. อนุชา ยาดี เลขที่ 13 3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 1

  หลังเสียกรุงศรีอยุธยา พระเจ้าตาก ได้ ตีฝ่าวงล้อมกองทัพพม่าไปทางทิศตะวันออก ในเส้นทางการหนีนี้ ได้เจอทหารพม่ามาตลอดเส้นทางและได้รวบรวมกำลังพลจากเมืองต่างๆ เมื่อถึงเมืองจันทบุรีพระองค์ได้สั่งให้ทุบหม้อข้าวทิ้ง เพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจให้แก่ ทหาร และได้ตีเมืองจันทบุรีสำเร็จ จนได้กำลังพลมากขึ้นเมื่อมีกำลังพลมากขึ้นพระยาตากได้กลับไปกอบกู้เอกราชให้แก่กรุงศรีอยุธยาโดยเสด็จไปทางน้ำพระองค์ได้สั่งให้ทหารช่วยกันต่อเรือ พระยาตากทรงเห็นว่ากรุงศรีอยุธยาเสื่อมสภาพมากแล้วไม่สามารถทำให้ดีเหมือนเดิมได้จึงได้สร้างกรุงขึ้นมาแทนกรุงศรีอยุธยาชื่อว่า กรุงธนบุรี

 30. ด.ช. ยุทธนา ยาดี เลขที่ 10 ชั้น ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 1
  พระเจ้าตากสินถูกเรียกให้มาป้องกันอยุธยาแต่อยุธยาได้อ่อนแอพระเจ้าตากสินเลยตัดสินใจตีฝ่าวงล้อมออกมาทางทิศตะวันออกผ่านเมืองนครนายก ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง แกลง มาประทับรวมกำลังที่จังหวัด จันทบุรีและได้ยกทัพเรือไปตีเมืองธนบุรีแล้วจึงไปกอบกู้เอกราชที่อยุธยาจนสำเร็จ

 31. วิชก์ สมเครือ เลขที่ 12 ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรรมที่ 1

  พญาตากได้ผ่าวงล้อมไป บ้านโพธิ์สาวหาว บ้านพรานนก นครนายก ปราจีนบุรี ดงศรีมหาโพธิ์ ชลบุรี บ้านนาเกลือ พัทยา ระยอง แกลง จันทบุรี ไปตราดเพื่อสร้างเรือแล้วก็กลับมาจันทบุรี เดินทางโดยใช้เรือไปแวะที่ชลบุรีแล้วก็ไปที่สมุทรปราการแล้วเข้าตีธนบุรีแล้วเข้าตีค่ายโพธิ์สามต้น

 32. ด.ช.จิตตุพนธ์ จรรยา เลขที่1 ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่1
  ขณะที่พระเจ้าตากได้ประทับอยู่ที่เมืองจันทบุรี ได้สะสมเสบียงเเละต่อเรือไว้เป็นจำนวนมาก ได้นำทัพเรือไปเมืองชลบุรี ไปสมุทรปราการเเละไปตีธนบุรีประหารนายทองอิน เเล้วเดินทัพไปตีโพธิ์สามต้นและกรุงศรีอยุธยาก็กลับมาเป็นของไทยดังเดิม

 33. รัฐพงษ์733 พูดว่า:

  กิจกรรมที่1

  กรุงศรีอยุธยาฟื้นฟูอาณาจักร กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าเมื่อ 14 เม.ย. 2310 หลังจากนั้นพระเจ้าตากก็ได้ยึดกรุงศรีอยุธยาคืนมาได้ จนได้ตั้งตนเป็นกษัตริย์ พระเจ้าตากเป็นคนมีเชื้อสายจีนแต่มีญาติพี่น้องอยู่ในภาคลาง พระเจ้าตากท่านให้เมืองกรุงธนบุรีในการตั้งสงครามการที่ได้หนีลงเรือไปทางเมืองจันทบุรี พระเจ้าตากใช้เส้นทางสุโขทัย แต่พระเจ้าตากก็กอบกู้เอกราชคืนมาได้เมื่อ พ.ศ.2310 ภายในปีเดียวกันกับที่เสียกรุง

 34. ด.ช.ณัฐพล สมศักดิ์ ม.3/1 เลขที่ 4 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 2
  พระเจ้าตากหลังจากที่กอบกู้เอกราชเสร็จแล้ว พระองค์ได้ไปปราบปรามชุมนุมที่พิษณุโลกก่อนแต่ไม่สำเร็จเพราะโดนยิงที่ขา ต่อมาเมื่อหายแล้วก็ยกทัพไปตีชุมนุมเจ้าพิมายแล้วก็ไปตีชุมนุมพระยานครราชและไปตีชุมนุมเจ้าพระฝางได้ยึดพิษณุโลกเป็นของตน ในที่สุด4ปีพระเจ้าตากก็ได้ปราบปรามได้สำเร็จ

 35. ด.ช. ยุทธนา ยาดี เลขที่ 10 ชั้น ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 2
  หลังจากการปราบพม่าได้แล้วประเทศไทยแบ่งออกเป็น 5 ชุมนุมได้แก่ชุมนุมพระเจ้าตาก ชุมนุมเจ้าพิมาย ชุมนุมพระยาพิษณุโลก ชุมนุมพระฝาง และชุมนุมเจ้าพระนครศรีธรรมราช พระเจ้าตากสินได้ยกทัพไปปราบชุมนุมเจ้าพิษณุโลกก่อนและได้พ่ายแพ้กลับมาหลังจากนั้นได้ยกทัพไปปราบชุมนุมเจ้าพิมายได้สำเร็จต่อมาชุมนุมพระฝางได้ยึดชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลก ส่วนพระเจ้าตากสินได้ยกทัพไปตีชุมนุมทางใต้จนสำเร็จและสุดท้ายยกทัพจำนวนมากไปที่ชุมนุมพระฝางได้แต่พระฝางหนีไปได้

 36. อติพร ดวงดี 3433 พูดว่า:

  กิจกรรมที่2
  การรวมชาติ ใน พ.ศ.2310เมื่อตอนพระเจ้าตากได้กองทัพพม่าได้มีการแบ่งแยกชุมนุมออกเป็น4ชุมนุม พระเจ้าตากได้ตั้งตนเป็นกษัตริย์แล้ว จึงต้องการรวมชาติ ซึ่งใน พ.ศ. 2310 พระเจ้าตากได้นำกองกำลังของตนไปตีทัพของพระยาพิษณุโลก จึงเป็นกองทัพที่เก่งกล้าที่สุด แล้วพระยาตากก็ได้เป็น สมเด็จพระเจ้าตากมหาราช (สมเด็จพระบรมราชาที่4)

 37. รัฐพงษ์733 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 2

  เมืองแรกที่พระยาตากได้ไปตีคือเมืองพิษณุโลก เป็นเมืองแรกแต่ไม่สำเร็จ
  ก่อน พ.ศ.2311 เจ้าพระฝางไปตีกับเมืองพิษณุโลกได้สำเร็จ
  เมื่อ พ.ศ.2311 พระยาตากไปปราบปรามชุมนุมเจ้าพิมาย เป็นเป็นเมืองแรกที่พระยาตากรบได้สำเร็จ
  เมื่อ พ.ศ. 2312 ยกทัพปราบปรามชุมนุมพระยานคร ก็สำเร็จ
  หลังจาก พ.ศ. 2312 ที่พระเจ้าตากรบกับเจ้าพระยานครได้สำเร็จแล้วมารบกับเจ้าพระฝางก็สำเร็จอีกเมืองหนึ่ง

 38. ณัฐครินทร์ หัตถัง 231 พูดว่า:

  กิจกรรมที่1
  พระยาตากตัดสินใจร่วมกับทหารกล้าราว ๕๐๐ ตีฝ่าวงล้อมไปทางทิศตะวันออก ไปยังบ้านโพธิ์สังหาร พระยาเพชรบุรีนำกำลังรุดเข้าตีทหารพม่าก่อนแต่กลับพ่ายแพ้ แล้วไปตั้งอยู่ ณ วัดพิชัย เช้าวันต่อมา ได้ต่อสู้กับกองทหารพม่าจนล้มตายและแตกหนีไป ก่อนเดินทางไปตั้งค่ายพักอยู่บ้านพรานนก ในขณะนั้นมีทหารพม่ากองหนึ่งเดินทางมาจากแขวงเมืองปราจีนบุรี สวนทางมาพบทหาร ทหารพม่าก็ไล่ตามมา แต่ถูกกลอุบาย “วงกับดักเสือ” ถูกตีจนแตกหนี ไปเมืองนครนายก ข้ามไปเมืองฉะเชิงเทราจนถึงชลบุรี แล้วจึงเดินทางต่อไปยังบ้านนาเกลือ แขวงเมืองบางละมุง เมื่อถึงเมืองระยอง เจ้าเมืองระยองยอมอ่อนน้อมเชิญให้เข้าเมืองจะยกทัพไปตีเมืองจันทบุรียึดเมืองจันทบุรีได้สะสมอาวุธต่างๆยกทัพทางเรือไปเมืองธนบุรีและกอบกู้กรุงศรีอยุธยาให้กลับรุ่งเรืองดังเดิม

 39. รัฐพงษ์733 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 3

  พระยาตากท่านได้ทรงทำให้คนไทยทั้งปวงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งหมด และท่านได้ยึดเอมเมืองต่างๆมาเป็นของคนไทยอีกครั้งจนถึงปัจจุบัน

 40. ด.ช.จิตตุพนธ์ จรรยา เลขที่1 ม.3/1 พูดว่า:

  เริ่มที่ไปปราบชุมนุนเจ้าพิษณุโลกไม่สำเร็จเเล้วยกทัพไปปราบชุมนุมเจ้าพิมายเสร็จเเล้วไปปราบเจ้าพระยานครราชและยกทัพไปตีชุมนุมเจ้าพระฝาง พระเจ้าตากได้รวมผืนเเผ่นดินไทยได้เป็นปึกแผ่นในเวลา4ปี

 41. ทรงสิทธิ์ หวังใจ เลขที่ 6 ม.3/5 พูดว่า:

  พม่าได้ล้อมตีกรุงศรีอยุธยาจนแตกพระเจ้าตากสินได้หนีไปทางนครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง แล้วเข้าตีเมืองระยองจนสำเร็จแล้ววันรุ่งขึ้นพระเจ้าตากสินได้บอกกับทหารว่าถ้าพรุ่งนี้ตีเมืองจันทบุรีไม่ได้ก็จะไม่ได้กินข้าวแล้วพวกเราจะตายถ้าตีเมืองเมืองจันทบุรีได้เราจะไปกินข้าวกันในเมืองจันทบุรี

 42. ด.ญ.นีรัมพร ฟูเเสง เลขที่21ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่1 ทรงหนีไปทางนครนายก ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง เเกลง จันทบุรี ยกทัพกลับไปกู้เอกราชจากจันทบุรีไปพักที่ชลบุรี ไปตีเมืองสมุทรปราการ ยกไปตีธนบุรี เเละยกเข้ากรุงศรีอยุธยาที่ค่ายโพธิสามต้น

 43. ทรงสิทธิ์ หวังใจ เลขที่ 6 ม.3/5 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 1

  พม่าได้ล้อมตีกรุงศรีอยุธยาจนแตกพระเจ้าตากสินได้หนีไปทางนครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง แล้วเข้าตีเมืองระยองจนสำเร็จแล้ววันรุ่งขึ้นพระเจ้าตากสินได้บอกกับทหารว่าถ้าพรุ่งนี้ตีเมืองจันทบุรีไม่ได้ก็จะไม่ได้กินข้าวแล้วพวกเราจะตายถ้าตีเมืองเมืองจันทบุรีได้เราจะไปกินข้าวกันในเมืองจันทบุรี

 44. ด.ช.ณัฐพล สมศักดิ์ ม.3/1 เลขที่ 4 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 3
  พระเจ้าตากเป็นผู้กอบกู้เอกราชและมีพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆมากมายมีความเป็นผู้นำสูงสมควรที่จะเค่รพของคนรุ่นหลัง

 45. อติพร ดวงดี 3433 พูดว่า:

  กิจกรรมที่3
  สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงพระปรีชาสามารถจนคนไทยยกย่องและเทิดทูลให้เป็นมหาราช และท่านได้ยึดเอาเมืองต่างๆมาเป็นของคนไทยอีกครั้งจนถึงปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าตากสิน ทรงสร้างความมั่นคงเป็นปึกแผ่นให้แก่ประเทศชาติดังนี้
  1.การสร้างขวัญและกำลังใจแก่ทหารและประชาชน
  2.การฟื้นฟูบ้านเมืองให้กลับคืนสู่ปกติ
  3.การปราบปรามชุมนุมของคนไทย
  4.การทำสงครามด้านการคืนสู่ปกติ

 46. อนุชา ยาดี เลขที่ 13 3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 2
  เมื่อ พระยาตากได้ปราบดาภิเษกตัวเองขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ชุมนุมที่พระองค์ไปปราบชุมนุมแรก คือ ชุมนุมพิษณุโลก แต่ไม่สำเร็จ พระยาตากได้รับบาดเจ็บ จึงยกทัพกลับ
  พระยาพิษณุโลกจึงตั้งตัวเป็นกษัตริย์หลังจากราชาภิเษกได้ 7 วัน ก็ตายทำให้เมือง พิษณุโลกอ่อนแอ ลง พระยาตากได้ตีชุมนุมพิมายได้สำเร็จเป็นชุมนุมแรกหลังจากนั้น พระยาตากได้ให้หทารยกทัพไปตีชุมนุมเมืองนครศรีธรรมราชและตีได้สำเร็จ ทำให้อาณาเขตกรุงธนขยายกว้างขวางมากขึ้น ในปีต่อมาได้ยกทัพไปตีชุมนุมพระฝางและยึดเมืองพิษณุโลกได้ด้วย ทำให้พระยาตากรวมแผ่นดิน สยามให้เป็นปึกแผ่นได้

 47. ด.ญ. สุนิภา สันกว๊าน ม.3/1 เลขที่ 36 08369 พูดว่า:

  กิจกรรมที่1
  พระเจ้าตากได้หนีออกมาทางทิศตะวันออก คือจากอยุธยา ไปวัดพิชัย ไป บ้านโพธิ์สาวหาญ ไป บ้านพรานนก ไป นครนายก ไปปราจีนบุรี ไป บ้านคงศรีมหาโพธิ ไปชลบุรี ไปบ้านาเกลือ ไปพัทยา ไประยอง เเกลง จันทบุรี ตราด เเละได้ออกทัพเรือไปทางทะเล ถึงชลบุรี ไป เข้าปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ เเละสุดท้ายยกทัพตีเมืองธนบุรี

 48. เจ้าตากได้เดินทางกลับจากตราดมาตั้งมั่นรวบรวมผู้คนอยู่ที่เมืองจันทบุรี และได้สั่งทหารทุบหม้อข้าวหม้อแกงก่อนที่จะไปตีเมืองจันทบุรี และวางแผนปฏิบัติการรบเพื่อตีกรุงศรีอยุธยาคืนจากข้าศึก พร้อมกับสั่งให้ต่อเรือรบและรวบรวมเครื่องศัตราวุธและยุทธภัณฑ์ภายในเวลา ๓ เดือน พร้อมกับฝึกไพร่พลให้พร้อมที่จะปฏิบัติการ
  เจ้าตากได้ยกกองทัพเรือจากจันทบุรีเข้ามาทางปากแม่น้ำเจ้าพระยา แล้วเข้าโจมตีข้าศึกที่เมืองธนบุรี เมื่อเจ้าตากยึดเมืองธนบุรีและปราบนายทองอินได้แล้วจึงเคลื่อนทัพต่อไปที่กรุงศรีอยุธยา เข้ายึดค่ายโพธิ์สามต้น ปราบพม่าจนราบคาบ จึงสามารถกอบกู้กรุงศรีอยุธยากลับคืนมา

 49. ด.ช.จิตตุพนธ์ จรรยา เลขที่1 ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่3
  พระเจ้าตากมีพระปรีชาสามารถในด้านการเห็นไดจากที่พระองค์ทรงกอบกู้เอกราชให้เเก่ปวงชนชาวไทย และเป็นคนทีดีและมีความสามารถ

 50. ศุรกิจ1133 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 1
  พระยาตากออกจากเมืองเมื่อ พ.ศ.2309
  ได้เสียกรุงเมื่อ พ.ศ.2310
  กอบกู้เอกราชคืนมาได้เมื่อ พ.ศ.2310

  พระยาตากมีทหารคู่พระทัย 4 คน คือ พระเชียงเงิน หลวงพิชยอารา หลวงหรหมเสนา และหลวงราชเสน่ห์
  พระยาตากได้ออกจากเมืองลงเรือไปทางเมืองจันทบุรีโดยใช้เส้นทางเมืองสุโขทัย พม่ารู้ทางเช้าเมืองสุโขทัยได้ง่าย และก่อนนี้ก็สามารถยึดเมืองจันทบุรีได้สำเร็จ จึงทำให้ราษฎรเมืองตราดอ่อนแดต่อพระยาตาก จึงทำให้พระยาตากมีอำนาจเด็ดขอด และได้บุคยึดกรุงศรีอยุธยากลับคืนมาได้สำเร็จภายใน 8 เดือน

 51. ด.ช.ปิยพงศ์ ฟูเฟือง ชั้น ม.3/5 เลขที่22 พูดว่า:

  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั้น เดิมท่านเป็นเจ้าเมืองตาก เป็นเจ้าเมืองที่เข้มแข็งมีชื่อเสียงผู้คนเรียกท่านว่าพระยาตากไม่เรียกว่าพระยาสิน ทั้ง ๆ ที่ท่านชื่อ “สิน” ต่อมามาช่วยราชการในกรุงศรีอยุธยาตอนที่มีศึกพม่าเข้ามาตีจนกรุงศรีอยุธยาพังในครั้งที่ ๒ เมื่อ พ.ศ.๒๓๑๐ ก่อนกรุงแตกท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองกำแพงเพชร หรือพระยากำแพงเพชรแต่ยังไม่ได้ออกไปรับตำแหน่งเพราะติดราชการทัพอยู่ในกรุงศรีอยุธยาซึ่งในที่สุดก่อนกรุงศรีอยุธยาจะแตก ก็นำไพร่พลที่สมัครใจไปตายดาบหน้าด้วยกันเพียง๕๐๐ คน ตีฝ่าทัพพม่าที่ล้อมกรุงออกไป คน ๕๐๐ สามารถตีแหกทัพพม่านับหมื่นออกไปได้แต่ทหารรักษากรุงนับหมื่นรักษากรุงไม่ได้ เพราะความไม่เอาไหนของแม่ทัพหรือผู้บัญชาการทัพ

 52. วิชก์ สมเครือ เลขที่ 12 ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 2

  พระเจ้าตากได้ไปตีชุมนุมพิษณุโลกเป็นชุนุมแรกแต่ไม่สำเร็จจึงไปปราบชุมนุมพิมาย ชุมนุมนครศรีธรรมราช หลังจากที่เจ้าพระยาพิษณุโลกตายชุมนุมพระฝางได้ไปยึดชุมนุมพิษณุโลก พระองค์ก็ได้ไปตีชุมนุมพระฝาง และไปตีเมืองเวียงจันทร์

 53. ณัฐวุฒิ433 พูดว่า:

  กิจกรรมที่1
  กรุงสรีอยุทยาเสียแก่พม่าวันที่7เมษายนพ.ศ.2310แต่ก่อนพื่นฟูราวสามเดือนกว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้ฟาสมัคพักฟวกจีนจำนวนหนึ่งตีกองทัพพม่าพะยาตากไม่ไช้คนแรกและคนสุดท้ายเพราะระบบการเมืองได้สลายลงแต่นานไม่ถึง9เดือนเสือกรุงที่พายหลังเลือว่าพะเจ้าตากได้ยกกลองทัพเรือจากเมืองจันทบุรีมายืดกรุงศรีอยุทยาและฟื้นฟูราชอาณาจักรมาใหม้ชื่อกรุงธนบุรีผ่ายพม่าเคียนทัพเรือให้ขึ้นมาสมทพได้รบกันจนพม่าเป็พ่ายไปจากนั้นพระเจ้ายกคนไปทางปางปลาสร้อยก้เป็นอันจบรุ่งขึ้นเดินทัพทางดินทะเลเข้าแขว้งเมืองระยองพู้คนพากันมารับเสด็จในเวลากลางคืนวันนี้ตีเอาเมืองจันทบุรีให้ได้ท่ามิได้ตายเสียกันเทิดราวตี3คืนนั้นพระเจ้าตากทรงเสด็จทำรายประตูใหญ่เพลงทำให้เราระลึกถึงชาติเราควรสามัคคีกันไว้

 54. ด.ช.ปิยพงศ์ ฟูเฟือง ชั้น ม.3/5 เลขที่22 พูดว่า:

  กิจกรรมที่สอง
  หลังจากเสร็จศึกการกอบกู้เอกราชจากพม่าเรียบร้อยแล้ว สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงจำเป็นที่จะต้องปราบปรามกลุ่มการเมือง (ชุมนุม) ต่าง ๆ ให้ราบคาบ เพื่อความเป็นเอกภาพทางการเมืองภายในของไทย มิฉะนั้นจะไม่สามารถผนึกกำลังในการต่อสู้กับพม่าซึ่งเป็นข้อศึกได้

  แผนการปราบปรามชุมนุมต่าง ๆ เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2311 ด้วยการยกกองทัพเรือจากธนบุรีเพื่อปราบปรามชุมนุมแรกสุด คือ ชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลก แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ เพราะได้รับการต่อต้านจนกระทั่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้รับบาดเจ็บ (โดยถูกกระสุนปืนที่พระชงฆ์ : หน้าแข้ง) จึงต้องยกทัพกลับ ส่วนทางพิษณุโลก เจ้าพระยาพิษณุโลกเห็นเป็นโอกาสเหมาะจึงตั้งตัวเป็นกษัตริย์ พอราชาภิเษกได้ 7 วัน ก็ทรงประชวรและถึงแก่พิราลัยในที่สุด พระอินทร์อากร น้องชาย ได้ขึ้นครองเมืองแทน แต่มีความอ่อนแอกว่าเจ้าพระยาพิษณุโลก จึงทำให้เมืองพิษณุโลกเริ่มอ่อนแอลง ทรุดโทรมลงตามลำดับ ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้เจ้าพระฝาง หัวหน้าชุมนุมเจ้าพระฝาง เห็นเป็นโอกาสเหมาะ จึงยกทัพลงมาตีเมืองพิษณุโลกเอาไว้ได้ในที่สุด

 55. ด.ญ.อัญธิกา บุญเลิศ ม.3/3 เลขที่ 35 พูดว่า:

  ในวันที่ 3มกราคม พ.ศ.2329 จุลศักราช ๑๑๒๘ พระยาตากเห็นว่ากรุงศรีอยุธยาคงต้องเสียทีแก่พม่า จึงตัดสินใจร่วมกับพระยาพิชัยดาบหัก พระเชียงเงิน หลวงพรหมเสนา หลวงราชเสน่หา ขุนอภัยภักดี พร้อมด้วยทหารกล้าราว ๕๐๐ คนมีปืนเพียงกระบอกเดียว แต่ชำนาญด้านอาวุธสั้นยกกำลังออกจากค่ายวัดพิชัย และตีฝ่าวงล้อมทหารพม่าไปทางทิศตะวันออก มุ่งตรงไปยังบ้านโพธิ์สังหารขณะนั้น คำให้การขุนหลวงหาวัด เอกสารที่ใกล้เคียงกับยุคสมัยมากกว่าได้ระบุว่ามีราชโองการให้ “พระยาตาก” พระยาเพชรบุรีและหลวงสุรเสนีแต่งทัพเรือไปคอยดักสกัดทัพเรือพม่าที่วัดใหญ่ พระยาเพชรบุรีนำกำลังรุดเข้าตีทหารพม่าก่อนแต่กลับพ่ายแพ้ ตัวเองถูกสังหารในที่รบ “พระยาตาก หลวงสรเสนีถอยมาแอบดู หาช่วยหนุนไม่ แล้วไปตั้งอยู่ ณ วัดพิชัย”รุ่งเช้า ได้ต่อสู้กับกองทหารพม่าจนล้มตายและบางส่วนแตกหนีไป ก่อนเดินทางไปตั้งค่ายพักอยู่บ้านพรานนก ในขณะนั้นมีทหารพม่ากองหนึ่งซึ่งประกอบด้วยทหารม้าประมาณ ๓๐ คน ทหารเดินเท้าประมาณ ๒๐๐ คน เดินทางมาจากแขวงเมืองปราจีนบุรี สวนทางมาพบทหารพระยาตากที่เที่ยวหาเสบียงอาหาร ทหารพม่าก็ไล่ตามมา แต่ถูกกลอุบาย “เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่พม่าเข้าตีกรุงศรีอยุธยาได้ พม่าจุดไฟเผาเมืองจนวอดวาย พระเจ้ามังระ กษัตริย์พม่า ทรงมีพระบรมราชโองการให้จับพระเจ้าแผ่นดิน พระบรมวงศานุวงศ์ และรวบรวมสมบัติทั้งหมดของอยุธยาส่งกลับไปพม่า ข่าวกรุงแตกได้แพร่กระจาย ขณะที่พระยาตากอยู่ที่เมืองระยอง พระยาตากจึงได้ประกาศตนเป็นผู้นำในการที่จะฟื้นฟูพระพุทธศาสนา และกอบกู้กรุงศรีอยุธยาให้กลับรุ่งเรืองดังเดิม

 56. ด.ญ.นีรัมพร ฟูเเสง เลขที่21ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่1 ทรงหนีไปทางนครนายก ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง เเกลง จันทบุรี ยกทัพกลับไปกู้เอกราชจากจันทบุรีไปพักที่ชลบุรี ไปตีเมืองสมุทรปราการ ยกไปตีธนบุรี เเละยกเข้ากรุงศรีอยุธยาที่ค่ายโพธิสามต้น
  กิจกรรมที่2 ปราบชุมนุมเจ้าพิษณุโลกก่อนแต่ไม่สำเร็จจึงยกไปปราบชุมนุมเจ้าพิมายสำเร็จ แล้วยกไปปราบชุมนุมเจ้านครศรีธรรมราช เเละสุดท้ายยกไปตีชุมนุมเจ้าฝาง ใช้เวลา4ปีในการรวมอำนาจ
  มีการค้าขายกับจีนเเละประเทศเพื่อนบ้าน
  กิจกรรมที่3 พระเจ้าตากสินทรงกอบกู้เอกราชให้เเก่คนไทย
  ทรงรวบรวมประเทศไทยให้เป็นปึกเเผ่นเเละขยายอาณาเขตให้เเก่เเผ่นดินไทยถึงเเม้พระองค์จะเป็นคนจีนเเต่เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งสยาม สมควรได้รับสมยานามว่ามหาราช

 57. ทรงสิทธิ์ หวังใจ เลขที่ 6 ม.3/5 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 2

  พระเจ้าตากได้ปราบชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลกเป็นชุมนุมแรกเมื่อเดือน 11 เป็นฤดูน้ำนอง เมื่อเจ้าพิษณุโลกทราบข่าว จึงให้หลวงโกษา ชื่อยัง คุมกำลังมาตั้งรับที่ตำบลบางเกยชัยซึ่งอยู่ในแขวงเมืองนครสวรรค์ อยู่เหนือปากน้ำโพขึ้นไปเล็กน้อย เมื่อกองทัพพระเจ้ากรุงธนบุรียกไปถึง ก็ได้รบพุ่งกันเป็นสามารถ ฝ่ายข้าศึกยิงปืนมาถูกพระชงฆ์ของพระเจ้ากรุงธนบุรี กองทัพกรุงธนบุรีเห็นว่าจะรบพุ่งต่อไปไม่สำเร็จ ก็ถอยทัพกลับคืนมาพระนคร ฝ่าย เจ้าพระยาพิษณุโลก ครั้นทราบว่า กองทัพของตนทำให้ฝ่ายกรุงธนบุรีล่าถอยกลับไปก็ได้ใจเชื่อว่าฝ่ายตนชนะแล้ว คงจะตั้งตัวเป็นใหญ่กว่าชุมนุมทั้งปวงได้ เมื่อพระเจ้าตากสินคิดว่างแผนใหม่แล้วก็ได้ยกทัพไปตีอีกครั้งจนปราบชุมนุมของ
  เจ้าพระยาพิษณุโลกจนแตก

 58. ศุรกิจ1133 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 2
  พระยาตากได้ปรบปรามอยู่ 4 ชุมนุม คือ
  เมืองพิษณุโลกแต่ไม่สำเร็จ
  ต่อมา พ.ศ.2311 ไปปราบปรามกับชุมนุมเจ้าพิมาย เป็นชุมนุมแรกที่สำเร็จ
  ต่อจากนั้นได้ไปปราบชุมนุมเจ้าพระยานคร ก็สำเร็จ
  หลังจาก พ.ศ.2312 พระยาตากก็ไปรบกับเมืองเจ้าพระฝางก็สำเร็จอีกหนึ่งเมือง

 59. ด.ช. ยุทธนา ยาดี เลขที่ 10 ชั้น ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 3
  พระเจ้าตากสินมหาราชท่านเป็นคนที่เสียสละและมีความปรีชาสามารถในการทำสงครามกระผมมีความประทับใจมากในหลายๆเรื่องที่พระองค์ทรงทำเพื่อแผ่นดินไทยจนทำให้คนไทยรุ่นหลังยกย่องให้เป็นมหาราชและเคารพในความสามารถของพระองค์

 60. ธีรธรรม ปัญจขันธ์632 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 1

  พระเจ้าตากได้ตีฝ่าวงค์ล้อมออกจากกรุงศรีอยุธยาไปนครนายกแล้วไป ปราจินบุรี แล้วไปชลบุรี แล้วไประยอง แล้วไปแกลง แล้วไป แล้วไปตีเมืองชลบุรีแล้วไปธลบุรีผ่ายกรมการ ไปที่โพธิ์สามต้น แล้ว พระเจ้าตากตีโพธิ์สามต้นคือได้ยึดกรุฃศรีอยุธยาได้แล้ว แล้วตอนสุดท้านพระเจ้าตากได้ไปประทับอยู่ที่กรุงธนบุรี

 61. น.ส.ศุภาพิชญ์ สืบสาย เลขที่30ชั้นม.3/3 พูดว่า:

  ในวันที่ 3มกราคม พ.ศ.2329 จุลศักราช ๑๑๒๘ พระยาตากเห็นว่ากรุงศรีอยุธยาคงต้องเสียทีแก่พม่า จึงตัดสินใจร่วมกับพระยาพิชัยดาบหัก พระเชียงเงิน หลวงพรหมเสนา หลวงราชเสน่หา ขุนอภัยภักดี พร้อมด้วยทหารกล้าราว ๕๐๐ คน มีปืนเพียงกระบอกเดียว แต่ชำนาญด้านอาวุธสั้น ยกกำลังออกจากค่ายวัดพิชัย และตีฝ่าวงล้อมทหารพม่าไปทางทิศตะวันออก มุ่งตรงไปยังบ้านโพธิ์สังหาร” พระยาเพชรบุรีและหลวงสุรเสนีแต่งทัพเรือไปคอยดักสกัดทัพเรือพม่าที่วัดใหญ่ พระยาเพชรบุรีนำกำลังรุดเข้าตีทหารพม่าก่อนแต่กลับพ่ายแพ้ ตัวเองถูกสังหารในที่รบ “พระยาตาก หลวงสรเสนีถอยมาแอบดู หาช่วยหนุนไม่ แล้วไปตั้งอยู่ ณ วัดพิชัย”รุ่งเช้า ได้ต่อสู้กับกองทหารพม่าจนล้มตายและบางส่วนแตกหนีไป ก่อนเดินทางไปตั้งค่ายพักอยู่บ้านพรานนก ในขณะนั้นมีทหารพม่ากองหนึ่งซึ่งประกอบด้วยทหารม้าประมาณ30คนสวนทางมาพบทหารพระยาตากที่เที่ยวหาเสบียงอาหาร ทหารพม่าก็ไล่ตามมา แต่ถูกกลอุบาย ถูกตีกระหนาบจนแตกหนีไปพม่าเข้าตีกรุงศรีอยุธยาได้ พม่าจุดไฟเผาเมืองจนวอดวาย พระเจ้ามังระ กษัตริย์พม่า ทรงมีพระบรมราชโองการให้จับพระเจ้าแผ่นดิน พระบรมวงศานุวงศ์ และรวบรวมสมบัติทั้งหมดของอยุธยาส่งกลับไปพม่า ข่าวกรุงแตกได้แพร่กระจาย พระยาตากจึงได้ประกาศตนเป็นผู้นำ และกอบกู้กรุงศรีอยุธยาให้กลับรุ่งเรืองดังเดิม

  น.ส. ศุภาพิชญ์ สืบสาย เลขที่17ชั้นม.3/3

 62. ทรงสิทธิ์ หวังใจ เลขที่ 6 ม.3/5 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 3

  ความภาคภูมิใจของผมที่มีต่อพระเจ้าตากสินคือท่านเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญและความเสียสละของท่าน

 63. ศุรกิจ1133 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 3
  กระผมภูมิใจที่ท่านทำให้เราได้มีกรุงศรีอยุธยาในวันนั้นจนถึงปัจจุบันและยังเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่มาก และท่านยังทำให้คนำทยรักใคร่กัน ไม่แตกแยกกันอีกด้วยครับ

 64. กิจกรรมที่1
  พระเจ้าตากเดินทางไปยังทิศตะวันออกมุ่งตรงไปยังบ้านโพธิ์สังหารได้ต่อสู้กับกองทหารพม่าจนล้มตายและบางส่วนแตกหนีไปและเดินทางไปตั้งค่ายพักอยู่บ้านพรานนก พวกราษฎรที่หลบซ่อนพม่าอยู่ ทราบข่าวพระยาตากรบชนะพม่าก็พากันเข้ามาสมัครเป็นพรรคพวก หลังจากนั้นเจ้าตากจึงยกกองทหารไปทางนาเริง เมืองนครนายก[12] ผ่านด่านกบแจะ ข้ามลำน้ำปราจีนบุรี ไปตั้งพักอยู่ชายดงศรีมหาโพธิ์ ข้างฝั่งตะวันออก พม่าที่ตั้งทัพอยู่ปากน้ำเจ้าโล้ หรือปากน้ำโจ้โล้ เมืองฉะเชิงเทราพระยาตากได้ยกกองทัพผ่านเมืองฉะเชิงเทรา ชลบุรี แล้วจึงเดินทางต่อไปยังบ้านนาเกลือ แขวงเมืองบางละมุง เมื่อถึงเมืองระยอง ภายในเวลาไม่ถึงเดือน ก็สามารถยึดเมืองระยองเป็นที่มั่นได้ ย่อมแสดงให้เห็นถึงความสามารถและศักยภาพที่มีอยู่เหนือกว่าชุมนุมอื่น ๆ ในการกอบกู้กรุงศรีอยุธยาขณะที่พระยาตากอยู่ที่เมืองระยอง พระยาตากจึงได้ประกาศตนเป็นผู้นำในการที่จะฟื้นฟูพระพุทธศาสนา และกอบกู้กรุงศรีอยุธยาให้กลับรุ่งเรืองดังเดิม

 65. ด.ช.ฤทธิชัย ใจบาล ม.3/1 เลขที่11 08234 พูดว่า:

  กิจกรรมที่1
  จากอยุธยา ไปวัดพิชัย ไป บ้านโพธิ์สาวหาญ ไป บ้านพรานนก นครนายก ปราจีนบุรี คงศรีมหาโพธิ์ ชลบุรี พัทยา ระยอง เเกลง จันทบุรี ตราด ได้ยกทัพเรือ เข้าปากน้ำ เข้าเมือง สมุทรปราการ เเละเข้าเมืองธนบุรีธนบุรีได้สำเร็จ

 66. ด.ญ.อารียา ไชยาโส เลขที่ 42 ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่1
  พระเจ้าตากสินได้ตีฝ่าวงล้อมโดยใช้กลวิธีแบบกองโจร ได้รวบรวมทหารทั้งไทยและจีนมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก จากกรุงศรีอยุธยาไปทางนครนายก ผ่านปราจีนบุรีได้หยุดพักที่วัดศรืมหาโพธิ์แล้วจึงพ้นจากกองทัพพม่า แล้วจึงเดินทางไปยังชลบุรีอ.บางละมุงและได้พักแรมที่พัทยา รุ่งขึ้นเดินทางทางทะเลไปที่ระยอง ผ่านเมืองแกลง แล้วจึงเข้าไปตีเมืองจันทบุรี ที่เมืองแก้ว และได้สร้างความหึกเหิมให้กับทหารโดยการทุบหม้อข้าวเพื่อหวังที่จะตีเมืองจันทบุรีให้ได้ พระยาตากสามารถตีเมืองไว้ได้ และประทับอยู่ต่อเรือรบได้ประมาณร้อยลำเพื่อที่จะยึดกรุงศรีอยุธยาคืน มีจุดมุ่งหมายที่จะฟื้นฟูกรุงศรีใหม่ เมื่อถึงเวลาก็ออกเดินทางไปยังชลบุรีต่อเรือรบเดินทางเลียบชายฝั่งทะเล ซึ่งมีทหารที่เห็นเหตุการณ์ได้ไปแจ้งเหตุให้สุกี้พระนายกอง จึงสั่งให้ตั้งทัพเรือสกัด พระยาตากจึงยึดค่ายโพธิ์ต้นไว้ได้ เมื่อสามารถยึดกรุงศรีได้แล้วแทนที่จะประทับอยู่ที่กรุงศรีแต่กลับไปประทับที่ธนบุรีแทนเพราะ กำลังไพร่พลไม่เพียงพอ ส่วนมากจะอยู่ที่ธนบุรีหมด

 67. ภัสชราภา ทัศนปรีดา3232 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 1

  พระเจ้าตากได้ตีฝ่าวงค์ล้อมออกจากกรุงศรีอยุธยาด้วยไปนครนายกแล้วไป ปราจินบุรี แล้วไปชลบุรี แล้วไประยอง แล้วไปแกลง แล้วไป แล้วไปตีเมืองชลบุรีแล้วไปธลบุรีผ่ายกรมการ ไปที่โพธิ์สามต้น แล้ว พระเจ้าตากตีโพธิ์สามต้นโดยมีสุกี้ผู้เป็นพระนายกอง สุกี้จึงจัดกองทหารตั้งทัพเรือสกัดพระเจ้าตากไม่ให้พระเจ้าตากตีอยุธยาได้แต่สุดท้ายพระเจ้าตากยึดอยุธยาได้สำเร็จสุดท้านพระเจ้าตากได้ไปประทับอยู่ที่กรุงธนบุรี

 68. สิตานันท์ หน่อแก้ว4032 พูดว่า:

  วันเสาร์ตอนค่ำพระยาตากก็ยกสมัครพักพวกไพร่พล ไทย-จีน ออกจากค่ายวัดพิชัยเดินทัพไปทางบ้านบ้านโพธิ์สาวหาญ บ้านพรานนก นครนายก ปราจีนบุรี ดงศรีมหาโพธิ์ ชลบุรี บ้านนาเกลือ พัทยา ระยอง จันทบุรี ตราด และเดินทัพกลับไปที่เมืองจันทบุรี จากนั้นจึงยกทัพเรือขึ้นไปที่ ชลบุรี ตีสมุทรปราการ ธนบุรี จากนั้นก็ขึ้นไปตีค่ายโพธิ์สามต้นจนแตกผ่ายและเท่ากับว่าสามารถกู้กรุงศรีอยุธยามาได้แล้ว

 69. ด.ญ.ประภาสิริ เนียมหอม เลขที่ 23 ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรรมที่ 1

  พระยาตากได้รวมกำลังคนผ่าวงล้อมออกจาอยุธยาไป นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทราไปทางใต้เรียบชายฝั่ง ชลบุรี บางละมุง ระยอง แกลง จันทบุรี ไปตราดเพื่่่อสร้างเรือแล้วก็กลับมาจันทบุรี เดินทางโดยใช้เรือไปแวะที่ชลบุรีแล้วก็ไปที่สมุทรปราการ เข้าตีธนบุรีแล้วเข้าตีค่ายโพธิ์สามต้น

 70. สุดารัตน์ อุดเมืองใจ 3233 พูดว่า:

  พระเจ้าตาก ทรงมีความสามารถในด้านการรบ เปนอย่างมากสามารถสู้รบกับพม่าเป็นจำนวนมาก และในเวลาเดียวกันนั้นก็สามารถ เดินทางไปตีตามเมืองต่างๆ ไปจนถึง เมืองตราด และสามารถตีค่ายโพธิ์ สามต้น ค่ายของพม่าที่ยึดจากอยุธยา พระยาตากทรงตีค่ายโพะสามต้น ซึ้งหมายความว่าสามารถยึดอยุธยากลับมาได้แล้ว แต่พระยาตากกลับไปตั้งหลักที่เมืองธนบุรีเพื่อที่จะปลอดภัยที่สุดในการรับมือของพม่า

 71. น.ส.ศุภาพิชญ์ สืบสาย เลขที่30ชั้นม.3/3 พูดว่า:

  แผนการปราบปรามชุมนุมต่าง ๆ เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2311 ด้วยการยกกองทัพเรือจากธนบุรีเพื่อปราบปรามชุมนุมแรกสุด คือ ชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลก แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ เพราะได้รับการต่อต้านจนกระทั่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้รับบาดเจ็บ พิษณุโลก เจ้าพระยาพิษณุโลกเห็นเป็นโอกาสเหมาะจึงตั้งตัวเป็นกษัตริย์ พอราชาภิเษกได้ 7 วัน ก็ทรงประชวรและถึงแก่พิราลัยในที่สุด น้องชาย ได้ขึ้นครองเมืองแทน แต่มีความอ่อนแอกว่าเจ้าพระยาพิษณุโลก จึงทำให้เมืองพิษณุโลกเริ่มอ่อนแอลง ทรุดโทรมลงตามลำดับ ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้เจ้าพระฝาง หัวหน้าชุมนุมเจ้าพระฝาง เห็นเป็นโอกาสเหมาะ จึงยกทัพลงมาตีเมืองพิษณุโลกเอาไว้ได้ในที่สุดพระยาตากจึงยกทัพไปตีเมืองนครราชสีมา (ชุมนุมเจ้าพิมาย) ทางฝ่ายเจ้าเมืองพิมาย เห็นว่า ไม่มีทางต่อสู้กับกองทัพกรุงธนบุรีได้ ก็พาครอบครัวอพยพออกจากเมือง แต่ภายหลังก็ถูกจับตัวได้ การที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้เมืองนครราชสีมา ทำให้อาณาจักรเขตทางด้านทิศตะวันออกของธนบุรีขยายออกไปเท่ากับสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีต่อมาในปี พ.ศ. 2312 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โปรดให้เตรียมทัพยกลงไปตีเมืองนครศรีธรรมราช (ชุมนุมเจ้านครศรีธรรมราช) โดยพระองค์โปรดให้ทัพหน้าล่วงไปก่อน ตีได้สำเร็จใน ปี พ.ศ. 2313 พระองค์ก็สามารถปราบปรามเจ้าพระฝาง (ชุมนุมเจ้าพระฝาง) ได้เป็นผลสำเร็จ ซึ่งในขณะเดียวกันก็ยึดเมืองพิษณุโลกได้ด้วย

 72. สุดารัตน์ อุดเมืองใจ 3233 พูดว่า:

  กิจกรรมที่1 : พระเจ้าตาก ทรงมีความสามารถในด้านการรบ เปนอย่างมากสามารถสู้รบกับพม่าเป็นจำนวนมาก และในเวลาเดียวกันนั้นก็สามารถ เดินทางไปตีตามเมืองต่างๆ ไปจนถึง เมืองตราด และสามารถตีค่ายโพธิ์ สามต้น ค่ายของพม่าที่ยึดจากอยุธยา พระยาตากทรงตีค่ายโพะสามต้น ซึ้งหมายความว่าสามารถยึดอยุธยากลับมาได้แล้ว แต่พระยาตากกลับไปตั้งหลักที่เมืองธนบุรีเพื่อที่จะปลอดภัยที่สุดในการรับมือของพม่า

 73. ด.ญ. ธิฆัมพร เต็มใจ เลขที่22 ชั้นม.302 พูดว่า:

  นับเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งเป็นการรวบรวมกองกำลังของเจ้าตาก เพื่อขับไล่กองทัพพม่าที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในกรุงศรีอยุธยาในวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๓๐๙ ซึ่งตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือนยี่ จุลศักราช ๑๑๒๘ ปีจอ อัฐศก พระยาตากเห็นว่ากรุงศรีอยุธยาคงต้องเสียทีแก่พม่า ยกกำลังออกจากค่ายวัดพิชัย และตีฝ่าวงล้อมทหารพม่าไปทางทิศตะวันออก มุ่งตรงไปยังบ้านโพธิ์สังหารได้ต่อสู้กับกองทหารพม่าจนล้มตายและบางส่วนแตกหนีไป ก่อนเดินทางไปตั้งค่ายพักอยู่บ้านพรานนก นายซ่องทั้งหลายไม่ยอมอ่อนน้อมก็ถูกปราบปรามจนราบคาบริบพาหนะ ผู้คน ช้าง ม้า และศาสตราวุธได้เป็นจำนวนมาก หลังจากนั้นเจ้าตากจึงยกกองทหารไปทางนาเริง เมืองนครนายก[12] ผ่านด่านกบแจะ ข้ามลำน้ำปราจีนบุรี ไปตั้งพักอยู่ชายดงศรีมหาโพธิ์ ข้างฝั่งตะวันออก พม่าที่ตั้งทัพอยู่ปากน้ำเจ้าโล้ หรือปากน้ำโจ้โล้ เมืองฉะเชิงเทราพระยาตากได้ยกกองทัพผ่านเมืองฉะเชิงเทรา ชลบุรี แล้วจึงเดินทางต่อไปยังบ้านนาเกลือ แขวงเมืองบางละมุง เมื่อถึงเมืองระยอง เจ้าเมืองระยองซึ่งได้ยินกิติศัพท์ของพระยาตากก็ยอมอ่อนน้อมเชิญให้เข้าเมือง นับตั้งแต่ได้ถอนตัวออกจากการป้องกันพระนครนั้น ภายในเวลาไม่ถึงเดือน ก็สามารถยึดเมืองระยองเป็นที่มั่นได้ ย่อมแสดงให้เห็นถึงความสามารถและศักยภาพที่มีอยู่เหนือกว่าชุมนุมอื่น ๆ ในการกอบกู้กรุงศรีอยุธยาทรงมีพระบรมราชโองการให้จับพระเจ้าแผ่นดิน พระบรมวงศานุวงศ์ และรวบรวมสมบัติทั้งหมดของอยุธยาส่งกลับไปพม่า ข่าวกรุงแตกได้แพร่กระจาย ขณะที่พระยาตากอยู่ที่เมืองระยอง พระยาตากจึงได้ประกาศตนเป็นผู้นำในการที่จะฟื้นฟูพระพุทธศาสนา และกอบกู้กรุงศรีอยุธยาให้กลับรุ่งเรืองดังเดิม

 74. ด.ญ.มลธิรา ฟูแสง เลขที่26 ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 1
  พระเจ้าตากสินได้ตีฝ่าวงล้อมออกมาทางทิศตะวันออกไปที่เมืองระยองและไปที่เมืองจันทบุรีได้สะสมเสบียงที่นั้นและไปที่ธนบุรีเจอกับนายทองอินและฆ่านายทองอินเสียแล้วยกทัพเรือไปตีที่ค่ายโพธิ์สามต้นและได้กู้เอกราชกลับมาอีกครั้ง

 75. สิตานันท์ หน่อแก้ว4032 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 1
  วันเสาร์ตอนค่ำพระยาตากก็ยกสมัครพักพวกไพร่พล ไทย-จีน ออกจากค่ายวัดพิชัยเดินทัพไปทางบ้านบ้านโพธิ์สาวหาญ บ้านพรานนก นครนายก ปราจีนบุรี ดงศรีมหาโพธิ์ ชลบุรี บ้านนาเกลือ พัทยา ระยอง จันทบุรี ตราด และเดินทัพกลับไปที่เมืองจันทบุรี จากนั้นจึงยกทัพเรือขึ้นไปที่ ชลบุรี ตีสมุทรปราการ ธนบุรี จากนั้นก็ขึ้นไปตีค่ายโพธิ์สามต้นจนแตกผ่ายและเท่ากับว่าสามารถกู้กรุงศรีอยุธยามาได้แล้ว

 76. ฉัตรชัย จรรยา233 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 1

  พระเจ้าตากได้ตีฝ่าวงค์ล้อมออกจากกรุงศรีอยุธยาด้วยไปนครนายกแล้วไป ปราจินบุรี แล้วไปชลบุรี แล้วไประยอง แล้วไปแกลง แล้วไป แล้วไปตีเมืองชลบุรีแล้วไปธลบุรีผ่ายกรมการ ไปที่โพธิ์สามต้น แล้ว พระเจ้าตากตีโพธิ์สามต้นโดยมีสุกี้ผู้เป็นพระนายกอง ได้แต่สุดท้ายพระเจ้าตากยึดอยุธยาได้สำเร็จสุดท้านพระเจ้าตากได้ไปประทับอยู่ที่กรุงธนบุรี

 77. ด.ญ. ธิฆัมพร เต็มใจ เลขที่22 ชั้นม.302 พูดว่า:

  กิจกรรมที่1
  นับเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งเป็นการรวบรวมกองกำลังของเจ้าตาก เพื่อขับไล่กองทัพพม่าที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในกรุงศรีอยุธยาในวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๓๐๙ ซึ่งตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือนยี่ จุลศักราช ๑๑๒๘ ปีจอ อัฐศก พระยาตากเห็นว่ากรุงศรีอยุธยาคงต้องเสียทีแก่พม่า ยกกำลังออกจากค่ายวัดพิชัย และตีฝ่าวงล้อมทหารพม่าไปทางทิศตะวันออก มุ่งตรงไปยังบ้านโพธิ์สังหารได้ต่อสู้กับกองทหารพม่าจนล้มตายและบางส่วนแตกหนีไป ก่อนเดินทางไปตั้งค่ายพักอยู่บ้านพรานนก นายซ่องทั้งหลายไม่ยอมอ่อนน้อมก็ถูกปราบปรามจนราบคาบริบพาหนะ ผู้คน ช้าง ม้า และศาสตราวุธได้เป็นจำนวนมาก หลังจากนั้นเจ้าตากจึงยกกองทหารไปทางนาเริง เมืองนครนายก[12] ผ่านด่านกบแจะ ข้ามลำน้ำปราจีนบุรี ไปตั้งพักอยู่ชายดงศรีมหาโพธิ์ ข้างฝั่งตะวันออก พม่าที่ตั้งทัพอยู่ปากน้ำเจ้าโล้ หรือปากน้ำโจ้โล้ เมืองฉะเชิงเทราพระยาตากได้ยกกองทัพผ่านเมืองฉะเชิงเทรา ชลบุรี แล้วจึงเดินทางต่อไปยังบ้านนาเกลือ แขวงเมืองบางละมุง เมื่อถึงเมืองระยอง เจ้าเมืองระยองซึ่งได้ยินกิติศัพท์ของพระยาตากก็ยอมอ่อนน้อมเชิญให้เข้าเมือง นับตั้งแต่ได้ถอนตัวออกจากการป้องกันพระนครนั้น ภายในเวลาไม่ถึงเดือน ก็สามารถยึดเมืองระยองเป็นที่มั่นได้ ย่อมแสดงให้เห็นถึงความสามารถและศักยภาพที่มีอยู่เหนือกว่าชุมนุมอื่น ๆ ในการกอบกู้กรุงศรีอยุธยาทรงมีพระบรมราชโองการให้จับพระเจ้าแผ่นดิน พระบรมวงศานุวงศ์ และรวบรวมสมบัติทั้งหมดของอยุธยาส่งกลับไปพม่า ข่าวกรุงแตกได้แพร่กระจาย ขณะที่พระยาตากอยู่ที่เมืองระยอง พระยาตากจึงได้ประกาศตนเป็นผู้นำในการที่จะฟื้นฟูพระพุทธศาสนา และกอบกู้กรุงศรีอยุธยาให้กลับรุ่งเรืองดังเดิม

 78. ณัฐครินทร์ หัตถัง 231 พูดว่า:

  กิจกรรมที่2
  การปราบปรามชุมนุมคนไทยเพื่อรวบรวมเป็นเวลา4ปีชุมนุมแรกที่พระเจ้าตากไปปราบชุมนุมเจ้าพิษณุโลกแต่ไม่สำเร็จต่อมายกทัพปราบชุมนุมเจ้าพิมายจนสำเร็จระหว่างนั้นพระฝางโจมตีพิษณุโลกได้ต่อมาพระเจ้าตากยกทัพมาตีชุมนุมเจ้าพระฝางได้จึงเป็นประเทศไทยได้จนปัจจุบันนี้

 79. ด.ญ.อัญธิกา บุญเลิศ ม.3/3 เลขที่ 35 พูดว่า:

  เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2311 ด้วยการยกกองทัพเรือจากธนบุรีเพื่อปราบปรามชุมนุมแรกสุด คือ ชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลก แต่ไม่สำเร็จ เพราะได้รับการต่อต้านจนกระทั่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้รับบาดเจ็บ (โดยถูกกระสุนปืนที่พระชงฆ์ : หน้าแข้ง) จึงต้องยกทัพกลับ ส่วนทางพิษณุโลก เจ้าพระยาพิษณุโลกเห็นเป็นโอกาสเหมาะจึงตั้งตัวเป็นกษัตริย์ ก็ทรงประชวรและถึงแก่ตายในที่สุด น้องชาย ได้ขึ้นครองเมืองแทน แต่มีความอ่อนแอกว่าเจ้าพระยาพิษณุโลก จึงทำให้เมืองพิษณุโลกเริ่มอ่อนแอลง ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้เจ้าพระฝาง เห็นเป็นโอกาสเหมาะ จึงยกทัพลงมาตีเมืองพิษณุโลกเอาไว้ได้ในที่สุดต่อมาในปี พ.ศ. 2312 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โปรดให้เตรียมทัพยกลงไปตีเมืองนครศรีธรรมราช (ชุมนุมเจ้านครศรีธรรมราช) และสามารถตีเมืองนครศรีธรรมราชได้ ปี พ.ศ. 2313 พระองค์ก็สามารถปราบปรามเจ้าพระฝาง (ชุมนุมเจ้าพระฝาง) ได้เป็นผลสำเร็จ ซึ่งในขณะเดียวกันก็ยึดเมืองพิษณุโลกได้ด้วย
  ด.ญ. อัญธิกา บุญเลิศม.3/3เลขที่35

 80. ด.ญ.ประภาสิริ เนียมหอม เลขที่ 23 ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 2

  พระเจ้าตากได้ไปตีชุมนุมพิษณุโลกเป็นชุนุมแรกแต่ไม่สำเร็จเพราะโดนปืนเสียก่อนเมื่อหายแล้วจึงไปปราบชุมนุมพิมายและชุมนุมนครศรีธรรมราช หลังจากที่เจ้าพระยาพิษณุโลกตายชุมนุมพระฝางได้ไปยึดชุมนุมพิษณุโลก พระองค์ก็ได้ไปตีชุมนุมพระฝาง และไปตีเมืองเวียงจันทร์และอัญเชิญพระแก้วมรกตลงมายังกรุงธนบุรี

 81. ด.ญ เสาวลักษณ์ ดวงแก้ว เลขที่31 ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่1
  พระเจ้าตากได้เดินทางออกจากกรุงศรีอยุทยาไปพระนครนายก ปราจีนบุรี ธนบุรี ระยอง และเข้าเมืองแกลง สุดท้ายก็ทุบหม้อเข้าหม้อแกงแล้วไปตีเมืองจันทบุรีเวลาต่อมาได้ต่อเรือสำเภาแล้วเดินเรือมาทางอ่าวไทยและแวะเมืองชลบุรีแล้วเข้าตีเมืองธนบุรี

 82. สุดารัตน์ อุดเมืองใจ 3233 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 2 : เมืองธนบุรีตั้งอยู่ที่ริ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ้งที่ตั้งเดินของธนบุรีตั้งอยู่ที่การกัดเซ๊าะของแม่น้ำเจ้าพระยา จึงทำให้ย้ายจากทีตั้งธนบุรีเดิม ไปที่อีกฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา และที่ตั้งใหม่นั้นเป็นพื้นที่ตกตะกอนของการไหลของแม่น้ำเจ้าพระยา จากนั้นทรงสั่งให้ขุดคู่เมืองล้อมรอบ กรุงธนบุรีไว้เพื่อเป็นเกราะป้องกันเมืองไว้

 83. ด.ญ.ธมลวรรณ เครีอธิ เลขที่18 ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่1
  พระยาตากก็ยกสมัครพรรคพวกไพร่พลไทยจีนออกจากค่ายวัดพิชัย เดินทัพไปทางไปยังทิศตะวันออก
  พม่ายกพลติดตามทัน ได้ต่อรบกันเป็นสามารถ พม่าต่อต้านมิได้ก็ถอยกลับไปพระยาตากเดินทัพไปถึงบ้านโพสามหาว หรือโพสาวหาญ หรือโพสังหาร พม่ายกพลติดตามไปอีก ได้ต่อรบกันเป็นสามารถ ทัพพม่าแตกกระจัดกระจายพ่ายแพ้ไปถึงบ้านพรานนก หยุดพักแรม ให้ทแกล้วทหารออกไปลาดเลี้ยวเที่ยวหาอาหารพระเจ้าตากยกพลไปประทับที่ตำบลหนองไม้ซุง ตามทางเมืองนครนายก แล้วประทับรอนแรมไปอีกสองวันก็ถึงบ้านนาเริ่งออกจากบ้านนาเริ่งวันหนึ่งถึงเมืองปราจีนบุรี ข้ามแม่น้ำที่ด่านกบ (แจะ) (ประจันตคาม ปราจีนบุรี) ให้พักรี้พลหุงอาหาร กินเสร็จแล้วเดินทัพข้ามทุ่งไปจนตกเย็น หยุดพักทัพรอสมัครพรรคพวกที่ตามไม่ทันอยู่ ๓ วัน (เอกสารบางเล่มบอกว่าอยู่ชายดงศรีมหาโพธิ์)ฝ่ายพม่าเกณฑ์ทัพเรือให้ขึ้นมาสมทบกับทัพบกตั้งอยู่ปากน้ำเจ้าโล้ (โจ้โล้) ยกไปขึ้นที่ท่าข้าม ติดตามกองทัพพระเจ้าตากได้รบกันหนักจนพม่าแตกกระจัดกระจายพ่ายไป
  จากนั้นพระเจ้าตากยกพลนิกายไปทางบ้านทองหลาง บ้านสะพานทอง (อ.พานทอง?) บางปลาสร้อย ก็เป็นอันพ้นกองทัพพม่า

 84. ด.ญ. กัญญ์วรา นาแพร่ เลขที่12 ชั้นม.302 พูดว่า:

  กิจกรรมที่1
  พระยาตาก ยกกองทัพเรือจากเมืองจันทบุรีมายึดกรุงศรีอยุธยาคืน แล้วฟื้นฟูราชอาณาจักรศรีอยุธยาขี้นมาใหม่ ชื่อกรุงธนบุรี พระเจ้าตาก อาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์ เขียนไว้ในหนังสือการเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี ในสงครามครั้งเสียกรุง ได้กวาดต้อนไพร่พลหลบพม่าลงมาเป็นกำลังแก่กรุงศรีอยุธยา ได้บำเหน็จความชอบจากการนั้นระหว่างที่พม่าล้อมกรุงอยู่ก็ได้ทำการต่อสู้ จนปรากฏชื่อว่าเป็นนายทัพที่เข้มแข็งคนหนึ่ง ในสงครามครั้งเสียกรุง ได้กวาดต้อนไพร่พลหลบพม่าลงมาเป็นกำลังแก่กรุงศรีอยุธยา ได้บำเหน็จความชอบจากการนั้นระหว่างที่พม่าล้อมกรุงอยู่ก็ได้ทำการต่อสู้ จนปรากฏชื่อว่าเป็นนายทัพที่เข้มแข็งคนหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชาธิบายว่า พ้นจากเมืองชลบุรีไปทางตะวันออกก็พ้นพม่าเสียแล้วประการที่สาม หัวเมืองชายทะเลด้านตะวันออกเป็นศูนย์กลางของการติดต่อกับส่วนอื่นๆ ของราชอาณาจักร เช่น เมืองจันทบูรเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินเรือข้ามอ่าวไทยลงสู่ปักษ์ใต้ ทั้งอาจติดต่อกับเขมรและพุทไธมาศได้สะดวก ถ้าถึงที่สุดแล้วเมืองจันทบูรยังเป็นปากทางที่จะหนีไปที่อื่นๆ ได้ง่ายประการที่สี่ มีชาวจีนสายแต้จิ๋วตั้งถิ่นฐานอยู่แล้ว ย่อมมีโอกาสและกาสมัครพรรคพวกได้อีก มุ่งหน้ายึดเมืองระยองเมื่อเสด็จถึงบ้านนาเกลือ (บางละมุง) นายกล่ำเป็นนายชุมนุมคุมไพร่พลอยู่ที่นั่น

 85. ณัฐวุฒิ433 พูดว่า:

  กิจกรรมที่2
  เมืองธนบุรีที่เรียกอดีดตกาลแต่ก่อนบางกอกตะวันตกตะวันออก พระเจ้าตากได้เกียนคนไปเอาอิฐกำแฟงเก่า เอาแม่นําไว้กลางเหมือนกับเมืองพิณุโลกคลองอรุณอัมรินทร์ ธนบุรี คลองคู่เมืองเดิมปากกำแพงเมืองธนบุรีฝั่งตะวันออกจากคุณเคยกันมาก่อนที่นี้คือบางกุ้งสมุทรสงครามสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้เสด็จยืดเอาอาวุธและศเลยศึกได้เอามากสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงมีเชื่อสายจียแต้จิ๋วทรงสับสนุนชาติจีนเป็นพิเศษคือจีนหลวงจีนก็ต่อนรับไทยอย่างดีคาขายต่อไทยโดยไม่เสียภาษีกานเข้าไปขาย

 86. ด.ญ.กรณิศ ดวงแก้ว เลขที่45 ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 1
  เมื่อพม่ามาล้อมพระนครศรีอยุธยานั้นพระเจ้าตากสินได้ใช้วิธีกองโจรในการเดินทัพออกจากกรุงศรีอยุทยาไปพระนครนายก ปราจีนบุรี ธนบุรี ระยอง แล้วเข้าเมืองแกลง ก็ทุบหม้อเข้าหม้อแกงแล้วไปตีเมืองจันทบุรีเวลาต่อมาได้ต่อเรือสำเภา แล้วเดินเรือมาทางอ่าวไทยและแวะเมืองชลบุรีแล้วเข้าตีเมืองธนบุรีจนสำเร็จ

 87. ด.ญ. มลธิรา ฟูแสง เลขที่26 ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 2
  พระเจ้าตากไปปราบชุมนุมพระยาพิษณุโลกก่อนแต่ไม่สำเร็จจึงไปปราบชุมนุมเจ้าพิมายสำเร็จก็ไปปราบเจ้าพระยานครศรีธรรมราชและยกทัพไปตีชุมนุมเจ้าพระฝางเป็นชุมนุมสุดท้าย

 88. กิจกรรมที่1
  พระเจ้าตากได้ออกเดินทางจากกรุงศรีอยุธยาฝ่าวงลอมของทหารของพม่าไปทางทิศตะวันตก มุ่งหน้าสู่นครนายกแล้วเดินทางต่อไปปราจีนบุรีต่อที่ชนบุรีแล้วระยองไปเรือยๆที่เมื่องแกลงเดินต่อไปที่ชนบุรีและเข้าสู่เมื่องธนบุรีแล้วต่อสู้เพื่อยึดเมื่องคืนมา

 89. สุดารัตน์ อุดเมืองใจ 3233 พูดว่า:

  กิจกรรมที่3: พระเจ้าตากสินหรือพระยาตากทรงมีความรักชาติบ้านเมือง และมีความรักในผืนแผ่นดินไทย และไม่คิดที่จะละทิ้งในยามที่บ้านเมืองมีศึกสงคราม ไม่เห็นแก่ตัว และคนไทยทุกคนควรเคารพและยกย่องพระเจ้าตากสิน และควรเอาเป็นเยี่ยงอย่าง

 90. ด.ญ.สรณี ชุ่มชื่น เลขที่ 46 ม.3/2 พูดว่า:

  กิจกรรมที่1
  พระเจ้าตากสินได้ตีฝ่าวงล้อมไปทางทิศตะวันออกจากอยุธยาไปยังนครนายก จากนครนายกไปยังปราจีนบุรีได้หยุดพักที่วัดศรีมหาโพธิ์พ้นจากพม่า แล้วเดินทางต่อไปยังชลบุรีและได้พักที่พัทยา วันต่อมาพระยาตากสินเดินทางไปทางทะเลมุ่งหน้าไปที่ระยองก่อนที่จะเข้าตีเมืองจันทบุรี ได้สร้างความหึกเหิมให้กับทหาร แล้วจึงเดินทางไปตีเมืองจันทบุรีจนสำเร็จ และประทับอยู่ที่จันทบุรีสักระยะก่อนที่จะยกทัพไปตีค่ายโพธิ์สามต้น พระยาตากได้เดินทางทางทะเลไปยังชลบุรี มีทหารคนหนึ่งเห็นเหตุการณ์จึงไปบอกให้กับสุกี้พระนายกอง สุกี้พระนายกองจึงสั่งให้ทหารสกัดพระเจ้าตากไว้ แต่พระเจ้าตากก็ชนะในการทำสงคราม และสามารถกอบกู้กรุงศรีอยุธยาไว้ได้

 91. ด.ญ. สุนิภา สันกว๊าน ม.3/1 เลขที่36 08369 พูดว่า:

  กิจกรรมที่2
  การปราบชุมนุม ชุมนุมเรกที่ไปปราบคือ ชุมนุมพิษณุโลก เเต่ไม่สำเร็จเพราะถูกยิง เมื่อหายเจ็บก็ได้ไปปราบชุมนุม
  เจ้าพิมาย และไปปราบชุมนุมนครศรีธรรมราชและให้พระเจ้าหลานเธอเจ้านราสุริวงค์ปกครอง เมื่อเจ้าชุมนุมพิษณุโลกตาย เจ้าพระฝางก็ได้ยึดชุมนุมพิษณุโลก และชุมนุมสุดท้ายคือชุมนุมเจ้าพระฝาง

 92. ด.ญ. มลธิรา ฟูแสง เลขที่26 ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 3
  พระเจ้าตากสินมหาราชได้สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนชาวไทยอย่างล้นหลามทั้งยังกู้ชาติให้แก่ประเทศไทยประชาชนชาวไทยจึงให้นามว่าพระเจ้าตากสินมหาราช

 93. ด.ช.ฤทธิชัย ใจบาล ม.3/1 เลขที่11 08234 พูดว่า:

  กิจกกรมที่2
  ชุมนุมเรกที่ไปปราบคือ ชุมนุมพิษณุโลก เเต่ไม่สำเร็จเพราะถูกยิง เมื่อหายเจ็บก็ได้ไปปราบชุมนุม
  เจ้าพิมาย และไปปราบชุมนุมนครศรีธรรมราช เมื่อเจ้าชุมนุมพิษณุโลกตาย เจ้าพระฝางก็ได้ยึดชุมนุมพิษณุโลก และชุมนุมสุดท้ายคือชุมนุมเจ้าพระฝางเเละก็สามารถปราบชุมนุมทั้งหมดได้สำเร็จ

 94. ณัฐครินทร์ หัตถัง 231 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 3
  พระเจ้าตากสินทรงเป็นกษัตริย์พระองค์เดียวในกรุงธนบุรีพระเจ้าตากสินได้กู้กรุงศรีอยุธยาที่เคยถูกพม่าโจมตีบ้านเมืองจนย่อยยับจึงย้ายมาสถาปนากรุงธนบุรีแล้วทรงไปยึดชุมนุมต่างๆจนเกิดเป็นประเทศไทย

 95. ณัฐวุฒิ433 พูดว่า:

  กิจกรรมที่3
  มีคนเชื่อสายจีนทุกคนได้มาที่หลุมศพได้เอาของเส้นไหว้และได้ไหว้หลุมศพกัน ผมรู้ศึกว่าประเทศไทยและพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทำให้ประเทศไทยเราดีและทำให้พม่าพ่ายแพ้ไปผมประทับใจมากผมว่าดูสนุกคับได้รับความรู้เยอะขึ้น

 96. ด.ญ.เบญจมาศ อ้อยผาดวง เลขที่ 22 ชั้น ม.3/1 พูดว่า:

  ขั้นตอนในการเคลื่อนทัพเพื่อกู้ชาติของพระเจ้าตากสิน คือ
  พระเจ้าตากสินเริ่มจากการปรึกษากับพรรคพวก ซึ่งมีผู้เห็นด้วยเพียงไม่กี่คน เมื่อพระเจ้าตากสินตกลงกับพรรคพวกแล้วก็ออกเดินทางไปทางทิศ ตะวันออก พระองค์ได้ใช้วิธีการหนีแบบ กองโจร โดยที่พระองค์ได้หนีแบบกำลังซุ่ม ให้ทหารอีกส่วนหนึ่งไปล้อมพม่ามาทางที่ทหารอีกกลุ่มซุ่มอยู่ เมื่อพม่าหลงกลก็ทำลายพม่าทิ้ง หนีออกมาตั้งหลักที่นครนายก ตามด้วยนครศรีมหาโพธิ์ ตามด้วยชลบุรี ตามด้วยเมืองระยอง ตามด้วยเมืองแกลง การหนีไปตั้งหลักที่ผ่านหลายๆเมือง พระองค์ต้องต่อสู้ทุกเมืองและมีทหารเพิ่มมากขึ้น เมื่อถึงเมืองสุดท้าย คือเมืองจันทรบุรี พระองค์ให้ทหาร กินข้าวให้อิ่ม และทุบถ้วยช้องทิ้งให้หมด เมื่อต่อสู้กับเมืองจัทรบุรีจนสำเร็จแล้วพระองค์ก็มีทหารเพิ่มมากขึ้น และได้เดินทางไปตามชายทะเล แล้วไปสู้กับนายทองอิน ที่เมืองธนบุรี เมื่อชนะแล้วก็ไปสู้กับกองทับพม่าที่ทัพโพธ์สามต้น จนกู้ชาติจนสำเร็จ

 97. ด.ญ.อภิญญา งานดี เลขที่39 ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 1
  พระเจ้าตากสินได้ยกทัพไปที่จันทบุรีและสะสมเสบียงอาหารที่นั่นและยกทัพไปตีเมืองธนบุรีฆ่านายทองอินซึ่งเป็นคนไทยขายชาติและกลับไปตีที่ค่ายโพธิ์สามต้น

 98. ด.ญ.สุจารีนุช สุยะ เลขที่ 33 ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่1 พระยาตากได้ตีฝ่าวงล้อมหนีพม่าไปทางทิศตะวันออกโดยหนีไปที่ นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พัทยา ระยอง เมืองแกลง จันทบุรีซึ่งใช้เป็นที่รวบรวมกำลัง จากนั้นก็ได้ย้อนกลับไปที่ธนบุรีโดยใช้เส้นทางทางน้ำและจากนั้นก็ได้ไปสู้กับพม่าที่ค่ายโพธิ์สามต้นจนสามารถกอบกู้เอกราชอีกครั้งให้กับชาติไทยได้

 99. ด.ญ.อภิญญา มณี เลขที่40ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 1 พระเจ้าตากสินทรงใช้เส้นทางในการหนี คือ ไปทางนครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พัทยา ระยอง เมืองแกลง จันทบุรีและย้อนกลับไปตีเมืองจันทบุรีต่อจากนั้นก็ยกทัพไปตีกองทัพพม่าที่ค่ายโพธิ์สามต้น

 100. ธัญลักษณ์ บ่อทอง เลขที่20 ชั้นม.3/3 พูดว่า:

  กิจกรรมที่1
  พระยาตากได้รวบรวมทหารไว้จำนวน500คนไปตีฝ่าวงล้อมไปทางทิศตะวันออก พระยาเพชรบุรีนำกำลังรุดเข้าตีทหารพม่าก่อนแต่กลับพ่ายแพ้ แล้วไปตั้งอยู่ ณ วัดพิชัย เช้าวันต่อมา ได้ต่อสู้กับกองทหารพม่าจนล้มตายและแตกหนีไป ก่อนเดินทางไปตั้งค่ายพักอยู่บ้านพรานนก ในขณะนั้นมีทหารพม่ากองหนึ่งเดินทางมาจากแขวงเมืองปราจีนบุรี สวนทางมาพบทหาร ทหารพม่าก็ไล่ตามมา แต่ถูกกลอุบาย “วงกับดักเสือ” ถูกตีจนแตกหนี ไปเมืองนครนายก ข้ามไปเมืองฉะเชิงเทราจนถึงชลบุรี เมื่อถึงเมืองระยอง เจ้าเมืองระยองยอมอ่อนน้อมเชิญให้เข้าเมืองจะยกทัพไปตีเมืองจันทบุรียึดเมืองจันทบุรีได้สะสมอาวุธต่างๆยกทัพทางเรือไปเมืองธนบุรีและกอบกู้กรุงศรีอยุธยาให้กลับรุ่งเรืองดังเดิม

 101. ด.ญ.อภิญญา งานดี เลขที่39 ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 2
  เริ่มแรกไปปราบชุมนุมพระยาพิษณุโลกแต่ไม่สำเร็จจึงไปปราบชุมนุมเจ้าพิมายสำเร็จเป็นชุมนุมแรก แล้วก็ไปปราปชุมนุมพระยานครศรีธรรมราชสุดท้ายไปปราบชุมนุมเจ้าพระฝาง

 102. ด.ช.พงศ์พนัส เพิ่มการ.3/1 เลขที่2 พูดว่า:

  กิจกรรมที่3
  ชุมนุมเรกที่ไปปราบคือ ชุมนุมพิษณุโลก เเต่ไม่สำเร็จ และไปปราบชุมนุมเจ้าพิมาย และไปปราบชุมนุมนครศรีธรรมราช เมื่อเจ้าชุมนุมพิษณุโลกตาย เจ้าพระฝางก็ได้ยึดชุมนุมพิษณุโลก และชุมนุมสุดท้ายคือชุมนุมเจ้าพระฝางก็สามารถปราบชุมนุมทั้งหมดได้สำเร็จ

 103. ด.ญ.อภิญญา งานดี เลขที่39 ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 3
  พระเจ้าตากได้กอบกู้ชาติบ้านเมืองให้กับประเทศชาติและยังรวมชาติให้กับบ้านเมืองสร้างความประทับใจให้กับประชาชนอย่างมาก

 104. ด.ญ.อินทุอร หงษ์หิน เลขที่ 43 ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่1
  พระเจ้าตากสินใช้กลวิธีแบบกองโจรในการตีฝ่าวงล้อม เพื่อให้พม่าตามมาแล้วค่อยจู่โจมพม่าจากนครนายกมาปราจีนบุรีหยุดพักที่วัดศรีมหาโพธิ์แล้วจึงพ้นจากพม่า พอพ้นจากพม่าจึงเดินทางไปชลบุรีและได้พักแรมที่พัทยา เช้าวันต่อมาได้ยกทัพไปที่ระยองผ่านเมืองแกลงแล้วไปตีเมืองจันทบุรี แล้วตั้งหลักอยู่เมืองจันทบุรี และได้เดินทางทางทะเลไปยังชลบุรี สุกี้พระนายกองรู้ข่าวก็นำกำลังทหารไปสกัดแต่ก็ทำไม่สำเร็จ ทำให้พระเจ้าตากสินยึดกรุงศรีอยุธยาและกอบกู้เอกราชของชาติไว้ได้

 105. ปกรณ์ อินปั๋น เลขที่ 6 ม.3/3 พูดว่า:

  พระยาตากได้นำทหารฝ่าวงล้อมกรุงศรีอยุธยา ในวันรุ่งขึ้นพระยาตากพาพรรคพวกไปตั้งอยู่ที่วัดโพธิ์สังหาร ถูกพม่ายกทหารตามมาก็เลยหันหน้าเข้าสู้รบโดยใช้ยุทธวิธีแบบกองโจร หลังจากนั้นพระยาตากก็พาเหล่าทหารร่วมตาย กรมการเมืองระยองเห็นเหตุการณ์เป็นเช่นนั้น จึงได้หนีเข้าเมืองจันทบุรี และชักชวนให้พระยาจันทบุรีแข็งข้อ ทำการสู้รบกับพระยาตากที่มาตั้งกองทัพอยู่ เหล่าทหารเสือพระเจ้าตากก็กรูกันเข้ายึดเมืองจันทบุรีได้ในค่ำคืนนั้นเอง พระยาตากตั้งฐานทัพที่จันทบุรี 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2310 พระยาตากยกทัพทางเรือ
  แล้วเข้าโจมตีเมืองธนบุรีพระยาตากก็ยกทัพเรือออกจากจันทบุรี
  มุ่งตรงเข้าสู่ปากน้ำเจ้าพระยา และได้ปะทะกับนายทองอิน
  แล้วจึงเคลื่อนทัพเรือ ต่อไปยังค่ายโพธิ์สามต้น เพื่อทำการปลดกรุงศรีอยุธยาให้เป็นอิสระจากข้าศึก

 106. ประกายวรรณ มีป๋า 2233 พูดว่า:

  กิจกรรมที่1: พระยาตากทรงได้ยกทัพหนีพม่าหลังจากการเสียกรุงศรี จากนั้นได้สู้รบกับพม่าตลอดการเดินทาสงไปเมืองตราด พระยาตากได้รวบรวมกำลังและยกทัพไปตีค่าย โพธิ์ สาม ต้น จากนั้นได้ยึดกรุงศณีอยุธยามาเป็มของไทยได้เหมือนเดิม

 107. ด.ช.พงศ์พนัส เพิ่มการ.3/1 เลขที่8 พูดว่า:

  กิจกรรมที่2
  ชุมนุมเรกที่ไปปราบคือ ชุมนุมพิษณุโลก เเต่ไม่สำเร็จ
  เจ้าพิมาย และไปปราบชุมนุมนครศรีธรรมราช เมื่อเจ้าชุมนุมพิษณุโลกตาย เจ้าพระฝางก็ได้ยึดชุมนุมพิษณุโลก และชุมนุมสุดท้ายคือชุมนุมเจ้าพระฝางในที่สุดก็สามารถปราบชุมนุมทั้งหมดได้

 108. ด.ญ. ศรัญญา ยิ้มโปรยคำ ม.3/5 เลขที่ 32 พูดว่า:

  กิจกรรมที่1
  พระยาตากสินได้รวมพลแล้วตีฝ่าวงล้อมพม่า มาออกจากวัดพิชัย พม่ายกทัพมาล้อมแต่ ก็ไม่สามารถขัดขวางได้ พระยาตากเดินทางถึง วัดสามบัณฑิต อาทิตย์รุ่งขึ้นพระยาตากยกทัพ ไปถึงบ้านโพธิ์สาวหาญ พม่าตามาขวาง สู้กันพม่าก็เป็นฝ่ายพ่ายไป พระยาตากให้เดินทัพต่อ ตอนเย็นถึงบ้านพรานนก หยุดพักให้ทหารออกหาเสบียง รุ่งขึ้น ขุนชำนาญไพรสนและนายกองช้างเมืองนครนายกที่มีจิตสวามิภักดิ์ นำช้างมาถวายแก่พระยาตาก และนำเสด็จถึงบ้านบางดง พระเจ้าตากยกพลไปประทับที่ตำบลหนองไม้สุน ตามทางเมืองนครนายก แล้วประทับรอนแรม ๒ วัน ถึงบ้านนาเริก ออกจากบ้านนาเริก วันหนึ่งไปถึงเมืองปราจีนบุรีข้ามแม่น้ำที่ด่านกบแจะให้พักหลีพลหุงหาอาหาร เสร็จแล้วเดินทางข้ามทุ่งจนตกเย็นหยุดพักทัพที่ชายดงศรีมหาโพธิ์ เพื่อรอสมัครพรรคพวก ฝ่ายพม่าเกณฑ์ทัพเรือให้ขึ้นมาสมถบกันกับทัพบกที่ตั้งอยู่ปากแม่น้ำเจ้าโล้ ยกทัพติดตามกองทัพพระเจ้าตาก ได้รบหนัก พม่าแตกกระจัดกระจายพ่ายไป จากนั้นพระเจ้าตากยกพลนิกาย ไปทางบางสร้อย อันพ้นกองทัพพม่า เมื่อพระเจ้าตากยกไพร่พลถึงดินแดนชายทะเลตะวันออก ผ่านบ้านนาเกลือ ที่บางละมุง มีนายกลับ เป็นผู้คุมชุมนุมพากันวางอาวุธ และอ่อนน้อม แด่พระเจ้าตาก
  พระองค์ทรงเสด็จไปพัทยา แล้วหยุดประทับแรม วันรุ่งขึ้นไปประทับแรมที่นาจอมเทียน ทุ่งไก่เตี้ย สัตหีบ ที่ละหนึ่งคืน รุ่งขึ้นเดินทัพทางริมทะเลถึงหินโด่ น้ำเก่า เข้าแขวงเมืองระยอง แล้วไปประทับที่วัดลุ่ม และพักอยู่เมืองระยอง และให้ข้าหลวงไปเกลี้ยกล่อมพระยาจันทรบูร เพื่อไม่ให้เกิดสงคราม แต่พระยาจันทรบูรทำอุบาย ผัดผ่อนเรื่อยมาระหว่างรอ พวกขุนรามหมื่นซ่อง และนายนกเล็ก(ที่แตกไปจากระยอง) มาลักขโมย โค กระบือ ช้าง ม้า
  พระเจ้าตากจึงเสด็จกรีฑาทัพออกจากเมืองระยอง ไปบ้านประแส บ้านไข้ บ้านคา บ้านกลับ บ้านแกลง ที่ได้ขุนรามหมื่นซ่องคุมอยู่ เพื่อปราบปรามขุนรามหมื่นซ่อง และได้แตกไปอยู่กับพระยาจันทรบูร เมื่อได้ช้าง ม้าคืนมาแล้ว ก็เสด็จยกพลนิกรมาเมืองระยอง เพื่อรอท่าพระยาจันทรบูร เมื่อทรงทราบว่านายทองอยู่นกเล็กไปตั้งรกรากอยู่เมืองชลบุรีประพฤติตนทุจริตคอยทำร้ายประชาราษฎร พระเจ้าตากจึงยกทัพไปทางบ้านหนองมน แล้วหยุดประทับที่วัดหลวง ให้กรมการไปเกลี้ยกล่อมนายทองอยู่นกเล็ก ก็ยอมอ่อนน้อมแต่โดยดี พระเจ้าตากตั้งให้เป็นเจ้าเมืองชลบุรี เมื่อเสด็จกลับเมืองระยอง พระยาจันทรบูรได้ให้เล่ห์เพทุบายหลอกให้พระเจ้าตากเสด็จไปที่เมืองจันทรบูร แล้วเลี่ยงไปทางใต้ของเมืองจะคอยทำร้าย พระองค์ทรงทราบ ให้นายบุญไปห้ามทหาร แล้วเสด็จประทับ ณ วัดแก้ว ริมเมืองจันทรบูร จึงสั่งให้ ทหารล้อมพระวิหารวัดแก้ว พระยาจันทรบูรให้กรมหารเมืองมาเชิญ แต่พระยาตากปฏิเสธ แล้วบอกให้ พระยาจันทรบูรอ่อนน้อม และส่งตังขุนรามหมื่นซ่องเป็นศัตรูคืนมา จึงจะเสด็จเข้าเมือง พระยาจันทรบูรมิได้ทำตามคำสั่ง มิหนำซ้ำยังมีพิรุจหลอกหล่อหลายครั้ง พระเจ้าตากจึงจะตีเมืองจันทรบูร แล้วให้ทหาร หุงหาอาหารแล้วต่อยหม้อข้าวทิ้ง เพื่อไปกินมื้อหน้าในเมืองจันทรบูร
  เมื่อได้เมืองจันทรบูรมาแล้ว พระเจ้าตากจึงยกทัพ ทั้งทางบกและทะเลถึงบ้าทุ่งใหญ่เมืองตราด และกลับมายังเมืองจันทรบูร แล้วต่อเรือ ๑๐๐ เพื่อที่จะกอบกู้เอกราช พระเจ้าตากยกทัพออกจากเมืองจันทรบูรมาทางทะเล เพื่อขับไล่ศัตรูที่มีอยู่ในกรุงศรีอยุธยา และหยุดพักที่เมืองชลบุรี พระเจ้าตากยกทัพเรือเทียบชายฝั่งทะเล เข้าปากแม่น้ำสมุทรปราการ แล้วเข้าตีเมืองธนบุรี โดยมีนายทองอิน คนไทยขายชาติคุมเมือง ตีจนแตก แล้วเข้าไปตีค่ายโพธิ์ ๓ ต้น โดยมี สุกี้พระนายกองคุมค่าย สุกี้ได้รวบรวมพล แต่ด้วยพระปรีชาสามารถที่สามารถตีค่ายและเรียนความเป็นไทยกลับมา และได้เชิญเสด็จพระบรมศพพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์มาถวายพระเพลิง และพระองค์ก็ทรงเลือกเมืองธนบุรี เพราะด้วยกำลังการควบคุมบ้านเมืองที่ไม่เพียงพอ

 109. เสาวลักษณ์ กลิ่นหอม ม.3/4 เลขที่31 พูดว่า:

  กิจกรรมที่1 กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าเมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๓๑๐
  แต่ก่อนหน้านั้นราว ๓ เดือนกว่า สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเมื่อยังเป็นพระยาตาก ได้พาสมัครพรรคพวกไพร่พลไทยจีนจำนวนหนึ่ง ตีฝ่ากองทัพพม่ามุ่งหน้าไปทางชายทะเลตะวันออกพระยาตากไม่ใช่ทั้งคนแรกและคนสุดท้าย ที่ได้ละทิ้งหน้าที่หลบหนีไป เพราะระบบการเมืองและสังคมของราชอาณาจักรศรีอยุธยาได้ล่มสลายลงก่อนที่พม่าจะระเบิดป้อมทลายกำแพงแล้วแต่นานไม่ถึง ๙ เดือนหลังจากเสียกรุง พระยาตากได้ประกาศพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ ที่คนทั่วไปเรียกกันภายหลังว่าพระยาตาก ยกกองทัพเรือจากเมืองจันทบุรีมายึดกรุงศรีอยุธยาคืน แล้วฟื้นฟูราชอาณาจักรศรีอยุธยาขี้นมาใหม่ ชื่อกรุงธนบุรี

 110. ด.ญ.สุจารีนุช สุยะ เลขที่ 33 ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่2 พระยาตากได้ทรงยกทัพไปปราบชุมนุมเจ้าเมืองพิษณุโลกเป็นชุมนุมแรกแต่ไม่สำเร็จจึงเปลี่ยนมาเป็นชุมนุมเจ้าพิมายจนสำเร็จแล้วได้ไปปราบชุมนุมเจ้าพระยานคร ชุมนุมเจ้าพระฝางและจากนั้นก็ได้ไปปราบชุมนุมพิษณุโลกจนสำเร็จไปด้วยดีทำให้ชาติไทยรวมใจกันเป็นปึกแผ่นแผ่นเดียวกัน

 111. ด.ญ.อภิญญา มณี เลขที่40ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 2 ทรงยกทัพไปปราบชุมนุมเจ้าเมืองพิษณุโลกก่อนเเต่ไม่สำเร็จจึงยกทัพไปปราบชุมนุมเจ้าพิมายจนสำเร็จเเล้วทรงยกทัพไปปราบชุมนุมเจ้าพระยานคร ชุมนุมเจ้าพระฝางตามลำดับ จนสำเร็จและจากนั้นจึงรวมรวบเเผ่นดินเป็นปึกเเผ่นได้

 112. ภัทรพรรณ บุญยัง เลขที่ 32 ม.3/4 พูดว่า:

  เส้นทางเดินทัพพระเจ้าตาก ได้พาสมัครพรรคพวกไพร่พลไทยจีนจำนวนหนึ่ง ตีฝ่ากองทัพพม่ามุ่งหน้าไปทางชายทะเลตะวันออกพระยาตากไม่ใช่ทั้งคนแรกและคนสุดท้ายที่ได้ละทิ้งหน้าที่หลบหนีไป เพราะระบบการเมืองและสังคมของราชอาณาจักรศรีอยุธยาพระยาตากได้ประกาศพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่คนทั่วไปเรียกกันภายหลังว่าพระยาตากยกกองทัพเรือจากเมืองจันทบุรีมายึดกรุงศรีอยุธยาคืนแล้วฟื้นฟูราชอาณาจักรศรีอยุธยาขี้นมาใหม่ ชื่อกรุงธนบุรี พระเจ้าตาก สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี ดังนี้สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีในสงครามครั้งเสียกรุงได้กวาดต้อนไพร่พลหลบพม่าลงมาเป็นกำลังแก่กรุงศรีอยุธยาได้บำเหน็จความชอบจากการนั้นระหว่างที่พม่าล้อมกรุงอยู่ก็ได้ทำการต่อสู้จนปรากฏชื่อว่าเป็นนายทัพที่เข้มแข็งคนหนึ่ง ไพร่พลที่นำมาจากเมืองตาก ระแหงก็ยังคุมกันติดเป็นกองของตนเองซึ่งปฏิบัติงานตามคำสั่งของรัฐบาลในที่สุดก่อนที่กรุงจะเสียแก่พม่าก็ได้นำกำลังคนจำนวนน้อยของตนเองและอาจรวมผู้อื่นที่เข้าสวามิภักดิ์เพิ่มขึ้นบ้างประกอบด้วยไพร่พลทั้งไทยและจีนพากันตีแหกพม่ามุ่งไปยังหัวเมืองฝั่งตะวันออกและเริ่มหน้าใหม่ให้แก่ประวัติศาสตร์ของตนเองและของประเทศไทยเส้นทางพระเจ้าตากหนี
  ตั้งแต่ท่าทรายติดลามมาถึงสะพานช้างวงคลองข้าวเปลือก แล้วข้ามมาติดป่ามะพร้าว ป่าโทน ป่าถ่าน ป่าทอง ป่ายา วัดราชบูรณะ วัดมหาธาตุ วัดฉัททันต์ ติดกุฎีวิหารและบ้านเรือนมากกว่าหมื่นหลังไฟไหม้ในพระนครยังไม่ดับ พระยาตากก็ยกสมัครพรรคพวกไพร่พลไทยจีนออกจากค่ายวัดพิชัย เดินทัพไปทางบ้านหันตราพม่ายกพลติดตามทัน ได้ต่อรบกันเป็นสามารถ พม่าต่อต้านมิได้ก็ถอยกลับไปพระยาตากเดินทัพต่อไปทางบ้านข้าวเม่า จนถึงบ้านสามบัณฑิต เวลาสองยามเศษ เมื่อมองกลับไปเห็นแสงไฟรุ่งโรจน์โชตนาการยังไหม้กรุงอยู่ก็ให้หยุดพักทัพ วันอาทิตย์ รุ่งเช้า พระยาตากเดินทัพไปถึงบ้านโพสามหาว หรือโพสาวหาญ หรือโพสังหาร พม่ายกพลติดตามไปอีก ได้ต่อรบกันเป็นสามารถ ทัพพม่าแตกกระจัดกระจายพ่ายแพ้ไปพระยาตากให้เดินทัพต่อไป ตอนเย็นถึงบ้านพรานนก หยุดพักแรม ให้ทแกล้วทหารออกไปลาดเลี้ยวเที่ยวหาอาหารพบกองทัพ

 113. ประกายวรรณ มีป๋า 2233 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 2 : พื้นที่ที่ตั้งเมืองธนบุรีเป็นที่ตั้งอยู่ริ่มแม่น้ำเจ้าพระยา แมแม่น้ำเจ้าพระยา ไหลตัดผ่านใจกลางเมืองซึ้งเป็ยข้อดีในการติดต่อค้าขายกับชาวต่างประเทศ แต่ข้อเสียคือจะรับมือกับการโจ่มตีของพม่าหรือศัสตรูได้ยาก จึงเปลี่ยนไปตั้งอยู่อีกฝั่งตรงข้ามซึ้งเป็นที่ที่ดีเพราะไม่จำเปนต้องสร้างกำแพงเมืองแค่ขุดคูเมืองรอบๆก็สามารถใช้เป็นแทนกำแพงเมืองได้

 114. ประกายวรรณ มีป๋า 2233 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 3 : พระยาตากเป็นผู้ที่มีความสามารถในด้านการรบ การวางแผน มีความรักชาติ แผ่นดิน และไม่คิดหลบหนีเมืองมีศึกสงคราม ไม่ละทิ้งหน้าที่ของทหาร

 115. ด.ญ. จารีรัตน์ ไฝแก้ว เลขที่13 ม.3/2 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 1
  อยุธยาถูกพม่าล้อมพระเจ้าตากสินจึงตีฝ่าวงล้อมพม่าออกมาทางทิศตะวันออกไปที่ระยองและจันทบุรีพักที่จันทบุรีสะสมอาวุธต่างๆแล้วไปตีธนบุรีและไปที่ค่ายโพธิ์สามต้นและกู้ชาติได้สำเร็จ

 116. กิจกรรมที่2
  สมเด็จพระเจ้าตากสินจึงได้คิดทำการปราบชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลก
   กระสุนปืนของข้าศึกที่ระดมยิงเข้าใส่นั้นได้มาถูกพระชงฆ์ของพระองค์มีอาการสาหัสมาก  จึงต้องยกทัพกลับ พ.ศ. 2311 ยกกองทัพไปปราบชุมนุมเจ้าพิมาย ซึ่งมีกรมหมื่นเทพพิพิธเป็นหัวหน้า เป็นชุมนุมแรกที่ปราบได้สำเร็จสมเด็จพระเจ้าตากสินได้โปรดให้เจ้าพระยาจักรี พร้อมด้วยพระยาศรีพิพัฒน์ พระยายมราชและพระยาเพชรบุรี  ยกกองทัพไปปราบชุมนุมเจ้าพระยานคร แต่ต้องพ่ายแพ้กลับมา สมเด็จพระเจ้าตากสิน ได้ยกกองทัพเรือขึ้นไปช่วยและตีเอาเมืองนครศรีธรรมราชได้สำเร็จเจ้าพระฝาง ยืนออกคำสั่งให้ทหารทำการสู้รบ  ที่เห็นกองทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมาตั้งทัพประจันหน้าอยู่การสู้รบผ่านไปสามวัน ขุนศึกโล้นเห็นว่าจะสู้ไม่ได้ จึงพาพระครูเพชรรัตน์ลูกน้องคู่ใจ ตีฝ่าวงล้อมหนีออกไปทางด้านเหนือพร้อมลูกช้างเผือกในเพลากลางคืน

 117. ด.ญ.อภิญญา มณี เลขที่40ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 3 ดิฉันรู้สึกว่าพระเจ้าตากสินทรงมีความสามารถทางด้านการรบจึงสามารถทำให้ประเทศไทยไม่เป็นเมืองขึ้นของพม่าและพระองค์ทรงมีความสามารถด้านต่างๆอีกมากมาย พระองค์ทรงมีความเสียสละแก่ส่วนรวม จนคนไทยยอมรับท่านว่าเป็นวีรบุรุษของชาวไทย

 118. ด.ญ.สุจารีนุช สุยะ เลขที่ 33 ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่3 ดิฉันมีความรู้สึกว่าพระยาตากทรงเป็นคนที่มีความเสียสละมากจนยอมเสี่ยงชีวิตตนเองกู้เอกราชมาให้ชาติไทยได้อย่างสำเร็จโดยไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าและพระองค์ทรงมีความสามารถหลายด้านจนทำให้ชาวไทยยกย่องเป็น มหาราช ผู้ยิ่งใหญ่

 119. ธีรธรรม ปัญจขันธ์632 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 2

  พระเจ้าตากได้ปราบปรามชุมนุมเจ้าพิษณุโลกเป็นชุมนุมแรกเพราะชุมนุมนี้ยึดครองชุนนุมส่วนในเดิมอันเป็นดินแดนของไทยแต่การปราบปรามครั้งนี้ไม่สำเร็จ จึงไปปรบปรามชุมนุมเจ้าพิมายแล้วสำเร็จไปชุมนุมแรกพระเจ้าตากทรงยกทัพไปตีนครศรีรรมราช ปราบปรามได้สำเร็จอีกชุมนุมหนึ่งชุมนุมต่อไปคือชุมนุมเจ้าพระฝางชึ่งเจ้าพระฝางเก่งในด้านไสยาศาสตร์สามารถรวบรวมอาณาจักที่เคยเป็นของอยุธยากลับคืนมาได้

 120. นฤมล จุลตคุ 2634 พูดว่า:

  กิจกรรมที่1
  กรุงศรีอยธยา เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2310 ได้เสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แล้วสมเด็จรพะเจ้าตากก็ได้ไปสมัครพัคพวกจำนวนหนึ่งเพื่อตีฝ่ากองทัพพม่ามุงน่าไปทางชายทะเลทางทิศตะวันออกแล้วรุ่งขึ้นก็ไปอยุธยา ไปวัดพิชัยแล้วไปบ้านโพธิ์สามหาร
  บ้านพรานนก ไปนครนายก ไปถึงเมื่องปราจีนบุรี คงศรีมหาโพธิ์
  ไปชลบุรี บ้านานเกลือ ไปพัทยา ระยอง ไปอีกเป็นเมื่องแกลง
  และยกทัพเรือทางทะเล ได้ถึงชลบุรีเปากนำเมืองสนุทรปราการณ์และสุดท้ายได้ยกทัพเรือเข้าตีเมืองธนุบุรี

 121. ด.ญ.เบญจมาศ อ้อยผาดวง เลขที่ 22 ชั้น ม.3/1 พูดว่า:

  การปราบปรามชุมนุม พระเจ้าตากสินได้เริ่มไปรวมชาติจากชุมนุมที่แข็งแรงที่สุดก่อนจึงลงมีสู่ชุมนุมที่อ่อนแอ โดยพระองค์เริ่มจากชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลก แต่ก็แพ้ เมื่อแพ้แล้วพระองค์จึงวางแผนใหม่ จึงเริ่มปราบชุมนุมที่อ่อนเเอก่อ คือชุมนุมเจ้าพิมาย พระเจ้าตากสินก็ทำสำเร็จ และต่อมาก็ไปปราบชุมนุมเจ้านครศรีธรรมราช ซึ่งก็สำเร็จ ชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลกไปปราบชุมนุมพระเจ้าฝาง จนสำเร็จ พระเจ้าตากสินก็เลยมาปราบชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลกจนสำเร็จ

 122. ด.ญ. จารีรัตน์ ไฝแก้ว เลขที่13 ม.3/2 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 2
  พระเจ้าตากยกกองทัพไปปราบชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลกไม่สำเร็จจึงยกกองทัพไปปราบชุมนุมเจ้าพิมายเป็นชุมนุมแรกที่สำเร็จแล้วปราบชุมนุมเจ้าพระยานครศร๊ธรรมราชแล้วปราบชุมนุมเจ้าพระฝางเป็นชุมนุมสุดท้าย

 123. มีความสามารถในการรบ ทรงสละทรัพย์สินส่วนพระองค์ซื้อข้าวปลาอาหารแจกจ่ายให้กับชาวบ้านและสามารถเจรจากับชาวต่างชาติโดยการใช้เรือได้

 124. ภัสชราภา ทัศนปรีดา3232 พูดว่า:

  พระเจ้าตากได้ปราบปรามชุมนุมเจ้าพิษณุโลกเป็นชุมนุมแรกเพราะชุมนุมนี้ยึดครองชุนนุมส่วนในเดิมอันเป็นดินแดนของไทยแต่การปราบปรามครั้งนี้ไม่สำเร็จ จึงไปปรบปรามชุมนุมเจ้าพิมายแล้วสำเร็จไปชุมนุมแรกพ.ศ.2312 พระเจ้าตากทรงยกทัพไปตีนครศรีรรมราช ปราบปรามได้สำเร็จอีกชุมนุมหนึ่งชุมนุมต่อไปคือชุมนุมเจ้าพระฝางชึ่งเจ้าพระฝางเก่งในด้านไสยาศาสตร์ในพ.ศ.2313 สามารถรวบรวมอาณาจักที่เคยเป็นของอยุธยากลับคืนมาได้ยกเว้นเมืองประเทศราช

  • ภัสชราภา ทัศนปรีดา3232 พูดว่า:

   กิจกรรมที่ 2

   พระเจ้าตากได้ปราบปรามชุมนุมเจ้าพิษณุโลกเป็นชุมนุมแรกเพราะชุมนุมนี้ยึดครองชุนนุมส่วนในเดิมอันเป็นดินแดนของไทยแต่การปราบปรามครั้งนี้ไม่สำเร็จ จึงไปปรบปรามชุมนุมเจ้าพิมายแล้วสำเร็จไปชุมนุมแรกพ.ศ.2312 พระเจ้าตากทรงยกทัพไปตีนครศรีรรมราช ปราบปรามได้สำเร็จอีกชุมนุมหนึ่งชุมนุมต่อไปคือชุมนุมเจ้าพระฝางชึ่งเจ้าพระฝางเก่งในด้านไสยาศาสตร์ในพ.ศ.2313 สามารถรวบรวมอาณาจักที่เคยเป็นของอยุธยากลับคืนมาได้ยกเว้นเมืองประเทศราช

 125. สิตานันท์ หน่อแก้ว4032 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 2
  สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีตักสินใจปราบชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลกก่อนชุมนุมอื่นแต่การปราบปรามครั้งนี้ไม่สำเร็จ จึงได้ยกทัพไปปราบปรามชุมนุมเจ้าพิมายได้สำเร็จเป็นชุมนุมแรก และยกทัพไปปราบปรามชุมนุมนครศรีธรรมราชที่เป็นชุมนุมใหญ่อีกชุมนุมหนึ่ง และระหว่างนั้นเมื่อเจ้าพระยาพิษณุโลกถึงแก่กรรมเจ้าพระฝางก็เข้าไปยึดเมืองพิษณุโลกได้ หลังจากพระเจ้ากรุงธนบุรีตีเมืองฝางได้แล้วก็เท่ากับยึดเมืองทางเมืองเหนือได้แล้วและหลังจากนั้น3 ปี ก็ทำการปราบปรามชุมนุมต่างๆได้ทั้งหมด

 126. ด.ญ. จารีรัตน์ ไฝแก้ว เลขที่13 ม.3/2 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 3
  พระเจ้าตากสินเป็นผู้ที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนและเป็นผู้ที่มีความเสียสละและเป็นผู้ที่มีความสามารถ

 127. ด.ญ.ปรียาพร คนดีเลขที่24ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่1พระองค์ทรงหนีไปทาง นครนายกปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พัทยา ระยอง เมืองแกลงและวกไปตีกองทัพพม่าที่ค่ายโพะสามต้น

 128. น.ส.พรสุดา ดวงตา 2932 พูดว่า:

  กิจกรรมที่1
  เจ้าตากใช้เมืองจันทบุรีเป็นแหล่งตระเตรียมการที่จะเข้ามากอบกู้กรุงศรีอยุธยาให้พ้นจากอำนาจของพม่า แล้วได้ต่อเรือรวบรวมกำลังผู้คนและอาวุธ พระเจ้าตากพิจารณาว่าในระยะนั้นมีผู้คนตั้งตัวเป็นใหญ่หลายชุมนุมด้วยกัน ผู้ที่จะเป็นใหญ่ได้จำเป็นจะต้องกำจัดอำนาจพม่าให้พ้นจากราชธานีเสียก่อน ดังนั้น เมื่อสิ้นฤดูฝนเจ้าตากได้ควบคุมเรือรบ 100 ลำ รวบรวมไพร่พล ประมาณ 5,000 คน ยกกองทัพเรือออกจากเมืองจันทบุรีมาถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยาในเดือน 12 ตีเมืองธนบุรีและจับตัวนายทองอินประหารชีวิตแล้วขึ้นไปยังค่ายโพธิ์สามต้น สามารถขับไล่พม่าออกไปจากกรุงศรีอยุธยาได้เป็นผลสำเร็จ จากที่ไทยตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าเพียง 7 เดือนเท่านั้น

 129. ด.ญ.ปรียาพร คนดีเลขที่24ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่1พระองค์ทรงหนีไปทาง นครนายกปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พัทยา ระยอง เมืองแกลงและวกไปตีกองทัพพม่าที่ค่ายโพธิ์สามต้น

 130. ด.ญ.สุภาวดี สีทา เลขที่ 38ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่1 พระเจ้าตากได้ใช้เส้นทางหนีพม่าไปทางนครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พัทยา ระยอง เมืองแกลง จันทบุรี และวกกลับมาโจมตีธนบุรีโดยทัพเรือพอสำเร็จก็ได้เข้าไปตีพม่าที่ค่ายโพธิ์สามต้นจนสามารถกอบกู้เอกราชมาให้คนไทยอีกครั้ง

 131. ด.ญ.เบญจมาศ อ้อยผาดวง เลขที่ 22 ชั้น ม.3/1 พูดว่า:

  ความภาคภูมิใจที่มีต่อพระเจ้าตากสินคือ พระองค์มีความกล้าหาญมาก มีความรักชาติรักแผ่นดิน ยอมแม้แต่นะสละเลือดเนื้อของตนเพื่อนบ้านเมือง พระองค์มีพระคุณต่อคนไทยเราทุกคนมาก เราควรนำตัวอย่างของท่านมาใช้ในการดำรงชีวิต เพื่อให้เรามีความกล้า มีความรักชาติรักแผ่นดิน

 132. ธัญลักษณ์ บ่อทอง เลขที่20 ชั้นม.3/3 พูดว่า:

  กิจกรรมที่2
  เมื่อเจ้าตากตีกรุงศรีอยุธยาคืนกลับมาได้ประเทศที่มาค้าขาย เห็นว่าเจ้าตากได้เป็นใหญ่ในราชธานี ก็พากันนับถือว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินไทย ประกาศพระเกียรติยศเป็น พระเจ้ากรุงศรีอยุธยามหากษัตริย์แทนโบราณราชแต่ก่อน ครั้งนั้น นายสุดจินดาได้เป็นที่พระมหามนตรี พระเจ้ากรุงธนบุรีก็ให้เตรียมเรือรบ จึงยกกองทัพมาตีเมืองพิษณุโลก ตั้งล้อมเมืองอยู่ 2 เดือนก็พากันอพยพครอบครัวมาพึ่งพระเจ้ากรุงธนบุรี
  พระเจ้ากรุงธนบุรีควรจะปราบชุมนุมเล็ก ๆ ก่อน พระเจ้ากรุงธนบุรีจึงพระราชทานความดีความชอบแก่แม่ทัพนายกองทั้งหลาย พระองค์ประทับที่เมืองพิษณุโลกอยู่ 9 วัน พระเจ้ากรุงธนบุรี ก็เสด็จยกกำลังทางเรือขึ้นไปจากเมืองพิษณุโลก และให้บัญชาการกระทรวงมหาดไทยแทนสมุหนายกด้วย เมื่อจัดการหัวเมืองเหนือเสร็จแล้ว จึงเสด็จกลับกรุงธนบุรี

 133. น้ำฝน รัตนวรรณ์2532 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 2

  พระเจ้าตากได้ปราบปรามชุมนุมเจ้าพิษณุโลกเป็นชุมนุมแรกเพราะชุมนุมนี้ยึดครองชุนนุมส่วนในเดิมอันเป็นดินแดนของไทยแต่การปราบปรามครั้งนี้ไม่สำเร็จ จึงไปปรบปรามชุมนุมเจ้าพิมายแล้วสำเร็จไปชุมนุมแรกพ.ศ.2312 พระเจ้าตากทรงยกทัพไปตีนครศรีรรมราช ปราบปรามได้สำเร็จอีกชุมนุมหนึ่งชุมนุมต่อไปคือชุมนุมเจ้าพระฝางชึ่งเจ้าพระฝางเก่งในด้านไสยาศาสตร์ในพ.ศ.2313 สามารถรวบรวมอาณาจักที่เคยเป็นของอยุธยากลับคืนมาได้ยกเว้นเมืองประเทศราช

 134. พระยาตากได้นำทหารฝ่าวงล้อมกรุงศรีอยุธยา ในวันรุ่งขึ้นพระยาตากพาพรรคพวกไปตั้งอยู่ที่วัดโพธิ์สังหารหลังจากนั้นพระยาตากก็พาเหล่าทหารร่วมตาย กรมการเมืองระยองเห็นเหตุการณ์เป็นเช่นนั้น จึงได้หนีเข้าเมืองจันทบุรี และชักชวนให้พระยาจันทบุรีแข็งข้อ ทำการสู้รบกับพระยาตากที่มาตั้งกองทัพอยู่ เหล่าทหารเสือพระเจ้าตากก็กรูกันเข้ายึดเมืองจันทบุรีได้ในค่ำคืนนั้นเอง พระยาตากตั้งฐานทัพที่จันทบุรี 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2310 พระยาตากยกทัพทางเรือ
  แล้วเข้าโจมตีเมืองธนบุรี
  แล้วจึงเคลื่อนทัพเรือ ต่อไปยังค่ายโพธิ์สามต้น เพื่อทำการปลดกรุงศรีอยุธยาให้เป็นอิสระจากข้าศึก

 135. ฉัตรชัย จรรยา233 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 2

  พระเจ้าตากได้ปราบปรามชุมนุมเจ้าพิษณุโลกเป็นชุมนุมแรกเพราะชุมนุมนี้ยึดครองชุนนุมส่วนในเดิมอันเป็นดินแดนของไทยแต่การปราบปรามครั้งนี้ไม่สำเร็จ จึงไปปรบปรามชุมนุมเจ้าพิมายแล้วสำเร็จไปชุมนุมแรกพ.ศ.2312 พระเจ้าตากทรงยกทัพไปตีนครศรีรรมราช ปราบปรามได้สำเร็จอีกชุมนุมหนึ่งชุมนุมต่อไปคือชุมนุมเจ้าพระฝางชึ่งเจ้าพระฝางเก่งในด้านไสยาศาสตร์ในพ.ศ.2313 สามารถรวบรวมอาณาจักที่เคยเป็นของอยุธยากลับคืนมาได้ยกเว้นเมืองประเทศราช

 136. น้ำฝน รัตนวรรณ์2532 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 1

  พระเจ้าตากได้ตีฝ่าวงค์ล้อมออกจากกรุงศรีอยุธยาด้วยไปนครนายกแล้วไป ปราจินบุรี แล้วไปชลบุรี แล้วไประยอง แล้วไปแกลง แล้วไป แล้วไปตีเมืองชลบุรีแล้วไปธลบุรีผ่ายกรมการ ไปที่โพธิ์สามต้น แล้ว พระเจ้าตากตีโพธิ์สามต้นโดยมีสุกี้ผู้เป็นพระนายกอง ได้แต่สุดท้ายพระเจ้าตากยึดอยุธยาได้สำเร็จสุดท้านพระเจ้าตากได้ไปประทับอยู่ที่กรุงธนบุรี

 137. ด.ญ. สุนิภา สันกว๊าน ม.3/1 เลขที่36 08369 พูดว่า:

  ความภาคภูมิใจที่มีต่อพระเจ้าตากสินคือ สมเด็จพระเจ้าตากสิน  ทรงกอบกู้อิสรภาพให้กับชาติไทยได้สำเร็จ และรวบรวมคนไทย ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  พระองค์ได้ทรงทำสงครามมาตลอดระยะเวลา 15 ปี ประเทศไทยจึงเริ่มเป็นปึกแผ่นหนึ่ง เเละยังส่งเสริมเรื่องการค้าขายกับต่างชาติ เรื่องการส่งเสริมศาสนา
  เเละยังบูรณะสถานที่ต่างๆที่ชำรุด ทรงทำให้บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรือง สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงมีบุญคุณต่อปวงชนชาวไทยเป็นอย่างมาก

 138. ด.ญ.สุภาวดี สีทา เลขที่ 38ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่2 พระเจ้าตากสินได้เข้าไปปราบชุมนุมแรกคือ ชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลกแต่ไม่สำเร็จ จึงเปลี่ยนไปปราบชุมนุมเจ้าพิมาย ได้สำเร็จครั้งแรกและจากนั้นก็ได้ไปปราบชุมนุมเจ้าพระยานคร ชุมนุมเจ้าพระฝางและชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลกจนสำเร็จทำให้ไทยรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียว

 139. สิตานันท์ หน่อแก้ว4032 พูดว่า:

  กิจกรรมที่3
  ความภาคภูมิใจในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตามความรู้สึกฉันคือพระองค์เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆเช่น การทำศึกสงคราม การค้าขายกับต่างชาติ การฟื้นฟูบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองนับว่าเป็นบุคคลที่น่าเอาเป็นแบบอย่างและที่ฉันภูมิใจมากที่สุดคือพระองค์ทรงร่วมแผ่นดินไทยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวได้

 140. ด.ญ.ปรียาพร คนดีเลขที่24ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่2พระเจ้าตากสินทรงยกทัพไปตีชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลก แต่ไม่สำเร็จจึงเปลี่ยนไปตีชุมนุมเจ้าพิมายจนสำเร็จและทรงไปปราบชุมนุมเจ้าพระยานคร และทรงไปปราบชุมนุมเจ้าพระฝางจนสำเร็จตามลำดับจึงรวบรวมประเทศเข้าไว้ด้วยกันได้

 141. ด.ญ. สุนิภา สันกว๊าน ม.3/1 เลขที่36 08369 พูดว่า:

  กิจกรรมที่3
  ความภาคภูมิใจที่มีต่อพระเจ้าตากสินคือ สมเด็จพระเจ้าตากสิน ทรงกอบกู้อิสรภาพให้กับชาติไทยได้สำเร็จ และรวบรวมคนไทย ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พระองค์ได้ทรงทำสงครามมาตลอดระยะเวลา 15 ปี ประเทศไทยจึงเริ่มเป็นปึกแผ่นหนึ่ง เเละยังส่งเสริมเรื่องการค้าขายกับต่างชาติ เรื่องการส่งเสริมศาสนา
  เเละยังบูรณะสถานที่ต่างๆที่ชำรุด ทรงทำให้บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรือง สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงมีบุญคุณต่อปวงชนชาวไทยเป็นอย่างมาก

 142. ด.ญ. มัณฑนา สุยะ เลขที่27 ม.3/4 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 1
  เริ่มแรกพระเจ้าตากสินไปตีเมืองจันทบุรีสะสมอาวุธที่นั่นยกกองทัพไปตีธนบุรีและไปตีค่ายโพธิ์สามต้นและกู้ชาติได้สำเร็จ

 143. สมเด็จพระเจ้าตากสินจึงได้คิดทำการปราบชุมนุมต่างๆต่อไป ครั้นแล้วสมเด็จพระเจ้าตากสินได้ยกกองทัพไปปราบชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลกก่อน  กระสุนปืนของข้าศึกที่ระดมยิงเข้าใส่นั้นได้มาถูกพระชงฆ์ของพระองค์มีอาการสาหัสมาก  จึงต้องยกทัพกลับ พ.ศ. 2311 ยกกองทัพไปปราบชุมนุมเจ้าพิมาย ซึ่งมีกรมหมื่นเทพพิพิธเป็นหัวหน้า เป็นชุมนุมแรกที่ปราบได้สำเร็จ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2312 สมเด็จพระเจ้าตากสินได้โปรดให้เจ้าพระยาจักรี เป็นแม่ทัพ พร้อมด้วยพระยาศรีพิพัฒน์ พระยายมราชและพระยาเพชรบุรี  ยกกองทัพไปปราบชุมนุมเจ้าพระยานคร แต่ต้องพ่ายแพ้กลับมา สมเด็จพระเจ้าตากสิน ได้ยกกองทัพเรือขึ้นไปช่วยและตีเอาเมืองนครศรีธรรมราชได้สำเร็จ
  เจ้าพระฝาง ออกคำสั่งให้ทหารทำการสู้รบ  ที่เห็นกองทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมาตั้งทัพประจันหน้าอยู่การสู้รบผ่านไปสามวัน ขุนศึกโล้นเห็นว่าจะสู้ไม่ได้ จึงพาพระครูเพชรรัตน์ลูกน้องคู่ใจ ตีฝ่าวงล้อมหนีออกไป

 144. ธีรธรรม ปัญจขันธ์632 พูดว่า:

  กิจกรรมที่3

  สมเด็จพระเจ้าตากมหาราชทรงมีความกล้าหาญ เก่งในด้านการรบ การค้าขายกับต่างประเทศ และมีความเฉลียวฉลาดในด้านการรบปกป้องประเทศไทยไว้ ไม่ให้เป็นเมืองขึ้นของประเทศใด

 145. ธัญลักษณ์ บ่อทอง เลขที่20 ชั้นม.3/3 พูดว่า:

  กิจกรรมที่3
  พระเจ้าตากสินมีความเก่งกล้าสามารสในการสู่รบ
  และการกอบกู้เอกราชบ้านเมืองสามารสคับไหล่พม่า
  และมีความคิดที่จะจัดการกับสงครามและมีความมุ่งมั่นที่จะ
  ต่อสู้กับพม่าและทรงมีกำลังที่เก่งกล้าที่กอบกู้เอกราช
  ได้สำเร็จและมีความคิดที่ดีที่ในการสร้างบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุข

 146. ด.ญ. มัณฑนา สุยะ เลขที่27 ม.3/4 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 2
  ไปปราบชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลกแต่ไม่สำเร็จแล้วจึงไปปราบชุมนุมเจ้าพิมายเสร็จแล้วไปปราบชุมนุมเจ้าพระยานครศรีธรรมราชสุดท้ายไปปราบชุมนุมเจ้าพระฝาง

 147. ด.ญ.ปรียาพร คนดีเลขที่24ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่3ดิฉันมีความภูมิใจในตัวพระเจ้าตาก คือ เป็นคนที่กอบกู้เอกราชให้แก่ชาวไทยทั้งปวง และทรงมีความเสียสละ และทรงมีความเป็นผู้นำที่ดีจนได้รับการขนานนามว่า พระเจ้าตากสินมหาราช

 148. ด.ญ.สุภาวดี สีทา เลขที่ 38ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่3 ดิฉันรู้สึกดีที่มีพระเจ้าตากเป็นบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งของไทยซึ่งพระองค์ทรงมีความเสียสละ มีความเป็นผู้นำและอีกหลายๆด้านโดยพระองค์ได้เป็นบุคคลที่คนไทยนับถือมากอีกคนหนึ่งซึ่งถูกเรียกว่า เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่

 149. พระองค์มีความสามารถในการรบ ทรงสละเงินส่วนพระองค์ได้ซื้อข้าวปลาอาหารแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน และมีการติดต่อซื้อขายกับต่างประเทศโดยการใช้เรือ

 150. ด.ญ. มัณฑนา สุยะ เลขที่27 ม.3/4 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 3
  พระเจ้าตากสินสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศชาติอย่างมากทั้งยังกอบกู้เอกราชและรวมชาติ

 151. น.ส.พรสุดา ดวงตา 2932 พูดว่า:

  กิจกรรมที่่2
  การปาบปรามเริ่มขึ้นใน พ.ศ. 2311 ด้วยการยกทัพเรือจากธนบุรี เพื่อปราบปรามชุมนุมพิษณุโลก แต่ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะได้รับการต่อต้านจนกระทั่งพระเจ้าตากทรงบาดเจ็บต้องยกทัพกลับ ส่วนทางพระยาพิษณุโลกเห็นเป็นโอกาสเหมาะจึงตั้งตัวเป็นกษัตริย์ พอราชาภิเษกได้ 7 วัน ก็ประชวรและเสียชีวิตในที่สุด พระอินทร์อากรน้องชายได้ขึ้นครองเมืองแทน เมืองพิษณุโลกก็เริ่มอ่อนแอทรุดโทรมลง ด้วยเหตุนี้เจ้าพระฝางเห็นเป็นโอกาสเหมาะ จึงยกทัพลงมาตีเมืองพิษณุโลกเอาไว้ได้ในที่สุด ทางฝ่ายสมเด็จพระเจ้าตาก เมื่อทราบข่าวพระยาพิษณุโลกถึงแก่ชีวิตและเมืองพิษณุโลกเกิดรบพุ่งกับเจ้าพระฝางเมืองสวางคบุรี ก็เห็นเป็นโอกาสเหมาะจึงยกทัพไปตีชุมนุมเจ้าพิมาย และตีได้เป็นชุมนุมแรก
  พ.ศ.2312 โปรดให้ยกทัพไปตีชุมนุมเจ้านครศรีธรรมราช และสามารถตีเมืองนครศรีธรรมราชได้สำเร็จ
  พ.ศ.2313 ได้ยกทัพไปปราบเจ้าพระฝางได้เป็นผลสำเร็จ ซึ่งขณะเดียวกันก็ยึดเมืองพิษณุโลกได้ด้วยกัน

 152. ด.ช.ฤทธิชัย ใจบาล ม.3/1 เลขที่11 08234 พูดว่า:

  กิจกรรมที่3
  สมเด็จพระเจ้าตากสิน  กอบกู้อิสรภาพให้กับชาติไทยได้สำเร็จ และรวบรวมคนไทย ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  พระองค์ได้ทำสงครามประเทศไทยจึงเริ่มเป็นปึก พระองค์ทรง ส่งเสริมในด้านต่างๆ เช่นการค้ากับชาวต่างชาติ ส่งเสริมเรื่องการเรียน ด้านศาสนา และต่างๆมากมาย

 153. น้ำฝน รัตนวรรณ์2532 พูดว่า:

  กิจกรรมที่3

  สมเด็จพระเจ้าตากมหาราชทรงมีความกล้าหาญ เก่งในด้านการรบ การค้าขายกับต่างประเทศ และมีความเฉลียวฉลาดในด้านการรบปกป้องประเทศไทยไว้ และเป็นที่ยอมรับของคนในประเทศและเป็นคนสำคัญของคนไทยทุกคน ให้ความเคารพและกราบไหว้ตลอดมา

 154. วิมลพรรณ บัววงค์ เลขที่29 ชั้นม.3/3 พูดว่า:

  กิจกรรมที่1
  พระยาตากได้รวบรวมทหารไว้จำนวน500คนเพื่อไปตีฝ่าวงล้อมไปทางทิศตะวันออก พระยาเพชรบุรีนำกำลังรุดเข้าตีทหารพม่าก่อนแต่กลับพ่ายแพ้ แล้วไปตั้งค่ายอยู่ที่วัดพิชัย เช้าวันต่อมา ได้ต่อสู้กับกองทหารพม่าจนล้มตายและแตกหนีไป ก่อนเดินทางไปตั้งค่ายพักอยู่บ้านพรานนก ในขณะนั้นมีทหารพม่ากองหนึ่งเดินทางมาจากแขวงเมืองปราจีนบุรี แต่ถูกกลอุบาย “วงกับดักเสือ” ถูกตีจนแตกหนี ไปเมืองนครนายก ข้ามไปเมืองฉะเชิงเทราจนถึงชลบุรี เมื่อถึงเมืองระยอง ได้สะสมอาวุธต่างๆยกทัพทางเรือไปเมืองธนบุรีและกอบกู้กรุงศรีอยุธยาให้กลับรุ่งเรืองดังเดิม

 155. ด.ช.พงศ์พนัส เพิ่มการ ม.3/1 เลขที่8 พูดว่า:

  ความภาคภูมิใจในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช คือพระองค์เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆเช่น การทำศึกสงคราม การค้าขายกับต่างชาติ การฟื้นฟูบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองนับว่าเป็นบุคคลที่น่าเอาเป็นแบบอย่างและที่ภูมิใจมากที่สุดคือพระองค์ทรงร่วมแผ่นดินไทยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวได้

 156. ด.ญ.อินทุอร หงษ์หิน เลขที่ 43 ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่2
  หลังจากที่พระเจ้าตากสินสถาปนาธนบุรีเป็นเมืองหลวง พระเจ้าตากสินได้ทำการปราบปรามชุมนุมอิสระ พระเจ้าตากสินตัดสินใจที่จะปราบชุมนุมของพระยาพิษณุโลก จึงยกทัพไปปราบแต่ไม่สำเร็จ จึงกลับมาตั้งหลักและตัดสินใจไปตีชุมนุมของเจ้าพิมายและได้ชัยชนะกลับมาเป็นชุมนุมแรก พอพระเจ้าตากสินตีชุมนุมพระเจ้าพิมายเสร็จก็ยกทัพไปตีหัวเมืองทางใต้คือเมืองนครศรีธรรมราช ในขณะทีพระเจ้าตากสินทำศึกกับพระเจ้าพิมายนั่น พระยาพิษณุโลกกำลังจะตั้งตัวเองเป็นใหญ่แต่พระยาพิษณุโลกถึงแก่กรรมเสียก่อน พระเจ้าฝางจึงยึดพื้นที่ของพระยาพิษณุโลก หลังจากที่พระเจ้าตากสินทำศึกกับนครศรีธรรมราชเสร็จ ก็มาปราบพระเจ้าฝาง ในขณะที่ทำสงครามกันพระเจ้าฝางเห็นท่าว่าจะไม่ดี จึงหายตัวหลบหนีไป ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครเห็นพระเจ้าฝางอีกเลย พระเจ้าตากสินได้รวบรวมแผ่นดินไทยให้เป็นปึกแผ่นให้แก่ชาติ

 157. ด.ช.พงศ์พนัส เพิ่มการ ม.3/1 เลขที่8 พูดว่า:

  กิจกรรมที่3
  ความภาคภูมิใจในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช คือพระองค์เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆเช่น การทำศึกสงคราม การค้าขายกับต่างชาติ การฟื้นฟูบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองนับว่าเป็นบุคคลที่น่าเอาเป็นแบบอย่างและที่ภูมิใจมากที่สุดคือพระองค์ทรงร่วมแผ่นดินไทยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวได้

 158. ธารารัตน์ เถิงคำ2132 พูดว่า:

  กิกรรมที่ 1
  พระเจ้าตากได้ตีฝ่ายวงล้อมจากกรุงศรีอยุธยาและพระองค์ผ่านบ้านพรามนก,นครนายก,ปราจีนบุรี,ดงศรีมหาโพธิ์,พระองค์ได้ตีเอาเมีองจันทบุร๊เดินทางเมีองตราดแล้วมาตีชลบุรี,สมุทรปราการ,ธนบุรีและพระเจ้าตากทรงตีค่ายโพธิ์สามต้ที่สุกี้พระนายกองเป็นแม่ทัพจนสำเร็จ

 159. ด.ญ ชไมพร ศรีใจ 3/2 เลขที่16 พูดว่า:

  ดิฉันคิดว่าท่านเป็นผู้กล้าหาญชาญชัยมีความอดทนสูงยอมเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองท่านจะเหนื่อยแค่ไหนท่านยอมทนเพื่อให้ชาติบ้านเมืองอยู่อย่างมีคามสุขท่าเป็นคนดีที่น่ายกย่องมากค่ะ

 160. ด.ญ ชไมพร ศรีใจ 3/2 เลขที่16 พูดว่า:

  กิจกรรมที่1 พระเจ้าตากสินใช้เส้นทางหนีไปที่นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พัทยา ระยอง เมืองแกลง จันทบุรี และวกไปที่จันทบุรี และไปที่ค่ายโพธิ์สามต้นจนสำเร็จไปได้ด้วยดี

 161. ด.ญ ชไมพร ศรีใจ 3/2 เลขที่16 พูดว่า:

  กิจกรรมที่2 พระเจ้าตากสินทรงยกทัพไปปราบชุมนุมเจ้าพระยานครพิษณุโลกเป็นที่แรกแต่ไม่สำเร็จจึงเปลี่ยนไปตีชุมุนุมเจ้าพิมายจนสำเร็จและได้ไปปราบชุมนุมเจ้าพระยานคร เจ้าพระฝางและพิษณุโลกจนสำเร็จ

 162. ด.ญ ชไมพร ศรีใจ 3/2 เลขที่16 พูดว่า:

  กิจกรรมที่3 ดิฉันคิดว่าท่านเป็นผู้กล้าหาญชาญชัยมีความอดทนสูงยอมเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองท่านจะเหนื่อยแค่ไหนท่านยอมทนเพื่อให้ชาติบ้านเมืองอยู่อย่างมีคามสุขท่าเป็นคนดีที่น่ายกย่องมากค่ะ

 163. วิมลพรรณ บัววงค์ เลขที่29 ชั้นม.3/3 พูดว่า:

  กิจกรรมที่2
  เมื่อเจ้าตากตีกรุงศรีอยุธยาคืนกลับมาได้แล้วก็ได้ไปชวนหลวงยกบัตรเมืองราชบุรีผู้เป็นพี่ คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า ฯ ในเวลาต่อมา เข้ามารับราชการเป็นที่พระราชนรินทร์ เจ้ากรมตำรวจด้วย เพื่อที่จะกองทัพไทยยึดได้เรือรบของพม่าทั้งหมด และได้เครื่องศัตราวุธ รวมทั้งเสบียงอาหารอีกด้วยเป็นอันมาก พระเจ้ากรุงธนบุรีก็ให้เตรียมเรือรบ เพื่อจะขึ้นไปตีเมืองพิษณุโลกให้ได้ในปีนั้น
  แล้วกวาดต้อนผู้คนและเก็บทรัพย์สมบัติในเมืองพิษณุโลก บรรดาชาวเมืองพิษณุโลก และเมืองพิจิตร ที่หลบหนีการกวาดต้อนได้ ก็พากันอพยพครอบครัวมาพึ่งพระเจ้ากรุงธนบุรี เมื่อพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงทราบ ลำพังกองทัพข้าราชเห็นจะตีเอาเมืองนครศรีธรรมราชไม่ได้แล้วให้เลิกทัพกลับพระนคร ฝ่ายเจ้าพระยาฝาง เมื่อทราบว่ากองทัพกรุงธนบุรียกกำลังขึ้นไปดังกล่าว จึงให้หลวงโกษา ยังคุมกำลังมาตั้งรับอยู่ที่เมืองพิษณุโลกกองทัพหลวงของพระเจ้ากรุงธนบุรี ยกขึ้นไปถึงเมืองพิษณุโลก เมื่อ วันเสาร์ แรม 2 ค่ำ เดือน 9 พระเจ้ากรุงธนบุรีมีรับสั่งให้เข้าปล้นเมืองในค่ำวันนั้น ก็ได้เมืองพิษณุโลก หลวงโกษา ยัง หนีไปเมืองเมืองสวางคบุรี พระเจ้ากรุงธนบุรีได้เมืองพิษณุโลกได้จนสำเร็จ

 164. น.ส.พรสุดา ดวงตา 2932 พูดว่า:

  กิจกรรมที่3
  พระเจ้าตากเป็นคนที่มีความสามารถในด้านการรบและมีน้ำใจดีงามและห่วงใยประชาชนและยังเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชนยุคประจุบันได้อีกด้วย

 165. ด.ญ. สุมิตรา คำทา เลขที่43 ม.3/2 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 1
  พระเจ้าตากสินตีฝ่าวงล้อมพม่าไปทางทิศตะวันออกไปที่เมืองระยองแล้วไปที่จันทบุรีสะสมเสบียงอาหารที่นั่นแล้วยกทัพไปตีเมืองธนบุรีแล้วฆ่านายทองอินแล้วไปตีค่ายโพธิ์สามต้นสำเร็จ

 166. นฤมล จุลตคุ 2634 พูดว่า:

  สมเด็จพระเจ้าตากได้ไปปราบชุมนุมแรกที่ชุมนุมพิษณุโลก แล้วปราบไม่สำเร็จ พระตากได้ไปปราบชุมนุมเจ้าพิมายได้สำเร็จและพระเจ้าตากได้ไปปราบชุมนุมนครศรีธรรมราช ในขณะนั้นพระเจ้าพิษณุโลกได้ตายไปแล้วพระเจ้าะพิสางได้ยึดชุมนุมพิษณุโลก พระเจ้าตากก็ได้ไปยึดเมืองพิษณุโลกและก็ทำการรวมชาติได้สำเร็จ

 167. นฤมล จุลตคุ 2634 พูดว่า:

  กิจกรรมที่2
  สมเด็จพระเจ้าตากได้ไปปราบชุมนุมแรกที่ชุมนุมพิษณุโลก แล้วปราบไม่สำเร็จ พระตากได้ไปปราบชุมนุมเจ้าพิมายได้สำเร็จและพระเจ้าตากได้ไปปราบชุมนุมนครศรีธรรมราช ในขณะนั้นพระเจ้าพิษณุโลกได้ตายไปแล้วพระเจ้าะพิสางได้ยึดชุมนุมพิษณุโลก พระเจ้าตากก็ได้ไปยึดเมืองพิษณุโลกและก็ทำการรวมชาติได้สำเร็จ

 168. ด.ญ. สุมิตรา คำทา เลขที่43 ม.3/2 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 2
  ไปปราบชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลกแต่ไม่สำเร็จจึงไปปราบชุมนุมเจ้าพิมาย แล้วไปปราบชุมนุมเจ้าพระยานครศรีธรรมราชและสุดท้ายไปปราบชุมนุมเจ้าพระฝางสำเร็จ

 169. ด.ญ.นงณภัส นาเจริญ ม.3/1 เลขที่ 20 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 1
  พระเจ้าตากสินได้นำพรรคพวกพลทหารได้ออกจากอยุธยา ไปทสงนครนายก ผ่านปราจีนบุรี แล้วไปทางใต้เทียบชายฝั่ง ชลบุรี พัทยา ระยอง จากนั้นได้เดินทางเข้าจันทบุรี พแต่ได้รับการต่อต้านจากเจ้าเมือง พระองค์ได้ให้ทหารทุบหม้อข้าวหม้อแกงก่อนเข้าตี เพื่อไปกินเข้ามือเช้าที่จันทบุรี แล้วก็ได้ไปที่เมืองตราด เมื่อต่อเรือรบได้ 100 ลำ เมื่อพร้อมแล้วพระยาตากก็ยกทัพไปทางทะเล แล้วไปเทียบชายฝั่งที่สมุทรปราการ แล้วก็ได้ยกทัพไปตีเมืองธนบุรี จึงได้ยึดกรุงศรีอยุธยาคืนและทำให้กรุงศรีอยุธยากลับมาเป็นของไทยอีกครั้ง

 170. ธารารัตน์ เถิงคำ2132 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 2
  พระเจ้าตากเข้าปราบปรามชุมนุมพิษณุโลกก่อนเป็นแรกแต่ไม่สำเร็จจึงไปปราบปรามชุมนุมเจ้าพิมายสำเร็จเป็นชุมนุมแรกพระเจ้าตากยกทัพไปตีนครศรีธรรมราชเป็นชุมนุมใหญ่เป็นอีกชุมนุมหนึ่งปรามปราบปรามได้สำเร็จชุมนุมต่อไปชุมนุมเจ้าพระฝางซึ่งเจ้าพระฝางเป็นบังคับบัญชาและสำเร็จอีกชุมนุมหนึ่งพระเจ้าตากสามารถรวบรวมที่เคยของกรุงศรีอยุธยากลับได้

 171. วิมลพรรณ บัววงค์ เลขที่29 ชั้นม.3/3 พูดว่า:

  กิจกรรมที่3
  พระเจ้าตากสินได้ทรงเป็นผู้ที่ช่วยกอบกู้เอกราชจนสำเร็จ
  และยังทรงเป็นผู้ที่สามารสกอบกู้เอกราชและยังเป็นที่
  หลายคนที่นับถือและเคารพและป็นคนที่เก่งกล้าในด้านการปกครองบ้านเมืองและการทำศึกและยังเป็นคนที่ค้นคิดที่จะว่างแผนว่าจะทำยังไงที่จะทำศึก จนชนะสงครามได้สำเร็จและรวบรวมแผ่นดินไทยให้เป็นปึกแผ่นจนถึงปัจจุบันนี้…อิอิอิ

 172. ด.ญ. สุมิตรา คำทา เลขที่43 ม.3/2 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 3
  พระเจ้าตากสินทำให้ประชาชนชาวไทยภาคภูมิใจที่พระองค์กอบกู้เอกราชกลับคืนมาได้

 173. ด.ญ.อารียา ไชยาโส เลขที่ 42 ม.3/1 พูดว่า:

  เมื่อพระเจ้าตากสินสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีและตั้งตัวเป็นใหญ่แล้ว ได้สร้างความเป็นปึกแผ่นโดยการปราบปรามชุมนุมเพราะบ้านเมืองอยู่ในภาวะที่แตกแยกขาดความสามัคคีโดยมีอยู่5ชุมนุมให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พระเจ้าตากสินคิดจะปราบชุมนุมใหญ่ก่อนคือชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลกโดยมาเจอกับกองทัพของพระยาพิษณุโลกที่ต.เกยชัย แต่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจึงยกทัพกลับ จึงไม่สำเร็จ เจ้าพระยาพิษณุโลกจึงตั้งตัวเป็นใหญ่ แต่ก็ไม่สำเร็จเพราะได้ถึงแก่กรรมเสียก่อน หลังจากพระเจ้าตากสินหายดี ในพ.ศ.2311ยกทัพไปปราบปรามชุมนุมเจ้าพิมายซึ่งกรมหมื่นพิพิธเป็นหัวหน้าและได้ชัยชนะกลับมาจึงเป็นชุมนุมแรกที่ปราบได้สำเร็จพ.ศ.2312ได้ยกไปตีชุมนุมเจ้าพระยานครสรีธรรมราชยกทัพไปครั้งแรกไม่สำเร็จจึงส่งพระยาจักรีไปแต่ก็แพ้กลับมาพระเจ้าตากสินจึงไปช่วยตีมาได้สำเร็จ แล้วยกไปปราบชุมนุมจ้าพระฝาง เจ้าพระฝางได้ตั้งทัพรับที่เมืองพิษณุโลกแต่สู้ไม่ได้กองทัพธนบุรีจึงล้อมเมืองฝางไว้ เจ้าพระฝางคิดหนีจึงจับตัวไว้ไม่ได้จึงต้องพ่ายแพ้ให้แก่พระเจ้าตากสิน ในสุด4ปีก็สามารถรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นได้

 174. ด.ญ.อารียา ไชยาโส เลขที่ 42 ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่2
  เมื่อพระเจ้าตากสินสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีและตั้งตัวเป็นใหญ่แล้ว ได้สร้างความเป็นปึกแผ่นโดยการปราบปรามชุมนุมเพราะบ้านเมืองอยู่ในภาวะที่แตกแยกขาดความสามัคคีโดยมีอยู่5ชุมนุมให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พระเจ้าตากสินคิดจะปราบชุมนุมใหญ่ก่อนคือชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลกโดยมาเจอกับกองทัพของพระยาพิษณุโลกที่ต.เกยชัย แต่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจึงยกทัพกลับ จึงไม่สำเร็จ เจ้าพระยาพิษณุโลกจึงตั้งตัวเป็นใหญ่ แต่ก็ไม่สำเร็จเพราะได้ถึงแก่กรรมเสียก่อน หลังจากพระเจ้าตากสินหายดี ในพ.ศ.2311ยกทัพไปปราบปรามชุมนุมเจ้าพิมายซึ่งกรมหมื่นพิพิธเป็นหัวหน้าและได้ชัยชนะกลับมาจึงเป็นชุมนุมแรกที่ปราบได้สำเร็จพ.ศ.2312ได้ยกไปตีชุมนุมเจ้าพระยานครสรีธรรมราชยกทัพไปครั้งแรกไม่สำเร็จจึงส่งพระยาจักรีไปแต่ก็แพ้กลับมาพระเจ้าตากสินจึงไปช่วยตีมาได้สำเร็จ แล้วยกไปปราบชุมนุมจ้าพระฝาง เจ้าพระฝางได้ตั้งทัพรับที่เมืองพิษณุโลกแต่สู้ไม่ได้กองทัพธนบุรีจึงล้อมเมืองฝางไว้ เจ้าพระฝางคิดหนีจึงจับตัวไว้ไม่ได้จึงต้องพ่ายแพ้ให้แก่พระเจ้าตากสิน ในสุด4ปีก็สามารถรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นได้

 175. ด.ช.ปภังกร มีทอง เลขที่ 6 ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 1
  (เส้นทางการเดินทัพในการกู้ชาติของพระเจ้าตากสิน)
  เมื่อพม่ายกทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยานาน2กว่าปีพระเจ้าตากสินได้ไปช่วยรบและได้เกิดความท้อใจสถานการณ์ไม่ดีนักไม่นานกรุงศรีอยุธยาคงแตกแน่นจึงหนีออกไปทางทิศตะวันออกเพื่อตั้งหลักโดยผ่านเมืองนครนายก ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง แกลง แล้วเข้าตีเมืองจันทบุรีได้สำเร็จขณะนั้นกรุงศรีอยุธยาได้แตกแล้วพระองค์ทรงใช้เมืองจันทบุรีเป็นที่ตั้งมั่นสำหรับรวบรวมพล อาวุธและได้ต่อเรือรบเพื่อเข้าตีอยุธยาคืนแล้วพระองค์ทรงยกทัพเรือประมาณ200ลำพลประมาณ5,000คนร่องไปตามแม่น้ำเข้าตีเมืองธนบุรีได้จากนั้นยกทัพต่อเข้าตีค่ายโพธิ์สามต้นเข้ายึดกรุงศรีอยุธยาได้สำเร็จทรงกอบกู้เอกราชได้สำเร็จ

 176. ธารารัตน์ เถิงคำ2132 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 3
  พระเจ้าตากมีความสามารถในการทำสงครามมีความเชี่ยวชาญในการต่อสู้มีความสามารถค้าขายกับต่างประเทศคนไทยจึงนับถือท่านให้พระเจ้าตากขึ้นครองราชเรียกท่านว่าพระเจ้าตากสินมหาราช

 177. นฤมล จุลตคุ 2634 พูดว่า:

  กิจกรรมที่3
  สิ่งที่ฉันภูใจคือ พระองค์ทรงมีความสามารถในด้านการต่อสู้ และการทำศึกสงคราม การค้าขายกับต่างชาติ นับว่าเป็นผู้ที่ควรถือเป็นแบบอย่าง

 178. ด.ญ.สรณี ชุ่มชื่น เลขที่ 46 ม.3/2 พูดว่า:

  กิจกรรมที่2
  หลังจากที่สถาปนาธนบุรีเป็นเมืองหลวงแล้ว พระเจ้าตากสินคิดที่จะปราบชุมนุมอิสระ พระเจ้าตากสินจึงไปปราบชุมนุมใหญ่ก่อนคือชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลกแต่ไม่สำเร็จ จึงไปตั้งหลัก เจ้าพระยาพิษณุโลกจึงจะสถาปนาตนเป็นใหญ่ แต่ถึงแก่กรรมเสียก่อน เจ้าพระฝางจึงยึดที่ของเจ้าพระยาพิษณุโลก พระเจ้าตากสินพ่ายแพ้กลับมาจึงไปปราบชุมนุมเจ้าพิมายและได้ชัยชนะเป็นครั้งแรก ต่อมายกทัพไปตีชุมนุมนครศรีธรรมราชและก็ได้ชัยชนะกลับมา ชุมนุมสุดท้ายที่ไปปราบคือชุมนุมเจ้าพระฝาง เจ้าพระฝางได้ยกทัพมาตั้งรับพระเจ้าตากสินแต่สู้ไม่ได้จึงพ่ายแพ้ให้กับพระเจ้าตากสิน และหายสาปสูญไป พระเจ้าตากสินก็ได้ปราบปรามชุมนุมให้เป็นแผ่นเดียวกันไว้ได้

 179. ด.ญ.ถลัชนันท์ ดูดี 1833 พูดว่า:

  กิจกรรมที่1
  เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีรับราชการเป็นพระยาตากในระหว่างสงคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองพระยาตากได้ถอนตัวจากการป้องกันพระนครพร้อมกับทหารจำนวนหนึ่งเพื่อไปตั้งตัว โดยนำทัพผ่านบ้านโพสามหาร บ้านบางดง หนองไม้ทรุง เมืองนครนายก เมืองปราจีนบุรี พัทยา สัตหีบ ระยอง โดยกลุ่มผู้สนับสนุนพระยาตากได้ยกย่องให้ให้เป็น “เจ้าชาย และตีได้เมืองจันทบุรีและตราด เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2310
  ในเวลาใกล้เคียงกัน ฝ่ายกองทัพพม่าได้คงกำลังควบคุมในเมืองหลวงและเมืองใกล้เคียงประมาณ 3,000 คน โดยมีสุกี้เป็นนายกอง ตั้งค่ายอยู่ที่บ้านโพธิ์สามต้น พร้อมกันนั้น พม่าได้ตั้งนายทองอินให้ไปเป็นผู้ดูแลรักษาเมืองธนบุรีไว้ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าอาณาจักรอยุธยาจะสิ้นสภาพลงไปแล้ว แต่ยังมีหัวเมืองอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่ได้รับความเสียหายจากศึกสงคราม หัวเมืองเหล่านั้นจึงต่างพากันตั้งตนเป็นใหญ่ในเขตอิทธิพลของตน ส่วนทางด้านพระยาตากเองก็สามารถรวบรวมกำลังได้จนเทียบได้กับหนึ่งในชุมนุมทั้งหลายนั้น โดยมีจันทบุรีเป็นฐานที่มั่น
  ต่อมา พระยาตากจึงนำกำลังที่รวบรวมประมาณ 5,000 คน ตีเมืองธนบุรีและอยุธยาคืนจากข้าศึก เสร็จแล้วจึงสถาปนาตนเองขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา และทรงสร้างเมืองหลวงใหม่ คือ กรุงธนุบรี

 180. ด.ญ.มัณฑนา ปัญญาพูล เลขที่ 27 ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 1
  พระเจ้าตากสินมหาราชมีพระนามเดิมว่า”สิน”มีความสามารถในการสู้รบ ปัญญา เป็นเลิศจึงได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพระยาตากจนได้รับราชการเลื่อนยศเป็น
  พระยาวชิรปราการ ปกครองเมืองกำแพงเพชร เมื่อพ.ศ.2310พม่าได้ยกกองทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยาพระยาตากสินได้ถูกเรียกตัวมาช่วยป้องกันกรุงศรีอยุธยาและได้ตีฝ่าวงล้อมหนีพม่าไปทางทิศตะวันออกได้สำเร็จและได้ตีเมืองจันทบุรีสำเร็จจากนั้นได้ยกทัพเรือตีเมืองธนบุรีจนสำเร็จ กรุงศรีอยุธยาจึงกลับมาเป็นเอกราชอีกครั้งหลัง

 181. ด.ญ.นงณภัส นาเจริญ ม.3/1 เลขที่ 20 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 2
  พระเจ้ากรุงธนบุรีได้ตัดสินใจปราบชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลกเป็นชุมนุมแรก แต่ปราบไม่สำเร็จ พอหายแล้วไปปราบชุมนุมเจ้ามาย เป้นชุมนุมแรกที่ปราบสำเร็จ พระเจ้ากรุงธนบุรีไปปราบชุมนุมนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นชุมนุมใหญ่อีกชุมนุมหนึ่งที่ปราบสำเร็จ เมื่อปราบชุมนุมเมืองเหนือได้หมดแล้วเมื่อราว 3 ปีหลังกรุงแตกพระองค์สามรถรวบรวามได้มาอยู่ภายใต้อำนาจของพระองค์

 182. กนกวรรณ คำพุฒ14301 พูดว่า:

  กิจกรรมที่3

  สมเด็จพระเจ้าตากมหาราชทรงมีความกล้าหาญ เก่งในด้านการรบ และมีความเฉลียวฉลาดในด้านการรบปกป้องประเทศไทยไว้ และเป็นที่ยอมรับของคนไทยทั้งประเทศเพราะ ท่านได้เสียสละแก่คนไทยมากมาย และท่านได้เป็นที่รักของทุกคน

 183. ด.ญ. ณัฐวรา ทิวาพัฒน์ เลขที่19 ชั้น ม.3/1 พูดว่า:

  เส้นทางการเดินทัพรวบรวมไพร่พลของพระยาตากสินเริ่มจากวัดพิชัย บ้านโพธิ์สาวหาญ บ้านพรานนก นครนายก ปราจีนบุรี ดงศรีมหาโพธิ์ ชลบุรี บ้านนาเกลือ พัทยา ระยอง แกลง แล้วไปหยุดพักรวบรวมไพร่พลและศาสตราวุธที่เมืองจันทบุรี จากนั้นก็เข้าตีเมืองตราด แล้วยกทัพกลับมาที่เมืองจันทบุรีอีกครั้งพระเจ้าตากรวบรวมไพร่พลและศาสตราวุธได้จำนวนมาก และสามารถต่อเรือรบได้ประมาณ 100 ลำเศษ แล้วยกทัพออกจากเมืองจันทบุรีโดยเรือทางชายทะเลเพื่อกู้เอกราชจากพม่า เมื่อผ่านชลบุรีพระเจ้าตากทราบว่าเจ้าเมืองทำการไม่ดีจึงตัดสินสั่งประหารชีวิต จากนั้นก็ยกทัพเรือเข้าปากน้ำสมุทรปราการแล้วเข้าตีเมืองธนบุรี หลังจากตีเมืองธนบุรีได้แล้วพระเจ้าตากก็ยกทัพไปตีค่ายโพธิ์สามต้นโดยมีสุกี้พระนายกองเป็นผู้ดูแลค่าย แล้วก็สามารถทำให้พม่าพ่ายไปและกอบกู้เอกราชกลับคืนมาได้อีกครั้ง

 184. ด.ญ.นงณภัส นาเจริญ ม.3/1 เลขที่ 20 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 3
  ความภาคภูมิใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช คือ พระองค์ทรงช่วยปกป้องรักษาประเทศเราเอาไว้และได้ทรงช่วยทำให้ประเทศเป็นปึกแผ่นเดียวกัน

 185. ณัฐดนัย คำเผ่า เลขที่ 3 ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 3
  พระเจ้าตากสิน ทรงมีพระปรีชาสามารถมาก เก่งกล้าในการรบและมีความเฉลียวฉลาดมาก สามารถกอบกู้เอกราชไว้ได้ ทั้งที่มีพระชนมายุยังน้อย ท่านสามารถสร้างกำลังใจให้แก่ทหารและประชาชนได้ จึงเป็นที่ยอมรับของคนไทย

 186. ด.ญ.มัณฑนา ปัญญาพูล เลขที่ 27 ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 2
  จากการยึดกรุงศรีอยุธยากลับคืนมาได้แล้วพระยาตากสินเห็นว่ากรุงศรีอยุธยาเสื่อมเสียมากเกินไปจึงได้สถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีหลังจากนั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินก็ได้คิดทำการปราบปรามชุมนุมต่างๆ เริ่มจากการปราบชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลกแต่ไม่สำเร็จจึงเปลี่ยนมาเป็นชุมนุมเจ้าพิมายซึ่งก็เป็นชุมนุมแรกที่ปราบสำเร็จแล้วก็ได้ไปปราบชุมนุมเจ้าพระยานครและชุมนุมเจ้าพระฝางพิษณุโลกได้สำเร็จจึงทำให้ชาติไทยรวมกันเป็นปึกแผ่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

 187. ผดุงเกียรติ ใจสืบ ม.3/5 เลขที่9 พูดว่า:

  กิจกรรมที่1
  เส้นทางการเดินทัพพระเจ้าตากได้ตีผ่าวงล้อมจากอยุธยามาเมืองนครนายกเเล้วมาที่ปราจินบุรีมาที่ชนบุรีมาที่ระยองกับเมืองเเกลงเเละไปตีเมืองจันทร์เเล้วยึดได้เเละทุบหม้อข้าวเเละ
  จะไปตีเมืองอยุธยากลับคืนมาโดยผ่านระยองผ่านชลบุรีกับธลบุรีเเละตีอยุธยากลับคืนมาได้

 188. นาย ภานุพงศ์ รองปาน เลขที่9 ม.3/1 พูดว่า:

  ถ้าหากเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขก็คงมีความสุข มีความภูมิใจในความเป็นไทยที่มีมา เเต่เดิม หกามีความสามัคคีทุกอย่างก็สงบสุข ไม่มีความทุกหากทุกคนช่วยกัน ก็มีความรู้สึกอบอุ่นตลอดไป….

 189. ด.ญ. อัญธิกา บุญเลิศม.3/3เลขที่35 พูดว่า:

  ท่านได้ช่วยเหลือชาวบ้านไม่ให้กังวลเรื่องสงครามท่านช่วยปราบพม่าให้สิ้นซากท่านเยี่ยมมากค่ะ

  ด.ญ. อัญธิกา บุญเลิศ ม. 3/3 เลขที่ 35

 190. น.ส. ศุภาพิชญ์ สืบสาย ม.3/3 เลขที่30 พูดว่า:

  สมเด็จพระยาตากทรงกอบกู้บ้านเมืองด้วยนำพักนำแรงของท่านท่านเยี่ยมมากค่ะ

  น.ส. ศุภาพิชญ์ สืบสาย ม. 3/3 เลขที่30

 191. กิตติศักดิ์ ขวัญตา ม3/5 พูดว่า:

  งานครั้งที่ 1
  กรุงศรีอยุธยาเสียให้แก่พม่าวันที7เมษายน พ.ศ2310แต่ก่อนหน้านั้น3เดือนกว่าสมเด็จกรุงธนบุรีเมือยังเป็นพระยาตากได้พาพักพวกจำนวนหนึงตีผ่าวงล้อมกอทับพม่าไปทางชายทะเลตะวันตกและก็พม่าได้ทำลายกำแพง เละก็นานไม่ถึง9เดือนหลังจากเสียกรุงได้ประกาศพระองค์เป็นพระมหากษัรติย์ที่คนพายหลังผู้คนเรียกพระเจ้วตาก

 192. ผดุงเกียรติ ใจสืบ ม.3/5 เลขที่9 พูดว่า:

  กิจกรรมที่2
  เท่าที่ผมเข้าใจเเล้วการปราบปรามชุมนุมของพระเจ้าตากฯนั้น
  ใน พ.ศ.2331ได้ปราบปรามชุมนุมพะม่าที่เหลืออยู่เเถบราชบุรีพะม่าได้รวมพลได้ประมาน2000คนใน พ.ศ.2312ได้ยกทัพไปปราบเจ้าพระยาพิษฌุโลก ผมพอเข้าใจเพียงเเค่นี้ครับ

 193. ด.ช.อภิวิชญ์ ศรีใจ เลขที่ 18 ม.3/5 พูดว่า:

  กิจกรรมที่1
  การกอบกู้เอกราชของเจ้าตาก นับเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งเป็นการรวบรวมกองกำลังของเจ้าตาก เพื่อขับไล่กองทัพพม่าที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในกรุงศรีอยุธยา ภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง อันส่งผลให้เกิดสภาพจลาจลโดยทั่วไป ราชอาณาจักรอยุธยาเดิมจึงถูกแบ่งออกเป็นชุมนุมต่าง ๆ เป็นอิสระต่อกัน

  ราวปี พ.ศ. 2309 ก่อนเสียกรุง พระยาตากได้นำทหารในบังคับบัญชาตีฝ่าวงล้อมของกองทัพพม่าไปทางด้านทิศตะวันออกของกรุงศรีอยุธยา เพื่อรวบรวมผู้คนและยุทธปัจจัยต่าง ๆ มาสู้รบกับกองทัพพม่าอีกครั้ง ในระหว่างนั้นยังได้ตั้งตนเป็นเจ้าเมื่อถึงเมืองระยอง เมื่อ เจ้าตาก เตรียมกำลังรบจนพร้อมสรรพแล้ว จึงได้เคลื่อนพลกลับไปยังกรุงศรีอยุธยาทางด้านปากแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อทำการขับไล่ทหารพม่าที่ยังคงเหลืออยู่ออกไปได้สำเร็จ

 194. ศรัณย์ ใจยืน ม3/5 พูดว่า:

  แงานครั้งที่ 1
  กรุงศรีอยุธยาเสียให้แก่พม่าวันที7เมษายน พ.ศ2310แต่ก่อนหน้านั้น3เดือนกว่าสมเด็จกรุงธนบุรีเมือยังเป็นพระยาตากได้พาพักพวกจำนวนหนึงตีผ่าวงล้อมกอทับพม่าไปทางชายทะเลตะวันตกและก็พม่าได้ทำลายกำแพง เละก็นานไม่ถึง9เดือนหลังจากเสียกรุงได้ประกาศพระองค์เป็นพระมหากษัรติย์ที่คนพายหลังผู้คนเรียกพระเจ้วตากยกกองทับมาจากท่าเรือ

 195. ด.ญ.มัณฑนา ปัญญาพูล เลขที่ 27 ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 3
  รู้สึกภูมิใจที่พระเจ้าตากสินกอบกู้อิสรภาพให้กับชาติไทยได้สำเร็จ และรวบรวมคนไทยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและพระองค์ได้ทรงปฏิบัติภารกิจอย่างยากลำบากท่ามกลางสงครามเลือด ดังนั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินจึงสมควรที่จะได้รับการเทิดทูนจากประชาชนชาวไทยทั้งชาติว่าเป็น “มหาราช” ที่ยิ่งใหญ่ของไทย

 196. ด.ญ.อารียา ไชยาโส เลขที่ 42 ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่3
  พระมหากษัตริย์ผู้เป็นวีรบุรุษของคนไทยคือ พระเจ้าตากสินมหาราชของคนไทยขณที่ไทยกำลังเจอกับวิกฤตการณ์การยึดอำนาจจากข้าศึก พระองค์ได้สละเลือดเนื้อเพื่อกอบกู้เอกราชรักษาอธิปไตย และสร้างวีรกรรมที่กล้าหาญให้คนรุ่นหลังได้ทราบถึงความรักชาติเพื่อรักษาประเทศชาติให้คงอยู่คู่เมืองไทยมาจนถึงทุกวันนี้
  สมเด็จพระเจ้าตากสินได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่คือ การกอบกู้เอกราชอิสระภาพให้ชาติไทยเป็นอิสระจากพม่าได้สำเร็จ และทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่ชาติไทยอย่างเป็นขั้นเป็นตอนก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะแตกประมาณ3เดือน พระยาตากสินได้รวบรวมกำลังคนประมาณ1,000คนตีฝ่าวงล้อมพม่าออกไปทางหัวเมืองตะวันออก พระเจ้าตากสินคิดจะกู้เอกราชก่อนที่เมืองจันทบุรี พระองค์ได้รวบรวมกำลังพลมากขึ้น และกลับมากอบกู้เอกราชจากพม่าจนสำเร็จ
  การทำสงครามกับพม่าครั้งนี้ พระเจ้าตากสินมหาราชได้สร้างวีรกรรมที่น่านับถือให้แก่ประชาชนคนรุ่นหลังได้เคารพเชิดชู ให้เป็นบรรพบุรุษที่ได้กอบกู้ชาติให้คงอยู่ซึ่งอธิปไตยและได้เป็นแบบอย่างให้คนรุ่นหลังมีความรักชาติและกล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับศัตรู ซึ่งคนไทยได้เป็นพร้อมกันถวายพระนาม”มหาราช”ให้แก่พระองค์ และได้สร้างอนุสาวรีย์ทองสำริดทรงม้ายืนบนแท่น ตั้งไว้ที่บริเวณวงเวียนใหญ่ฝั่งธนบุรีเพื่อเป็นอนุสาวรืย์รำลึกถึงมหากรุณาธิคุณของพระองค์

 197. ผดุงเกียรติ ใจสืบ ม.3/5 เลขที่9 พูดว่า:

  กิจกรรมที่3
  ความรู้ศึกของผมก็รู้ศึกภาคภูมใจในการกู้เอกราชถ้าเราไม่มีท่าน
  เราก็ไม่มีวันนี้ ครับ

 198. ด.ญ. ณัฐริกา ใจหมั่น ม.3/3 เลขที่17 พูดว่า:

  ในวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๓๐๙ พระยาตากเห็นว่ากรุงศรีอยุธยาคงต้องเสียทีแก่พม่า พร้อมด้วยทหารกล้าราว ๕๐๐ คนมีปืนกระบอกเดียว แต่ชำนาญด้านอาวุธสั้นยกกำลังออกจากค่ายวัดพิชัย และตีฝ่าวงล้อมทหารพม่าไปทางทิศตะวันออก มุ่งตรงไปยังบ้านโพธิ์สังหาร
  อันเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่พม่าเข้าตีกรุงศรีอยุธยาได้ในวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๓๑๐ พม่าจุดไฟเผาเมืองจนวอดวาย พระเจ้ามังระ กษัตริย์พม่า ทรงมีพระบรมราชโองการให้จับพระเจ้าแผ่นดิน กลับไปพม่า ข่าวกรุงแตกได้แพร่กระจาย ขณะที่พระยาตากอยู่ที่เมืองระยอง พระยาตากจึงได้ประกาศตนเป็นผู้นำ และกอบกู้กรุงศรีอยุธยาให้กลับรุ่งเรืองดังเดิม

  ด.ญ. ณัฐริกา ใจหมั่น ม.3/3 เลขที่17

 199. ในวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๓๐๙ ซึ่งตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือนยี่ จุลศักราช ๑๑๒๘ ปีจอ อัฐศก พระยาตากเห็นว่ากรุงศรีอยุธยาคงต้องเสียทีแก่พม่า จึงตัดสินใจร่วมกับพระยาพิชัย พระเชียงเงิน หลวงพรหมเสนา หลวงราชเสน่หา ขุนอภัยภักดี พร้อมด้วยทหารกล้าราว ๕๐๐ คนมีปืนเพียงกระบอกเดียว แต่ชำนาญด้านอาวุธสั้น ยกกำลังออกจากค่ายวัดพิชัย และตีฝ่าวงล้อมทหารพม่าไปทางทิศตะวันออก มุ่งตรงไปยังบ้านโพธิ์สังหาร

  ขณะที่เนื้อความใน คำให้การขุนหลวงหาวัด เอกสารที่ใกล้เคียงกับยุคสมัยมากกว่าได้ระบุว่ามีราชโองการให้ “พระยาตาก” พระยาเพชรบุรีและหลวงสุรเสนีแต่งทัพเรือไปคอยดักสกัดทัพเรือพม่าที่วัดใหญ่ พระยาเพชรบุรีนำกำลังรุดเข้าตีทหารพม่าก่อนแต่กลับพ่ายแพ้ ตัวเองถูกสังหารในที่รบ “พระยาตาก หลวงสรเสนีถอยมาแอบดู หาช่วยหนุนไม่ แล้วไปตั้งอยู่ ณ วัดพิชัย

  รุ่งเช้า ได้ต่อสู้กับกองทหารพม่าจนล้มตายและบางส่วนแตกหนีไป ก่อนเดินทางไปตั้งค่ายพักอยู่บ้านพรานนก ในขณะนั้นมีทหารพม่ากองหนึ่งซึ่งประกอบด้วยทหารม้าประมาณ ๓๐ คน ทหารเดินเท้าประมาณ ๒๐๐ คน เดินทางมาจากแขวงเมืองปราจีนบุรี สวนทางมาพบทหารพระยาตากที่เที่ยวหาเสบียงอาหาร ทหารพม่าก็ไล่ตามมา แต่ถูกกลอุบาย “วงกับดักเสือ ถูกตีกระหนาบจนแตกหนีไป

  พวกราษฎรที่หลบซ่อนพม่าอยู่ ทราบข่าวพระยาตากรบชนะพม่าก็พากันเข้ามาสมัครเป็นพรรคพวก พระยาตากจึงให้ราษฎรไปเกลี้ยกล่อมหัวหน้านายซ่องมาสวามิภักดิ์ และให้นำช้างม้าพาหนะและเสบียงอาหารมาด้วย นายซ่องทั้งหลายไม่ยอมอ่อนน้อมก็ถูกปราบปรามจนราบคาบริบพาหนะ ผู้คน ช้าง ม้า และศาสตราวุธได้เป็นจำนวนมาก หลังจากนั้นเจ้าตากจึงยกกองทหารไปทางนาเริง เมืองนครนายกผ่านด่านกบแจะ ข้ามลำน้ำปราจีนบุรี ไปตั้งพักอยู่ชายดงศรีมหาโพธิ์ ข้างฝั่งตะวันออก พม่าที่ตั้งทัพอยู่ปากน้ำเจ้าโล้ หรือปากน้ำโจ้โล้ เมืองฉะเชิงเทรา

  พระยาตากได้ยกกองทัพผ่านเมืองฉะเชิงเทรา ชลบุรี แล้วจึงเดินทางต่อไปยังบ้านนาเกลือ แขวงเมืองบางละมุง เมื่อถึงเมืองระยอง เจ้าเมืองระยองซึ่งได้ยินกิติศัพท์ของพระยาตากก็ยอมอ่อนน้อมเชิญให้เข้าเมือง นับตั้งแต่ได้ถอนตัวออกจากการป้องกันพระนครนั้น ภายในเวลาไม่ถึงเดือน ก็สามารถยึดเมืองระยองเป็นที่มั่นได้ ย่อมแสดงให้เห็นถึงความสามารถและศักยภาพที่มีอยู่เหนือกว่าชุมนุมอื่น ๆ ในการกอบกู้กรุงศรีอยุธยา

  การประกาศยึดเมืองระยองได้กระทำกลางทุ่งนาและไพร่พลจำนวนมาก พระยาตากได้ประทับ ณ บริเวณวัดลุ่มมหาชัยชุมพล และได้ประกาศแสดงแสนยานุภาพ แล้วเกิดพายุหมุนจนทำให้ต้นตาลต้นหนึ่งหมุนเป็นเกลียว เมื่อพายุหมุนหยุดแล้ว ต้นตาลที่หมุนจึงขดเป็นวงไม่คลายตัว ปัจจุบันต้นตาลต้นนั้นยังอยู่หน้าวัดประดู่ ชาวบ้านเรียกกันว่า ตาลขด หลังจากนั้น บรรดาแม่ทัพนายกองที่สวามิภักดิ์ ต่างพร้อมใจกันยกพระยาตากขึ้นเป็นผู้นำขบวนการกอบกู้แผ่นดิน และเรียกพระยาตากว่า เจ้าตาก นับตั้งแต่นั้นมา ถึงแม้จะเป็นเสมือนผู้ละเมิดกฎหมายบ้านเมือง แต่เจ้าตากก็ระวังตนมิได้คิดตั้งตัวเป็นกบฏ ให้เรียกคำสั่งว่าพระประศาสน์อย่างเจ้าเมืองเอกเท่านั้น

  อันเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่พม่าเข้าตีกรุงศรีอยุธยาได้ในวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๓๑๐ พม่าจุดไฟเผาเมืองจนวอดวาย พระเจ้ามังระ กษัตริย์พม่า ทรงมีพระบรมราชโองการให้จับพระเจ้าแผ่นดิน พระบรมวงศานุวงศ์ และรวบรวมสมบัติทั้งหมดของอยุธยาส่งกลับไปพม่า ข่าวกรุงแตกได้แพร่กระจาย ขณะที่พระยาตากอยู่ที่เมืองระยอง พระยาตากจึงได้ประกาศตนเป็นผู้นำในการที่จะฟื้นฟูพระพุทธศาสนา และกอบกู้กรุงศรีอยุธยาให้กลับรุ่งเรืองดังเดิม

 200. ด.ญ. ณัฐวรา ทิวาพัฒน์ เลขที่19 ชั้น ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 2
  เมื่อพระเจ้าตากได้ปราบดาภิเสกตนขึ้นเป็นใหญ่โดยมีกรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวง หลังจากกรุงศรีอยุธยาแตกก็มีชุมน้อยใหญ่ที่คิดจะตั้งตนเป็นใหญ่ พระเจ้าตากสินจึงคิดที่จะทำให้แผ่นดินไทยกลับมาเป็นปึกแผ่นอีกครั้ง พระเจ้าตากสินจึงปราบปรามชุมนุมเจ้าพิษณุโลกเป็นชุมนุมแรก แต่ก็ไม่สำเร็จ พระเจ้าตากสินจึงไปปราบชุมนุมเจ้าพิมาย นครราชสีมา จนสำเร็จ เมื่อพ.ศ.2313 พระตากสินได้ไปปราบ ชุมนุมนครศรีธรรมราช จนสำเร็จ หลังจากที่พระเจ้าพิษณุโลกถึงแก่กรรม พระเจ้าเมืองฝางก็เข้ายึดเมืองพิษณุโลก และพระเจ้าตากจึงเข้าตีเมืองฝางแล้วก็สำเร็จจึงได้บูรณะปฏิสังขรวัดวาอารามใหม่ เมื่อปราบชุมนุมทางเหนือได้ก็เท่ากับว่าใน พ.ศ. 2313 พระเจ้าตากสินสามารถรวบรวมราชอาณาจักรที่เคยเป็นของกรุงศรีอยุธยากลับมาอยู่ภายใต้อำนาจของพระองค์ได้ทั้งหมด ยกเว้นเมืองประเทศราช

 201. อธิปัตย์ เก่งสาร พูดว่า:

  กิจกรรมที่1 การกอบกู้ชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแต่ก่อนเป็นแค่ทหารธรรมดาต่อมาสมเด็จพระเจ้าตากสินได้พบเพื่อนคู่ใจชื่อนายจ่อยต่อมา พ.ศ.2309 กรุงศรีอยุธยาได้ถูกพม่าตีแตก สมเด็จพระเจ้าตากสินจึงยกกองทัพไปอยู่เมืองจันทบุรี เมื่อถึงเดือนพฤจิกายน2310พระเจ้าตากสินจึงยกทัพไปตีฝ่าพม่าที่กรุงศรีอยุธยาแล้วกอบกู้ชาติกลับมาเหมือนเดิม กรุงศรีอยุธยาเสียหายมากพระองค์จึงตั้งกรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวง

 202. กิตติศักดิ์ ขวัญตา ม3/5 พูดว่า:

  งานคังที2
  เสด็จไปประทับแรมทุงนาจอมเทียนทุงไก่เตียแห่งลำพูนรุงขึนเดินทับทางริมทะเลแลวไประทับอยู่วัดลุ้มขณะนั้นมีผู้แจ้เหตกรมมะการเมืองระยองมีขุนนางนกเล็กคบคิดกันพาพักพวกคิดก่อการร้ายแล้วพระเจ้วตากก็ได้ปราบ

 203. ด.ญ. ณัฐริกา ใจหมั่น ม.3/3 เลขที่17 พูดว่า:

  เจ้าพิษณุโลกเมือ่อเห็นพระเจ้ากรุงธนบุรีสู้ไม่ได้ เลยเชื่อบารมีของตนตั้งตัวเป็นใหญ่ เป็นกษัตริย์ได้ 7 วัน เกิดเป็นฝีที่ลำคอถึงพิราลัย ชุมนุมพิษณุโลกอ่อนแอลงต้องเสียเมืองให้แก่เจ้าพระฝาง เมื่อชุมนุมพิษณุโลกเสียแก่เจ้าพระฝาง พวกราษฎรได้หนีเข้ามายังกรุงธนบุรีเป็นการเพิ่มกำลังผู้คนและอาวุธด้วย เจ้าพิมายหนี แต่กรมการเมืองนครราชสีมาจับตัวมาถวายได้ซึ่งหมายจะเลี้ยงเอาไว้ แต่เจ้าพิมายแสดงความกระด้างกระเดื่องไม่อ่อนน้อม เลยโปรดให้ประหารชีวิตเสีย ครั้งแรกโปรดให้แม่ทัพยกไปแต่การรบไม่ได้ผล เพราะไม่ปรองดองกันจึงต้องออกยกกองทัพไปเอง ยกกองทัพเรือไปตีได้เมืองนครศรีธรรมราช พระยานคร หนีไปอยู่ปัตตานี พระยาตานีศรีสุลต่านจับตัวมาถวาย โปรดให้ชุบเลี้ยงไว้ ตั้งหลานเธอเจ้านราสุริยสงศ์ไปปกครองแทน เจ้านครถึงพิลาลัย เจ้าพระยานครจึงได้เป็นเจ้าเมืองนคร ทรงยกฐานะอย่างเจ้าประเทศราช
  พระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเห็นว่าเจ้าพระฝางมีอำนาจมากทางเหนือจึงเสด็จยกทัพไปปราบเอง ทรงเลื่อนพระยาอนุชิตราชา พระเจ้ากรุงธนบุรีตีหัวเมืองรายทางได้ ตึพิษณุโลกได้แล้วเลยไปตีสวางคบุรี เจ้าพระฝางหนีไปพึ่งพม่าที่เชียงใหม่พระเจ้ากรุงธนบุรีไช้เวลาปราบชุมนุมต่าง ๆ ถึง 3 ปี อาณาเขตขยายไปทางเหนือจดเชียงใหม่ เสร็จจากการปราบแล้วได้ประทับจัดการปกครองจนสิ้นฤดูฝน รวบรวมผู้คนให้กลับถิ่นเดิม ทรงตั้งข้าราชการซึ่งมีความดีความชอบในราชการ โปรดให้เลื่อนพระยายมราชเป็นพระยาสุรสีห์ เป็นผู้สำเร็จราชการเมืองพิษณุโลก และทรงตั้งพระยาอภัยรณฤทธิ์เป็นพระยายมราช เมื่อจัดการเมืองเหนือเรียบร้อยแล้วก็เสด็จกลับกรุงธนบุรี
  ด.ญ. ณัฐริกา ใจหมั่น ม.3/3 เลขที่17

 204. ด.ญ. ณัฐริกา ใจหมั่น ม.3/3 เลขที่17 พูดว่า:

  สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงเป็นที่1ในประชาราชที่ช่วยบ้านเมืองปลอดภัยจากสงครามครั้งนี้
  ด.ญ. ณัฐริกา ใจหมั่น ม.3/3 เลขที่17

 205. ศรัณย์ ใจยืน3/5 พูดว่า:

  งานครั้งที่2
  เสด็จไปประทับแรมทุงนาจอมเทียนทุงไก่เตียแห่งลำพูนรุงขึนเดินทับทางริมทะเลแลวไประทับอยู่วัดลุ้มขณะนั้นมีผู้แจ้เหตกรมมะการเมืองระยองมีขุนนางนกเล็กคบคิดกันพาพักพวกคิดก่อการร้ายแล้วพระเจ้วตากก็ได้ปราบพวกก่อการกะบด

 206. ด.ช.อภิวิชญ์ ศรีใจ เลขที่ 18 ม.3/5 พูดว่า:

  กิจกรรมที่2
  การยกกำลังไปปราบปรามชุมนุมเจ้านครนั้น เป็นเวลาเดียวกันกับที่เกิดเหตุการณ์ทางเขมร ดังที่กล่าวมาแล้ว พระเจ้ากรุงธนบุรีจำเป็นต้องแบ่งกำลังออกไปปฏิบัติการสองทาง แต่เนื่องจากพระองค์ได้เตรียมการไปปราบปรามชุมนุมเจ้านครไว้แล้ว เหตุการณ์ทางเขมรเป็นเหตุการณ์ที่แทรกซ้อนขึ้นมา แต่ก็มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการในระดับหนึ่ง เพื่อรักษาเกียรติภูมิของไทย ที่กรุงกัมพูชาเคยเป็นข้าขอบขัณฑสีมาของไทยมาก่อน แต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ดังนั้นในด้านเขมรจึงส่งกำลังไปเพียงเล็กน้อย เพื่อยึดฐานปฏิบัติการขั้นต้นไว้ก่อน คอยเวลาที่กำลังส่วนใหญ่ ที่เสร็จภารกิจการปราบปรามชุมนุมเจ้านครแล้ว มาดำเนินการขยายผลต่อไป
  การดำเนินการชุมนุมเจ้านคร พระเจ้ากรุงธนบุรีทรงให้เจ้าพระยาจักรี (แขก) เป็นแม่ทัพใหญ่ พระยายมราช พระยาศรีพิพัฒน์ พระยาเพชรบุรี เป็นนายกอง คุมกำลังทางบกมีกำลังพล 5,000 คน ยกไปตีเมืองนครศรีธรรมราช เมื่อประมาณเดือน 4 ปีฉลู พ.ศ. 2312 เมื่อกองทัพยกไปถึงเมืองชุมพร เมืองไชยา ตามลำดับกรมการเมืองทั้งสอง ก็เข้ามาอ่อนน้อมแต่โดยดี แต่เนื่องจากแม่ทัพนายกองที่ยกไปครั้งนั้น ไม่สามัคคีกัน เมื่อกองทัพยกลงไปถึงแดนเมืองนครศรีธรรมราช ข้ามแม่น้ำหลวง (แม่น้ำตาปี) ไปถึงท่าหมาก แขวงอำเภอลำพูน พบข้าศึกตั้งค่ายสกัดอยู่ กองทัพกรุงธนบุรีเข้าตีค่ายข้าศึกไม่พร้อมกัน จึงเสียทีข้าศึก พระยาศรีพิฒน์ และพระยาเพชรบุรีตายในที่รบ พระยาจักรีก็ถอยทัพกลับมาตั้งอยู่ที่เมืองไชยา ส่วนพระยายมราชก็มีใบบอก กล่าวโทษพระยาจักรีว่า มิได้เป็นใจด้วยราชการ

 207. ด.ญ.อินทุอร หงษ์หิน เลขที่ 43 ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่3
  พระเจ้าตากสินมหาราชท่านเป็นวีรบุรุษไทยที่สำคัญมากบุคคลหนึ่ง ท่านได้กอบกู้เอกราชให้กับบ้านเมืองของเรา ท่านได้สร้างวีรกรรมไว้มากมายทำสิ่งต่างๆให้กับบ้านเมืองเรา
  พระเจ้าตากสินมหาราชมีนามเดิมว่า” สิน “บิดาของพระเจ้าตากสินได้ยกพระเจ้าตากสินให้เป็นบุตรบุญธรรมของพระยาจักรี พระยาตากสินได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็ก เมื่อพม่ามาตีกรุงศรีอยุธยา พระเจ้าตากสินได้สู้รบกับพม่าบ่อยมากจึงทำให้มีฝีมือแกร่งกล้า เมื่อไทยเสียกรุงพระเจ้าตากสินได้ยกกำลังตีฝ่าวงล้อมแล้วไปตีเมืองจันทบุรี แล้วก็มาตีพม่าที่อยู่ค่ายโพธิ์สามต้นและท่านได้กอบกู้เอกราชกลับคืนมาได้ท่านจึงตั้งกรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวง ท่านได้รวบรวมแผ่นดินไทยไว้เป็นปึกแผ่น เมื่อบ้านเมืองสงบสุข ชาวบ้านยังหวาดกลัวอยู่พระองค์ทรงสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎร
  พระเจ้าตากสินมหาราชได้สร้างวีรกรรมไว้มากมาย ท่านทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อประเทศของตน ฉะนั้นเราจึงควรที่จะช่วยกันรักษาประเทศเรา

 208. กิตติศักดิ์ ขวัญตา3/5 พูดว่า:

  งานครั้งที่3
  ถ้าไม้มีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เราก็ไม่มีวันนี้เพราะพระเจ้าตากสินมหาราช ก็ไดทรงกอบกู้เอกราชมา

 209. อธิปัตย์ เก่งสาร ม.3/5 16 พูดว่า:

  กิจกรรมที่2
  เสด็จไปประทับเเรมทุ่งนาจอมเทียนท่งไก่เตี้ยเเห่งลำพูนร่งขึ้นเดินทัพทางริมทะเลเเล้วไปประทับอยู่วัดลุ้มขณะนั้นมีผู้เเจ้งเหตุกรมมะการระยองมีขุนนางนกเล็กคบคิดกันก่อการร้ายพระเจ้าตากก็ปราบพวกกะบฎ

 210. สุนิสา หมั่นผสม เลขที่42 ม.3/2 พูดว่า:

  กิจกรรมที่2
  หลังจากที่พระเจ้าตากสินกู้เอกราชได้เเล้วจึงรวมชาติโดยการปราบชุมนุมต่างๆ โดยปราบชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลกเป็นชุมนุมเเรก แต่พ่ายแพ้เพราะถูกยิงที่หน้าขา เจ้าพระยาพิษณุโลกจึงตั้งตนเป็นใหญ่เอง แต่เป็นฝีที่คอตาย น้องชายจึงขึ้นครองแต่ม่กล้าตั้งตนเป็นใหญ่ ขณะนั้นพระฝางก็ตีชุมนุมพิษณุโลกจนทางเหนือเป็นของชุมนุมพระฝางเเทน พอพระเจ้าตากสินหายดีจึงไปตีชุมนุมเจ้าพีมายจนแตกแล้วตีชุมนุมพระฝางต่อแต่จับพระฝางไม่ได้เพราะหนีไปและไม่พบตัวจนถึงปัจจุบัน พอตีชุมนุมพระฝางจบจึงไปตีชุมนุมทางใต้คือชุมนุมนครศรีธรรมราชจนยอมต่อพระเจ้าตากสิน จนเป็นไทยมาจนถึงปัจจุปันและสู้กับพม่าอีกหลายครั้ง

 211. นาย ภานุพงศ์ รองปาน เลขที่9 ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่2
  หลังจากที่พระเจ้าตากสินกู้เอกราชได้เเล้วจึงรวมชาติโดยการปราบชุมนุมต่างๆ โดยปราบชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลกเป็นชุมนุมเเรก แต่พ่ายแพ้เพราะถูกยิงที่หน้าขา เจ้าพระยาพิษณุโลกจึงตั้งตนเป็นใหญ่เอง แต่เป็นฝีที่คอตาย น้องชายจึงขึ้นครองแต่ม่กล้าตั้งตนเป็นใหญ่ ขณะนั้นพระฝางก็ตีชุมนุมพิษณุโลกจนทางเหนือเป็นของชุมนุมพระฝางเเทน พอพระเจ้าตากสินหายดีจึงไปตีชุมนุมเจ้าพีมายจนแตกแล้วตีชุมนุมพระฝางต่อแต่จับพระฝางไม่ได้เพราะหนีไปและไม่พบตัวจนถึงปัจจุบัน พอตีชุมนุมพระฝางจบจึงไปตีชุมนุมทางใต้คือชุมนุมนครศรีธรรมราชจนยอมต่อพระเจ้าตากสิน จนเป็นไทยมาจนถึงปัจจุปัน….

 212. นาย ภานุพงศ์ รองปาน เลขที่9 ม.3/1 พูดว่า:

  ขออภัยข้อความที่ส่งครั้งแรกคือกิจกรรมที่1T^T

 213. อธิปัตย์ เก่งสาร ม.3/5 16 พูดว่า:

  กิจกรรมที่3
  พระเจ้าตากสินเป็นผู้กอบกู้เอกราชชาติไทยทำให้เรามีเเผ่นดินอยู่ทุกวันนี้เราควรยกย่องท่านเป็นมหาราชของคนไทย

 214. ศรัณย์ ใจยืน3/5 พูดว่า:

  งานครั้งที่3
  ถ้าไม่มีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ก็ไม่มีวันที่เราจะอยู่ถึงวันนี้

 215. ด.ช.อภิวิชญ์ ศรีใจ เลขที่ 18 ม.3/5 พูดว่า:

  กิจกรรมที่3
  พระองศ์เป็นผู้มีความสามารถมากและมีพระปรีชาสามารถ
  และยังมีความรู้ทางด้านการทหาร การเมือง และด้านต่างๆอีกมากมาย

 216. นาย นัทธพงศ์ รองปาน เลขที่5 ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่2
  หลังจากได้เอกราชจากพม่าแล้วก็ยกทัพไปปราบ ชุมนุมพระเจ้าพิษรุโลกแตกถูกยิงกลับมา พระเจ้าพิษรุโลกจึงตั้งตนเป็นใหญ่แต่เป็นไม่กี่วันก็เป็น ฝี่ลำคอตายน้องของเจ้าเมืองพิษณุโลกจึงไม่กล้าที่จะเป็นใหญ่ตาม พระเจ้าฝางจึงเข้ายึดเมืองทางเหนือได้ทั้งหมด ในขณะที่พระเจ้าตากก็หายดีแล้วและได้ยกทัพไปปราบชุมนุมเจ้าพิมายสำเร็จและก็ นำกองทัพเรือไปบุกชุมนุมพระยานครศรีธรรมราชสำเร็จโดยมีเจ้าเมืองปัตตานีช่วยและยกทัพไปตีชุมนุมเจ้าพระฝางได้และรวมแผ่นดินไทยเป็นที่เดี่ยวกันได้

 217. ด.ญ. ณัฐวรา ทิวาพัฒน์ เลขที่19 ชั้น ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 3
  ฉันมีความภาคภูมิใจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นอย่างมาก ในหลายๆด้าน ดังนี้
  1. ด้านยุธศาสตร์
  พระองค์มีความกล้าหาญกล้าได้กล้าเสีย มีความเฉลียวฉลาด ไม่ว่าจะเป็นการหาลู่ทางเอาตัวรอดและใช้กลวิธีโจมตีศัตรูอย่างชาญฉลาด และทรงพระปรีชาสามารถทางยุธศาสตร์เป็นอย่างมาก
  2.ด้านศาสนาและราษฏร
  นอกจากนี้พระองค์ยังช่วยเหลือราษฎรที่ทุกข์ยาก บูรณะวัดวาอารามที่เป็นทีสักการะกราบไหว้ของไทยไว้เช่นดังเดิม และยังฟื้นฟูศาสนาโดยให้คัดลอกพระไตรปิฎกขึ้นมาใหม่ และช่วยจัดระเบียบวินัยสงฆ์ให้อยู่ในความมีระเบียบเรียบร้อย
  3.ด้านการค้าและเศรษฐกิจ
  มีความสัมพันธ์ทางด้านการค้ากับ
  ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา พม่า มลายู ลาว ล้านนา นครศรีธรรมราช ญวน จีน และประเทศแถบตะวันตก เช่น อังกฤษ โปรตุเกส ฮอลันดา
  4.งานสร้างสรรค์ทางศิลปะและวรรณกรรม
  มีงานสถาปัตยกรรม เป็นงานบูระณะปฏิสังขรวัดและงานก่อสร้างงพระราชวังเดิม ส่วนงานวรรณกรรม ได้แก่ รามเกรียรติ์ ลิลิตเพชรมงกุฏ เป็นต้น
  หากไม่มีพระองค์ที่ทรงเสียสละเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินไทยแล้ว เราลูกหลานไทยก็คงจะไม่มีบ้านเมืองที่สุขสบายดังเช่นทุกวันนี้

 218. ด.ญ. ศรัญญา ยิ้มโปรยคำ ม.3/5 เลขที่ 32 พูดว่า:

  กิจกรรมที่2
  สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ทรงใช้การทูต การเมืองเข้าสนับสนุนการต่อสู้ เพื่อรื้อฟื้นราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาขึ้นมาใหม่ นั้นคือเพื่อกำราบปราบปรามชุมนุมต่างๆ มาก มาย หลาย ชุมนุม สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ตัดสินพระทัยปราบชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลกเป็นชุมนุมแรก เพราะชุมนุมนี้ยึดครองดินแดนไว้เป็นส่วนใน เมืองเหนือแคว้นดินแดนสุโขทัยเดิมอันเป็นหัวใจที่แท้จริง แต่การปราบปรามครั้งนี้ไม่สำเร็จ เพราะถูกยิงปืนเข้าที่พระชงม์0 พอหายจากอาการ ก็อยากเข้าไปตราทัพปราบชุมนุมเจ้าพิมาย ชุมนุมเจ้าพิมายใช้เมืองที่มีปราสาทหินเป็นศูนย์บัญชาการชุมนุมเจ้าพิมาย จึงทรงปราบชุมนุมและประหารชีวิตเจ้าพิมาย เท่ากับแพร่พระราชอำนาจถึงดินแดนอีสานบางส่วน พ.ศ.๒๓๑๒ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เสด็จยกทัพไปปราบชุมนุมนครศรธรรมราช เป็นชุมนุมใหญ่อีกชุมนุมหนึ่ง ที่ยังท้าทายพระราชอำนาจ เมื่อตีได้ ก็เดินทัพไปที่ แม่น้ำน่าน ที่เป็นทางผ่าน จ. อุตรดิตถ์ เหนือขึ้นมาเป็นเมืองฝาง แหล่งชุมนุมเจ้าพระฝาง เมื่อเจ้าพระยาพิษณุโลกถึงแก่กรรมเจ้าพระฝางได้ยกทัพไปยึดเมืองพิษณุโลก แต่ไม่รวมศูนย์อำนาจของ เพราะพระฝางผูกติดกับอยู่ ความศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุเมืองฝางเป็นสำคัญ เมือปราบพระฝางและเมืองทางเมืองเหนือได้แล้ว ในปี พ.ศ. ๒๓๑๓ หรือราว ๓ ปี หลังกรุงแตก

 219. ด.ญ. ศรัญญา ยิ้มโปรยคำ ม.3/5 เลขที่ 32 พูดว่า:

  กิจกรรมที่3
  พระองค์ทรงเป็นที่รู้กันในเรื่องพระปรีชาสามารถทางด้านการรบขยายอำนาจออกไป และยังทรงติดต่อค้าขายกันเรือสำเภาจีน และประเทศแถบตะวันตก แลกเปลี่ยนอาวุธ และยังทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

 220. ด.ญ.จุฑามาศ กันทา 1532 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 1
  พระเจ้าตากสินได้ยกทัพตีฝ่าวงล้อมกองทัพพม่าหนี้ออกมาทางทิศตะวันออก และหนี้มาที่ นครนายก ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จนมาถึงเมื่องจันทบุรีท่านก็ได้รวบรวมไพรพลกลับไปตีเอ่ากรุงศรีอยุธยากลับคืน
  กิจกรรมที่ 2
  พระเจ้าตากสินได้ทำการปราบปรามชุมนุม ชุมนุมแรกที่ยกทัพไปปราบคือชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลกแต่ไม่สำเร็จ ต่อมาได้ยกทัพไปปราบชุมนุมเจ้าพิมาย นครราชสีมา สามารถปราบได้สำเร็จ ต่อมาจึงยกทัพไปตีเจ้าพระฝางที่ตีเอาเมืองเจ้าพระยาพิษณุโลกมาเป็นเมืองของตน ในที่สุดพระเจ้าตากสินก็สามารถปราบปรามชุมนุมได้สำเร็จ ใช้เวลาถึง 4ปีกิจกรรมที่ 3
  เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดล้วนเกิดจากความรักชาติและบ้านเมืองของตนเพราะฉะนั้นเราควรเอ่าทานเป็นแบบอย่างในการรักชาติรักบ้านเมือง

 221. กิจกรรมที่1

  พระเจ้าตากเดินทางตั้งแต่อยุธยาไปบ้านโพธิ์สาวหาญไปบ้านพรานนกไปนครนายกไปปราจีนบุรีไปดงศรีมหาโพธ์ไปชลบุรีผ่านบ้านนาเกลือไปพัธยาไปเมืองระยองไปเมืองแกลงไปวัดใหญ่อินทารามไปจันทบุรีไปเมืองตราดแล้วเสด็จมาประทับที่เมืองจันทบุรียกพลทหารไปถึงเมืองชลบุรีผ่านสมุครปราการเข้าตีกรุงธนบุรีแล้วพระเจ้าตากก็เสด็จไปตีที่ค่ายโพธิ์สามต้นแล้วพระเจ้าตากก็ทรงไปประทับที่กรุงธนบุรี

 222. กิจกรรมที่2

  พระเจ้าตากสินทำพิธีปราบปรามพิเศษอย่างย่อเพราะหาผู้คนทำพิธีปราบปรามพิเศษได้ยาก

 223. กิจกรรมที่3

  พระเจ้าตากมีความสามารถในด้านต่างที่ทำให้ประเทศไทยเปนปึกแผ่นและสามารถกอบกู้เอกราชได้นับเป็นคนที่มีฝีมือดี

 224. ด.ญ.สุดารัตน์ เชี่ยวเวช เลขที่ 34 ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่1
  สรุปเส้นทางการเดินทัพในการกู้ชาติของพระยาตากสินและพระองค์ได้ออกจากอยุธยาไปทางนครนายก ผ่านปราจีนบุรี มาทางใต้เลียบชายฝั่งชลบุรี จนมาถึงท่เมืองจันทบุรีแล้วก็ได้ตีเมืองจันทบุรีจากนั้นพระองค์ก็รวมกำลังพลเข้าโจมตีธนบุรีเป็นเมืองด่านแรกสามารถตีได้อย่างง่ายดายหลังจากนั้นเข้าสู่ค่ายโพธิ์สามต้นเข้าโจมตีแม่ทัพใหญ่ของพม่าจนตายทำให้กรุงศรีอยุธยากลับมาเป็นของไทยอีกครั้งหนึ่ง

 225. ด.ญ.จิราพัชร คำพันธ์ ชั้นม.3/3 เลขที่ 14 พูดว่า:

  กิจกรรมที่1 พระเจ้าตากเสียสละพร้อมกับวีระชนไทย ไล่ผู้ลุกลานรบศึกเพื่อชาติบ้านเมืองและแผ่นดินไทยเเม้ต้องตายก็ยอม

 226. ด.ญ.จิราพัชร คำพันธ์ ชั้นม.3/3 เลขที่ 1433 พูดว่า:

  กิจกรรมที่1 พระเจ้าตากสินยอมเสียสละพร้อมกับวีระชนไทย จะข้อสู่ไล่ผู้ลุกลานรบศึกเพื่อชาติบ้านเมืองแผ่นดินไทยเเม้ต้องตายก็ยอม

 227. ด.ญ.สุดารัตน์ เชี่ยวเวช เลขที่ 34 ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่2
  การปราบชุมนุมของพระเจ้าตากสิน
  พระเจ้าตากสินได้ทำการปราบชุมนุมด้วยกันทั้งหมด 4 ชุมนุมเพื่อเป็นการรวมชาติโดยได้ยกทัพไปปราบชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลกก่อนแต่ไม่สำเร็จจึงถอยทัพก่อนแล้วไปปราบชุมนุมเจ้าพิมายซึ่งก็เป็นชุมนุมแรกที่ปราบได้สำเร็จต่อมาก็ยกทัพไปปราบชุมนุมเจ้าพระยานครและชุมนุมเจ้าพระฝางได้จนสำเร็จในที่สุดพระองค์ก็ยกทัพไปปราบชุมนุมทั้ง 4 ชุมนุมได้ทำให้ไทยเป็นหนึ่งใจเดียวกัน

 228. ด.ญ.สุดารัตน์ เชี่ยวเวช เลขที่ 34 ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่3
  ความภาคภูมิใจในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นผู้ที่ทำให้ประเทศไทยของเราเป็นหนึ่งเดียวกันไม่แยกจากกัน ดั้งนั้น พระเจ้าตากสินเป็นผู้ที่มีความรักชาติและมีความเสียสละมากจึงทำให้ประเทศไทยมีมาจนถึงทุกวันนี้ ดิฉันภูมิใจในพระเจ้าตากสินมากค่ะ

 229. ด.ญ.จิราพัชร คำพันธ์ ชั้นม.3/3 เลขที่ 1433 พูดว่า:

  พระราชวังเดิมมีพระตำนักเป็นที่บรรทมและศูนย์บัญชาการ เพือว่างแผนและรวบรวมกำพลเพื่อปราบปราม กรุงธนบุรีได้ยกทัพไปที่สมุทรสงครามและสู้กับพม่าเมื่อชนะก็ริบอาวุธและคนเพื่อเป็นเชลย พระเจ้ากรุงธนบุรีปราบปรามเมืองทางเหนือครั้งนี้ไม่สำเสร็จ จึงยกทัพกลับแล้วไปปราบเมืองพิมายเลยได้แพร่อำนาจไปยังอีสานบ้างส่วน ได้ไปปราบปรามเมืองนครศรีธรรมราชได้สำเสร็จ หลังจากนั้นพระเจ้ากรุงธนบุรีได้เมืองต่างๆของอยุธยาคืน เว้นแต่เมืองประเทศราช

 230. ด.ญ.ลีลาวดี ทะปัญญา เลขที่ 34 ม.3/1 พูดว่า:

  สรุปเส้นทางการเดินทัพในการกู้ชาติของพระยาตากสินพระเจ้าตากออกจากอยุธยาไปทางนครนายก มาทางใต้เลียบชายฝั่งชลบุรี มาตั้งหลักที่จันทบุรีแล้วได้ตีเมืองจันทบุรีต่อมาพระองค์ก็รวมกำลังพลและเสบียงอาหารต่อเรืออยู่ 3 เดือน แล้วเข้าโจมตีธนบุรีเจอนายทองอินจึงเอาไปประหารชีวิตจึงกู้ชาติได้แล้วก็มาเจอสุกี้พระนายกองจึงโจมตีกันสำเร็จกรุงศรีอยุธยาจึงกลับมาเป็นของไทยอีกครั้งเป็นเวลา 8 เดือน

 231. ด.ญ.ลีลาวดี ทะปัญญา เลขที่28 ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่1
  สรุปเส้นทางการเดินทัพในการกู้ชาติของพระยาตากสินพระเจ้าตากออกจากอยุธยาไปทางนครนายก มาทางใต้เลียบชายฝั่งชลบุรี มาตั้งหลักที่จันทบุรีแล้วได้ตีเมืองจันทบุรีต่อมาพระองค์ก็รวมกำลังพลและเสบียงอาหารต่อเรืออยู่ 3 เดือน แล้วเข้าโจมตีธนบุรีเจอนายทองอินจึงเอาไปประหารชีวิตจึงกู้ชาติได้แล้วก็มาเจอสุกี้พระนายกองจึงโจมตีกันสำเร็จกรุงศรีอยุธยาจึงกลับมาเป็นของไทยอีกครั้งเป็นเวลา 8 เดือน

 232. ด.ญ.จิราพัชร คำพันธ์ ชั้นม.3/3 เลขที่ 1433 พูดว่า:

  กิจกรรมที่3 เราภูมิใจที่เกิดบนแผ่นดินไทยพื้นแผ่นดินนี้เพระ พระเจ้าตากสินได้สู้เพื่อแผ่นดินไทยยอมเสียสละเลือดเนื้อเพื่อรักษาแผ่นดินไทย

 233. ด.ญ.ลีลาวดี ทะปัญญา เลขที่28 ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่2
  พระยาตากได้ไปปราบชุมนุมพระยาพิษณุโลกก่อนแต่พลาดจึงถอยกลับ และไปปราบชุมนุมเจ้าพิมายและเป็นชุมนุมแรกที่พระองค์ปราบได้สำเร็จ ชุมนุมที่ 3 ไปปราบชุมนุมเจ้าพระยานครแต่แพ้กลับมาและปราบชุมนุมเจ้าพระฝางสำเร็จ หลังจากนั้นต่อมาก็ปราบชุมนุมต่างๆได้

 234. ด.ญ.ลีลาวดี ทะปัญญา เลขที่28 ม.3/1 พูดว่า:

  กิจกรรมที่3
  ความภาคภูมิใจ
  ดิฉันภาคภูมิใจที่พระยาตากสินช่วยเหลือประเทศไทยไว้ได้และพระองค์เป็นคนที่มีความเสียสละมาก มีน้ำใจทำให้ประเทศไทยมีความสามัคคี

 235. ด.ญ.อัมพร พุทธิวงค์ ม.3/1 เลขที่41 พูดว่า:

  กิจกรรมที่1
  เส้นทางการเดินทัพในการกู้ชาติของพระยาตาก พระเจ้าตากสินออกจากอยุธยาไปทางทิศตะวันออก แล้วมาทางใต้เลียบชายฝั่งชลบุรี มาที่จันทบุรีแล้วได้ตีเมืองจันทบุรีต่อมาพระองค์ก็จัดเตรียมเสบียงอาหารและกำลังคนและอาวุธแล้วเข้าโจมตีธนบุรีเจอนายทองอินจึงเอาไปประหารชีวิตจึงกู้ชาติได้หลังจากนั้นมาที่ค่ายโพธิ์สามต้นก็มาเจอสุกี้พระนายกองจึงโจมตีกันจนสุกี้พระนายกองตายเราจึงได้กรุงศรีอยุธยากลับคืนมาดังเดิม

 236. ด.ญ.อัมพร พุทธิวงค์ ม.3/1 เลขที่41 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 2
  ปราบชุมนุมเพื่อรวมชาติ
  พระเจ้าตากสินปราบชุมนุมเจ้าพิมายสำเร็จเป็นชุมนุมแรกแต่ได้ไปปราบชุมนุนพระยาพิษณุโลกก่อนแต่ไม่สำเร็จ ยกทัพไปปราบชุมนุมเจ้าพระยานครเป็นชุมนุมที่3 แต่ต้องพ่ายแพ้มา และปราบชุมนุมเจ้าพระฝางสำเร็จ จากนั้นก็ปราบชุมนุมต่างๆได้จนสำเร็จในเวลาต่อมา

 237. ด.ญ.อัมพร พุทธิวงค์ ม.3/1 เลขที่41 พูดว่า:

  กิจกรรมที่3
  ความภาคภูมิใจ
  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นผู้ที่มีความเสียสละ
  มีเมตตาช่วยเหลือผู้อื่น ดังนั้นพระเจ้าตากสินจึงมีความสำคัญต่อประเทศไทยมาก

 238. ด.ญ.เจนจิรา เป็งโท ม.3/1 เลขที่15 พูดว่า:

  กิจกรรม 1
  เส้นทางการเดินทัพในการกู้ชาติของพระยาตากสินมหาราช
  พระเจ้าตากเดินทางไปทางทิศตะวันออก ผ่านปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ไปจันทบุรี จะไปตีแล้วก็ตีได้สำเร็จจึงรวมกำลังพลโจมตีธนบุรีหลังจากนั้นไปที่ค่ายสู่ค่ายโพธิ์สามต้นเข้าโจมตีใหญ่สุกี้พระนายกองของพม่าจนตายกรุงศรีอยุธยาจึงเป็นของไทยอีก

 239. วรารัตน์ รักสัตย์3632 พูดว่า:

  กิจกรรมที่1
  พระเจ้าตากสินได้ออกจากอยุธยาไปทางนครนายกผ่านปราจีนบุรีแล้วลงมาที่ฉะเชิงเทราไปทางใต้ ชลบุรี พัทยา ระยอง แล้วพระองค์ก็ได้ตั่งตัวเองขึ้นเป็นเจ้าเมืองระยองด้วยความเห็นชอบของทหารและประชาชนหลังจากนั้นก็ได้เดินทางมาสู่จันทบุรีแต่ได้รับการต่อต้านจากเจ้าเมืองต่อมาพระองค์จึงให้ทหารทุกนายทุบหม้อข้าวหม้อแกงก่อนที่จะเข้าไปตีหวังว่าจะไปกินอาหารมื้อเช้าที่เมืองจันทบุรี เมื่อตีเมืองงจันทบุรีได้ก็เป็นช้วงฤดูฝนจึงไม่สามารถยกกองทัพได้พระองค์จึงเริ่มสะสมเสบียงอาหารรวบรวมกกำลังคนอาวุธพร้อมทั้งเรือ เมื่อสิ้นฤดูฝนแล้วพระเจ้าตกสินก็ออกจากจันทบุรีซึ่งเป็นด่านแรก มีนายทองอินทร์ซึ่งเป็นคนไทยรี้พลและในที่สุดนายทองอินทร์ก็ถูกสั้งให้ประหารชีวิต เช้าวันรุ่งขึ้นก็เดินทางไปสู่ค่ายโพธิ์3ต้นที่อยูธยาที่มีสุกี้พระนายกองเป็นผู้บังคับบัญชากองทัพกู้ชาติได้เข้าโจมตีแม่ทัพใหญ่ตาย ทำให้กรุงศรีอยุธยากลับมาเป็นของไทยของครั้งหนึ่ง

 240. ด.ญ.เจนจิรา เป็งโท ม.3/1 เลขที่15 พูดว่า:

  กิจกรรมที่2
  พระเจ้าตากสินปราบชุมนุม4 ชุมนุมเพื่อรวมชาติได้ยกทัพไปปราบชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลกก่อนแต่พลาดจึงถอยทัพก่อนแล้วไปปราบชุมนุมเจ้าพิมายซึ่งก็เป็นชุมนุมแรกที่ปราบได้สำเร็จต่อมาก็ยกทัพไปปราบชุมนุมเจ้าพระยานครเป็นชุมนุมที่3และชุมนุมเจ้าพระฝางเป็นชุมนุมที่4ได้จนสำเร็จ ไทยจึงมีความสามัคคีกันอีกครั้ง

 241. ด.ญ.เจนจิรา เป็งโท ม.3/1 เลขที่15 พูดว่า:

  กิจกรรมที่3
  สมเด็จพระเจ้าตากสินมีความเสียสละต่อบ้านเมืองมากและพระองค์เป็นผู้ที่ช่วยให้ประเทศไทยและชาวไทยกลับมามีความสามัคคีกัน

 242. ด.ญเบญญาภา แก้วใจบุญ ม.3/1 เลขที่ 25 พูดว่า:

  กิจกรรม 1
  สรุปเส้นทางการเดินทัพในการกู้ชาติของพระยาตากสินมหาราช
  พระเจ้าตากเดินทางไปทางทิศตะวันออก ผ่านปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พัทยา ระยอง ไปจันทบุรี หวังว่าจะไปดีแล้วก็ตีได้จากนั้นก็รวมกำลังพลเข้าโจมตีธนบุรีหลังจากนั้นเข้าสู่ค่ายโพธิ์สามต้นเข้าโจมตีแม่ทัพใหญ่คือสุกี้พระนายกองของพม่าจนตายทำให้กรุงศรีอยุธยากลับมาเป็นของไทยอีกครั้ง

 243. ด.ญเบญญาภา แก้วใจบุญ ม.3/1 เลขที่ 25 พูดว่า:

  กิจกรรม 2
  การปราบชุมนุมของพระเจ้าตากสิน
  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทำการปราบชุมนุม 4 ชุมนุมได้ยกทัพไปปราบชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลกก่อนแต่ไม่สำเร็จจึงถอยทัพก่อนแล้วไปปราบชุมนุมเจ้าพิมายซึ่งเป็นชุมนุมแรกที่ปราบสำเร็จต่อมายกทัพไปปราบชุมนุมเจ้าพระยานครและชุมนุมเจ้าพระฝางได้จนเกือบสินลมหายใจและก็สำเร็จ สุดท้ายพระองค์ก็ยกทัพไปปราบชุมนุมทั้ง 4 ได้สำเร็จ

 244. ด.ญเบญญาภา แก้วใจบุญ ม.3/1 เลขที่ 25 พูดว่า:

  กิจกรรม 3
  พระเจ้าตากสินมหาราชเป็นผู้ที่มีน้ำใจ มีความเมตตา
  เป็นคนที่ช่วยเหลือผู้อื่นๆที่เดือดร้อน และพระเจ้าตากสินก็
  เป็นผู้ที่มีความเสียสละเพื่อบ้านเมืองมาก

 245. วรารัตน์ รักสัตย์3632 พูดว่า:

  กิจกรรมทีี่2
  พระเจ้าตากสนได้ยกทัพไปปราบชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลกก่อนแต่พระเจ้าตากสินพลาดโดนยิงที่น่าแข่งก่อนต่อมาเจ้าพระยาพิษณุโลกเป็นฝีในลำคอจึงตายก่อนและยังไม่ทันสถาปนาตนเอง น้องชายของเจ้าเมืองพิษณุโลกขึ้นมาแทนแต่น้องชายของเขาก็ไม่เก่งพอจึงไม่สามารถเอาชนะพระเจ้าตากสินได้ต่อมาพระเจ้าตากสินจึงยกทัพไปปราบชุมนุมของเจ้าพิมายและก็เป็นชุมนุมแรกที่ปราบสำเร็จต่อมาก็มาราบเจ้าพระยานครศรีธรรมราชพระยาตากสินได้ยกยกทัพเรือมาปราบจนสำเร็จต่อมาปีรุ่งขึ้นก็ได้ไปปราบชุมนุมเจ้าพระฝางเป็นเวลา3วันและในที่สุกพระเจ้าตากสินก็เอาชนะได้

 246. วรารัตน์ รักสัตย์3632 พูดว่า:

  กิจกรรมที่3
  ความประทับใจของดิฉันที่มีต่อพระเจ้าตากสินคือ
  -ท่านคิดการไกลในการรบเพราะอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน
  -ท่านและคนไทนทุกคนมีความสามัคคีในการรบจึงทำไหการรบสำเร็จและสามารถกู้ชาติกลับคืนมาได้

 247. ด.ญ.สรณี ชุ่มชื่น เลขที่ 46 ม.3/2 พูดว่า:

  กิจกรรมที่3
  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์ทรงบำเพ็ญกรณียกิจ เพื่อชาติไทยให้เป็นอิสระและยังมีการรวบรวมอาณาเขตให้เป็นอาณาจักรเดียวกันการออกสงครามแต่ละครั้งพระองค์ได้แสดงความกล้าหาญ อดทน โดยการนำหน้าทหารเข้าไปประจัญบานกับข้าศึก พระองค์พร้อมที่จะเสียสละฝ่าฟันเพื่อชาติบ้านเมืองของทุกคน นอกจากในเรื่องของการรบแล้ว พระองค์ยังมีการบริหารบ้านเมืองแก้ไขปัญหาในเวลาที่บ้านเมืองเดือดร้อนให้มีความสงบสุข และยังมีการฟื้นฟูประเทศชาติให้มีความเจริญอุดมสมบูรณ์ในทางด้านเกษตรการค้าขายกับต่างประเทศ และความเจริญทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมแต่ถ้าคนไทยไม่มีพระเจ้าตากสินมหาราชเราก็จะไม่รู้เลยว่าฐานะของประเทศไทยจะเป็นในรูปแบบได เราคนไทยก็พร้อมที่จะมอบความเป็นมหาราช และความเป็นวีรบุรุษโดยแท้จริงให้แก่พระองค์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s